Tuyển tập chuyên đề bất đẳng thức có lời giải chi tiết

Tuyển tập các bài toán tích phân(Có lời giải chi tiết)

Tuyển tập các bài toán tích phân(Có lời giải chi tiết)
... phân : 73320x dxI1 x=+∫ Giải: Trường THPT Trưng Vương ĐÀO PHÚ HÙNG================================================================Câu1: Tính các tích phân sau:a/2231x 2xI dx;x−=∫b/x440J ... HÙNG================================================================211 3ln3 ln2 (ln | x | ln(x 1)) ln3 3ln2.2 2= − + + − + = − +Caâu 19:Tính tích phaân: 12 2x0(x x)e dx+∫ Giải: 12 2x0(x x)e dx+∫. Đặt 22xu x xdv e dx= += ⇒ ( )2xdu ... 21 13e 1 (e 1) e2 2− − − =. Vaäy I = 22 21 ee e2 2− =Caâu 20:Tính tích phaân: 305 x1x .e dx−−∫ Giải: I =305 x1x .e dx−−∫. Đặt t = –x3 ⇒ dt = –3x2dx , ° x = 0...
 • 30
 • 23,782
 • 170

CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI

CHUYÊN ĐỀ BẤT ĐẲNG THỨC CÔ-SI
... thì bất đẳng thức Cô-si đợc phát biểu cho hai hoặc ba số dơng, nghĩa là nếu ta áp dụng bất đẳng thức Cô-si với nhiều hơn ba số thì ta cần phải chứng minh. Bạn đọc đà biết nếu chỉ áp dụng bất đẳng ... ====++==33232311c311b311a11cbacba. 2) áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 11 số không âm,ta có:7 A. Lý thuyết1. Bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm: Cho a1, a2 0 thì 2121aa2aa+. ... (1) xảy ra a1 = a2 .2. Bất đẳng thức Cô-si cho ba số không âm: Cho a1 , a2 , a3 0 thì 3321321aaa3aaa++.Chứng minh. áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số không âm, ta...
 • 31
 • 3,970
 • 79

Chuyên đề Bất đẳng thức - si

Chuyên đề Bất đẳng thức Cô - si
... HỌC SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI THÔNG QUA CÁC BÀI TOÁN Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hà Khoa Tự nhiên trường CĐSP Hà Nam Bất đẳng thức là một chuyên đề rất lí thú đối với các em học sinh khá giỏi. ... 21Phương pháp chứng minh sử dụng bất đẳng thức si: Bước 1: Dự đoán khi nào bất đẳng thức trở thành đẳng thức. Bước 2: Với dự đoán trên sử dụng kĩ thuật cân bằng đều ghép các hạng tử của bài ... minh bất đẳng thức và tìm cực trị. Trong khuôn khổ bài viết, tôi chỉ nêu một phương pháp sử dụng BĐT si, đó là phương pháp “Cân bằng đều”. Trước hết, ta nhắc lại BĐT si: BĐT si với...
 • 6
 • 1,498
 • 39

Chuyên đề Bất dẳng thức bản dành cho THCS

Chuyên đề Bất dẳng thức cơ bản dành cho THCS
... sáng tạo bất đẳng thức (I) giúp học sinh rèn luyện t duyvà hình thành phơng pháp chứng minh cũng nh cách thức để hình thành bất đẳng thức mới từ bất đẳng thức đà biết.Từ bất đẳng thức (I):(a ... a, b, x, y.Dấu = xảy ra khi yxba= Bất đẳng thức cuối cùng là đúng.Vậy (a2 + b2)(x2 + y2) (ax + by)2- Phơng pháp 3 : Sử dụng bất đẳng thức đà biết+ Cách 3 : Ta cã (ay - bx)2 ... = xảy ra khi a = b.B. Khai thác tính chất luỹ thừa bậc hai.I/.Khai thác bất đẳng thức (I): (a b)2 0Từ bất đẳng thức (I) ta có thể đổi biến đặt A = ay; B = bx khi đó (I) trở thành:(ay ...
 • 11
 • 2,525
 • 34

Tài liệu Tuyển tập bài tập chuyên đề bất đẳng thức cực hay ppt

Tài liệu Tuyển tập bài tập chuyên đề bất đẳng thức cực hay ppt
... - ðà Lạt Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân 29 BÀI TẬP TỰ LUYỆN Chứng minh raèng : Ts. Nguyễn Phú Khánh - ðà Lạt Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân 8 Bài Giải: ≤ ... 2 414. 0.88 11x dxdxx∏∏ ∏≤ + ≤< <+∫∫ Bài giải : Ts. Nguyễn Phú Khánh - ðà Lạt Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân 16 ( )222 22 2 22sinsin sin20 0 02 ... xx x dx∏∏−< <+ −< + + − <∫∫∫  Bài giải : Ts. Nguyễn Phú Khánh - ðà Lạt Chuyên Đề Bất Đẳng Thức Tích Phân 2 2 2 2 2 2 22 21 1 12 2 20 0 01 15. 0...
 • 33
 • 1,484
 • 3

Chuyên đề bất đẳng thức (Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia toán học)

Chuyên đề bất đẳng thức (Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi quốc gia toán học)
... (3) Cộng các bất đẳng thức (1), (2), (3), chia hai vế của bất đẳng thức nhận được cho 2, ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra  (1), (2), (3) là các đẳng thức  x = 0. Bài 14: ĐẠI ... 1; y), N(x + 1; y). Do OM + ON  MN neân Hướng dẫn giải CDBT từ các ĐTQG Toán học – 184  Chuyên đề 6: BẤT ĐẲNG THỨC A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI I. Một số ghi nhớ:  a2  0 , (a  b)2 ... veá cho x3 bất đẳng thức cần chứng minh đưa về                  3 3 31 u 1 v 3 1 u 1 v u v 5 u v Hướng dẫn giải CDBT từ các ĐTQG Toán học – 186 Cách 3: Ta có:...
 • 14
 • 1,102
 • 2

100 bài bất ĐẲNG THỨC lời GIẢI CHI TIẾT

100 bài bất ĐẲNG THỨC có lời GIẢI CHI TIẾT
... Tuyển tập 100 bài tập về Bất đẳng thức lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! 2 Chủ biên: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Giải Vận dụng bất đẳng thức 1 1 1 1()4x ... tích và tìm tòi lời giải Tuyển tập 100 bài tập về Bất đẳng thức lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! 37 Chủ biên: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Ta có: VT (2) = ... tập 100 bài tập về Bất đẳng thức lời giải chi tiết năm 2015 Lưu hành nội bộ! 42 Chủ biên: Cao Văn Tú Email: caotua5lg3@gmail.com Phân tích và tìm tòi lời giải: Do S là biểu thức...
 • 56
 • 6,447
 • 19

Chuyên đề bất đẳng thức sy và ứng dụng

Chuyên đề bất đẳng thức cô sy và ứng dụng
... minh. Áp dụng BĐT Côsi, ta có: Chuyên đề Bất đẳng thức Côsi ứng dụng MSM Huỳnh Văn Khánh – THPT ĐăkMil – ĐăkNông Trang 2 MMỞỞ ĐĐẦẦUU Bất đẳng thức là một ... không thể không nhắc đến, đó là bất đẳng thức Cauchy (Côsi), bởi vì BĐT Côsi là một bất đẳng thức đơn giản, gần gủi nhưng lại là một bất đẳng thức mạnh có sự ứng dụng rộng rãi trong Toán học ... BĐT là một biểu thức Chuyên đề Bất đẳng thức Côsi ứng dụng MSM Huỳnh Văn Khánh – THPT ĐăkMil – ĐăkNông Trang 6 Cộng các BĐT này ta được: Đẳng thức xảy ra khi chỉ khi .x y...
 • 21
 • 745
 • 1

11 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH LỜI GIẢI CHI TIẾT

11 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
... để giải quyết các yêu cầu đặt ra của bài thi. Bên cạnh đó các phương pháp giải sẽ giúp học cách tính nhẩm, nhanh, mẹo và tạo kinh nghiệm đi thi các công thức mẹo giúp bạn hoàn thành đề thi ... glucozơ đặc điểm giống nhau làA. đều lấy từ củ cải đường.B. đều tham gia phản ứng tráng gương.C. đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh đặc trưng.D. đều trong ... cháy đều cho CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol 6:5.B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị thuỷ phân đến cùng đều cho glucozơ.C. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nước.D. Tinh bột và xenlulozơ đều có...
 • 18
 • 4,058
 • 45

13 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH LỜI GIẢI CHI TIÊT

13 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐH CÓ LỜI GIẢI CHI TIÊT
... CHUYÊN ĐỀ 6: ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLICCâu 1: ... ,'5,]&,("))3,'&,V(,']Câu 133 :NO 9M(CI#F22!5);kG0$% =AC)mQ^*CI*DA.L"Fl B.L"WFl C.Ml D.FlbCIULUL,5,("(F3122!,M(,'lL,("(FV()((lmM(,L"WFl,';Cõu 134 :? 9Y&:3&*]:u58ãA<22!$%)L"M0G]7ESA.M ... ?CH>h/bi))5M1,'LL,5,'L5L.N>Gs{:k4F,'L,'aCâu 18: @ R36E*không <3 &KA. ,3"&h/M B. ,3"&hC....
 • 29
 • 433
 • 1

Chuyên đề bất đẳng thức cổ điển min cop xki

Chuyên đề bất đẳng thức cổ điển min cop xki
... thức Mincôpxki : ()()2222 2 2,,,, (1a b c d a c b d abcd R++ + ≥ + ++ ∀ ∈ ) Chứng minh : ()()222 2(1) a b c d ac bd⇔+ +≥+ (luôn đúng) copyright by zero in maths.vn bất đẳng thức MINCÔPXKI ... kiến thức mà mấy ổng ngoài đó không cho thì chứng minh luôn hoặc cứ phết 1câu “ dễ dàng chứng minh…cái này” – Không phải ngày xưa Fermat cũng thế mà nổi tiếng sao ????? Bất đẳng thức ... bất đẳng thức MINCÔPXKI và một số ứng dụng giải toỏn Bi toỏn xut phỏt : ắ 1. Chng minh rằng với ba số thực tuỳ ý x, y, z ta luôn có : 222222xxy...
 • 3
 • 773
 • 1

chuyên đề sóng ánh sáng lời giải chi tiết

chuyên đề sóng ánh sáng có lời giải chi tiết
... thoa ánh sáng trong không khí người ta chi u ánh sáng vào 2 khe sáng cáchnhau a =0,5mm và cùng cách màn quan sát D= 1,5m. a. Khoảng vân đo được 2,25mm. Tìm bước sóng ánh sáng và màu sắc ánh sáng ... Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc bc súng trong chõn khụng l = 0,60 àm. Xác định chukì, tần số của ánh sáng đó. Tính tốc độ và bước sóng của ánh sáng đó khi truyền trong thủy tinh chi t suất ... Dạng 1: Tán sắc ánh sáng 1. Sự tán sắc ánh sáng .a. Kiến thức:- Tán sắc ánh sáng là hiện tượng một chùm ánh sáng phức tạp bị phân tích thành các chùm ánh sáng đơn sắc.- Nguyên nhân...
 • 11
 • 511
 • 0

Tuyển tập chuyên đề bất đẳng thức lời giải chi tiết

Tuyển tập chuyên đề bất đẳng thức có lời giải chi tiết
... SỐ BẤT ĐẲNG THỨC THƯỜNG DÙNG TRONGCHƯƠNG TRÌNH THPTI. Bất đẳng thức AM-GM.1. Bất đẳng thức AM-GM cho 2 số.Cho a, b là các số thực không âm. Khi đó bất đẳng thức sau đúng:a + b ≥ 2√ab Đẳng ... z2x2≥ xyz(x + y + z) Lời giải: Bất đẳng thức đúng vì khi ta đặt a = xy, b = yz, c = zx thì bất đẳng thức trở thành bất đẳng thức a2+ b2+ c2≥ ab + bc + ca. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ ... zx)2≥ 3xyz(x + y + z) Lời giải: Bất đẳng thức đúng vì khi ta đặt a = xy, b = yz, c = zx thì bất đẳng thức trở thành bất đẳng thức (a + b + c)2≥ 3(ab + bc + ca). Đẳng thức xảy ra khi và chỉ...
 • 220
 • 759
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chuyên đề bất đẳng thứcchuyên đề bất đẳng thức cơ bảnchuyen de bat dang thuc co dieu kienchuyên đè bất đẳng thức cô si và bu nhi a cốp xki hay va khóbai tap chuyen de bat dang thuc bat phuong trinh luyen thi dai hocbài tập bất đẳng thức có lời giảibai tap bat dang thuc co loi giaicác bài tập về bất đẳng thức có lời giảibài tập về bất đẳng thức có lời giảichuyen de bat dang thuc vo giang giaibài tập bất đẳng thức có lời giải tu cac cuoc thi toancác bài toán hay về bất đẳng thức có lời giảicac dang bai tap ve phuong trinh duong tron co loi giai chi tiet150 bài tập nâng cao toán lớp 5 có lời giải chi tiếtđề thi thử hóa có lời giải chi tiết 2013Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM