1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

BÀI TIỂU LUẬN- LUẬT ĐẦU TƯ- THỦ TỤC ĐẦU TƯ

BÀI TIỂU LUẬN- LUẬT ĐẦU TƯ- THỦ TỤC ĐẦU TƯ

BÀI TIỂU LUẬN- LUẬT ĐẦU TƯ- THỦ TỤC ĐẦU

... much đầu có điều kiện nhà đầu làm thủ tục đăng kí đầu b Mọi dự án đầu không thuộc danh mục lĩnh vực đầu có điều kiện nhà đầu làm thủ tục đăng kí đầu c có dự án đầu có ... án đầu theo trình tự, thủ tục cấp GCNĐT - Dự án đầu làm thủ tục đăng ký: (Căn khoản 1, Điều 45 Luật Đầu 2005) Là dự án đầu có đặc điểm sau: + Là dự án đầu nước; + Có quy mô đầu ... nhận đâu xem xét hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu cho nhà đầu - Thủ tục đăng ký đầu Trường hợp nhà đầu có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đầu yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu quan quản...
 • 17
 • 2,910
 • 13
bai tiểu luận luật đầu tư: Bàn về vấn đề thu hút FDI tại Việt Nam

bai tiểu luận luật đầu tư: Bàn về vấn đề thu hút FDI tại Việt Nam

... động FDI, phát vấn đề cần giải làm để đề định hướng mới, nhằm nâng cao chất lượng hiệu dòng vốn FDI thời gian tới Tình hình thu hút vốn đầu tư nước Việt Nam Cuối năm 1987, Luật Đầu tư nước Việt Nam ... xảy nhà đầu tư từ nước (nước chủ đầu tư) có tài sản nước khác (nước thu hút đầu tư) với quyền quản lý tài sản - Theo luật đầu tư năm 2005 Việt Nam: Đầu tư trực tiếp hình thức đầu tư nhà đầu tư ... năm 2005 lại mở đầu sóng FDI thứ hai vào Việt Nam, với vốn đăng ký 6,839 tỷ USD vốn thực 3,3 tỷ USD Từ năm 2006 tới nay, Việt Nam thu hút lượng lớn vốn FDI Báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy,...
 • 20
 • 1,626
 • 6
TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH THỦ TỤC CHẤP NHẬN ĐẦU TƯ, TẠM NGỰNG VÀ CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH THỦ TỤC CHẤP NHẬN ĐẦU TƯ, TẠM NGỰNG VÀ CHẤM DỨT DỰ ÁN ĐẦU

... Các dự án lại phải làm thủ tục đầu trước thực dự án II THỦ TỤC ĐẦU TƯ Đăng ký đầu Thẩm tra dự án đầu ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ 1.1 Đối với dự án đầu nước : Quy mô vốn đầu : từ 15 tỷ VNĐ đến ... pháp luật Chấm dứt dự án đầu * Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu có quyền định chấm dứt hoạt động dự án đầu trường hợp sau:  Dự án cấp giấy chứng nhận đầu sau 12 tháng mà nhà đầu ... II THỦ TỤC ĐẦU TƯ  Dự án đầu nước có quy mô đầu ...
 • 43
 • 680
 • 0
Bài tiểu luận luật hành chính cơ chế một cửa về việc thực hiện thủ tục hành chính.

Bài tiểu luận luật hành chính cơ chế một cửa về việc thực hiện thủ tục hành chính.

... luận Luật Hành Chính CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY: 1.Tình hình thực chế một cửa nước ta: 1.1 quan, đơn vị áp dụng thực chế một cửa ... chung tay tiếp tục đẩy mạnh cải cải thủ tục hành là: Hiện nay, thủ tục hành Nhóm – Lớp K13503 Tiểu luận Luật Hành Chính phận thể chế hành Thủ tục hành công cụ để quan hành nhà nước thực chức năng, ... K13503 Tiểu luận Luật Hành Chính - Khi thực thủ tục hành phải đảm bảo xác, khách quan, công minh - Thủ tục hành thực công khai - Các bên tham gia thủ tục hành bình đẳng trước pháp luật - Thủ tục hành...
 • 43
 • 1,906
 • 64
Tiểu luận: LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ppt

Tiểu luận: LUẬT ĐẦU QUỐC TẾ ppt

... khía cạnh quốc tế sai” Đặc thù hành động quốc gia xét theo khía cạnh quốc tế sai điều chỉnh luật quốc tế đặc thù không bị ảnh hưởng đặc thù hành động ng tự hợp pháp luật quốc tế (The characterization ... nại phân xử vấn đề its own proper luật áp dụng trường hợp BIT, luật quốc tế, trường hợp Concession Sự khác vai trò luật quốc tế luật quốc gia vấn đề trách nhiệm quốc nhấn mạnh bình luận điều ILC ... thoả thuận mà kí kết liên quan đến đầu nhà đầu bên đầu Toà không nói quốc gia không đồng ý với điều BIT mà từ sau, vi phạm hợp đồng quốc gia vói nhà đầu nước khác nhanh chóng sửa đổi...
 • 20
 • 1,395
 • 2
bài tiểu luận môn đầu tư nước ngoài

bài tiểu luận môn đầu nước ngoài

... 21 Bài tiểu luận môn Đầu nước Nhóm Câu hỏi: Nguyên nhân việc luân chuyển vốn đầu từ nước sang nước khác tiêu đánh giá hiểu đầu quốc tế quan điểm vĩ mô, góc độ nước nhận đầu Các ... lúc này, nước phát triển thay đầu nước ngoài, quay lại ngăn chặn suy giảm kinh tế nước Chính khủng hoảng kinh tế toàn Bài tiểu luận môn Đầu nước Nhóm cầu mà tạo nên sóng bảo hộ nước, điều ... phúc lợi nước đầu Gọi Chính thức, thường cho Nhà nước vay FDI: Đầu trực tiếp nước (FDI, viết tắt cụm từ Foreign Direct Investment) xảy nhà đầu từ nước (nước chủ đầu tư) có tài sản nước khác...
 • 21
 • 940
 • 0
Tiểu luận luật đầu tư hợp đồng xây dựng – kinh doanh  chuyển giao, hợp đồng xây dựng  chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng  chuyển giao

Tiểu luận luật đầu hợp đồng xây dựng – kinh doanh chuyển giao, hợp đồng xây dựng chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng chuyển giao

... đầu theo hình thức Hợp đồng Xây dựng Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao quy định: Điều 24 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu ... ngày 27/11/2009 Chính phủ: Về đầu theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng xây dựng Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao Điều 12 Lập, phê duyệt ... ngày 27 tháng 11 năm 2009 đầu theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao Nghị định có hiệu lực...
 • 48
 • 385
 • 2
Tiểu luận luật đầu tư trong tình hình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa

Tiểu luận luật đầu trong tình hình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa

... điểm Luật Đầu 2005 đời Luật Đầu 2005 (thường gọi Luật Đầu chung) cho kế thừa Luật Đầu nước Việt Nam 1987 Luật Khuyến khích đầu nước 1994 Nhưng dường thống luật trên, Luật Đầu ... pháp luật có liên quan thực thủ tục đầu theo quy định Luật Đầu Bên cạnh đó, Luật Đầu quy định nhà đầu nước lần đầu đầu vào Việt Nam phải có dự án đầu thực thủ tục đầu để ... đãi đầu Giấy chứng nhận đầu cấp .Trong trình thực dự án đầu tư, thực tế nhà đầu không đạt điều kiện để hưởng ưu đãi đầu không hưởng ưu đãi đầu Về hỗ trợ đầu tư: hỗ trợ đầu chuyển...
 • 39
 • 455
 • 1
Tiểu luận Tìm hiểu về thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam

Tiểu luận Tìm hiểu về thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam

... lý nhà nước hải quan 7 TÌM HIỂU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 1.3 Lợi ích doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử: Thực thủ tục hải quan điện tử, doanh nghiệp hưởng thêm nhiều ... ký thủ tục hải quan điện tử Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận làm thủ tục hải quan điện tử Chi cục khác thay việc phải làm đăng ký Chi cục hải quan điện tử trước 11 – Thực thủ tục hải quan điện ... hợp người khai hải quan đại lý thủ tục hải quan phải khai rõ nội dung uỷ quyền 1.2 Gửi tờ khai hải quan điện tử đến quan hải quan 15 TÌM HIỂU VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM Bước Tiếp...
 • 69
 • 1,342
 • 4
Bài tiểu luận: “Bộ chứng từ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam”

Bài tiểu luận: “Bộ chứng từ xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam”

... “Bộ chứng từ xuất Sách tham khảo: Giáo trình kỹ thuật ngoại thương PGS TS Đoàn Thị Hồng Vân, NXB Lao động – Xã hội 2007 trang 315 nhập doanh nghiệp Việt Nam” Vì nhóm chúng em chưa làm chứng từ ... TÓM TẮT VÀ PHỤ LỤC 48,49 CÁC CHỨNG TỪ CHỦ YẾU TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU I GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ (Certificate of Origin - C/O) 1,Khái niệm: chứng từ nhà sản xuất quan có thẩm quyền, thường ... quản lý xuất nhập khu vực Hà Nội Phòng quản lý xuất nhập khu vực Thành phố Hồ Chí Minh Phòng quản lý xuất nhập khu vực Đà Nẵng Phòng quản lý xuất nhập khu vực Đồng Nai Phòng quản lý xuất nhập khu...
 • 51
 • 1,926
 • 13
BÀI TIỂU LUẬN VÍ ĐIỆN TỬ

BÀI TIỂU LUẬN VÍ ĐIỆN TỬ

... loại điện tử Để phân chia loại điện tử có nhiều loại: quốc tế nước, theo tính chất sử dụng loại thị trường có loại điện tử cá nhân điện tử doanh nghiệp điện tử cá nhân: loại ... Tiểu luận Điện tử MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU: B TỔNG QUAN VỀ VÍ ĐIỆN TỬ I điện tử gì: II loại điện tử III Tính phổ biến loại C VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI VÍ I Vai trò II ... Trang:15/29 Tiểu luận Điện tử E.PAYOO- VÍ ĐIỆN TỬ I điện tử Payoo: tài khoản điện tử, có chức tiền giới Internet nhằm hỗ trợ người dùng mua – bán – giao dịch trang web thương mại điện tử cộng...
 • 29
 • 3,069
 • 15
bài tiểu luận luật dân sự

bài tiểu luận luật dân sự

... NGÀNH LUẬT DÂN SỰ    Nội dung tiểu luận • 1.Khái quát chung Luật dân • 2.Một số nội dung Bộ luật dân năm 2005 1.Khái quát chung Luật dân 1.1.Khái niệm Luật dân + Luật Dân Việt ... tài sản luật dân điều chỉnh mang tính chất hàng hóa tiền tệ * Sự đền bù ngang giá trao đổi biểu quan hệ hàng hóa-tiền tệ * Là đặc trưng quan hệ dân * Mặc dù tất quan hệ tài sản luật dân điều ... vi trái pháp luật Có lỗi người thực hành vi trái pháp luật Phãi có mối quan hệ nhân hành vi trái pháp luật thiệt hại xảy 2.3.3 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại • Điều 605 Bộ luật Dân quy định...
 • 25
 • 16,711
 • 53
BÀI TIỂU LUẬN NHÓM CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

BÀI TIỂU LUẬN NHÓM CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

... tiền, biên lai ký phát, ) - Chứng từ thương mại: Gồm có hoá đơn, chứng từ vận chuyển, chứng từ quyền sở hữu loại chứng từ tương tự khác miễn chứng từ tài Phõn loại chứng từ ta cú thể tham khảo sơ ... nghĩa chứng từ sau: Chứng từ bao gồm chứng từ tài chứng từ thương mại ” (điều 2) - Chứng từ tài chính: Bao gồm chứng từ: hối phiếu, kỳ phiếu, séc, loại chứng từ tương tự khác dùng để thu tiền (như ... mua vào chứng từ để nhận hàng tiến hàng toán Trong trường hợp có xuất ngân hàng-với tư cách người trung gian người xuất ngưòi nhập khẩu- quan hệ bên ngân hàng vào chứng từ Thông qua chứng từ, ngân...
 • 79
 • 5,192
 • 3
Bài tiểu luận luật kinh doanh về công ty cổ phần

Bài tiểu luận luật kinh doanh về công ty cổ phần

... cổ đông Thực trạng đề nghị cấu tổ chức điều hành công ty cổ phần Kết luận Luật kinh doanh I Bài tiểu luận Các khái niệm công ty cổ phần a Khái niệm đặc điểm công ty cổ phần i Khái niệm Công ty ... công ty - Cổ phần ưu đãi: cổ phần có đặc quyền Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đông phổ thông Công ty cổ phần cổ phần ưu đãi Người sở hữu cổ phần ... hành công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp Việt Nam Luật kinh doanh Bài tiểu luận Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Giám đốc Tổng giám đốc; công ty cổ phần có mười cổ...
 • 29
 • 4,501
 • 32
Bài tiểu luận luật kinh doanh Hoạt động của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần hiện nay

Bài tiểu luận luật kinh doanh Hoạt động của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần hiện nay

... cho công ty cổ đông công ty cổ phần Nhận biết tầm quan trọng Ban kiểm soát công ty cổ phần với kiến thức hạn chế, em chọn đề tài “ Hoạt động Ban kiểm soát công ty cổ phần nay Ý nghĩa đề tài Ban ... soát công ty cổ phần từ đưa phương hướng hoàn thành pháp luật hoạt động Ban kiểm soát công ty cổ phần Bố cục tiểu luận Chương 1: Khái quát chung công ty cổ phần Chương 2: Những quy định Ban kiểm ... thức hoạt động Ban kiểm soát Mục đích thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực hiệu Ban kiểm soát kiểm soát nội công ty Tuy vây, Ban kiểm soát công ty cổ phần Việt Nam mang tính hình thức, vai trò Ban kiểm...
 • 17
 • 881
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận luật đầu tư quốc tế ppttiểu luận luật đầu tư quốc tếtiểu luận luật đầu tưbài tiểu luận chủ nghĩa tư bảnbài tiểu luận luật kinh tếbài tiểu luận mẫu môn tư tưởng hồ chí minhbai tieu luan luat pha sanbài tiểu luận luật hành chínhbài tiểu luận luật thương mạibài tiểu luận luật kinh doanhbài tiểu luận chủ nghĩa tư bản độc quyềntiểu luận về cải cách thủ tục hành chínhbài tiểu luận mẫu về tư tưởng hồ chí minhbài tiểu luận về đấu thầu về xay dựngbài tiểu luận trong đấu thầu công trìnhNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ