1. Trang chủ >
 2. Khoa học tự nhiên >
 3. Sinh học >

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông

phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các loại tài liệu tham khảo trong day - học môn lịch sử ở trường phổ thông

... học sinh đâu đó trong xà hội vẫn coi môn lịch sử môn phụ, chỉ cần học thuộc nên cũng ít để tâm học tìm hiểu về lịch sử. + Phơng tiện dạy học đồ dùng dạy học còn thiếu, tài liệu tham ... cách khái quát, khoa học đầy đủ để học sinh dễ hiểu dễ nhớ dễ học từ đó giúp các em yêu thích lịch sử . Khi học sinh có hứng thú trong giờ học, chủ động tìm tòi nghiên cứu về lịch sử các ... ngời. Do đặc trng môn Lịch sử khác với các môn học khác trong chơng trình dạy học phổ thông đó là: học sinh không đợc trực tiếp chứng kiến sự kiện lịch sử đó trực tiếp vì lịch sử không lặp lại,...
 • 8
 • 1,988
 • 11
Vận dụng phương pháp sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần sinh vật và môi trường sinh học 9 THCS

Vận dụng phương pháp sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần sinh vật và môi trường sinh học 9 THCS

... PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG -SINH HỌC 9- THCS Chuyên ngành : Lý luận phương pháp dạy học bộ môn sinh học Mã số : 60 14 10LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO ... THANH HIỀN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG -SINH HỌC 9- THCS LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌCVINH – 2012 Mục lục 1.2.2. Phương pháp xác ... học cho học sinh, chúng tôi chọn hướng nghiên cứu: Vận dụng phương pháp sử dụng SGK trong dạy học Sinh học 9- THCS qua dạy học phần: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG” 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Vận dụng...
 • 119
 • 900
 • 0
Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong dạy học lịch sử lớp 12 ở các trường THPT miền núi tỉnh nghệ an (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong dạy học lịch sử lớp 12 ở các trường THPT miền núi tỉnh nghệ an (chương trình chuẩn) luận văn thạc sĩ lịch sử

... trong dạy học lịch sử lớp 12 các trường trung học phổ thông miền núi tỉnh Nghệ An (chương trình chuẩn) 14 sinh lớp 12 trường trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Nghệ An sử dụng sách ... tôi chọn vấn đề: Hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong dạy học lịch sử lớp 12 các trường THPT miền núi Tỉnh Nghệ An (chương trình chuẩn) làm luận văn cao học của mình với mong ... việc hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa trong dạy học bộ môn lịch sử trên lớp nhà trong các trường trung học phổ thông miền núi tỉnh Nghệ An. Đề xuất một số biện pháp hướng dẫn học...
 • 128
 • 1,343
 • 5
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II  sinh học tế bào  sinh học 10 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II sinh học tế bào sinh học 10 trung học phổ thông

... RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KĨ NĂNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1. Chuẩn kiến thức năng phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung ... trình rèn luyện năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông 2.4.1. Quy trình rèn luyện năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học kiến ... học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông. ” 2. Mục đích nghiên cứu Rèn luyện cho học sinh năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông, ...
 • 18
 • 1,194
 • 6
NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP THUỘC CHỦ ĐỀ “CƠ CHẾ DI TRUYỀN Ở CẤP ĐỘ PHÂN TỬ” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG FLASH, POWERPOINT TRONG DẠY HỌC

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP THUỘC CHỦ ĐỀ “CƠ CHẾ DI TRUYỀNCẤP ĐỘ PHÂN TỬ” THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG FLASH, POWERPOINT TRONG DẠY HỌC

... mã.- Nhận phiếu học tập 17 Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng phần mềm PLASH, POWERPOINT vào giảng dạy chủ đề “Cơ chế di truyền cấp độ phân tử” nâng cao kết quả học tập của học sinhlớp 12 ... Phúc không?Giả thuyết nghiên cứu: Việc sử dụng phần mềm PLASH, POWERPOINT vàogiảng dạy chủ đề “Cơ chế di truyền cấp độ phân tử” sẽ nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 trường THPT Bình ... nghị Kết luận Việc sử dụng phần mềm PLASH, POWERPOINT trong dạy học đã nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 trường THPT Bình Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc khi học phần chế di truyền cấp độ phân tử.Khuyến...
 • 27
 • 877
 • 0
Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể 2 pps

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể 2 pps

... TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ 2. Vốn gen là gì? Tính tỉ lệ mỗi kiểu gen của quần thể? AA = 500 : 1000 = 0,5Aa = 400 : 1000 = 0,4AA = 100 : 1000 = 0,1Tần số kiểu gen Cấu trúc di truyền của quần ... thể lai F1 làm sản phẩmD. tạo ưu thế lai II. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ TỰ THỤ PHẤN VÀ QUẦN THỂ GIAO PHỐI GẦN3. Thế nào là hiện tượng tự thụ phấn? giao phối gần?4. Đặc điểm di truyền ... ĐẶC TRƯNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ1. Quần thể sinh vật là gì? Cho ví dụ?Là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống chung trong một khoảng không gian và thời gian xác định, có thể sinh sản...
 • 15
 • 2,126
 • 2
Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 18: Cấu trúc di truyền của quần thể ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- Bài 18: Cấu trúc di truyền của quần thể ppt

... Tiết 18: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (tiếp theo)1. Quần thể ngẫu phối:III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI :2. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể: (Cân bằng ... 18- Bài 17 : CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (tiếp theo)1. Quần thể ngẫu phối:Thế nào là quần thể ngẫu phối? a. Khái niệm:III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI :b. Đặc điểm di truyền ... (\$=+5W&c. Điều kiện nghiệm đúng của định luật:Z$[G1$< Tiết 18: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (tiếp theo) 1. Quần thể ngẫu phối:III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI :4)T2$D1VWX$....
 • 26
 • 856
 • 4
Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II-Sinh học tế bào, Sinh học 10 Trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II-Sinh học tế bào, Sinh học 10 Trung học phổ thông

... RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KĨ NĂNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 25 2.1. Chuẩn kiến thức kĩ năng phần Sinh học Tế bào, Sinh học ... trình rèn luyện năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần Sinh học Tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông 38 2.4.1. Quy trình rèn luyện năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học ... Rèn luyện cho học sinh năng sử dụng sách giáo khoa trong dạy học phần II - Sinh học tế bào, Sinh học 10, Trung học phổ thông. ” 2. Mục đích nghiên cứu Rèn luyện cho học sinh năng sử...
 • 110
 • 868
 • 2
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10

... hợpsau:2.3.1. Đối với giáo viên * Giáo viên hướng dẫn học viên sử dụng sách giáo khoa trên lớp Trong giờ lên lớp giáo viên cần hướng dẫn học viên biết cách sử dụng sách giáo khoa với nghe giảng, ... XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMNăm học: 2011 – 2012 –––––––––––––––––Tên sáng kiến kinh nghiệm: HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA TRONG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 10 Họ và tên tác ... và học viên và giữa sách giáo khoa với bài giảng của giáo viên học viên. * Giáo viên hướng dẫn học viên sử dụng sách giáo khoa ở nhà Thứ nhất Đọc trước sách giáo khoa để hình dung bài học...
 • 19
 • 799
 • 0
Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀO

... 1CHỦ ĐỀ: CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ TẾ BÀOTTHọ tên Nhiệm vụ Ghi chú1 Nguyễn Thị Hải Lý - Phụ trách chung, tổ chức thảo luận nhóm, chọn chủ đề. - Xác định và xây dựng mạch kiến thức của chủ ... video)8. NL sử dụng ngôn ngữ- NL sử dụng Tiếng Việt: - Sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành+ Sử dụng văn phong khoa học để viết báo cáo nghiên cứu.+ Sử dụng ngôn ngữ đối thoại, thảo luận, giải ... của chủ đề II. Các năng lực chung 1. NL tự học - HS xác định được mục tiêu học tập chủ đề l: ã Xỏc nh c c ch di truyn b NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào và qua các thế hệ thể...
 • 15
 • 624
 • 0
Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề Dạy học chuyên đề Tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề Dạy học chuyên đề Tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật và ứng dụng

... Đ1ẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tiểu luận Dạy học chuyên đề Tổng hợp phân giải vi sinh vật ứng dụng Chuyên đề: Sử dụng sách giáo khoa trong dạy học bộ môn Sinh Học CHUYÊN ... 3K7113WB*EMX4 Tổng hợp, phân giải các chất vi sinh vật ứng dụng I. Nội dung chuyên đề 1.1. Mô tả chuyên đề  /.A2 6;?M3N'1;2 ... khoa trong dạy học bộ môn Sinh Học CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN SINH HỌC MÃ SỐ: 60.14.01.11 Cán bộ hướng dẫn khoa học Tên học vi n: TS. Đặng Thị Dạ Thủy Trần...
 • 31
 • 403
 • 0
Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề PHÒNG TRÁNH BỆNH SỎI THẬN

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề PHÒNG TRÁNH BỆNH SỎI THẬN

... y23M#@r(;s#x%ã,ã0@@ã|ãã0}~(ãã(;sNU9Bỏc Dng b mc bệnh sỏi thận đã 10 năm nay nhưng vừa qua mới đến khám tại Bệnh viện, các bác sĩ kiểm tra và dựa vàokết quả siêu âm, bác sĩ kết luận bác Dương bị bệnh sỏi thận mức độ nặng. ... quan.R%[&+&HIu189_)19&./v0WO2(Bác dương bị bệnh sỏi thận là do trong thận sỏi – kết quả siêu âm)R!,+I8D69*"_)18PIZ1?N16J15+&./v0W*+&[SE38+6+/89(như: ... quantrọng và chất thải để lại trong dich lọc được đưa vào ống bài tiếtcủa thận và tập trung ở bể thận. Cuối cùng, dịch lọc đã được xửlý (nước tiểu) rời khỏi mỗi thận thông qua một niệu quản,...
 • 19
 • 337
 • 0
Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề SINH SẢN Ở THỰC VẬT

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề SINH SẢN Ở THỰC VẬT

... ĐẠI HỌC HUẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH HỌC- - -    - - -TIỂU LUẬNHỌC PHẦN: SỬ DỤNG SGK TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Giảng viên hướng dẫn: Học viên thực hiện: TS. Đặng ... bưởi hoặc ghép hoa hồng.3. Các bài liên quan của chủ đề 1. Môn Sinh học Lớp TÊN BÀI NỘI DUNG LIÊN QUAN11 Bài 41: Sinh sản vô tính thực vật Các hình thức sinh vô tính thực vật Bài 42: Sinh ... vào nhau.- Tại sao phải cắt bớt lá gốc ghép.GIÁO ÁN DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH SẢN CỦA THỰC VẬTTên dự án: SINH SẢN CỦA THỰC VẬTLĩnh vực bài dạy: SINH HỌC 11 Thời gian dự kiến: 2 tuần, 1tiết...
 • 41
 • 612
 • 0
Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề TÀI NGUYÊN RỪNG – LỢI ÍCH VÀ NHỮNG NGUY CƠ TIỀM ẨN

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề TÀI NGUYÊN RỪNG – LỢI ÍCH VÀ NHỮNG NGUY TIỀM ẨN

... 1TÀI NGUY N RỪNG LỢI ÍCH VÀ NHỮNG NGUY CƠ TIỀM ẨN MÔN: Sinh học 9I. XÁC ĐỊNH MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ1. Các bài liên quan trong chủ đề: - Sinh học 9: + Bài 58: Sử dụng hợp lý tài nguy n ... hậu.5Nội dung 4: Sử dụng hợp lý tài nguy n rừng -Nêu được khái niệm sử dụng hợp lý tài nguy n -Giải thích được tại sao phải sử dụng hợp lý tài nguy n rừng sử dụng như thế nào ... thích tại sao phải sử dụng tài nguy n rừng hợp lý?3.8. Sử dụng tài nguy n rừng như thế nào là hợp lý?13Bài 4: “LUẬT RỪNG”Thuở bé, cậu bé Cảm từng là tay săn thiện chiến chuyên trộm chim và...
 • 19
 • 503
 • 0
Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ TRONG PHẦN VI SINH HỌC LỚP 10

Tiểu luận sử dụng sách giáo khoa trong dạy học sinh học chủ đề THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ TRONG PHẦN VI SINH HỌC LỚP 10

... ĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM & … TIỂU LUẬNHỌC PHẦN: SỬ DỤNG SGK TRONG DẠY HỌC SINH HỌC ĐỀ TÀI:THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ TRONG PHẦN VI SINH HỌC LỚP 10 Giáo vi n hướng dẫn: Học vi n: ... .:;:<=9>:#)'+.*)?./&@B. XÁC ĐỊNH MẠCH KIẾN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ:I. Các bài liên quan của chủ đề: Môn học Lớp Bài học Nội dung liên quan Sinh học A" B*CCDE#-)F)*6/;0GHG3IF:)*?JA" ... hành thí nghiệm đánh giá năng lực của học sinh qua chủ đề :Nội dung MỨC ĐỘ NHẬN THỨCCác KN/NL hướng tới trong chủ đề NHẬN BIẾT THÔNG HIỂUVẬN DỤNGTHẤPVẬN DỤNGCAO I. NO-PM:"0GHGNO...
 • 23
 • 793
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng và sử dụng câu hỏi bài tập để dạy học chương i cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thôngkĩ năng hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa nhằm phát huy tính tích cực chủ động trong dạy học lịch sử ở trường thpt mường láthướng dẫn sử dụng sách giáo khoasử dụng sách giáo khoahướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoacách sử dụng sách giáo khoa điện tửcách sử dụng sách giáo khoahướng dẫn sử dụng sách giáo khoa điện tửsử dụng sách giáo khoa và các tài liệu tham khảophương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa trong dạy học địa lí ở trường phổ thôngkèt quả điều tra về tình hình sử dung sách giáo khoa tiếng anh 10 thí điểm bộ 1sách giáo khoa trong dạy sinhnâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học chủ đề vật chất năng lượng môn khoa học ở lớp 4nâng cao hiệu quả việc sử dụng phương pháp thí nghiệm trong dạy học chủ đề vật chất năng lượng môn khoa học 4nang cao hieu qua cua viec su dung phuong phap thi nghiem trong day hoc chu de vat chat nang luong mon khoa hoc lop 4Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP