1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Hóa học >

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Đề thi thử chuyên Thăng Long năm 2015 môn Hóa

Đề thi thử chuyên Thăng Long năm 2015 môn Hóa

... nguyên tố thỏa mãn phương trình A B C D Câu 40: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt chất dạng lỏng: Benzen, stiren, toluen, thuốc thử phải chọn A Dung dịch KMnO4 B dung dịch Br2 C Dung dịch HCl ... khí Y Tỉ khối X so với Y 0,93 Không khí có 20% thể tích O2 80% thể tích N2 Hiệu suất phản ứng oxi hóa SO2 A 84% B 75% C 80% D 42% Câu 29: Cho phát biểu sau: Các chất phenol, axit photphoric chất ... HCl Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa- khử A B C D Câu 32: Cho kết luận sau: Đốt cháy hiđrocacbon thu nH2O > nCO2 hiđrocacbon ankan...
 • 6
 • 275
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

... nhóm: A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ C sinh vật phân giải D sinh vật bậc cao Câu 48: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon từ môi trường vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động nhóm A sinh ... sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật phân giải D sinh vật tiêu thụ bậc Câu 49: Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học ... tiến hoá tiền sinh học A hình thành tế bào sơ khai B hình thành chất hữu phức tạp C hình thành sinh vật đa bào D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú ngày Câu 44: Giới hạn sinh thái nhiệt...
 • 5
 • 717
 • 4
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

... /Đề 103 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 256 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi ... /Đề 327 SỞ GD VÀ ĐT KHÁNH HỊA ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI HỌC MƠN THI: HĨA HỌC Thời gian làm : 90 phút Họ tên thí sinh: ……………………………………… SBD : …… Mã đề thi...
 • 17
 • 929
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

... anken Đốt cháy ankin nH2O < nCO2 nankin = nCO2 -nH2O Tất ankin tham gia phản ứng AgNO3/NH3 Tất anken đối xứng có đồng phân hình học Anilin chất lỏng, không màu, tan nước, nặng nước Để lâu không ... tan nước có nhóm -OH Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tráng bạc Cả chất bị thủy phân môi trường axit Khi đốt cháy hoàn toàn chất thu số mol CO2 H2O Cả chất chất ... nguyên tố thỏa mãn phương trình A B C D Câu 40: Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt chất dạng lỏng: Benzen, stiren, toluen, thuốc thử phải chọn A Dung dịch KMnO4 B dung dịch Br2 C Dung dịch HCl...
 • 6
 • 662
 • 3
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn lịch sử trường THPT chuyên hoàng lê kha, tây ninh

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn lịch sử trường THPT chuyên hoàng lê kha, tây ninh

... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: Lịch sử Câu hỏi Câu Câu Nội dung Trình bày khái quát sách đối ngoại Nhật Bản thời ... Cùng thời gian trên, Hiệp ước An ninh Mĩ – Nhật kí kết, đạt tảng cho quan hệ hai nước Hiệp ước có giá trị 10 năm, sau kéo dài vĩnh viễn - Năm 1956, NB bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên ... Nhật Bản thi t lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam b Sự kiện coi mốc đánh dấu “trở về” châu Á Nhật Bản đời học thuyết Phucưđa (8/1977) Qua việc tìm hiểu hoạt động Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến...
 • 4
 • 2,578
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

... hoàn toàn lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh 2,2 4 lít CO2 (đktc) 2,1 6 gam H2O Công thức Y giá tri V A C5H8(OH)2 2,9 12 B C4H6(OH)2 3,584 C C4H6(OH)2 2,9 12 D C3H4(OH)2 3,584 Câu 16: Cho 11,5 gam ... Trang 4/5 - Mã đề thi 102 A dung dịch HCl B dung dịch NaOH C quỳ tím ẩm D Cu(OH )2, t0 Câu 45: Hiện gas hoá lỏng (LPG) xem nhiên liệu sạch, có ứng dụng rộng rãi Theo tính toán nhà khoa học nhiệt lượng ... anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, axeton Số chất tham gia phản ứng tráng gương A B C D Trang 3/5 - Mã đề thi 102 Câu 35: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C6H10O5 Khi X tác...
 • 5
 • 802
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

... D 1000 m Câu 34: Khi mắc vật m vào lò xo k1 vật m dao động điều hoà với chu kì T1 = 0,6s, mắc vật m vào lò xo k2 vật m dao động điều hoàvới chu kì T2 = 0,8s Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k1 ... thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường 10 m/s2 nặng nằm cân bằng, lò xo dãn cm Sau kéo qua nặng xuống cho lò xo dãn 10 cm thả thay để vật dao động điều hoà Biết khối lượng vật 200 g Cơ dao động ... 15: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m Khi vật vị trí cân lò xo giãn l  cm Lấy g    m / s  Chu kì dao động vật A 0,04 s B 0,4 s C 98,6 s D s Câu 16: Trong...
 • 6
 • 533
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Tiên Hưng, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Tiên Hưng, Thái Bình

... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng - Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu ... liệu Cán coi thi không giải thích thêm Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) =====  ===== Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng ... không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng - Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu...
 • 25
 • 718
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THPT Trảng Bàng, Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THPT Trảng Bàng, Tây Ninh

... R = n2  Trang 2/4 Câu 26: Một vật đồng thời tham gia hai dao động điều hoà phương tần số có phương trình x1= 3cos(10t + π/3) cm, x2 = A2cos(10t – π/6) cm Tốc độ vật qua vị trí cân 50 cm/s Biên ... C Màu đỏ, bước sóng 660nm D Màu tím, bước sóng 440nm Câu 24: Đồ thị sau thể thay đổi gia tốc a theo li độ x vật dao động điều hoà với biên độ (A) A B C D Câu 25: Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc ... qua hấp thụ phôtôn môi trường Khoảng cách xa nguồn sáng mà mắt trông thấy nguồn A 27 km B 470 km C km D 274 km   Câu 15: Có ba lắc đơn chiều dài khối lượng treo điện trường có E thẳng đứng...
 • 4
 • 507
 • 0
Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai

... hệ điện trường từ trường trường điện từ điện tích điểm dao động điều hòa tạo kết luận sau đúng? A Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động biên độ B Vectơ cường độ điện trường ... vectơ cảm ứng từ phương độ lớn C Tại điểm không gian, điện trường từ trường dao động vuông pha D Điện trường từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian với chu kì Câu 29: Tại điểm S mặt nước có ... Câu 35: Trong dao động điều hòa, gia tốc vật chiều với vận tốc vật A vật từ biên dương sang biên âm B vật từ biên vị trí cân C vật từ biên âm sang biên dương D vật từ vị trí cân biên Câu 36: Tia...
 • 6
 • 517
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học Sở GD-ĐT Kon Tum

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học Sở GD-ĐT Kon Tum

... (1) Tính axit phenol yếu ancol (2) Cao su thi n nhiên sản phẩm trùng hợp isopren Trang 3/4 - Mã đề thi KON TUM (3) Các chất etilen, toluen stiren tham gia phản ứng trùng hợp (4) Tính bazơ anilin ... cứng sắt D Gang hợp kim Trang 2/4 - Mã đề thi KON TUM Câu 28: Từ 180 gam glucozơ, phương pháp lên men rượu, thu a gam ancol etylic (hiệu suất 80%) Oxi hóa 0,1a gam ancol etylic phương pháp lên ... 47.C 8.D 18.D 28.B 38.B 48.D 9.D 19.B 29.A 39.C 49.A 10.D 20.A 30.C 40.D 50.C Trang 4/4 - Mã đề thi KON TUM ...
 • 4
 • 601
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THCS&THPT Nguyễn Bình, Quảng Ninh

... chất phenol mô tả không ? A Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa hồng B Phenol tan tốt etanol C Trong công nghiệp nay, phenol sản xuất cách oxi hóa cumen D Nitrophenol dùng để làm chất chống nấm mốc ... Cocain D Nicotin HẾT -(Thí sinh không sử dụng bảng tính tan BTH nguyên tố hoá học; cán coi thi không giải thích thêm) ĐÁP ÁN 10 A A C B C C A B C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B ... FeCl3 (7) Đốt cháy Ag2S O2 Số thí nghiệm tạo đơn chất : A B C D Câu 21 Dãy chất sau thể tính oxi hóa phản ứng với SO2? A Dd Ba(OH)2, H2O2, dd KMnO4 B O3, nước clo, dd KMnO4 C H2SO4 đặc, O2, nước...
 • 5
 • 504
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Cẩm Thủy 1, Thanh Hóa

... thu A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 24: Cho 0,05 mol HCHO 0,1 mol HCOOH tham gia phản ứng tráng gương dung dịch AgNO3/NH3 thu m gam Ag Giá trị m A 27 B 10,8 C 21,6 D 43,2 Câu 25: Hỗn hợp ... V A 3,36 B 6,72 C 11,2 D 5,6 Câu 36: Cho chất: HCOOH, C2H5OH, HCHO, CH3COOH,CH3COOC2H5, C2H2.Số chất tham gia phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 A B C D Câu 37: Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly ... phản ứng xảy hoàn toàn) Giá trị m A 21,6 B 32,4 C 43,2 D 54 Câu 39: Có amin bậc đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C4H11N? A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 132 Câu 40: Hỗn hợp X gồm axit...
 • 4
 • 659
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh

... 137 43 A 137 44 A 137 45 C 137 46 D 137 ĐÁP ÁN 47 D Trang 6/7 - Mã đề thi 137 137 48 A 137 49 B 137 50 A Trang 7/7 - Mã đề thi 137 ... Câu 39: Cho sơ đồ chuyển hóa (mỗi mũi tên phương trình hoá học) : S  FeS  H2S  H2SO4  SO2  S      Có thể có nhiều phản ứng không thuộc loại phản ứng oxi hóa- khử sơ đồ trên? A B C ... hợp chất X thoã mãn tính chất A B C D 4. - HẾT -Trang 5/7 - Mã đề thi 137 MÃ ĐỀ CÂU HỎI 137 1C 137 2D 137 3C 137 4B 137 5D 137 6B 137 7D 137 8B 137 9A 137 10 C 137 11...
 • 7
 • 1,138
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn sinh học trường thpt khánh hưng cà mautuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn hóađề thi thử đại học quốc gia năm 2015 môn hóatrường thpt trần phú đức thọ hà tĩnh de thi thu dh lan 2 nam 20122013 mon hoa hoc docxtuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anhđè ktcl ôn thi thpt quốc gia năm 2015 môn anh vănđề thi thử văn quốc gia 2015tai lieu viet lai cau dung trong on thi tot nghiep thpt quoc gia nam 2015 mon tieng anhbo de thi thu toan quoc gia 2015bo de thi thu ly quoc gia 2015 co loi giai chi tietđề thi tay nghề quốc gia năm 2014đề thi thử ngữ văn 12 năm 2015đề thi thử toán quốc giađề thi thử vào lớp 10 năm 2015đề thi hsg toán quốc gia năm 2012Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP