1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

Bộ đề kiểm tra Ngữ văn 9 Kì II

Bộ đề kiểm tra Ngữ văn 8 hoàn chỉnh

Bộ đề kiểm tra Ngữ văn 8 hoàn chỉnh

... trấn sông thaoMa trận - đề kiểm tra - hớng dẫn chấm Ngữ văn lớp 8 ( GV: Hoàng Văn Chờng )************************Học kỳ IBài 15 phútTiết 27 Tình thái từ.Ma trận:Chủ đề Các cấp độ t duyTổngNhận ... 1.75Tập làm văn 1 0.251 0.251 0.251 14 1.75Tæng3 0.754 1.75 8 7.515 10( L u ý : Câu Tự luận vận dụng của chủ đề Văn học sẽ bao gồm cả kỹ năng Tập làm văn của chủ đề Tập làm văn nên ... đoạn văn. Tuỳ mức đọ thiếu sót mà GV trừ điểm)Bài kiểm tra HK IITiết 135, 136 Kiểm tra tổng hợp cuối năm.Ma trậnChủ đề Các cấp độ t duyTổngNhận biết Thông hiểu Vận dụngTN TL TN TL TN TLVăn...
 • 16
 • 15,821
 • 91
Đề kiểm tra Ngữ văn 9 (Thơ và truyện)

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 (Thơ và truyện)

... Đức Triệu đề kiểm 1 tiết Môn: Ngữ văn 9 (Phần Thơ truyện) Họ tên: . Lớp 9: i. phần i: Trắc nghiệm (0,5 điểm) Đọc kỹ đoạn trích sau trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ... Tiên Yên đề kiểm 1 tiết Môn: Ngữ văn 9 (Phần Thơ truyện) Họ tên: . Lớp 9: i. phần i: Trắc nghiệm (0,5 điểm) Đọc kỹ đoạn trích sau trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ... Đức Triệu đề kiểm 1 tiết Môn: Ngữ văn 9 (Phần Thơ truyện) Họ tên: . Lớp 9: i. phần i: Trắc nghiệm (0,5 điểm) Đọc kỹ đoạn trích sau trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái...
 • 6
 • 4,711
 • 25
đề kiểm tra ngữ văn 9

đề kiểm tra ngữ văn 9

... Thị Phương HàÂaïp aïnMän: Vàn - Tiãúng Viãût - Låïp 9 - Hoüc kyì I - Nàm hoüc 2007-2008Pháön I: Tràõc nghiãûm (3âiãøm)Cáu 1 2 3 4 5 6 Tra låìi D-2 C B A BCáu 2: “Mäüt maính tỗnh rióng ta ... khäng kênh.-Phaït triãøn:Troì chuyãûn cuìng anh lênh vóử nhổợng khoù khn gian khọứ maỡ anh vổỡa tra i qua.-Kóỳt thuùc:Giaỷt mỗnh tốnh dỏỷymồùi bióỳt õoù chố laỡ mọỹt giaïc må.C.Kãút baìi:Caím...
 • 2
 • 1,823
 • 2
Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II

... Trờng THCS Đại Mạch Đề kiểm tra học kì II Lớp 9 Môn: Ngữ văn Thời gian 90 ( Không kể thời gian giao đề) I.Trắc nghiệm: Tôi dùng xẻng nhỏ đào đất dới quả ... hộp, lo lắng,căng thẳng6.Từ gạch chân trong đoạn văn trên có vai trò gì? A.Khởi ngữ B.Liên kết với câu trứơc nó C.Là thành phần biệt lập D.Trạng ngữ 7.Câu: Nhanh lên một tí đợc dùng với mục đích ... Thao B.Đất rắn C.Nhanh lên một tí D.Vỏ quả bom nóng. 9. Dấuở cuối đoạn có ý nghĩa gì?A.DÃn nhịp điệu câu văn. B.Chuẩn bị cho sự xuất hiện một từ ngữ có nội dung bÊt ngê C.Lêi nãi bá dë ngËp ngõng...
 • 2
 • 2,281
 • 16
Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 HK II

... Đề kiểm tra chất lợng 8 tuần học kì II Năm học 2007-2008Môn ngữ văn lớp 9( 90phút)Phần I: Tự luận(2,5 điểm)Câu 1.ý nào sau đây nhận xét không đúng về khởi ngữ? A. Khởi ngữ là thành ... Khởi ngữ là thành phần câu dứng trớc chủ ngữ. B. Khởi ngữ nêu lên đề tài đợc nói đến trong câu .C. Có thể thêm một số quan hệ từ vào khởi ngữ. D. Khởi ngữ là thành phần không thể thiếu đựoc trong ... theo thứ tự hợp lý của các bớc làm bài nghị luậnA. Bài viếtB. Tìm hiểu đề, tìm ý.B. Đọc và sửa chữaD. Lập dàn ý.Phần II. Tự luận (7,5 điẻm)Câu1. (2,5 điểm)a. Chép thuộc lòng khổ thơ thứ 4...
 • 2
 • 1,422
 • 3
Đề kiểm tra Ngữ văn 9 học kì II

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 học II

... trích trong bài mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiTa làm con chim hát Đề thi chất lợng học kỳ II Môn :Ngữ văn Lớp 9 Thời gian :90 phútPhần I.:Trắc nghiệm(3 điểm) (Mỗi câu 0,25 điểm)Đọc kỷ các câu ... b.Điệp ngữ c.ẩn dụ. d.Hoán dụ 9. Từ Có lẽ trong câu Trong những hành trang ấy ,có lẽ sự chuẩn bị bản thân con ngời là quan trọng nhất là thành phần gì?a.Thành phần trạng ngữ b.Thành phần bỗ ngữ c.Thành ... kính2.Trong văn bản Chẩn bị hành trang vào thế kỷ mớitác giả Vũ Khoan xác định hành trang quang trọng nhất của lớp trẻ là.a.Những thời cơ hội nhập b.Một trình độ học vấn cao .c. Một trình độ học...
 • 4
 • 1,351
 • 7
Đề kiểm tra Ngữ văn 9 học kì II

Đề kiểm tra Ngữ văn 9 học II

... trờng THCS Phan ThiếtMa trận kiến thức Đề kiểm tra chất lợng học kỳ II - Năm học 2006-2007Môn: ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mức độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụngTổngTNKQ ... Đặc biệtĐiểm Đáp án + hớng dẫn chấm Đề kiểm tra chất lợng học kỳ II - Năm học 2006 - 2007Môn: ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I; Trắc nghiệm khách quan (3 ... Trờng THCS Phan ThiếtThứ ngày tháng .năm 2007 kiểm tra chất lợng học iI môn: ngữ văn - lớp 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên: .Lớp: Phần I: Trắc nghiệm khách...
 • 5
 • 1,221
 • 11
Đề kiểm tra Ngữ văn 8 kì II

Đề kiểm tra Ngữ văn 8 II

... " là kiểu câu gì?A. Câu cảm thán C. Câu cầu khiếnB. Câu ghi vấn D. Câu phủ định II) Phần tự luận. Đề bài : HÃy chứng minh sự tiếp nối và phát triển của ý thức độc lập dân tộc, từ bài thơ ... Câu 10: Câu văn trong câu 9 là kiểu câu gì?A. Câu ghi vấn B. Câu cầu khiếnC. Câu cảm thán D. Câu trần thuậtCâu...
 • 2
 • 2,752
 • 17
BỘ ĐỀ KIÊM TRA NGỮ VĂN 8.KÌ II.CHUẨN

BỘ ĐỀ KIÊM TRA NGỮ VĂN 8.KÌ II.CHUẨN

... BÀI VIẾT TẬP LÀM VĂN SỐ 7 (Tiết 123 +124 -Văn nghị luận) Môn: Ngữ văn 8Năm học: 2010 -2011 Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ BÀI Rừng mang lại lợi ích to lớn...
 • 2
 • 5,939
 • 23
Đề kiểm tra Ngữ văn học kì I lớp 9

Đề kiểm tra Ngữ văn học I lớp 9

... PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOKIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 20 09 - 2010TP BUÔN MA THUỘTMÔN NGỮ VĂN LỚP 9 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU I M I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 i m)M i câu học sinh trả l i đúng ... bản nêu trên; l i kể r i rạc, mắc nhiều l i diễn đạt. i m 1: Có đề cập đến sự việc trong truyện; chưa biết cách kể,mắc nhiều l i diễn đạt. i m 0: B i lạc đề, bỏ giấy trắng hoặc viết, vẽ bậy. ... vai kể để kể l i chuyện theo ng i thứ nhất.- L i kể linh hoạt, sinh động, tự nhiên, hợp lí, bố cục mạch lạc.b. Yêu cầu về n i dung: Đề b i yêu cầu ngư i viết ph i biết vận dụng kiến thức đã học...
 • 2
 • 1,198
 • 3
Đề kiểm tra ngữ van 9 kì 2

Đề kiểm tra ngữ van 9 2

... lăng Bác 1 ,25 0,751 ,25 0,75Sang thu 1 ,25 0,751 ,25 0,75Thành phần biệt lập, phụ câu10,510,5Biên bản 10,510,5Mây và sóng 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Nói với con 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Mùa xuân ... xuân nho nhỏ 1 61 6Tổng 2, 751,753 ,25 1,7510,57 41 6 Kiểm tra tổng hợp 2 Trường THCS Mai Xuân Thưởng ĐiểmMôn: Ngữ văn 9 MSHS: Lớp: Chữ SốNăm học: 20 09 - 20 10 Họ và tên: ………………………………I. ... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP HỌC KÌ IIMÔN: NGỮ VĂN 9 Trình độKiến thứcNhận biết Thông hiểuVận dụng thấpVận dụng caoTổngTN TL TN TL TN TL TN TL TN TLChuẩn bị hành trang vào thế...
 • 3
 • 647
 • 2
đê kiêm tra ngu van 9 học ki i

đê kiêm tra ngu van 9 học ki i

... ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014-2015 MÔN NGỮ VĂN – LỚP 9 TH I GIAN LÀM B I: 90 PHÚT PHẦN I: ( 5,,0 i m) Câu 1: (2 i m ) Đọc hai câu thơ sau và trả l i câu h i a,b Nhớ câu ki n nghĩa ... chúng ta ph i biết ơn m i trường, biết ơn thầy cô đã dạy dỗ ta nên ngư i. -Lòng biết ơn biến thành hành động thiết thực…2.0Phần II * Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh viết đúng ki u b i tự sự, sử ... 2a.Hai câu thơ trích trong văn bản “ Lục Vân Tiên cứu Ki u Nguyệt Nga.Tác giả : Nguyễn Đình Chiểu.b. N i dung của hai câu thơ: Quan niệm của tác giả g i gắm vào nhân vật Lục Vân Tiên: Thấy việc...
 • 3
 • 416
 • 0
De kiem tra Ngu van 9 HK II

De kiem tra Ngu van 9 HK II

... văn 9 - Tập 2) Hết SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNHĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2008-20 09 Trường:MÔN NGỮ VĂN-LỚP 9 Họ tên: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)Số Báo danh: Đề có 01 trang, ... GD&ĐT QUẢNG BÌNHĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2008-20 09 Trường:MÔN NGỮ VĂN-LỚP 9 Họ tên: Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)Số Báo danh: Đề có 01 trang, gồm có 07 câu. MÃ ĐỀ: ... bạc.”…(Mùa xuân nho nhỏ-Thanh Hải; Ngữ văn 9 - Tập 2) Hết SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤMKIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2008-20 09 MÔN: NGỮ VĂN LỚP 9 HƯỚNG DẪN CHUNG:-Trên cơ sở các...
 • 4
 • 456
 • 4
Bộ đề kiểm tra Ngữ văn 9 Kì II

Bộ đề kiểm tra Ngữ văn 9 II

... lạc giữa các câu trong đoạn văn và giữa các phần trong bài văn. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: Ngữ Văn - Khối 9 Thời gian: 90 ’I. Phần trắc nghiệm: (4đ) Đọc kĩ đoạn văn và các câu hỏi, trả lời bằng ... Có cách hành văn có nét riêng, giàu cảm xúc, giàu hình ảnh Đề kiểm tra học II - Ngữ văn 9 Thời gian 120 phút ( Không kể thời gian giao đề )I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4 ĐIỂM )Câu 1 : Văn bản “ Chó ... Khuê.HƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN NGỮ VĂN 9 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : 4 điểm- Mỗi câu trả lời đúng cho 0,4 điểm .- Đáp án 1D, 2C, 3B , 4C , 5B, 6B, 7A, 8B, 9C ,10C. II /PHẦN TỰ LUẬN :...
 • 30
 • 721
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề kiểm tra ngữ văn 9 có ma trậnđề kiểm tra ngữ văn 9 kì 2de kiem tra ngu van 9 ki 1đề kiểm tra ngữ văn 9 kì 1đề kiểm tra ngữ văn học kì ii lớp 6đề kiểm tra ngữ văn 6 kì iiđề kiểm tra ngữ văn 9 học kì 1đề kiểm tra ngữ văn 9 học kì 2đề kiểm tra ngữ văn học kì 1 lớp 9đề kiểm tra ngữ văn 9 học kì iiđề kiểm tra ngữ văn 9 học kì ibo de kiem tra ngu van lop 9đề kiểm tra ngữ văn 9 học kìđề kiểm tra ngữ văn học kì 2 lớp 9đề kiểm tra ngữ văn 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ