1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Đánh giá chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phần mềm hỗ trợ dạy học dành cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở thuộc Đề án NNQG 2020

Bồi dưỡng năng lực tự học của sinh viên trường cao đẳng công thương thành phố hồ chí minh trong quá trình dạy học vật lý đại cương thông qua chương động học chất điểm luận văn thạc sỹ vật lý

Bồi dưỡng năng lực tự học của sinh viên trường cao đẳng công thương thành phố hồ chí minh trong quá trình dạy học vật lý đại cương thông qua chương động học chất điểm luận văn thạc sỹ vật lý

... góp của luận văn 3 PHẦN II: NỘI DUNG LUẬN VĂN 3 Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌCCHO SINH VIÊN 41.1. Tự học trong quá trình dạy học 41.2. Hoạt động học và bản chất của hoạt động ... thuật và công nghệ.1.7. Thực trạng năng lực tự học của sinh viên trường cao đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh 1.7.1. Nhận thức của sinh viên về vấn đề tự học theo hệ thống tín chỉ Tự học có ... cách tự học và phát triển năng lực tự học, tác động dạy bên ngoài của thầy vật chất hóa hoạt động tự học bên trong của trò; dạy tự học có mối quan hệ về phương pháp dạy tự học, về ngoại lực...
 • 114
 • 1,630
 • 6
Góp phần bồi dưỡng năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học lớp 10 (thể hiện qua chương trình 1 và chương 2) (thể hiện qua chương 1 và chương 2)

Góp phần bồi dưỡng năng lực tự học toán cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học hình học lớp 10 (thể hiện qua chương trình 1 chương 2) (thể hiện qua chương 1 chương 2)

... cña HS". 1 Chơng 1: Cơ sở lý luận thực tiễn 1. 1. Một số vấn đề về năng lực tự học toán của HS THPT 1. 1 .1. Tự học, năng lực tự học, vai trò của năng lực tự học a. Tự học Chủ tịch Hồ ... 2 1 2 1 2 1 1 2 2x x + y y x + y . x + y≤ dấu "=" xảyra khi chỉ khi: 41 Chơng 2: Một số biện pháp góp phần bồi dỡng năng lực tự học toán cho HS THPT trong DH hình học 10 (Thể ... luyện cho HS về các kỹ năng tự học. Từ đóđề xuất một số biện pháp bồi dỡng NLTH Toán cho HS ở trờng THPT trong DH Hình học lớp 10 (Thể hiện qua 2 chơng 1 2). 3. Nhiệm vụ nghiên cứu3 .1. Nghiên...
 • 127
 • 3,394
 • 14
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về nguyên tử  bảng tuần hoàn  liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập về nguyên tử bảng tuần hoàn liên kết hóa học thuộc chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh lớp 10 trường THPT

... #8 Chương 2 TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬPVỀ NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ - ĐỊNH LUẬTTUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰCTỰ HỌC2.1. Nguyên ... &5[ne09("DY.18%17K(((ED95&' 2.2. Tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập chương Nguyên tử, Bảng tuần hoàn các nguyên tố - định luật tuần hoàn Liên kết hóa học hổ trợ tự học cho học sinh lớp 10 nâng cao. jl "J1Z$e(3#K1(3()K@K8532+!(70(&>Y0?;5;L;D!/!#XN(AFe`0]032+!(70DC(3.J18!.%-(G5:&>d2G(A85&';%!=C07.%-#Y(f1?;5;M;D!/!#XY(JN_)K:1(ON+vqt/_)F5C.vZ!(70Q9,eDC(;(%!4A((?(M12\(Ee2\x%+$[1.J13(Ee%+n=_^/K;b5&=!(70.(:#(?!?%b(18(WD(O0&Q&9J18(5:e"9Nq&2H39(_2+!(70$.WD(O530?tqt/_)F?%&'vM1F1!(70J13(Ee"9($ ... DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ THANH VYĐỀ TÀI: : TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀITẬP VỀ NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN -LIÊN KẾT HÓA HỌCTHUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NHẰM...
 • 120
 • 1,249
 • 2
Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố hải phòng

Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố hải phòng

... việc quản bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng 9.2. Thực trạng công tác quản chuyên môn giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải ... đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Một số biện pháp để quản bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ BT THPT thành ... Một số biện pháp quản bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng Hoàng Bá Thưởng Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS ngành: Quản giáo...
 • 29
 • 522
 • 0
đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân theo chương trình tăng cường năng lực dạy nghề mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh phú thọ

đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân theo chương trình tăng cường năng lực dạy nghề mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh phú thọ

... “ðánh giá công tác ñào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân theo chương trình tăng cường năng lực dạy nghề mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ . 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu ... thành luận văn, ñề tài: “ðánh giá công tác ñào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân theo chương trình tăng cường năng lực dạy nghề mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ Tôi luôn nhận ñược sự ... nghiệp cho nông dân theo chương trình tăng cường năng lực dạy nghề mục tiêu quốc gia trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 111 4.6 ðịnh hướng và một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác ñào tạo nghề nông...
 • 147
 • 571
 • 0
Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc tâm lý học sinh cho giáo viên tiểu học huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc tâm lý học sinh cho giáo viên tiểu học huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

... hoạch bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc tâm học sinh cho giáo viên tiểu học huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng 51 2.4.2. Thực trạng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc tâm học sinh cho giáo viên tiểu ... năng chăm sóc tâm học sinh cho giáo viên tiểu học Chương 2: Thực trạng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc tâm học sinh cho giáo viên tiểu học huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Chương ... năng chăm sóc tâm học sinh cho giáo viên tiểu học . - Khảo sát thực trạng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng chăm sóc tâm học sinh cho giáo viên tiểu học Huyện Nguyên Bình Tỉnh Cao Bằng. -...
 • 105
 • 399
 • 2
bồi dưỡng năng lực tư duy phê phán cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học đại số tổ hợp lớp 11

bồi dưỡng năng lực tư duy phê phán cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học đại số tổ hợp lớp 11

... 2. BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TƢ DUY PHÊ PHÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI THÔNG QUA DẠY HỌC ĐẠI SỐ TỔ HỢP LỚP 11 2.1. Những căn cứ để bồi dưỡng năng lực duy phê phán cho học sinh thông ... tiễn của đề tài nghiên cứu Chương 2: Bồi dưỡng năng lực duy phê phán cho học sinh Trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học Đại số tổ hợp lớp 11 Chương 3 : Thực nghiệm sư phạm ... tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: Bồi dƣỡng năng lực duy phê phán cho học sinh Trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học Đại số tổ hợp lớp 11 . 2. Lịch sử nghiên cứu Trong những năm...
 • 153
 • 1,142
 • 14
một số biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố hải phòng

một số biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố hải phòng

... đề bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng. 3. Mục tiêu nghiên cứu Một số biện pháp để quản bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên hệ BT THPT thành ... sở luận về quản lí và việc quản bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng 9.2. Thực trạng công tác quản chuyên môn giáo viên hệ bổ túc trung ... viên hệ bổ túc trung học phổ thông thành phố Hải Phòng 9.3. Đề xuất một số biện pháp quản bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hệ bổ túc Trung học phổ thông thành phố Hải Phòng 10. Cấu trúc...
 • 102
 • 463
 • 0
Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy của giáo viên các trường ở TP.HCM và xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên theo hướng tiếp cận công nghệ dạy

Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào giảng dạy của giáo viên các trường ở TP.HCM xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên theo hướng tiếp cận công nghệ dạy

... ðánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào giảng dạy (ICT) của giáo viên các trường chuyên nghiệp, trường ñào tạo nghề Tp.Hồ Chí Minh xây dựng chương trình bồi dưỡng ... ICT CỦA GIÁO VIÊN 45 ðánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào giảng dạy (ICT) của giáo viên các trường chuyên nghiệp, trường ñào tạo nghề Tp.Hồ Chí Minh xây dựng ... ðánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào giảng dạy (ICT) của giáo viên các trường chuyên nghiệp, trường ñào tạo nghề Tp.Hồ Chí Minh xây dựng chương trình bồi dưỡng...
 • 71
 • 618
 • 2
GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY HỌC TOÁN

GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY HỌC TOÁN

... 48 3.4. Sử dụng phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học 48 3.5. Phương pháp khai thác phần mềm Cabri Geometry hỗ trợ dạy học toán 61 Chương 4 68 SỬ DỤNG PHẦN MỀM MAPLE TRONG DẠY HỌC TOÁN 68 ... việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu toán học, chúng tôi mạnh dạn biên soạn giáo trình: SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY HỌC TOÁN Giáo trình được biên soạn trước mắt sẽ là tài liệu học tập cho ... cường khả năng hợp tác trong học tập. 18Chương 2 SỬ DỤNG PHẦN MỀM GRAPH TRONG DẠY HỌC TOÁN 2.1. Giới thiệu về phần mềm Graph PHẦN MỀM GRAPH LÀ MỘT PHẦN MỀM HỖ TRỢ MINH HOẠ VÀ GIẢI QUYẾT...
 • 142
 • 602
 • 1
Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chương trình vật lí nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học

Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chương trình vật lí nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát huy tính tích cực của người học

... BÀI GIẢNG PHẦN “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM” CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ 10 NÂNG CAO SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM HỖ TRỢ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƢỜI HỌC 33 2.1. Tìm hiểu tình hình dạy học chƣơng dao động cơ ... trình bày trong ba chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở luận của đề tài. Chƣơng 2: Thiết kế bài giảng phần Động học chất điểm chƣơng trình Vật 10 Nâng cao sử dụng các phần mềm hỗ trợ nhằm phát ... dạy học Vật lí. - Nghiên cứu nội dung chƣơng trình Vật 10 Nâng cao chƣơng Động học chất điểm . - Thiết kế BGĐT chƣơng Động học chất điểm theo hƣớng phát huy tính tích cực của ngƣời học. ...
 • 142
 • 538
 • 0
Đánh giá dựa theo nhu cầu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành “english course for nursing students” dành cho sinh viên năm thứ hai trường cao đẳng y tế thanh hóa

Đánh giá dựa theo nhu cầu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành “english course for nursing students” dành cho sinh viên năm thứ hai trường cao đẳng y tế thanh hóa

... SECOND YEAR STUDENTS AT THANH HOA MEDICAL COLLEGE (ĐÁNH GIÁ DỰA THEO NHU CẦU TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH “ENGLISH COURSE FOR NURSING STUDENTS” DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ... FOR NURSING STUDENTS” FOR SECOND YEAR STUDENTS AT THANH HOA MEDICAL COLLEGE (ĐÁNH GIÁ DỰA THEO NHU CẦU TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH “ENGLISH COURSE FOR NURSING STUDENTS” DÀNH CHO SINH VIÊN ... SINH VIÊN NĂM THỨ HAI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA) M.A. MINOR THESIS Field: English Teaching Methodology Code: 60.14.10 Hanoi, 2012 VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI...
 • 51
 • 1,264
 • 0
ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM.

... 1ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒIDƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC - MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC VIỆT NAM.Đặt ... trường liên tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.1. Đánh giá chất lƯợng đào tạo, bồi dƯỡng cán bộ quản giáo dục trên thế 2giới Đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được ... nên một vòng tròn luân chuyển. Chất lượng của độingũ cán bộ quản giáo dục lại phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đào tạo, bồi dưỡng mà trước tiên là chất lượng chương trình đào tạo và bồi dưỡng...
 • 26
 • 448
 • 1
Đánh giá chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và phần mềm hỗ trợ dạy học dành cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở thuộc Đề án NNQG 2020

Đánh giá chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh phần mềm hỗ trợ dạy học dành cho giáo viên tiểu học trung học sở thuộc Đề án NNQG 2020

... Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục, Tập 31, Số 1 (2015) 1-12 1 NGHIÊN CỨU Đánh giá chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh phần mềm hỗ trợ dạy học dành cho giáo viên tiểu học trung ... tiếng Anh cho giáo viên (GV) tiểu học Trung học sở hiệu quả phần mềm hỗ trợ dạy học (CTBD NLTA&PM) bằng cách khảo sát quan điểm của ba đối tượng (giáo viên, giảng viên cán bộ quản ... viên tự đánh giá về năng lực tiếng Anh của bản thân sau khi tham gia bồi dưỡng CTBD NLTA&PM) có 9 items, Q14 (đánh giá về phần mềm hỗ trợ học tập nâng cao năng lực tiếng Anh của CTBD)...
 • 12
 • 652
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hình học lớp 10 trung học phổ thôngbồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên tiểu học môđun 1 2 3 9 10 12tài liệu dành cho giáo viên tiểu họctài liệu ôn thi công chức dành cho giáo viên tiểu họctai lieu on thi vien chuc danh cho giao vien tieu hoctieng anh danh cho giao vien tieu hocsach tieng anh danh cho giao vien tieu hocđề thi giáo viên dạy giỏi vòng lý thuyết theo điềulệ mới dành cho giáo viên tiểu họcđánh giá về tính cần thiết của hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên thptđánh giá về mục tiêu bồi dưỡng năng lực sư phạm cho gv thptmot so bien phap boi duong nang luc nang luc cam thu van chuong cho hoc sinh lop 5 qua mon tap lam vantổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng năng lực giải toán cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học nội dung phương trình và hệ phương trìnhbồi duong năng lục giải bài tập cho học sinh trong dạy học chương các định luật bảo toànbồi dưỡng năng lực giải bài tập vật lý cho học sinh trong dạy học chương các định luật bảo toànbồi dưỡng năng lực sáng tạo cho học sinh vật lí chương các định luật bản toànBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ