1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

bo de on thi cuoi nam

bo de on thi cuoi nam

bo de on thi cuoi nam

... b) 3806 7542 1093 4215 . . Một trờng có 2345 học sinh, số học sinh nữ số học sinh nam 147 bạn Tính số học sinh nam, học sinh nữ? . . . . . Một vải dài 25m, may quần áo hết vải Số lại ngời ta đem ... 38cm . . . . . Một cửa hàng có 15 tạ muối Trong ngày đầu bán đợc 180kg muối, số muối lại bán hết ngày sau Hỏi: a) Trung bình ngày bán đợc kg muối? b) Trong ngày sau, trung bình ngày bán đợc yến ... chéo thứ hai? Một cửa hàng có 15 tạ muối Trong ngày đầu bán đợc 180kg muối, số muối lại bán hết ngày sau Hỏi: a) Trung bình ngày bán đợc kg muối? b) Trong ngày sau, trung bình ngày bán đợc yến...
 • 37
 • 275
 • 0
Bộ đề ôn tập cuối năm Ngữ văn 9

Bộ đề ôn tập cuối năm Ngữ văn 9

... đoạn văn, với số câu theo yêu cầu (không nhiều câu) - Trình bày rõ ràng, mạch lạc, lời văn lu loát Câu2: ( điểm) a, Sự khác từ thầy hai câu: (1điểm) - Câu (1) từ thầy thành phần khởi ngữ câu ... phải xa Bác thật rồi, nhà thơ không cầm nớc mắt Mai miền Nam thơng trào nớc mắt Câu thơ có cách diễn đạt mộc mạc, chân thành kiểu Nam Bộ Ba câu cuối bắt đầu điệp ngữ muốn làm bày tỏ niềm mong ớc, ... thành phần khởi ngữ câu - Câu (2) từ thầy thành phần chủ ngữ câu b, Nếu bỏ từ thầy câu (1) ý nghĩa câu không thay đổi Từ thầy làm khởi ngữ câu (1) có tác dụng nhấn mạnh đến chủ thể hành động...
 • 4
 • 674
 • 6
Bộ đề ôn tập cuối năm môn toán 8

Bộ đề ôn tập cuối năm môn toán 8

... T×m sè häc sinh cđa hai líp 8A vµ 8B biÕt líp 8A nhiỊu h¬n líp 8B häc sinh NÕu chun häc sinh tõ líp 8B sang líp 8A th× sè häc sinh líp 8B b»ng sè häc sinh líp 8A Bµi 3: Cho ∆ABC vu«ng t¹i A ... A 18cm B 9cm C 8cm D kh¸c víi c¶ A,B, C C©u 8: Mét h×nh lËp ph¬ng cã diƯn tÝch toµn phÇn b»ng 96 cm2 ThĨ tÝch cđa h×nh lËp ph¬ng trªn b»ng: A 16cm3 B 64cm3 C 48cm3 D 68cm3 II- PhÇn tù ln: (8 ®iĨm) ... 180 cm2 diện tích ∆ A′B′C′ là: A 80 cm B 120 cm2 C 288 0 cm2 D 1225 cm2 Câu 7: Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác có kích thước 3cm; 4cm; 5cm chiều cao7cm Diện tích xung quanh là: A 42cm2 B 84 ...
 • 11
 • 606
 • 3
Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

Bộ đề ôn tập cuối năm Toán lớp 3

... TRA MễN TON LP Bài 1( đ):Tính nhanh a 37 x 18- x 74 + 100 b 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi (2 im): Tỡm X a ( x + 37 ) + 19 = 65 b ( x - 36 ) + 17 = 80 Bài 3( đ): Hùng có 16 que tính, Minh có nhiều ... x = 39 00 + 98 GV: Nguyn Th Thanh Thy ễn Toỏn lp 3- B ụn cui nm Toỏn lp Bài 3( đ): Một nhà máy có tổ công nhân, tổ có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân tổ một, tổ hai có công ... nhanh a + + +7 + + 11 + 13 +15 +17 +19 b 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + Bài (2 đ): Tìm X a X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài (2 đ): Viết thêm số vào dãy số sau : a 10, 20, 30 ,40 b 1, 4, 7, 10, Bài...
 • 14
 • 976
 • 0
10 bộ đề ôn tập cuối năm lớp 5

10 bộ đề ôn tập cuối năm lớp 5

... A 1 350 00 x x 100 B 1 350 00 x : 100 C 1 350 00 : x 100 D 1 350 00 : : 100 Bài : (2 điểm) Nối hai phép tính có kết :  324, x 0,  324, : 100  324, x 0, 001  324, : 0, 25     324, x 324, : 100 0 ... 5cm = ………… dm Số thích hợp điền vào chỗ chấm : A 2, 53 dm B 2, 35dm C 0, 0235dm D 0, 00235dm Bài : (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 0, 305kg x 100 0 = 305g 13, 5dm2 x 0, 01 = 0, 135m2 ... A m B m C m D m 10 100 100 0 100 00 2/ Phân số lớn bé : 7 10 11 12 11 A B C D 14 14 14 3/ Nếu y x = giá trò y : 10 169 A B C D 10 40 10 40 4/ Một người bán hàng bò lỗ 1 350 00 đồng 5% số tiền vốn...
 • 20
 • 723
 • 13
bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2

bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 2

... Cỏc s 5 62; 625 ; 6 52 vit theo th t t n ln l: a 5 62; 625 ; 6 52 b 625 ; 5 62; 6 52 c 6 52; 625 ; 5 62 B) Trong cỏc s 26 5; 27 9; 25 7; 29 7; s ln hn 27 9 l: a 26 5 b 25 7 c 29 7 ỳng ghi , sai ghi S: a 38m + 27 m = ... tng dn : 724 , 1 92 , 853 , 358 , 446 b, in s thớch hp vo ch chm 23 5 ;23 7;.; ;24 3 426 ;436;.; ; Bi : in du >,...
 • 39
 • 1,334
 • 0
Bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3

Bộ đề ôn tập cuối năm toán lớp 3

... hình vuông có cạnh dài cm.Tính chu vi hình vuông,diện tích hình vuông KIM TRA MễN TON LP Bài 1( đ):Tính nhanh a 37 x 18- x 74 + 100 b 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi (2 im): Tỡm X a ( x + 37 ) + ... b, X x = 39 00 + 98 Bài 3( đ): Một nhà máy có tổ công nhân, tổ có số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba có số công nhân tổ một, tổ hai có công nhân Hỏi nhà máy có công nhân ? Bài 4( đ): Năm nay, ... nhanh a + + +7 + + 11 + 13 +15 +17 +19 b 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + Bài (2 đ): Tìm X a X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài (2 đ): Viết thêm số vào dãy số sau : a 10, 20, 30 ,40 b 1, 4, 7, 10, 1...
 • 11
 • 949
 • 14
bộ đề ôn tập cuối năm tiếng Anh lớp 7

bộ đề ôn tập cuối năm tiếng Anh lớp 7

... (Viết theo hướng dẫn) (1pt) a Thanh is a fluent English speaker Thanh speaks b What's your weight? How -THE END ĐỀ I Chọn khoanh tròn đáp án A,B, C(3 điểm) ... _ 36 Mary/ not/ feel well/ had to/ doctor ĐỀ ĐỀ THI HK II I Khoanh tròn từ/ cụm từ/ câu ( ứng với A,B,C D) Nga / watch /TV / last night A Nga watches ... evening A B C D 16 Mr Jones worked hard and his close friend didn’t A B C D ( 17, 18) Chọn cách xếp từ từ, cụm từ gợi ý (0,5) 17 What/ wrong/ Nam/ yesterday/ was/ with/? A What was wrong with Nam yesterday?...
 • 8
 • 1,040
 • 9
Bộ đề ÔN THI TN Năm 2011

Bộ đề ÔN THI TN Năm 2011

... sin 2 3 2011 π π 2011 2011 ( + i) = (cos + i sin ) 2011 = cos + i sin 2 3 3 π π = cos + i sin = + i 3 2 Vậy phần thực phần ảo bằmg 2 Ta có Hết 0,25 0,25 0,25 0,25 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Đề số ... có 0,25 0,5 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Mơn thi: TỐN − Giáo dục trung học phổ thơng ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Đề số 03 Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề I - PHẦN CHUNG ... HẾT ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Đề số 04 KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG Mơn thi: TỐN − Giáo dục trung học phổ thơng Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề I PHẦN CHUNG...
 • 48
 • 99
 • 0
Bộ đề ôn thi TN năm 2011( Lưu hành nội bộ)

Bộ đề ôn thi TN năm 2011( Lưu hành nội bộ)

... TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ GV: LÊ VĂN GIANG BỘ ĐỀ ÔN THI TNTHPT NĂM 2011 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT (số 2) MÔN VẬT LÝ ... LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 17 GV: LÊ VĂN GIANG Bộ đề ôn tập tốt nghiệp năm 2011 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT (số 6) MÔN VẬT ... LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 30 GV: LÊ VĂN GIANG Bộ đề ôn tập tốt nghiệp năm 2011 TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH ĐỀ THI ÔN THI TNTHPT (số 10) MÔN VẬT...
 • 38
 • 9
 • 0
Bộ đề ôn thi vào lớp 10 năm học 2009-2010

Bộ đề ôn thi vào lớp 10 năm học 2009-2010

... nhóm học sinh phân công chuyển 105 bó sách thư viện trường Đến buổi lao động có hai học sinh bị ốm không tham gia được, học sinh phải chuyển thêm bó hết số sách cần chuyển Hỏi lúc đầu nhóm có học ... phương trình (1)) Bài (2 điểm) Hai đội công nhân làm công việc xong Nêu đội làm để xong công việc đội thứ cần thời gian đội thứ hai Hỏi đội làm xong công việc bao lâu? Bài (3,5 điểm) Cho đường ... tam giác OEF, IK vuông góc với EF, EN vuông góc với OD Do EN < ED < EO sin45 = 2ED => ID < IO < 2ID => ID r ID < < => đpcm ID + ID R ID + ID -HẾT - => ED < EO < ĐỀ IV (Thời gian...
 • 10
 • 514
 • 0
Bo de on thi hoc sinh gioi mon Tieng Viet - Lop 4 ca nam

Bo de on thi hoc sinh gioi mon Tieng Viet - Lop 4 ca nam

... Giới thi u trống tả: - Có từ - Nằm đâu Hoặc nêu kỷ niệm gắn bó với trống Thân bài: - Tả bao quát trống - Tả phận trống: trống, ngang lng trống, hai đầu trống - Tả âm trống + tác dụng Kết bài: - ... "xanh xao" dùng để tả màu sắc đối tợng: a da ngời c già b non d trời Bài 4: Xếp từ: châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, phơng hớng, vơng vấn, tơi tắn vào cột: từ ghép từ ... Chiếc bút máy đồ dùng học tập thi u đợc tất học sinh Hãy tả lại bút em Gợi ý Mở bài: - Giới thi u bút máy tả Thân bài: - Tả bao quát: Kích thớc, màu sắc, hình dạng - Tả phận : + Bên ngoài: nắp...
 • 24
 • 6,991
 • 97
Bộ đề ôn thi HKI Toán 12 - Năm học 2010-2011

Bộ đề ôn thi HKI Toán 12 - Năm học 2010-2011

... thành công !  -6 - Gv : Phan Hữu Huy Trang Ôn tập TOÁN 12 ( HỌC KỲ I - năm học 201 0-2 011) -7 - Gv : Phan Hữu Huy Trang Ôn tập TOÁN 12 ( HỌC KỲ I - năm học 201 0-2 011) -8 - ... mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ ĐỀ 10 -4 - Gv : Phan Hữu Huy Trang Ôn tập TOÁN 12 ( HỌC KỲ I - năm học 201 0-2 011) Bài : Tính giá trò biểu thức sau : a)A = a) 233 3 x +12 = b) + 5.2 c)    1  ... nguyên Bài : a) -x =3 1- sinx 1+ sinx c) x2 +x 7 d)   9 ) 1-x2 +2 x −3 x ≥ (x +1) =2 ( 2 2x c) x +x x - 3.2 - 4.2 d) x - 5 3- x - 20 < e) lg x + 2lgx - - 2-2 x-1 x-2 x-2 b) log2 + = + log2...
 • 8
 • 719
 • 4
Bộ đề ôn thi TN của BGD năm nay./.

Bộ đề ôn thi TN của BGD năm nay./.

... (1 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, mặt bên SAB tam giác vuông góc với đáy Gọi H trung điểm AB Chứng minh rằng: SH vuông góc mặt phẳng (ABCD) Tính thể tích khối chóp ... nâng cao: Câu IV.b: (2 điểm) Trong không gian Oxyz cho đường thẳng (D): = x − y + z −1 = = mặt phẳng (P): 2x + y + z – 1/ Chứng tỏ đường thẳng (D) không vuông góc mp (P) Tìm giao điểm đường thẳng ... phân I = ∫ x e −x dx 3.Tìm GTLN, GTNN hàm số y = x − 3x − x + 35 đoạn [-4;4] Câu ( 1,0 điểm ) Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông A Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA = AB =...
 • 66
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề ôn tập cuối năm môn toán lớp 5de on thi cuoi nam mon hoa 9đề ôn thi cuối năm mon toan lớp 4nhung de on thi cuoi nam lop 5bộ đề ôn thi đại học môn toán năm 2011bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013bộ đề ôn thi đại học môn toán năm 2012bộ đề ôn thi đại học môn toán năm 2015 có đáp ánbo de on thi vao lop 10 mon ngu van nam hoc 2015 2016đề cương ôn thi cuoi nam lop 4bo de on thi cong chuc ha noi mon tieng anh năm 2015bộ đề ôn thi vật lý 6bộ đề ôn thi toán 2bộ đề ôn thi tiếng anhbộ đề ôn thi học sinh giỏi oán 3chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM