1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

Tóm tắt luận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình onetv của công ty cổ phần viễn thông FPT telecom trên địa bàn thành phố đà nẵng

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên

... tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống triển vọng tại Thái Nguyên . 2. Mục đích của đề tài - Lựa chọn được giống đậu tương nhập nội khả năng sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp ... 1 2,7 1 2,7 VX93 2 1,5 1 8,9 1 7,2 1 5,0 ĐT2000 2 7,8 2 2,1 2 1,6 1 7,1 95389 2 3,7 1 7,8 1 7,8 1 4,8 CM60 1 7,0 1 5,9 1 3,3 1 2,6 99084-A18 1 7,6 1 5,2 1 4,9 1 2,9 99084-A28 2 7,2 2 4,2 2 2,4 1 7,8 CV (%) 8,2 4,4 ... NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG NHẬP NỘI VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 62 62 01 01...
 • 26
 • 681
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ MẬT TRÊN CẤP SỐ NHÂN CYCLIC TRONG HÀM BĂM

TÓM TẮT LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ MẬT TRÊN CẤP SỐ NHÂN CYCLIC TRONG HÀM BĂM

... vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: Mật mã khối, hàm băm, nhóm nhân cấp số nhân trên vành đa thức.  Phạm vi nghiên cứu: Sử dụng cấp số nhân cyclic trên vành đa thức xây dựng hệ mật ...  Nghiên cứu cách tạo khóa cho hệ mật khóa bí mật bằng các cấp số nhân cyclic trên vành có hai lớp kề cyclic.  Đề xuất một hàm băm mới MDC-2 theo với hệ mật xây dựng theo cấp số nhân cyclic. ... vẹn dữ liệu.  Nghiên cứu cấu trúc nhóm nhân cylic, cấp số nhân cyclic trên vành đa thức.  Nghiên cứu cách xây dựng hệ mật mã khối khóa bí mật xây dựng từ cấp số nhân cyclic trên vành đa thức...
 • 26
 • 325
 • 0
Tóm tắt luận văn Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV

... rằng đảm bảo chất lượng cho dịch vụ IPTV đã được cải thiện đáng kể.Hướng nghiên cứu tiếp theo của giải pháp đảm bảo chất lượng cho dịch vụ IPTV đó là nghiên cứu các giải pháp kỹthuật cùng các giải ... thực hiện đề tài Nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ IPTV trong luận văn này tác giả đã trình bày tổng quan về mạng IPTV và đi sâuvào nghiên cứu một số giải pháp cũng như đề xuất ... tác giảvề đảm bảo QoS cho mạng IPTV Nội dung của luận văn bao gồm:Chương 1: Tổng quan mạng IPTV Chương 2: Đánh giá chất lượng của IPTV Chương 3: Giải pháp đảm bảo chất lượng của IPTV 1 CHƯƠNG...
 • 24
 • 506
 • 2
Tóm tắt luận văn Nghiên cứu triển khai mô hình P2P cho dịch vụ IPTV trên nền IMS

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu triển khai mô hình P2P cho dịch vụ IPTV trên nền IMS

... của dịch vụ P2P IPTV 4.4.1. Đăng ký và kết nối với dịch vụ IPTV 4.4.2. Ngắt kết nối từ máy chủ IPTV 4.5. So sánh dịch vụ IPTV sử dụng hình P2P với dịch vụ IPTV không sử dụng hình P2P 4.5.1. ... nhuận tối đa cho dịch vụ IPTV thông thườngb. Các hình thúc đẩy P2P hình Built-in hình Flat-reward hình Usage-based4.6.Đánh giá hình P2P được đề xuất cho dịch vụ IPTV 4.6.1. ... lý nhất cho mình để cung cấp dịch vụ. Luận văn gồm 4 chương:Chương I: TỔNG QUAN VỀ IPTV Chương II: IPTV DỰA TRÊN NỀN KIẾN TRÚC IMS Chương III:MỘT SỐ MÔ HÌNH TRIỂN KHAI P2P CHO DỊCH VỤ IPTV Chương...
 • 20
 • 489
 • 7
Tóm tắt luận văn Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt

Tóm tắt luận văn Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt

... TYPICAL ENGLISH AND VIETNAMESE IDIOMS (Nghiên cứu thành tố cấu trúc ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh tiếng Việt) Major: English LinguisticsCode: ... Press. VietnameseLân, N. (2003). Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam. Hà Nội: Nxb Văn học.Lực, N., & Đang, L. V. (2009). (3rd ed.). Thành ngữ tiếng Việt [Dictionary of Vietnamese idioms]. ... collected from the following dictionaries: EnglishBình, P. V. (1999). Tục ngữ nước Anh thành ngữ tiếng Anh giàu hình ảnh [English picturesque idioms]. Hải Phòng: Nxb Hải Phòng. Cambridge...
 • 30
 • 433
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh trong việc nâng cao chất lượng phần mềm

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu kỹ thuật phân tích chương trình tĩnh trong việc nâng cao chất lượng phần mềm

... NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm Mã số: 60 48 10 TÓM TẮT ... để nhằm nâng cao chất lượng phần mềm. Cụ thể, luận văn đã đạt trình bày tổng quan về phân tích chương trình tĩnh. Trong đó, nêu ra các khái niệm liên quan đến phân tích chương trình tĩnh, những ... thiệu1.1 Giới thiệu về phân tích chương trình Phân tích chương trình tĩnh kỹ thuật xác định tính chất/ hànhvi của một chương trình mà không cần phải chạy chương trình đó. Phân tích tĩnh được xây dựng...
 • 24
 • 603
 • 0
TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng mô hình phần mềm dựa trên SAT

TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu phương pháp kiểm chứng mô hình phần mềm dựa trên SAT

... tháitrong kiểm chứng hình dựa trên SAT. Tiếp cận theo hướng kiểm chứng hình giới hạn (BMC) dựa trên SAT. Nghiên cứu về các thuộc tính an toàn, giải công cụ SAT, thuật toán DPLL,và kiểm chứng ... QUANG ĐẠT NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KIỂM CHỨNG MÔ HÌNH PHẦN MỀM DỰA TRÊN SAT Ngành: Công Nghệ Thông Tin Chuyên ngành: Công Nghệ Phần Mềm Mã số: 60 48 10 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ... xếp biến hiệu quả,12Chương 3: Kiểm chứng hình giới hạn dựa trên SAT Kiểm chứng hình giới hạn (BMC) là phương pháp được sử dụngtrong các công cụ kiểm chứng dùng trong các ngành công nghiệp...
 • 21
 • 575
 • 0
Báo cáo tóm tắt Luận văn Biến đổi mức sống hộ gia đình nông thôn vùng phụ cận Hà Nội

Báo cáo tóm tắt Luận văn Biến đổi mức sống hộ gia đình nông thôn vùng phụ cận Hà Nội

... Báo cáo tóm tắt Luận văn Học viện CTQG Hồ Chí MinhViện Xã hội học và TLLĐ,QL- Luận văn thạc sỹ- Biến đổi mức sống hộ gia đình nông thôn vùng phụ cận Nội - Học viên: Đỗ Văn Quân- ... hộ gia đình nông thôn vùng phụ cận Nội giai đoạn 2001-2005- Chương 3: Xu hướng biến đổi mức sống và một số kiến nghị nhằm tăng giàu giảm nghèo, nâng cao mức sống hộ gia đình nông thôn vùng ... Xu hướng biến đổi mức sống hộ gia đình nông thôn vùng phụ cận Nội -Nâng cao mức sống, tăng giàu, giảm nghèo sẽ tiếp tục được đẩy tới-Phân tầng xã hội về mức sống giữa các hộ gia đình vẫn...
 • 11
 • 504
 • 0
tóm tắt luận văn Nghiên cứu công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại các đơn vị xây dựng Trường hợp công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng

tóm tắt luận văn Nghiên cứu công tác kế toán trong điều kiện giao khoán tại các đơn vị xây dựng Trường hợp công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng

... giao khoán tại các đơn vị xây dựng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tập trung công tác kế toán trong điều kiện giao khoán các công trình do Công ty Quản lý cầu đường nhận thi công. Công ty ... chính trong công tác giao khoán a. Xác định tỷ lệ giao khoán b. Giá trong hợp đồng giao khoán c. Vấn đề quản lý trong công tác giao khoán 2.3. KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN GIAO KHOÁN TẠI CÔNG TY ... đổi tên Công ty Quản lý sửa chữa công trình giao thông & thoát nước Đà Nẵng thành Công ty Quản lý Cầu đường. Sở Giao thông vận tải là đơn vị chủ quản trực tiếp của Công ty. Công ty thuộc...
 • 26
 • 411
 • 0
Tóm tắt luận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình onetv của công ty cổ phần viễn thông FPT telecom trên địa bàn thành phố đà nẵng

Tóm tắt luận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình onetv của công ty cổ phần viễn thông FPT telecom trên địa bàn thành phố đà nẵng

... các công ty trong ngành 2.2.2. Dịch vụ truyền hình OneTV của FPT Telecom tại Đà Nẵng OneTV là dịch vụ Truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt Nam do Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT (FPT Telecom) ... chọn đề tài Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình OneTV của Công ty cổ phần viễn thông FPT Telecom trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. 2. Mục tiêu nghiên cứu - ... DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH ONETV CỦA FPT TELECOM TẠI ĐÀ NẴNG 2.2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Đà Nẵng a. Lịch sử hình thành b. Sơ đồ tổ chức c. Các lĩnh vực FPT Telecom kinh doanh...
 • 26
 • 697
 • 0
Tóm tắt luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

Tóm tắt luận văn nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội bình định

... lòng trong công việc của nhân viên, những kết quả cụ thể mà nghiên cứu sẽ mang lại có ý nghĩa thực tiễn đối với quan như sau: - nhân viên . - nhân viên. - Nghiên cứu này có thể làm ... cho nhân viên - Ghi nhận sự đóng góp của nhân viên khi họ đạt được mục tiêu đã đề ra. - Quan tâm đến nhân viên Song 4 - 22 - - - - Giao cho nhân viên của mình làm những công ... tiến: liên quan đến nhận thức của nhân viên về các hội được đào tạo, phát triển các năng lực cá nhân hội được thăng tiến trong tổ chức. Cấp trên/Lãnh đạo: liên quan đến các mối quan hệ...
 • 26
 • 541
 • 0
tóm tắt luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

tóm tắt luận văn Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin của các công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

... công ty khi cổ đông nội bộ có nhiều thông tin hơn thị trường. Có thể nói cổ tức là cách hiệu quả nhất để giao tiếp thông tin nội bộ.Theo lý thuyết Tín hiệu, các nhà đầu tư có thể suy luận thông ... công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trừ những công ty thuộc nhóm ngành tài chính – ngân hàng. - Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu chính sách cổ tức và các nhân ... giả thuyết, rút ra kết luận về vấn đề nghiên cứu. - Phƣơng pháp chọn mẫu Các công ty được chọn nghiên cứu phải thỏa mãn: + Niêm yết trên TTCK từ trước năm 2009, và có giao dịch mua bán chứng...
 • 26
 • 411
 • 0
tóm tắt luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hoà thọ - Đông Hà

tóm tắt luận văn Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ làm việc của người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hoà thọ - Đông Hà

... động làm việc của người lao động tại Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ - Đông Hà” để nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý thuyết về động làm việc. Xây dựng mô hình nghiên ... nghiên cứu thực hiện tại Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà. Các dữ liệu thứ cấpđượccung cấp bởi Công ty may Hòa Thọ - Đông Hà từ năm 2011 -2 013. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tư duy biện ... động làm việc của người lao động tại công ty may Hòa Thọ - Đông Hà Từ phương trình hồi quy tuyến tính cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng đến động làm việc của người lao động tại công ty may...
 • 26
 • 534
 • 0
tóm tắt luận văn Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

tóm tắt luận văn Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

... NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH KHOÁNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN ... nhu cầu trên, tác giả đã chọn đề tài Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam làm đề tài nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên ... Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận về cấu trúc vốn của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Chương...
 • 26
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu lịch sử báo chí thế giớichỉ số z công cụ phát hiện nguy cơ phá sản và xếp hạng định mức tín dụng của doanh nghiệphình 2 2 logo công tynâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư xây lắp thành an 665thực trạng việc quản lý sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần viglacera xuân hòahình 2 1 sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần gsc việt nam tại hà nộiphân tích việc vân dụng chiến lược marketing dịch vụ của dịch vụ tư vấn quảng cáo tiếp thị của công ty cổ phần truyền thông quảng cáo đại dương xanhđánh giá việc vận dụng chiến lược marketing dịch vụ của công ty cổ phần truyền thông quảng cáo đại dương xanhnhững nghiên cứu trước đó về hệ thống thù lao tài chính của công ty cổ phần may haigiải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu đồ gỗ nội thất của công ty cổ phần đại châucác kết luận và phát hiện qua nghiên cứu dịch vụ hỗ trợ trực tuyến của công ty cp tmđt vietnamnayphương hướng và mục tiêu hoàn thiện việc xuất khẩu sản phẩm thịt lợn đông lạnh của công tythực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần constrexim hồng hàtình hình hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần constrexim hồng hàtình hình hiệu quả sử dụng vốn cố định của công tyBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam