1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tin học >

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 2

... phím hàng phím Ngày soạn: 28 /09 /20 13 Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 29 Giáo án: Tin hoc Trường THCS …… Ngày dạy:01/10 /20 13 Tiết 12 Bài 6: HỌC GÕ MƯỜI NGÓN (tiết 2) I/ Mục đích, yêu cầu: - ... trước phần 2, 3  Theo dõi hướng dẫn GV Ngày soạn: 20 /09 /20 13 Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 24 Giáo án: Tin hoc Trường THCS …… Ngày dạy: 23 /09 /20 13 Tiết 10 Bài LUYỆN TẬP CHUỘT (Tiết 2) I/ Mục ... hướng dẫn - Học thuộc phần lý thuyết tìm giáo viên thêm ví dụ - Xem trước mục Giáo viên: …… Năm học : 20 13 -20 14 Giáo án: Tin hoc Trường THCS …… Ngày soạn: 23 /08 /20 13 Ngày dạy: 26 / 08 /20 13 Tiết Bài...
 • 161
 • 843
 • 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

... cho hc sinh thc hin cỏc phộp toỏn sau: 15 * = 2 36 9 87 561 248 93 * 894 562 469 77 = 98 264 897 36 2 5419 * 568 9721 36 9 871 564 25 = 89 761 235 987 568 9724 / 62 489 733 567 8 93 = * HS lm GV: tớnh c cỏc phộp toỏn ny em ... thông tin Kỹ năng: - Nêu đợc nhiệm vụ ngành Tin học Thái độ: - Có hứng thú học tập môn Tin học nghiêm túc học II CHUN B: Giỏo viờn: Giáo án, SGK, Mỏy chiu Hc sinh: SGK chuẩn bị cho học III TIN ... diễn thông tin máy tính Trng THCS Hng Cn GV: Khut Tin on - Lấy đợc ví dụ thực tế biểu diễn thông tin Thái độ: - Có hứng thú học tập môn Tin học nghiêm túc học II CHUN B: Giỏo viờn: Giáo án, SGK,...
 • 149
 • 529
 • 4
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 4

... túc học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu tư khoa học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, hình ảnh liên quan Học ... khoa học, chuẩn xác Thái độ: Nghiêm túc học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu tư khoa học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án, sách ... Tiết : 24 NS: 15.10.20 14 GV: Huỳnh Văn Nghiệm TỔ CHỨC THƠNG TIN TRONG MÁY TÍNH 40 Trường THCS Tân Long Giáo án Tin học 7, 8, I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tệp tin đơn vị để lưu trữ thơng tin thiết...
 • 71
 • 492
 • 4
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 5

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 5

... thôngtin tin học - Nghành tin học? Học sinh ghi - Giáo viên: Yêu cầu học sinh nhận xét, kết luận Hoạt động ( 20’ ): Bài tập - Giáo viên: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu tập Học sinh: Đọc - Yêu cầu học ... thức thông tin, hoạt động thông tin người - Củng cố nội dung hoạt động thông tin d) Hướng dẫn học sinh tự học nhà: (1’) - Học bài, ghi nhớ khái niệm thông tin, hoạt động thông tin Lớp: 6a Tiết(Theo ... thức thông tin, hoạt động thông tin người - Củng cố nội dung hoạt động thông tin d) Hướng dẫn học sinh tự học nhà: (1’) - Học bài, ghi nhớ khái niệm thông tin, hoạt động thông tin Lớp: 6a Tiết(Theo...
 • 150
 • 461
 • 1
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

... Năm học 2 013 - 2 014 Gv: Hồ Thanh Trung Trang Trường THCS Trương Tấn Hữu Tuần: 01 Tiết : 02 Ngày soạn: 1/ 8/ 14 Ngày dạy: 11 / 8/ 14 Tin học Bài 1: THƠNG TIN TIN HỌC (Tiết 2) I - ... kinh nghiệm: Năm học 2 013 - 2 014 Gv: Hồ Thanh Trung Trang 15 Trường THCS Trương Tấn Hữu Tuần: 06 Tiết : 11 Ngày soạn: 6/ 9/ 2 013 Ngày dạy: 16 / / 2 013 Tin học CHƯƠNG II: PHẦN MỀM HỌC TẬP Bài 5: ... TSH S 61 62 63 64 65 66 K6 Giỏi TS % Năm học 2 013 - 2 014 THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG BỘ MƠN Khá TB TB↑ Yếu TS % TS % TS % TS % Gv: Hồ Thanh Trung Kém TS % Trang 31 Trường THCS Trương Tấn Hữu Tuần: 11 Tiết...
 • 123
 • 805
 • 7
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

... THCS Phú Mỹ Giáo án tin học Hoạt động 2: HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN VÀ CON NGƯỜI Hoạt động thông tin + Thông tin có vai trò + HS: lắng nghe người quan trọng - Thông tin có vai trò quan trọng sống người ... trò quan trọng nhất? trọng nhất? Vị sao? tin Vị sao? Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng - Một nhiệm vụ - Nghiên cứu việc thực - Một nhiệm vụ tin học gì? hoạt động thông tin tin học gì? cách ... Giáo viên: Trương Văn Việt Trang Trường THCS Phú Mỹ Tuần: 01 Tiết : 02 Ngày soạn:…./ /09 Ngày dạy: …./ /09 Giáo án tin học Bài 1: THÔNG TIN TIN HỌC (Tiết 2) I - MỤC TIÊU...
 • 126
 • 534
 • 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 10

... THÔNG TIN TIN HỌC ( Tiếp theo ) I Mục tiêu giảng : + Tiếp tục giới thiệu cho HS biết hoạt động thông tin người, mô hình xử lý thông tin + HS nắm hoạt động thông tin tin học, quan trọng tin học ... tổ chức lớp : Kiểm tra cũ: + Kết hợp trình hệ thống kiến thức Nội dung : Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung * Hoạt động - GV: hệ thống lại kiến thức học Thông tin tin học - Thông tin gì? Lấy ... lớp học có tệp danh sách - Tệp tin đơn vị để lưu trữ thông tên học sinh lớp, tệp trò chơi tin thiết bị lưu trữ - Tệp tin nhỏ lớn máy tính… - Trên thiết bị lưu trữ thông tin - Các loại tệp tin...
 • 136
 • 570
 • 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 7 (hay)

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 7 (hay)

... quan trọng 5) Hướng dẫn nhà - Học kỹ vấn đề vừa học - Đọc trước Điều chỉnh bổ sung Tiết Bài 1: Thông tin tin học (Tiếp) Ngày soạn: 18/08/2011 Ngày dạy: 27/ 8/2011 (7B, 9A, 9B) 30/8/2011 (6A, 6B) ... (6A, 6B) 5/9/2011 (7A) I Mục tiêu giảng : + Tiếp tục giới thiệu cho HS biết hoạt động thông tin người, mô hình xử lý thông tin + HS nắm hoạt động thông tin tin học, quan trọng tin học đời sống người ... chức lớp : Kiểm tra cũ: + Kết hợp trình hệ thống kiến thức Nội dung : Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung * Hoạt động - GV: hệ thống lại kiến thức học Thông tin tin học 29 Hoạt động giáo viên học...
 • 123
 • 651
 • 2
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 11

... Giáo án tin lớp TiÕt 37, 38 TiÕt 39, 40 TiÕt 41, 42 TiÕt 43, 44 TiÕt 45, 46 TiÕt 47 TiÕt 48 TiÕt 49, 50 TiÕt 51 TiÕt 52 TiÕt 53, 54 TiÕt 55 TiÕt 56, 57 TiÕt 58, 59 TiÕt 60 , 61 TiÕt 62 TiÕt 63 , ... II Tuần TiÕt Giáo án tin lớp h¬ng 1: Lµm quen víi tin häc vµ m¸y tÝnh ®iƯn tư Bµi 1: th«ng tin tin häc I Mơc tiªu: - Häc sinh biÕt ®ỵc kh¸i niƯm th«ng tin vµ ho¹t ®éng th«ng tin cđa ngêi - ... ®éng th«ng tin bao gåm nh÷ng viƯc g× ? C«ng viƯc nµo quan träng nhÊt DỈn dß: - T×m thªm c¸c vÝ dơ vỊ th«ng tin, xem tríc néi dung cßn l¹i cđa bµi Giáo án tin lớp TiÕt Bµi 1: th«ng tin tin häc...
 • 159
 • 446
 • 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

... xử lí thông tin ? Mô hình trình xử lý thông tin: Thông tin vào Xử lí Thông tin + Thông tin vào: thông tin trớc xử lí + Thông tin ra: thông tin nhận đợc sau xử lí - HS2: Nhiệm vụ tin học máy tính ... THCS ĐăkRve khác không ? Giáo án Tin học * Ngoài ra, thông tin dạng khác: Thông tin khoa học (thuộc lĩnh vực khoa học) , thông tin thẩm mĩ (thuộc lĩnh vực nghệ thuật), thông tin đại chúng kinh tế, ... thông tin theo cấu trúc hình gồm tệp tin th mục Hot ng ca giáo viên v h c sinh Ni dung * Hot ng 1 Tệp tin - GV: Trong lớp học có tệp danh sách tên - Tệp tin đơn vị để lu trữ thông tin học sinh lớp, ...
 • 83
 • 560
 • 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12

... TiÕt 43, 44 TiÕt 45, 46 TiÕt 47 TiÕt 48 TiÕt 49, 50 TiÕt 51 TiÕt 52 TiÕt 53, 54 TiÕt 55 TiÕt 56, 57 TiÕt 58, 59 TiÕt 60 , 61 TiÕt 62 TiÕt 63 , 64 TiÕt 65 , 66 TiÕt 67 TiÕt 68 TiÕt 69 , 70 Ch¬ng 4: So¹n ... Phần I trắc nghiệm (6 điểm): Khoanh tròn đáp án Câu 1: Có dạng thơng tin a b c d Câu 2: Trong tin học thơng tin lưu giữ máy tÝnh gọi là: a Nhập liệu b Dữ liệu c Hình ảnh d Thơng tin Câu 3: Đâu điều ... lÝ th«ng tin: TT vµo TT Xư lÝ - Häc sinh quan s¸t m« h×nh Th«ng tin vµo lµ th«ng tin tríc qu¸ tr×nh xư lÝ Th«ng tin lµ th«ng tin sau qu¸ tr×nh xư lÝ Cđng cè: - H·y cho biÕt th«ng tin lµ g×...
 • 156
 • 472
 • 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9 (FULL)

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9 (FULL)

... với hai cách VD: Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh + Màu sắc VD: Học sinh Học sinh Học sinh Học sinh Giáo án Tin học lớp GV: Nguyễn Đức Tính 50 Trường THCS Liêng Trang Năm học: 2012-2013 Hoạt ... Giáo án Tin học lớp GV: Nguyễn Đức Tính Trường THCS Liêng Trang 49 Tuần: 24 Tiết: 46 Năm học: 2012-2013 Ngày soạn: 14/02/2013 Ngày dạy: 19/ 02/2013 Bài 16: ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN ... TIỆN DẠY HỌC • GV: Phấn màu, bảng phụ • HS: Bảng phụ nhóm III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp: Sĩ số lớp: Lớp 6A1: ……………… ; 6A2: ……………… Bài cũ Thế tệp tin? Các tệp tin có đĩa là? Các tệp tin phân...
 • 85
 • 684
 • 0
Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Tin học lớp 6 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

... phim d) Tất Học sinh phổ thơng a Khơng cần học tin học c Tất sai b Cần phải học tin học 100 kilo byte bằng: a 1024 byte c 20480 byte Trường THCS Xn Dương - Thanh Oai - Hà Nội Giáo án Tin học GV: ... Tiết- 60 , 61 Trình bày đọng bảng Tiết- 62 Bài tập Tiết- 63 , 64 Bài thực hành 9: Danh bạ riêng em Tiết- 65 , 66 Bài thực hành tổng hợp: Du lịch miền Tiết- 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết) Tiết- 68 Ơn ... trình xử lý thơng tin - Thơng tin trước xử lý gọi thơng tin vào - Thơng tin nhận sau xử lý gọi thơng tin Thơng tin vào thơng tin Xử lý Việc lưu trữ, truyền thơng tin làm cho thơng tin hiểu biết tích...
 • 123
 • 511
 • 0
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 6

... trình học II CHUẨN BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp: Sĩ số cc lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: ... BỊ - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, chiếu - Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp: Ổn định lớp: Sĩ số cc lớp: Lớp 7A1: ……………… ; 7A2: ……………….; 7A3: …………… ... PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, chiếu Học sinh: bảng phụ, máy vi tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định lớp: Sĩ số cc lớp: Lớp 7A1: ………… ; 7A2: …………….; 7A3: ……………...
 • 160
 • 526
 • 3
Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Tin học lớp 7 trọn bộ_CKTKN_Bộ 14

... sau tiết thực hành GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 16 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học - GV nhận xét, đánh giá tinh thần học tập học sinh - Lưu ý số tồn trình thực hành ... Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 24 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo án tin học Giáo viên: SGK, tài liệu tham khảo Học sinh: SGK, Đọc trước D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC I Ổn định lớp (1 Phút) - ... để tính toán ) -> tiết sau học GV: Chu Thị Thủy Năm học: 2013 – 2 014 Trang: 32 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Tuần: 09 Tiết: 17 Giáo án tin học  Ngày soạn: 14/ 10/2013...
 • 136
 • 560
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học lớp 10 trọn bộdownload giáo án tin học lớp 6tải giáo án tin học lớp 6giáo án tin học lớp 6 fullgiáo án tin học lớp 6 cả nămgiáo án tin học lớp 6 bài 1giáo án tin học lớp 6 năm 2012giáo án tin học lớp 8 trọn bộgiáo án tin học lớp 6 bài 13giáo án tin học lớp 6 bài 20giáo án tin học lớp 12 trọn bộgiáo án tin học lớp 6 bài 18giáo án tin học lớp 9 trọn bộgiao an tin hoc lop 3 tron bogiao an tin hoc lop 6 bai 11Nghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ