1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Giải nhanh bài toán hỗn hợp bằng PP quy đổi hoá học

Giải nhanh bài toán hỗn hợp bằng PP quy đổi hoá học

Giải nhanh bài toán hỗn hợp bằng PP quy đổi hoá học

... nguyên tố hỗn hợp đầu hỗn hợp phải - Bảo toàn số oxi hóa, tức số oxi hóa nguyên tố hai hỗn hợp Các hướng quy đổi 3.1 Quy đổi 1: Quy đổi hỗn hợp nhiều chất hỗn hợp hai chất Vd1: Hỗn hợp đầu gồm ... Fe2O3 quy đổi nguyên tử Fe O Vd2: Hỗn hợp ban đầu gồm Cu, CuS, Cu2S, S quy đổi nguyên tử Cu S Vd3: Hỗn hợp ban đầu gồm Fe, FeS, FeS2, Cu, CuS, Cu2S, S quy đổi Fe, Cu, S 3.3 Quy đổi 3: Quy đổi tác ... kiện toán → tìm đáp số Lưu ý - Phương pháp đặc biệt phát huy tác dụng toán hỗn hợp sắt oxit, hỗn hợp hợp chất sắt, đồng, - Hướng quy đổi tính xác cao gặp sai lầm - Hướng quy đổi cho lời giải nhanh...
 • 7
 • 698
 • 3
PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TOÁN HỖN HỢP KIM LOẠI Al/Zn VÀ Na/Ba

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TOÁN HỖN HỢP KIM LOẠI Al/Zn VÀ Na/Ba

... Ví dụ 5: Chia hỗn hợp X gồm kim loại Al Ba thành phần nhau: Phần 1: Cho vào nước dư thu 448 ml khí (đktc) Phần 2: Cho vào dung dịch NaOH dư thu 784 ml khí (đktc) Khối lượng hỗn hợp phần là: A ... gam hỗn hợp Na Al vào nước dư, thu 4,48 lit khí Mặt khác m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu 7,84 lit khí (các khí đo đktc) Trị số m là: A 5g B 7,7g C 6,55g D 12,5g Hướng dẫn giải ... Cho hỗn hợp gồm Na Al có tỷ lệ số mol tương ứng 1:2 vào nước dư Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 8,96 lit H2(đktc) m gam chất rắn không tan Giá trị m là: A 43,2g B 5,4g C 7,8g D 10,8g Hướng dẫn giải...
 • 4
 • 2,285
 • 59
Giải bài toán hỗn hợp bằng sơ đồ đường chéo ppt

Giải bài toán hỗn hợp bằng sơ đồ đường chéo ppt

... độ tương ứng với lượng chất tan dung dịch (5) Giải toán hỗn hợp đồ đường chéo - Khối lượng riêng H2O 1g/ml (6) Giải toán hỗn hợp đồ đường chéo ... Đáp án C (4) Giải toán hỗn hợp đồ đường chéo Từ 300ml dung dịch NaOH 2M nước cất, pha chế dung dịch NaOH 0,75M Thể tích nước cất (ml) cần dùng A 150 B 500 Giải: áp dụng đồ đường chéo ta có ... D Bài tập 3: Lấy m1 gam dung dịch HCl 45% pha với m2 gam dung dịch HCl 15%, thu dung dịch HCl 25% Tỉ lệ m1/m2 A 1: B 1: C 2: D : Giải: áp dụng đồ đường chéo ta có (3) Giải toán hỗn hợp đồ...
 • 6
 • 557
 • 3
GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP BẰNG SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP BẰNG SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

... 2 Bài toán xác định thành phần hỗn hợp chứa chất (hoặc xác định công thức) Bài toán dạng thường cho biết khối lượng mol trung bình, tỉ khối hỗn hợp số nguyên tử cacbon trung bình (bài toán ... Giải: áp dụng đồ đường chéo ta có C2H5OH 0,75 2,25 C3H7OH 0,25 Vậy % số mol rượu 75% 25% → Đáp án B Bài tập 3: Tỉ khối hỗn hợp C2H6 C3H8 so với H2 18,5 Vậy thành phần % theo thể tích hỗn hợp ... phần % thể tích O3 hỗn hợp A 15% B 25% Giải: áp dụng đồ đường chéo ta có VO3 48 C 35% → VO3 VO2 = D 45% 1 = ⇒ %VO3 = 100% = 25% 12 3 +1 36 VO2 32 → Đáp án B 12 Bài tập 5: Hỗn hợp X gồm khí CO2...
 • 36
 • 832
 • 1
Giải nhanh bài toán vật lý bằng máy tính điện tử cầm tay

Giải nhanh bài toán vật lý bằng máy tính điện tử cầm tay

... biểu thức toán kết xác 16 D Kết luận: Trong trình giải tập vật lí hay toán, hoá… học sinh thường sử dụng máy tính để hỗ trợ việc tính toán Nhưng việc giải trực tiếp toán máy tính cầm tay làm học ... nhiều loại máy tính cầm tay hỗ trợ tốt việc giải toán Vật lí, chọn hướng dẫn máy tính Casio fx 570MS có giá rẻ thông dụng danh mục thiết bị cung cấp trường THPT(Ở trường cấp 40 máy tính cầm tay Casio ... kĩ sử dụng máy tính để kiểm tra nhanh kết tập vật lí → Đối với khối 12: Giúp học sinh nâng cao kĩ sử dụng máy tính để giải nhanh tập vật lí Nhằm đáp ứng phần kỹ vận dụng giải toán vật lí học...
 • 21
 • 902
 • 0
Phương pháp giải nhanh bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt

Phương pháp giải nhanh bài tập hỗn hợp sắt và oxit sắt

... trao c ch t nh i t ng s mol c a t t ng ho c nh n electron II T NG QUAN V BÀI T P H N H P S T VÀ OXIT S T: Bài t p Fe h n h p oxit s t th m t ch t oxi hóa nh H2SO4 ng có d ng cho kh i l ng cho ph ... nóng Fe2O 3và Fe du Fe2 ( SO4 )3 ng s t d , sau ó h n h p oxit a v O2- có a lên s t +3 Trong trình Oxi nh n e oxit H2SO4(+6) nh n e + Kh i l SO2 H SO4 dn Fe ph n ng v i Oxi cho s n ph m oxit l Nh ... + Ta coi H+ c a axit ch ph n ng v i O2- c a oxit + Toàn b Fe oxit chuy n v Fe2O3 + T s mol H+ ta có th tính l c s mol O oxit t ó có th tính ng Fe có oxit + Nung k t t a không khí Gi i: Ta có nH...
 • 14
 • 354
 • 0
giải nhanh bài toán vật lý bằng máy tính bỏ tay

giải nhanh bài toán vật lý bằng máy tính bỏ tay

... nghiệm Vật lí I Lí chọn đề tài: Hiện nay, việc sử dụng máy tính cầm tay giáo viên học sinh tính toán giải toán trở nên phổ biến trường trung học đặt tính ưu việc Với máy tính cầm tay việc hỗ trợ tính ... ba, tính toán số phức … Nhưng việc sử dụng máy tính cầm tay việc giải toán Vật lí giáo viên học sinh việc Hầu thực tế chưa có tài liệu cụ thể hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay việc giải tập Vật ... giỏi Vật lí học sinh giỏi giải toán Vật máy tính cầm tay, đưa đề tài nhằm mục đích cung cấp cho giáo viên học sinh số kinh nghiệm việc sử dụng máy tính cầm tay để kiểm tra nhanh kết toán Vật...
 • 15
 • 530
 • 0
Tuyển chọn và giải các bài toán tổ hợp qua các kì thi đại học doc

Tuyển chọn và giải các bài toán tổ hợp qua các kì thi đại học doc

... Giải Bài 21 Bài 22 Giải Bài 17 Giải Bài 23 Giải Bài 18 Giải Bài 24 Bài 19 Giải Bài 25 Trang Giải Bài 26 Giải Bài 30 Giải Bài 31 Bài ... II BÀI TOÁN CHỌN Bài 28 Bài 32 Giải Bài 29 Bài 33 Giải Giải Trang Giải Bài 34 Giải Bài 35 Giải Bài 38 Giải Bài 39 Giải Bài 36 Bài ... Bài 12 Bài Giải Giải Bài 13 Bài Giải Giải Bài 14 Giải Bài 10 Giải Bài 15 Bài 11 Giải Giải 2) Các chữ số trùng Trang -Bài 16 Bài...
 • 12
 • 877
 • 28
giải nhanh bài toán nguyên hàm và tích phân dành cho học sinh khối 11 và 12 part 1

giải nhanh bài toán nguyên hàm và tích phân dành cho học sinh khối 11 và 12 part 1

... dugc : + 12 =^ du = dx va x = u - Ta dugc : I = r(u - 12 ) u^"^Mu = r(u^"i^ - 12 u^"^^)du = ' ' J ^ ' 2 014 r (u + 2)' + , r u ' + 4u + , + C -9 2 013 Thay u ^ X ^ 12 ta CO : I ^ + '^f- _ 12 ( x + r ... u - ' ^ + u ^ ^ ) d u = r, 11 ^ 9u^ lOn'' ' -1 Thay u ~ x - ta c6 : iW ,M , r, I , , ,, -10 — + -10 u 4u + + C -11 -4 10 (x-2r -1 I = ' 9{x-2f -5 + Cll(x-2)" Vi du 10 Tinh : a) I, = f , chung ... tong quat, chung ta chon an phu la u = x + 12 thi tie nguyen ham theo biin x chung ta bieu dien duac nguyen ham theo bien u rdi! Vi tit u = x + 12 ta CO X = u — 12 va dx — d{u -12 ) — du (tuc la...
 • 30
 • 455
 • 0
Bài giảng giải toán hỗn hợp bằng đường chéo

Bài giảng giải toán hỗn hợp bằng đường chéo

... GV : Nguyn V Minh Bài tập 1: Hỗn hợp X gồm khí CO2 N2 có d X H = 18 Vậy thành phần % theo khối lợng hỗn hợp A 50; 50 B 38,89; 61,11 Giải: áp dụng sơ đồ đờng chéo ta có NO2 44 M N2 28 ... 75% 25% Đáp án B Bài tập 3: Tỉ khối hỗn hợp C2H6 C3H8 so với H2 18,5 Vậy thành phần % theo thể tích hỗn hợp A 50; 50 B 38,89; 61,11 C 20; 80 D 45; 55 Giải: áp dụng sơ đồ đờng chéo ta có nC H C2H6 ... C2 H = 0 VC3H8 = 50(%) Đáp án A Bài tập : Một hỗn hợp gồm O2 O3 đktc có tỉ khối H2 18 Vậy thành phần % thể tích O3 hỗn hợp A 15% B 25% Giải: áp dụng sơ đồ đờng chéo ta có VO3 48 36 C 35% (6)...
 • 28
 • 314
 • 0
GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA BẰNG PP BẢO TOÀN ELECTRON

GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA BẰNG PP BẢO TOÀN ELECTRON

... Bài Hòa tan 15g hỗn hợp X gồm Mg Al vào dung dịch Y gồm HNO3 H2SO4 đặc thu 0,1 mol khí SO2, NO, N2O, NO2 Tính phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp đầu ĐS: %Al = 36% Bài Khi hòa tan hoàn toàn ... Dù kim loại có hóa trị I, II hay III ta có: nNO3 (trong muối) = nNO2 ; nSO4 (trong muối) = nSO2 m = + 62.0,1 + 96.0,02 = 14,12g Bài 12 Cho 12g hỗn hợp kim loại X Y hòa tan hoàn toàn vào dung dịch ... )e  xN x → x 0,04(5x – 2y) ← 0,04 mol 0,04(5x – 2y) = 0,4 => x = , y = => N2 Dạng Bài toán hỗn hợp oxit sắt Bài Nung m gam bột sắt oxi, thu gam hỗn hợp chất rắn X Hòa tan hết hỗn hợp X trong...
 • 3
 • 453
 • 2
GIẢI NHANH BÀI TOÁN HỘP ĐEN BẰNG MÁY TÍNH Fx570es

GIẢI NHANH BÀI TOÁN HỘP ĐEN BẰNG MÁY TÍNH Fx570es

... thác sử dụng máy tính để giải toán hộp đen điện xoay chiều nói riêng toán điện xoay chiều khác Bạn tiếp tục tìm tòi, khám phá thực hành để việc giải toán trắc nghiệm trở nên đơn giản nhanh chóng ... ndmanh.hd@gmail.com Kết là: 50 − 100i Hộp X có phần tử nên R0 = 50Ω; C = R0 = 50Ω; Z C0 = 100Ω Từ tìm 10 −4 F π III Kết luận Trên cách khai thác số phức máy tính cầm tay vào toán hộp đen khía cạnh nhỏ Còn nhiều ... − ) = Hộp kín chứa phần tử nên phần tử R=200 Ω Ví dụ Hộp kín X chứa ba phần tử R, L, C Nếu đặt vào hai đầu hộp kín π điện áp xoay chiều u = 220 cos(100 πt + )(V ) cường độ dòng điện qua hộp π...
 • 5
 • 597
 • 5
Giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp sơ đồ đường chéo

Giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp sơ đồ đường chéo

... http://chuyentoan.tk Giải nhanh toán hóa học phương pháp đồ đường chéo Tạp chí Hóa Học Ứng dụng, số (67) / 2009 58,2 ⇒ %n BaCO = 58,2 + 38,8 ⋅100% = 60% ⇒ Đáp án C Dạng 6: Bài toán trộn quặng kim ... Giải nhanh toán hóa học phương pháp đồ đường chéo Ví dụ Nguyên tử khối trung bình brom 79 81 79,319 Brom có hai đồng vị bền: 35 Br 35 Br 81 Thành phần ... đồ đường chéo: mA 420 |504 - 480| = 24 480 mB 504 |420 - 480| = 60 m A 24 = = ⇒ Đáp án D ⇒ m B 60 Trên số tổng kết việc sử dụng phương pháp đồ đường chéo giải nhanh toán hóa học Các dạng...
 • 3
 • 1,688
 • 86
PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP SẮT VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT

PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HỖN HỢP SẮT VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA SẮT

... Chun đề phân loại pp giải tốn hỗn hợp sắt hợp chất sắt C Các giải pháp I TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT VÀ CÁC OXIT SẮT 1/ Tính chất hố học sắt a/ Tác dụng với phi kim: Khi đun nóng sắt tác dụng trực ... Chun đề phân loại pp giải tốn hỗn hợp sắt hợp chất sắt THƠNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Chuyền đề phân loại phương pháp giải tập hỗn hợp sắt oxit sắt Lĩnh vực áp dụng ... chất oxi hóa mạnh: Loại 1: Hỗn hợp sắt oxit sắt tác dụng với chất oxi hố mạnh Trang Chun đề phân loại pp giải tốn hỗn hợp sắt hợp chất sắt Ví dụ1: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4...
 • 21
 • 6,721
 • 35
Các pp giải nhanh bài toán hóa học(VC+HC)

Các pp giải nhanh bài toán hóa học(VC+HC)

... chất phản ứng hóa học mà giải nhanh toán Nếu em không ý tới điểm vào giải toán cách đặt ẩn, lập hệ phơng trình Với toán nhiều ẩn số mà thiếu liệu em kĩ giải toán tốt, dùng số thuật toán: ghép ẩn ... ý Thuật toán hóa học lấn át chất tợng, phản ứng hóa học áp dụng nguyên tắc bảo toàn e- việc giải toán oxi hóa - khử giúp em giải toán cách nhanh gọn, xác, sâu vào việc nghiên cứu chất hóa học ... trình (1) (2) 2V1 + 28V2 = 2,4(V1 + V2 ) V2 = 22 * Cách giải nhanh: áp dụng qui tắc đờng chéo giải: Các phơng pháp giúp giải nhanh toán trắc nghiệm hóa học 21 Trng THPT Nguyn Vn C V1 H2 24 V2 CO...
 • 75
 • 732
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: giải nhanh bài toán hóa học bằng phương pháp đường chéogiải nhanh bài toán điện xoay chiều bằng số phứcgiải bài toán hỗn hợpphương pháp giải nhanh bài tập di truyền bằng công thức toán ôn thi đại họccách giải bài toán hỗn hợp hóacách giải bài toán hỗn hợp lớp 10cách giải bài toán hỗn hợpphương pháp giải bài toán hỗn hợpgiải bài toán hỗn hợp hóa lớp 9phương pháp giải nhanh bài tập di truyền bằng công thức toáncách giải bài toán hỗn hợp lớp 9chìa khóa vàng 11 giải nhanh bài toán bằng bảo toàn điện tích 2chìa khóa vàng 12 giải nhanh bài toán aluminum và hợp chất 9chìa khóa vàng 13 giải nhanh bài toán iron và hợp chất iron 25ứng dụng trong giải nhanh bài toán hóa họcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ