1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

Lựa chọn một số trò chơi vận động nhằn tạo hứng thú trong học nội dung chạy bền khối 6

Lựa chọn một số trò chơi vận động nhằn tạo hứng thú trong học nội dung chạy bền khối 6

Lựa chọn một số trò chơi vận động nhằn tạo hứng thú trong học nội dung chạy bền khối 6

... hc ni dung chy bn V KT QU THU C T SKKN: So sánh kết kim tra tit 59 vi kt qu năm học trớc nhận thấy rằng: Khi vận dụng linh hot cỏc trũ chi ng vo cỏc tit hc chy bn, chất lợng dạy học ni dung chy ... đợc nâng cao rừ rt, học sinh đam mê, có hứng thú học chy bn C th th hin qua bng so sỏnh sau: Nm hc 2010 2011 (104 em) S em T l % - 10 im 14 13.5% - im 58 55.8% - im 27 ( 104 26% Di im Nm hc 2011 ... ca hc sinh nờn hay cỏu gt, pht cỏc em khụng thc hin ni dung m giỏo viờn lm cho cỏc em xem ni dung chy bn l cn ỏc mng, khụng mun hc ni dung chy bn Mụn chy bn c ging dy xuyờn sut chng trỡnh t...
 • 10
 • 521
 • 0
skkn ''''lựa chọn một số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối 6 nhằm tạo hứng thú trong học nội dung chạy bền

skkn ''''lựa chọn một số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối 6 nhằm tạo hứng thú trong học nội dung chạy bền

... số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối nhằm tạo hứng thú học nội dung Chạy bền " PHẦN II NỘI DUNG Với sáng kiến mục đích tìm hiểu lựa chọn số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối ... vận động học chạy bền Chúng ta sử dụng trò chơi vào tiết học chạy bền Qua giảng dạy môn sâu nghiên cứu đề tài ''lựa chọn số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối nhằm tạo hứng thú học nội ... thích hợp, hiệu Những suy nghĩ thân khía cạnh mức độ định với mong muốn đóng góp thêm tiếng nói vào việc lựa chọn số trò chơi vận động phù hợp với học sinh khối nhằm tạo hứng thú học nội dung chạy...
 • 15
 • 1,004
 • 0
Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng việc lồng ghép một số trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học các nội dung thể dục cơ bản  đội ngũ, đội hình cho học sinh khối 11 trường PTTH lê hồng phong

Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng việc lồng ghép một số trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học các nội dung thể dục cơ bản đội ngũ, đội hình cho học sinh khối 11 trường PTTH lê hồng phong

... đề tài " Nghiên cứu hiệu ứng dụng việc lồng ghép số trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh học nội dung thể dục - đội hình đội ngũ cho học sinh khối 11 Trờng THPT Hồng Phong - Hng ... chọn lồng ghép nội dung trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh học nội dung thể dục đội hình đội ngũ Chúng tham khảo trò chơi "100 trò chơi vận động" tác giả Trần Đồng Lâm, "72 trò chơi ... định số đặc điểm tâm sinh lí vấn đề liên quan đến việc sử dụng trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh học nội dung thể dục - đội hình đội ngũ Trò chơi vận động hoạt động giúp cho ngời chơi...
 • 49
 • 1,095
 • 3
Nghiên cứu lựa chọn một số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực chung cho học sinh trường THPT quỳnh lưu II  huyện quỳnh lưu  tỉnh nghệ an

Nghiên cứu lựa chọn một số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực chung cho học sinh trường THPT quỳnh lưu II huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an

... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu lựa chọn số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực chung cho học sinh trờng THPT Quỳnh Lu II huyện Quỳnh Lu - tỉnh Nghệ An Khoá luận tốt nghiệp II ... lý luận việc nghiên cứu lựa chọn số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực chung cho học sinh tròng THPT Quỳnh Lu II - huyện Quỳnh Lu - tỉnh Nghệ An - Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu ứng dụng ... quan đến đề tài quan trọng phù hợp cho nghiên cứu lựa chọn số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực chung cho học sinh trờng THPT Quỳnh Lu II - Thực trạng việc sử dụng trò chơi vận...
 • 34
 • 1,503
 • 6
skkn nghiên cứu và lựa chọn một số trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường thpt chuyên lương thế vinh

skkn nghiên cứu và lựa chọn một số trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường thpt chuyên lương thế vinh

... vào chương trình GDTC để phát triển thể lực học sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh Để lựa chọn TCVĐ vào chương trình GDTC để phát triển thể lực cho học sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh ... vận động phát triển toàn diện nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh * Bước 2: Tìm hiểu thực trạng sử dụng trò chơi vận động để phát triển thể lực cho học sinh trường ... trường đề Với ý nghĩa, tầm quan trọng trạng vấn đề nghiên cứu, tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu lựa chọn số trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh ...
 • 17
 • 1,243
 • 0
Ứng dụng một số trò chơi vận động phát triển sức nhanh cho học sinh nữ khối 10 trường THPT thuận thành số 1  bắc ninh

Ứng dụng một số trò chơi vận động phát triển sức nhanh cho học sinh nữ khối 10 trường THPT thuận thành số 1 bắc ninh

... 38''67 5''00 18 ''63 37''32 on Th Hin 6''32 17 ''32 38'' 31 5' '12 16 ' '11 37''43 10 ng Th Hip 6''75 18 ''20 39' '12 5''39 16 ''35 38''54 11 Nguyn Diu Hoa 6'' 21 19''02 38'' 51 5' '18 17 ''22 37''65 12 Nguyn ... 18 '' 61 39' '18 5' '11 18 ''42 38''60 16 Th Hng 5''79 18 ''80 38''60 5' '10 18 ''70 37' '16 17 Phan Th Hng 6''08 19 ''02 39'' 41 5''80 18 ''43 38''62 18 Lu Th Lan 6''00 18 '' 21 38''98 5''42 17 ''99 19 Trn Th ... 6' '11 20' '17 38''62 5''94 19 '' 81 38''76 Nguyn Th Hin 6''20 17 ''66 38''37 5''98 17 ''23 38' '12 10 Nguyn Th Hip 6''72 18 '' 21 39' '10 6''47 18 '' 01 39''02 11 Nguyn Th Hoa 6'' 01 18''97 38''73 5''84 18 ''88...
 • 51
 • 685
 • 0
Lựa chọn và áp dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao sự khéo kéo cho học sinh nữ khối 10 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc

Lựa chọn và áp dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao sự khéo kéo cho học sinh nữ khối 10 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc

... sinh nữ khối 10 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc Nhiệm vụ 2: Lựa chọn áp dụng số trò chơi vận động nhằm nâng cao khéo léo cho học sinh nữ khối 10 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc 2.2 Các phương pháp ... pháp để nâng cao khéo léo cho học sinh nữ khối 10 trường THPT Bến Tre Vì nghiên cứu lựa chọn áp dụng số TCVĐ nhằm nâng cao khéo léo cho học sinh nữ khối 10 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc 3.2 Lựa ... Lựa chọn đánh giá hiệu sử dụng số trò chơi vận động nhằm nâng cao khéo léo cho học sinh nữ khối 10 trường THPT Bến Tre - Vĩnh Phúc 3.2.1 Cơ sở để lựa chọn số trò chơi vận động nhằm nâng cao khéo...
 • 48
 • 401
 • 0
Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao sức nhanh cho học sinh nam khối 11 trường THPT nguyễn văn cừ  hà nội

Nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao sức nhanh cho học sinh nam khối 11 trường THPT nguyễn văn cừ hà nội

... 3.2 Lựa chọn ứng dụng số trò chơi vận động nhằm nâng cao sức nhanh cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Nội 3.2.1 Cơ sở để lựa chọn số trò chơi vận động nhằm nâng cao sức nhanh ... sử dụng trò chơi 17 17 vận động phát triển sức nhanh cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ Nội 3.2 Lựa chọn ứng dụng số trò chơi vận động nhằm 27 nâng cao sức nhanh cho học sinh ... cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Nội Với mục đích đề tài lựa chọn sử dụng số trò chơi vận động nhằm nâng cao sức nhanh cho học sinh nam khối 11 trường THPT Nguyễn Văn Cừ, ...
 • 60
 • 397
 • 1
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nam hoc sinh THCS lứa tuổi 14 15 trường THCS

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nam hoc sinh THCS lứa tuổi 14 15 trường THCS

... thy cụ giỏo trng THCS, chỳng tụi mnh dn i sõu nghiờn cu ti: Nghiờn cu ng dng mt s trũ chi ng nhm phỏt trin sc mnh tc cho i tuyn búng ỏ nam hoc sinh THCS la tui 14 - 15 trng THCS PHN : NI DUNG ... tc cho i tuyn búng ỏ nam hc sinh la tui 14- 15 trng THCS - Chớ Linh - Hi Dng Vi ni dung ca trũ chi v c tin hnh thc nghim nh trờn chỳng tụi tin hnh thc hin trờn s lng 16 hc sinh thuc trng THCS ... la chn v ỏp dng mt s trũ chi ng nhm phỏt trin sc mnh tc cho i tuyn búng ỏ nam hc sinh la tui 141 5 trng THCS v t kt qu thu c nh trờn bc u cho phộp chỳng tụi i n kt lun - Trũ chi ng l mt dng bi...
 • 22
 • 2,266
 • 13
Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho học sinh lứa tuổi 14 - 15 trong trường cơ sở Tề Lễ Tam Nông Phú Thọ

Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho học sinh lứa tuổi 14 - 15 trong trường cơ sở Tề Lễ Tam Nông Phú Thọ

... dạn sâu vào nghiên cứu đề tài : “ Nghiên cứu ứng dụng số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho học sinh lứa tuổi 1 4- 15 trường sở Tề L - Tam Nông - Phú Thọ Với đề ... triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho em học sinh lứa tuổi 14 - 15 Nhiệm vụ cụ thể: Đánh giá hiệu ứng dụng tập trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho em học sinh ... luyện số trò chơi vận động lựa chọn nhằm mục đích nâng cao tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho em học sinh lứa tuổi 1 4- 15 Mục đích nghiên cứu: Thông qua việc ứng dụng số tập trò chơi vận động nhằm...
 • 16
 • 2,685
 • 13
skkn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho học sinh lứa tuổi tiểu học trong trường th thị trấn tầm vu a

skkn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho học sinh lứa tuổi tiểu học trong trường th thị trấn tầm vu a

... triển tố chất th lực, sức mạnh tốc độ cho em học sinh l a tuổi tiểu học Nhiệm vụ cụ th : Đánh giá hiệu ứng dụng tập trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất th lực, sức mạnh tốc độ cho em học sinh ... nêu mạnh dạn sâu vào nghiên cứu đề tài : “ Nghiên cứu ứng dụng số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất th lực, sức mạnh tốc độ cho học sinh l a tuổi Tiểu học trường TH Thị trấn Tầm Vu A ... số trò chơi vận động l a chọn nhằm mục đích nâng cao tố chất th lực, sức mạnh tốc độ cho em học sinh l a tuổi Tiểu học Mục đích nghiên cứu: Th ng qua việc ứng dụng số tập trò chơi vận động nhằm...
 • 15
 • 1,052
 • 1
Sáng kiến kinh nghiệm –Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho học sinh lứa tuổi tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm –Nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho học sinh lứa tuổi tiểu học

... lực, sức mạnh tốc độ cho em học sinh lứa tuổi Tiểu học Mục đích nghiên cứu: Thông qua việc ứng dụng số tập trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực, sức mạnh tốc độ giúp đánh giá đc hiệu tập trò ... tiểu học Nhiệm vụ cụ thể: Đánh giá hiệu ứng dụng tập trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho em học sinh lứa tuổi Tiểu học nhà trờng Đối tợng nghiên cứu: - Học sinh ... thích ứng cao lợng vận động hệ thống thể Xuất phát từ vấn đề nêu mạnh dạn sâu vào nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu ứng dụng số trò chơi vận động nhằm phát triển tố chất thể lực, sức mạnh tốc độ cho...
 • 13
 • 683
 • 2
Tổ chức một số trò chơi vận động THỂ DỤC lớp 7 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Tổ chức một số trò chơi vận động THỂ DỤC lớp 7 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

... giáo dục II Một số trò chơi Thẻ dục lớp Tổ chức trò chơi học Để trò chơi góp phần mang lại hiệu cao học, tổ chức thiết kế trò chơi phải đảm bảo nguyên tắc sau : a Thiết kế trò chơi học môn Thẻ dục ... Thẻ dục lớp trường THCS III Đặc điểm tâm lý học sinh THCS B Giải vấn đề I Vai trò, tác dụng trò chơi Thẻ dục lớp II Một số trò chơi Thẻ dục lớp Tổ chức trò chơi môn Thẻ dục lớp Giới thiệu số trò ... chuyên đề kinh nghiệm "Tổ chức số trò chơi vận động Thể dục lớp nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh" Mục đích nghiên cứu đề tài Góp phần đổi phương pháp dạy học môn Thể dục bậc THCS theo phương...
 • 11
 • 4,875
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoámột số trò chơi vận động trẻ mẫu giáonghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm phát triển sức mạnh tốc độ để nâng cao thành tích môn nháy xa ưỡn thân cho nam học sinh thptgioi thieu mot so tro choi van dongsang kien kinh nghiem mot so tro choi ngon ngu moi gay hung thú hoc tap cho hoc sinh trong gio hoc tieng anhtro choi van dong mon the duc o tieu hocnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao lưng qua xà cho nam vận động viên đội tuyển điền kinh trường thpt vĩnh yên vĩnh phúcnghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động cho nam học sinh học tự chọn bónh đá lớp 11 trường ptth cẩm thuỷ iilưa chọn tro chơi vạn dong nham phat triển súc manh toc do cho cầu thủ bóng dáluận văn đại học nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao khả năng chắn bóng cho sinh viên chuyên nghành khoa gdtc trường đại học vinhvận dụng một số trò chơi để bổ trợ phát triển sức nhanh cho học sinh lớp 7đề cương nghien cứu lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhăm nâng cao sức bật trong bộ môn nhảy caolựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật phát bóng tay cao trước mặt môn bóng chuyền tự chọn cho học sinh lớp 12 trường thpt hoàng mai nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học tự chọn cầu lông cho học sinh khối 10 trường thpt hà trung thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại họclựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật tại chỗ bật nhảy ném rổ bằng một tay trên cao cho học sinh lớp 11 trường thpt nghi lộc iii luận văn tốt nghiệp đại họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ