BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Hệ thống kế toán – tài chính của doanh nghiệp .

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp .

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Hệ thống kế toán – tài chính của doanh nghiệp .
.. . 9 2.6 7 3.1 3 6.7 78 1 1.9 7 2.0 5 2.2 01 -8 0.7 0 1.0 8 4.5 77 12 4.1 3 7.8 5 5.5 3 1.6 8 6.0 4 7.9 96 2 1.2 3 8.8 5 9.8 80 16 5.1 2 6.7 2 7.4 2 23 3.4 3 1.3 5 8.5 8 32 9.0 3 8.1 13 3 4.2 5 4.9 0 6.4 07 1 8.4 3 3.0 5 9.6 15 - 6 9.7 6 6.6 3 0.7 65 30 SV: Đặng Tuấn Việt TCKT .. . 13 3.1 2 7.7 9 1.6 5 47,83 13 3.2 1 8.2 5 1.4 9 48,77 -9 0.4 5 9.8 47 1,75 2.6 8 2.7 6 0.1 30 8,61 1.8 4 3.2 0 1.0 30 6,06 1.3 9 7.0 5 8.2 59 64 0.5 5 9.0 98 84,67 44 5.1 1 4.0 8 2.7 3 13 5.6 1 1.5 5 1.7 7 43,86 Nguồn phòng tài chính -kế toán .. . khác Tổng tài sản 2.7 9 0.2 0 0.0 00 1 5.6 0 0.2 65 30 9.5 0 2.5 3 0.9 5 2.0 0 0.0 0 0.0 00 -79 0.2 0 0.0 00 28,32 -1 5.6 0 0.2 65 100 44 5.1 1 4.0 8 2.7 3 13 5.6 1 1.5 5 1.7 6 43,82 Nguồn: phòng tài chính -kế toán Qua bảng cấu tài sản...
 • 44
 • 408
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Hệ thống kế toán tài chính của doanh nghiệp

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Hệ thống kế toán – tài chính của doanh nghiệp
... PHẦN Hệ Thống Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp 2.1 Hệ thống kế toán doanh nghiệp 2.1.1 Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung đơn vị hạch toán độc lập, máy kế toán ... Báo cáo tài công ty lập theo mẫu báo cáo tài theo - định 15/2006/QĐ BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài Trong báo cáo Báo cáo kết kinh doanh kế toán tổng hợp lập theo quý, báo cáo lại kế toán ... đồ 2.1: Hệ thống tổ chức kế toán doanh nghiệp Kế toán trưởng Kế toán vật liệu TSCĐ Kế toán lương BHXH Kế toán tổng hợp Kế toán thuế ngân hàng Thủ quỹ Nhân viên kế toán đội, xưởng - Kế toán trưởng...
 • 42
 • 367
 • 2

Về phương pháp lập và kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.DOC

Về phương pháp lập và kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.DOC
... chia thành phần chính: phần 1: Tổng quan báo cáo tài I Những vấn đề chung hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp II Phơng pháp lập báo cáo tài doanh nghiệp III Kiểm tra báo cáo tài doanh nghiệp Phần :Thực ... liệu sau: - Các sổ kế toán kỳ báo cáo; - Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh kỳ báo cáo; - Thuyết minh báo cáo tài III Kiểm tra báo cáo tài doanh nghiệp Khái quát ... Luật Doanh nghiệp chế độ tài chính, nên doanh nghiệp cha thực nhận thức đầy đủ lợi ích việc lập nộp báo cáo tài Qua nghiên cứu hệ thống báo cáo tài phơng pháp lập kiểm tra hệ thống báo cáo tài chính, ...
 • 41
 • 1,021
 • 2

BÀI BÁO CÁO NHÓM CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

BÀI BÁO CÁO NHÓM CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
... TSCĐ Kế toán đời sống ăn ca Kế toán vốn tiền Tổ tài Kế toán tiêu thụ Kế toán trưởng Kế toán tiền lương Kế toán vlp, ccdc Kế toán NVL Tổ vật liệu Kế toán nhiên liệu Kho VL phụ tùng Bộ phận kế toán ... trưởng Phòng Tài Chính - Kế toán toàn nhân viên phòng Phó kế toán trưởng tài chính: Giúp kế toán trưởng trực tiếp điều hành tổ máy tính tổ tài Phó kế toán trưởng xây dựng bản: Giúp kế toán truởng ... sang phân hệ kế toán tổng hợp để lên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, chi phí giá thành  Chế độ kế toán sử dụng: Tổng công ty Giấy Việt Nam áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp...
 • 36
 • 217
 • 1

slide bài giảng tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

slide bài giảng tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
... DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN + Lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán tổ chức máy kế toán Với trách nhiệm quyền pháp luật quy định, kế toán trưởng người chịu trách nhiệm tổ chức công tác kế ... trung phòng kế toán đơn vị, đơn vị trực thuộc không tiến hành công tác kế toán Tổ chức máy kế toán hình thức bao gồm phòng kế toán doanh nghiệp Cơ cấu máy kế toán hình thức thường tổ chức sau: phòng ... trung Kế toán trưởng KT VT,HH,TSCĐ KT T.Lương KT toán KT chi phí • Hình thức tổ chức phân tán hình thức tổ chức công tác kế toán tiến hành đồng thời phòng kế toán doanh nghiệp phận kế toán...
 • 11
 • 1,372
 • 6

Báo cáo khoa học: "chất cạnh tranh tài chính của doanh nghiệp vận tải" pot

Báo cáo khoa học:
... nghĩa doanh nghiệp có chất cạnh tranh tài ngợc lại Chính thế, doanh nghiệp vận tải muốn tồn phát triển bình thờng thị trờng vận tải phải tìm biện pháp để trì tăng cờng chất cạnh tranh tài chính, ... kinh doanh vận tải gọi "lu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh vận tải" Hiệu số số dơng biểu thị số d nguồn tài kinh doanh vận tải doanh nghiệp tích cực ngợc lại không tốt - Số d tài doanh nghiệp ... đầu t cho doanh nghiệp vận tải ý nghĩa kinh tế "số d nguồn tài kinh doanh vận tải" đợc thể ba mặt chất cạnh tranh tài Đó sinh lời, đủ vốn tiền tệ tính linh hoạt - Một doanh nghiệp vận tải sinh...
 • 3
 • 235
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
... nhu cầu nghiệp - Hệ số công suất toàn nghiệp  - Tổng công suất tính toán nghiệp Vậy: SVTH: Trần Ngọc Thanh MSSV:TD06049 Page 42 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN XUÂN PHÚ Kết tính ... OGƠC UHĂÔI SVTH: Trần Ngọc Thanh MSSV:TD06049 Page THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN XUÂN PHÚ Bảng số liệu thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng theo họ tên: Trần Ngọc Thanh Tọa độ Máy số ... THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: NGUYỄN XUÂN PHÚ n1: Là số thiết bị có công suất không nhỏ ½ công suất thiết bị có công suất lớn n : Là tổng số thiết bị phân xưởng P1 : Là tổng công suất thiết bị có công...
 • 171
 • 519
 • 0

báo cáo thực tập khoa kế toán tại công ty cổ phần trường sơn

báo cáo thực tập khoa kế toán tại công ty cổ phần trường sơn
... Tổ chức hệ thống kế toán công ty Các sách kế toán chung - Chế độ kế toán áp dụng Công ty cổ phần Trờng sơn Chế độ kế toán áp dụng Công ty cổ phần Trờng Sơn : áp dụng chế độ kế toán theo định số ... Huyền Trang Lớp : CQ48/21.18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngời thực Kế toán toán Kế toán trởng, giám đốc Kế toán toán Thủ quỹ, công nhân viên Kế toán toán Khoa Kế Toán Lu đồ trình Tính lơng Ký ... Trang Lớp : CQ48/21.18 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán kho Lái xe, thủ kho, trực cân điện tử Kế toán kho Kế toán trởng Kế toán kho Kế toán phận liên quan Kế toán kho Khoa Kế Toán Giao dịch với...
 • 40
 • 307
 • 0

báo cáo thực tập khoa kế toán tại công ty TNHH một thành viên cơ khí 17

báo cáo thực tập khoa kế toán tại công ty TNHH một thành viên cơ khí 17
... CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ 17 2.1 Tổ chức máy kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên khí 17 2.1.1 Mô hình tổ chức máy kế toán công ty khí ... Tổ chức máy kế toán Công ty TNHH thành viên khí 17 11 2.2.Tổ chức hệ thống kế toán Công ty TNHH thành viên khí 17 ……… 12 2.3 Các phần hành kế toán Công ty 15 2.3.1 Kế toán vốn tiền ... Công Báo cáo thực tập lần CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ KHÍ 17 Qua trình thực tập tổng quan Công ty TNHH thành...
 • 37
 • 813
 • 6

Báo cáo thực tập khoa kế toán tại CÔNG TY CP xây DỰNG và THƯƠNG mại TRƯỜNG MAI

Báo cáo thực tập khoa kế toán tại CÔNG TY CP xây DỰNG và THƯƠNG mại TRƯỜNG MAI
... hóa công ty CP xây dựng thương mại Trường Mai Giới thiệu chung kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa công ty CP xây dựng thương mại Trường Mai Công ty CP xây dựng thương mại Trường Mai công ... việc Hình thức kế toán chế độ kế toán công ty cổ phần xây dựng thương mại Trường Mai 2.1 Chế độ kế toán công ty cổ phần xây dựng thương mại Trường Mai - Công ty áp dụng chế độ kế toán theo định ... ) kỳ 37 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD.Trần Hoàng Hiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG MAI I Thực trạng công tác kế toán vật liệu, công cụ...
 • 85
 • 469
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hệ thống kế toán tài chính của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hệ thống kế toán – tài chính của Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
... kinh doanh công ty. ” 10 Phần 2: Hệ thống Kế toán Tài công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn 2.1 Hệ thống kế toán công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn: - Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành ... La Chi nhánh công Sơn Thanh Hoá ty xi măng Bỉm ty xi măng Bỉm ty xi măng Bỉm ty xi măng Bỉm ty xi măng Bỉm ty xi măng Bỉm ty xi măng Bỉm ty xi măng Bỉm Trung tâm tiêu thụ Văn phòng đại diện tai ... Phần 1: Giới thiệu khái quát công ty cổ phần Xi Măng Bỉm Sơn 1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn: 1.1.1 Tên, địa công ty: - Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng...
 • 37
 • 245
 • 0

đánh giá chung hệ thống kế toán tài chính của ngân hàng công thương hoàn kiếm

đánh giá chung hệ thống kế toán – tài chính của ngân hàng công thương hoàn kiếm
... xuất giám đốc giao PHẦN 2: HỆ THỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM: 2.1 Hệ thống kế toán Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm: Hệ thống kế toán Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm ... cấp I Ngân hàng Công Thương Việt Nam với tên gọi Ngân hàng Công Thương Chi nhánh Hoàn Kiếm Có trụ sở 37 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ngân hàng Công Thương chi nhánh Hoàn Kiếm ... VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM: 1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm: Tên: Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm ( Chi nhánh 122 ) Địa chỉ: Số 37 Hàng Bồ - Hoàn Kiếm...
 • 39
 • 304
 • 0

Đánh giá chung về hệ thống kế toán tài chính của XN sản xuất giấy Đức Dương

Đánh giá chung về hệ thống kế toán – tài chính của XN sản xuất giấy Đức Dương
... toỏn ti chớnh ca XN sn xut giy c Dng Phn III: ỏnh giỏ chung v h thng k toỏn ti chớnh ca XN sn xut giy c Dng Phng phỏp nghiờn cu: - Thu thp d liu t cỏc phũng ban v cỏc phõn xng ca cụng ty - Quan ... Phũng, chớnh vỡ vy XN tip tc tng iu l lờn 8.500.000.000 Nm 2008, XN m rng quy mụ sn xut kinh doanh theo hng a ngnh, a ngh Do ú, XN ó nõng iu l lờn 25.000.000.000 Nm 2009, XN tip tc tng iu l ... ca xớ nghip B mỏy qun lý ca XN c chia lm cp Cp cụng ty: Bao gm Hi ng qun tr, Ban giỏm c v cỏc phũng ban chc nng Cp phõn xng: bao gm cỏc phõn xng sn xut v cỏc phõn xng ph tr 1.5.2 Mụ hỡnh c cu...
 • 18
 • 476
 • 0

Đánh giá chung hệ thống Kế toán -Tài chính của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàn Phương

Đánh giá chung hệ thống Kế toán -Tài chính của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoàn Phương
... năm gần công ty ngày khẳng định chỗ đứng thị trường công nghệ tin học 1.2 Đặc điểm kinh doanh Công Ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàn Phương Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàn Phương công ty thuộc ... kế toán: Công ty áp dụng hệ thống nhật ký chung cách sáng tạo có hiệu phù hợp với đặc điểm công ty dịch vụ Sử dụng hệ thống sổ kế toán theo quy định Bộ tài Chứng từ kế toán: Các chứng từ kế toán ... tăng theo phương pháp khấu trừ Phòng kế toán Công Ty TNHH TM Dịch Vụ Hoàn Phương tổ chức theo máy tập trung sử dụng hình thức kế toán thủ công Theo phương thức hầu hết công việc kế toán tập...
 • 37
 • 230
 • 0

Phân tích tài chính doanh nghiệpkế hoạch tài chính của doanh nghiệp ppt

Phân tích tài chính doanh nghiệp và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp ppt
... VC/sp) B KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH I Ý nghĩa kế hoạch tài DN II Nội dung kế hoạch tài Kế hoạch đầu tư dài hạn Kế hoạch KH TSCĐ Kế hoạch nhu cầu vốn tiền Kế hoạch nhu cầu vốn kinh doanh Kế hoạch phân phối ... nhuận Kế hoạch doanh thu lợi nhuận Kế hoạch tài trợ… III Căn lập kế hoạch tài - Tình hình thực tế DN - Các yếu tố tác động từ môi trường bên - Các báo cáo tài năm gần năm kế hoạch kết phân tích ... phân tích BC - Kế hoạch sxkd IV Phương pháp lập kế hoạch 4.1 Kế hoạch KH TSCĐ 4.2 Kế hoạch doanh thu a) Dự báo theo số bình quân b) Dự báo theo kế hoạch sx tiêu thụ kỳ kế hoạch 4.3 Kế hoạch lợi nhuận...
 • 17
 • 288
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bao cao thực tap ve ke toan tien luong trong doanh nghiepbài báo cáo thực tập về kế toán tiền lươngbai bao cao thuc tap ve ke toan ban hangbài báo cáo thực tập mẫu kế toáncác bài báo cáo thực tập ngành kế toánbài báo cáo thực tập về kế toán bán hàngbài báo cáo thực tập môn kế toánbài báo cáo thực tập ngành kế toánmột số bài báo cáo thực tập ngành kế toánbai bao cao thuc tap ve ke toan tong hopbài báo cáo thực tập về kế toán tiền lương va cac khoan trich theo luong cua co quan hanh chanh su nghiepbài báo cáo thực tập về tình hình tai chinhbao cao thuc tap ve chi phi gia thanh cua doanh nghiep van taivai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệpkế toán tài chính trong doanh nghiệp sản xuấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM