1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Giá trị của Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.DOC

Giá trị của Nho giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện nay.DOC

... vì vậy, trong bài tiểu luận này em đà chọn đề tài T tởng tu thân của Nho giáo giá trị của trong đời sống hội Việt Nam hiện nay để tìm hiểu và nghiên cứu t tởng đạo đức Nho giáo và ... thờng.1.3.3 Tam tòng .1.3.4 Tứ đức.2. Giá trị của Nho giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện nay.3. Một số biện pháp cơ bản để nâng cao giá trị đạo đức Nho giáo. C. Kết luận.D. Danh mục tài liệu ... của Nho giáo, đặc biệt là tư tưởng tu thân và giá trị của nó có ý nghĩa lí luận và thực tiễn đối với hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên Nho giáo là một học thuyết chính trị, đạo đức, hội...
 • 17
 • 1,794
 • 13
ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống hội

... niệm ý thức bao gồm cả tâm lý, tình cảm tri thức trí tuệ, tự ý thức định nghĩa ý thức là sự phản ánh của thế giới khách quan. Định nghĩa này cha chỉ rõ đợc vai trò của hội, của ý thức. ... hình thái ý thức hội. 1.2.2- Vai trò của tri thức khoa học đối với sự phát tri n của hội. Khoa học hình thành phát tri n trên cơ sở sản xuất hoạt động thực tiễn. Vai trò của khoa học ... luận tri t Mục lụclời mở đầuChơng 1: Lý luận chung của tri t học về ý thức tri thức. 1.1. Quan niệm của tri t học Mac-Lenin về ý thức. 1.1.1 Khái niệm về ý thức. 1.1.2. Nguồn gốc của ý thức. 1.1.3....
 • 24
 • 3,807
 • 6
Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống xã hội (2)

Ý thức và vai trò của tri thức trong đời sống hội (2)

... người trong hội. Do đó ý thức hội được hình thành cùng ý thức cá nhân, ý thức hội không thể tách rời ý thức cá nhân, ý thức cá nhân vừa có cái chung của giai cấp của dân tộc các ... niệm ý thức bao gồm cả tâm lý, tình cảm tri thức trí tuệ, tự ý thức định nghĩa ý thức là sự phản ánh của thế giới khách quan. Định nghĩa này chưa chỉ rõ được vai trò của hội, của ý thức. ... tiêu cực của ý thức đối với sự phát tri n của tự nhiên, hội chủ yếu phụ thuộc vào vai trò chỉ đạo của ý thức mà biểu hiện ra là vai trò của khoa học văn hoá tư tưỏng.Nền kinh tế của nước...
 • 25
 • 1,634
 • 1
Vai trò của những quan điểm CT – XH của triết học Nho giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Vai trò của những quan điểm CT – XH của triết học Nho giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện nay

... hưởng của những quan điểm chính trị - hội của triết học Nho giáo trong đời sống hội Việt Nam: 2.1. Trong hội Việt Nam cổ đại: Nho giáo thống lĩnh tư tưởng văn hóa Việt Nam từ thế kỷ ... học Nho giáo: * Thứ nhất : hội là một tổng thể những quan hệ hội giữa con ngườivới con người. Nho giáo coi những quan hệ chính trị - hội những nền tảng của hội, đề cao vai trò của ... tuổi của các bậc danh Nho như Đổng Trọng Thư (thời Hán), Chu Đôn Di, Trương Tải, Trình Hạo, TrìnhDi (thời Tống).III - Vai trò của những quan điểm CT XH của triết học Nho giáo trong đời sống xã...
 • 27
 • 1,062
 • 4
Chủ nghĩa duy vật và vai trò của nó trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay.

Chủ nghĩa duy vật và vai trò củatrong đời sống hội Việt Nam hiện nay.

... tài: Chủ nghĩa duy vật vai trò của trong đời sống hội Việt Nam hiện nay. A. Tổng luậnLí do em chọn đề tài này là vì: Chủ nghĩa duy vât là một mảng lớn, em muốn tìm hiểu sâu hơn về vai ... hiện trong lý luận cách mạng hội chủ nghĩa như là một công cụ sắc bén để cải tạo thế giới một cách cách mạng nhất.II. Vai trò của chủ nghĩa duy vật biện chúng trong đời sống hội Việt Nam Phép ... các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ giữa các mặt giữa các sự vật hiện tượng đó trong sự đứng im tương đối. Việt Nam quá độ đi lên chủ nghĩa hội (CNXH) bỏ qua sự phát triển của CNTB,...
 • 14
 • 4,741
 • 7
Tiểu luận triết học - vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội

Tiểu luận triết học - vai trò của tôn giáo trong đời sống hội

...  Tiểu luận triết học - vai trò của tôn giáo trong đời sống hội 1 thần biển (pô-xê-i-đông),thần Tỡnh yờu và sắc đẹp (A-pho-ro-di-ta),thần Mặt trời (A-po-long)v.vv Đặc trưng của tôn giáo ... đề tôn giáo một cách đơn thuần về mặt nhận thức hội. Mặt khác vai trò của tôn giáo trong đời sống hội ngày càng thể hiện rõ nét , tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống ... tin ở tôn giáo. Như vậy trong thế kỉ XXI này cùng với sự biến đổi của các vấn đề hội khác chúng ta có thể thấy tôn giáo mất dần đi chỗ đứng trong đời sống con người.15 C - KẾT LUẬN :Hầu...
 • 19
 • 3,367
 • 72
Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong đời sống xã hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục

Ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo trong đời sống hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục

... " ;Ảnh hưởng của tưởng Nho giáo trong đời sống hội Việt nam hiện nay tới việc hình thành ng hội chủ nghĩa giải pháp khắc phục& quot;. Cơ sở lý luận:Triết học là hình thái ... đích nghiên cứu:Làm rỏ các vấn đề về nho giáo ảnh hưởng của tưởng Nho giáo trong đời sống hội Việt nam, chính sự phát triển kinh tế hội khoa học trong các thời kỳ này, đặc biệt là ... cho việc xây dựng kinh tế hội chủ nghĩa, sống trong hội hội chủ nghĩa. Trong bước phát triển kinh tế hội chủ nghĩa, những quan điểm coi nghĩa trọng hơn lợi, đức trọng hơn tài, giáo...
 • 29
 • 5,798
 • 26
Vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội dưới góc nhìn của triết học

Vai trò của tôn giáo trong đời sống hội dưới góc nhìn của triết học

... đề tôn giáo một cách đơn thuần về mặt nhận thức hội. Mặt khác vai trò của tôn giáo trong đời sống hội ngày càng thể hiện rõ nét , tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống ... năng hội của tôn giáo Chủ nghĩa Mác cho rằng tôn giáo là một hiện tượng hội ,nguồn gốc của nó là ở trong những điều kiện tồn tại vật chất của hội trong những giai đoạn phát triển hội ... giáo trong thế kỉ XXI : 1.Sự phát triển các loại tôn giáo :Kiểu tôn giáo hiện đại ra đời nhằm làm cho tôn giáo phù hợp với sự phát triển mới của lịch sử hội . đặc trưng của kiểu tôn giáo...
 • 18
 • 9,001
 • 18
Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam

Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam

... thống về vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam (Qua triều Trần)”. Vì vậy, việc nghiên cứu Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt (Qua ... góp của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt Nam (qua triều Trần). 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu: Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa ... cứu của luận văn 3.1. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận mác xít về tôn giáo, vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội, luận văn tìm hiểu về vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa...
 • 130
 • 1,637
 • 1
Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Vai trò của Phật giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện nay

... về vai trò hội của Tôn giáo. Chương 2: Vai trò của Phật giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện nay. Chương 3: Những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò tích cực của Phật giáo trong đời ... vai trò của Phật giáo trong đời hội Việt Nam trong thời kỳ hiện nay. 4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  Mục đích Luận văn làm rõ vai trò của Phật giáo trong đời sống hội hiện nay, ... của Phật giáo đó là gì? Và biểu hiện vai trò của Phật giáo trong đời sống hội ra sao? Xuất phát từ tính cấp thiết nêu trên tôi đã chọn đề tài: Vai trò của Phật giáo trong đời sống hội...
 • 130
 • 4,080
 • 8
Mối quan hệ giữa pháp luật và hương ước trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ giữa pháp luật và hương ước trong đời sống hội Việt Nam hiện nay

... 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ HƯƠNG ƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 51 2.1. Thực trạng pháp luật, hương ước mối quan hệ giữa chúng ở Việt Nam hiện nay 51 2.1.1. ... khác biệt giữa pháp luật hương ước 28 1.2. Mối quan hệ giữa pháp luật hương ước 32 1.3. Sự kết hợp giữa pháp luật hương ước trong việc điều chỉnh các quan hệ hội 46 Chương ... 2.1.1. Sơ lược về tình hình pháp luật hương ước Việt Nam hiện nay 51 2.1.2. Thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật hương ước trong đời sống hội Việt Nam hiện nay 57 2.1.2.1. Những...
 • 108
 • 1,567
 • 2
Tiểu luận triết học - Tôn giáo và vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội

Tiểu luận triết học - Tôn giáovai trò của tôn giáo trong đời sống hội

... vai trò của tôn giáo trong đời sống hội ngày càng thểhiện rõ nét , tôn giáo tham gia vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống tinh thần ,các tôn giáo lớn thờng không chỉ ảnh hởng sâu sắc trong ... năng hội của tôn giáo Chủ nghĩa Mác cho rằng tôn giáo là một hiện tượng hội ,nguồn gốc của nó là ở trong những điều kiện tồn tại vật chất của hội trong nhữnggiai đoạn phát triển hội ... gốc hội của tôn giáo là toàn bộ những nguyên nhân điềukiện khach quan của đời sống hội tất yếu làm nảy sinh tái hiện nhữngniềm tin tôn giáo .Trong đó có một số nguyên nhân điều...
 • 17
 • 733
 • 5
Vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Vai trò của Phật giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện nay

... Nghiên cứu Phật học, (6). 87. Hoạt động từ thiện của Phật giáo: một số biểu hiện của giáo lý lục độ trong hội ngày nay, Phật giáo với Văn hóa - hội Việt Nam thời ... Tôn giáo, (6). 46. H Tr Vai trò của tôn giáo trong đời sống hội Việt Nam hiện nay, . 47. T ng (2004), Ảnh hưởng của đạo đức Phật ... đạo đức Phật giáo trong đời sống đạo đức của hội Việt Nam hiện nay, . 48.  (2008), Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt Nam lý luận và...
 • 7
 • 405
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của phật giáo trong đời sống xã hộivai trò của phật giáo trong đời sống xã hội ở việt nam hiện nayvai trò của tôn giáo trong đời sống xã hộivai trò của phật giáo trong đời sống hiện nayvai trò của phật giáo trong đời sống người việtvai trò của ý thức trong đời sống xã hộivai trò của tri thức trong đời sống xã hộivai trò của pháp luật trong đời sống xã hộivai trò của văn bản trong đời sống xã hộivai trò của đất đai trong đời sống xã hộivai trò của kinh tế trong đời sống xã hộivai tro cua pháp luật trong đời sống xã hộivai trò của tin học trong đời sống xã hộivai trò của truyền hình trong đời sống xã hộivai trò của con người trong đời sống xã hộiNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ