1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

TIẾT 116: MÙA XUÂN NHO NHỎ

Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ NV 9 học kỳ 2

Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ NV 9 học kỳ 2

... số từ khó • Hỏi : Hiểu mạch cảm xúc tác giả ? (Từ mùa xuân trời đất -> mùa xuân đất nước -> suy nghó ước nguyện làm mùa xuân nho nhỏ góp vào mùa xuân lớn) Đọc, tìm hiểu thích • a Chú ý cách đọc ... : Hình ảnh mùa • Hình ảnh mùa xuân thiên nhiên đất nước xuân khổ thơ đầu • a Mùa xuân thiên nhiên dùng với ý • - Dòng sông xanh nghóa ? • - Bông hoa tím (xứ Huế) • Hỏi : Hình ảnh mùa • - Tiếng ... - Mùa xuân người cầm súng giả trước cảnh trời đất -> chiến đấu vào xuân diễn tả • - Mùa xuân người đồng -> lao động hình ảnh cụ • => lực lượng đất thể ? Bình luận nước hình ảnh ? • Từ mùa xuân...
 • 17
 • 1,097
 • 5
Tiết 116 - Mùa xuân nho nhỏ

Tiết 116 - Mùa xuân nho nhỏ

... Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù tuổi hai mươi Dù tóc bạc Mùa xuân - ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình Nước non ngàn dặm Nước non ngàn dặm tình Nhịp phách tiền đất Huế - Thanh Hải - (11 ... hứng Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy lưng Mùa xuân người đồng Lộc trải dài nương mạ Tất hối Tất xôn xao Đất nước bốn ngàn năm Vất vả gian lao Đất nước Cứ lên phía trước Mùa xuân nho nhỏ ... xem bn ! Chỳc mng ! Tit 116 Tit 116 : Mựa xuõn nho nh ( Thanh Hi ) I c Tỡm hiu chung Tỏc gi Thanh Hi tờn tht l Phm Bỏ Ngoón (193 0-1 980).Quờ : Phong in - Tha Thiờn Hu -L mt nhng cõy bỳt cú cụng...
 • 18
 • 530
 • 4
Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ

Tiết 116. Mùa xuân nho nhỏ

... lại : Quan niệm mùa xuân đời người Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Cảm nhận: ? Nét vẽ mùa xuân thiên nhiên lên qua hình ảnh thơ , âm ?Nêu cảm nhận em giới mùa xuân Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Các hình ... Tiết 116- Mùa Xuân Nho Nhỏ ? Hãy tưởng tượng giới mùa Xuân đời qua hình ảnh thơ, qua từ láy hối hả- xôn xao ?Mùa xuân đời trang thơ gắn với điều kỳ diệu Tiết 116- Mùa Xuân Nho Nhỏ Một mùa Xuân ... hiểu tình yêu sống, khát vọng sống nhà thơ Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ 3.Tìm hiểu thích ( Sách giáo khoa) Tiết 116 Mùa Xuân Nho Nhỏ II Tìm hiểu Văn Bố cục: ? Bài thơ chia...
 • 32
 • 541
 • 1
Tiet 116 Mua xuan nho nho thi GV day gioi

Tiet 116 Mua xuan nho nho thi GV day gioi

... Thanh Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ I Đọc Tìm hiểu chung: 1.Giới thi u tác giả, tác phẩm : Đọc: Thể thơ bố cục: II Phân tích: 1.Cảm xúc trước mùa xuân thi n nhiên, đất trời: - ... hứng Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ I Đọc Tìm hiểu chung: 1.Giới thi u tác giả, tác phẩm : Đọc: Thể thơ bố cục: II Phân tích: Cảm xúc trước mùa xuân thi n nhiên, đất trời: - ... trước Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh I Đọc Tìm hiểu chung Giới thi u tác giả, tác phẩm : Đọc: Thể thơ bố cục: II Phân tích: Cảm xúc trước mùa xuân thi n nhiên, đất trời:...
 • 19
 • 536
 • 2
Tiết 116 : Mùa xuân nho nhỏ.

Tiết 116 : Mùa xuân nho nhỏ.

... tiền đất Huế - Thanh Hải - (11 1980) Tit 116 : Mựa xuõn nho nh ( Thanh Hi ) Tit 116 : Mựa xuõn nho nh ( Thanh Hi ) I/c Tỡm hiu chung Tỏc gi Tỏc phm Th th : -Ng ngụn, gieo lin theo tng cp Mch cm ... hứng Mùa xuân người cầm súng Lộc giắt đầy lưng Mùa xuân người đồng Lộc trải dài nương mạ Tất hối Tất xôn xao Đất nước bốn ngàn năm Vất vả gian lao Đất nước Cứ lên phía trước Mùa xuân nho nhỏ ... xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù tuổi hai mươi Dù tóc bạc Nh th ó tõm nim iu gỡ ? Tõm nim y c th hin qua nhng hỡnh nh no? Nờu cm nhn ca em ? Tit 116 : Mựa xuõn nho nh ( Thanh...
 • 18
 • 326
 • 0
Tiết 116: Mùa xuân nho nhỏ

Tiết 116: Mùa xuân nho nhỏ

... “nhan đề mùa xuân nho nhỏ hiểu theo nghĩa nào? - Mùa xuân thiên nhiên - Mùa xuân đất nước -Mùa xuân lòng người *HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 1/ Bài vừa học : - Học thuộc lòng thơ Mùa xuân nho nhỏ - Phân ... ? Tiết :116 Văn : NHỎ MÙA XU ÂN NHO (Thanh Hải ) (Chân dung nhà thơ Thanh Hải ) (Mộ nhà thơ nghĩa trang Phan Bội Châu Huế ) MẠCH CẢM XÚC CỦA BÀI THƠ * Mùa xuân thiên nhiên ( khổ thơ1) * Mùa xuân ... phía trước Ta làm chim hót Ta làm nhành hoa Ta nhập vào hòa ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù tuổi hai mươi Dù tóc bạc Biện pháp nghệ thuật sử dụng nhiều hai...
 • 16
 • 253
 • 0
Bài soạn tiet 116: Mùa xuân nho nhỏ

Bài soạn tiet 116: Mùa xuân nho nhỏ

... (1962) Huế mùa xuân- 2 tập (19701975) Mưa xuân đất (1982) Dấu võng Trường Sơn (1982) Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ I.Tỡm hi u chung Mùa 1/Tỏc gi xuân ... Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù tuổi hai mươi Dù tóc bạc Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái Giáo viên soạn: Lê Thị Duy Thanh- Văn Chấn- Yên Bái Tiết 116 Mùa xuân nho ... long lanh rơi Mùa Tôi đưa tay hứng xuân Mùa xuân người cầm súng -Th ụng nh nh, chõn lòng Lộc giắt đầy lưng thnh gin d, tỡnh cm gn bú vi quờ hng t Mùa Mùa xuân người đồng người xuân Lộc trải dài...
 • 12
 • 486
 • 0
TIẾT 116 :MÙA XUÂN NHO NHỎ docx

TIẾT 116 :MÙA XUÂN NHO NHỎ docx

... nguyện trước mùa xuân - Mùa xuân nho nhỏ: khát vọng + Đó khát vọng hoà nhập vào thời đại, hệ sống đất nước cống hiến phần tốt đẹp dù (10) Đoạn thơ gợi cho em suy nghĩ ý nghĩa nhỏ bé cho đời chung ... mùa xuân (4) mùa xuân khổ thơ đầu ding với ý nghĩa gì? hình ảnh mùa xuân thiên nhiên - Dù hiểu theo cách câu thơ biểu phác hoạ ntn? niềm say sưa, ngây ngất nhà (5) Cảm xúc tác giả trước mùa xuân ... GV đọc thơ Mùa xuân thiên nhiên, đất nước => mùa ? Nhận xét âm hưởng chung mạch cảm xuân người khát vọng dân hiến xúc thơ, bố cục thơ * Bố cục Khổ Mùa xuân thiên nhiên Khổ Mùa xuân đất nước Khổ...
 • 6
 • 235
 • 0
tiet 116 mua xuan nho nho

tiet 116 mua xuan nho nho

... thơ “Con Cò” ca ngợi điều ? Ca ngợi tình mẹ ý nghĩa lời ru sống người GV:HỒ THỊ LIÊN Tiết 116: Mùa xn nho nhỏ I Giới thiệu chung 1.§äc 2.Tác giả -Dựa vào thích (sgk) Thanh Hải (1930nêu nét Phạm ... xu©n nho nhá (Èn dơ) mét nèt trÇm xao xun ý ngun ©m thÇm nhng lín  ¦íc ngun nhá bÐ, khiªm nhêng vµ tr©n th¬ ®ỵc béc®¸y nhÊt cđa nhµ thµnh tõ lé lßng cđa nhµ th¬ nh thÕ nµo? Mét mïa xu©n nho nhá ... yªu mÕn vµ g¾n bã víi ®Êt níc, víi cc ®êi - ¦íc ngun ®ỵc cèng hiÕn cho ®Êt níc, gãp mét “mïa xu©n nho nhá” cđa m×nh vµo mïa xu©n lín cđa d©n téc TÌM TỪ KHĨA TRONG CÁC Ơ CHỮ SAU T HThanh Hải qI đâu...
 • 19
 • 312
 • 0
Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ

Tiết 116 Mùa xuân nho nhỏ

... tiêu đề thơ Một mùa xuân nho nhỏ A.Nguyện làm mùa mùa xuân , nghĩa sống đẹp B.Sống với tất sức tươi trẻ lại khiêm nhường mùa xuân nho nhỏ C.Dành phần tinh tuý đời góp vào mùa xuân lớn đất nước ... vật tượng Tiết 112 Văn : Mùa xuân nho nhỏ ( Thanh Hải) II.Hiểu văn Mạch cảm xúc bố cục thơ Mùa xuân thiên nhiên , mùa xuân đất nước a Mùa xuân thiên nhiên đất trời ? Khi đất nước vào xuân tác ... ảnh lộc non mùa xuân gắn với người cầm súng, người đồng .Mùa xuân dất trời đọng lại hình ảnh lộc non, theo người cầm súng người đồng, họ đem mùa xuân đến nơi đất nước Từ cảm xúc mùa xuân thiên...
 • 33
 • 344
 • 0
Tiết 116:Mùa xuân nho nhỏ

Tiết 116:Mùa xuân nho nhỏ

... – *Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ tiếng lòng tha thiết yêu mến gắn bó với đất nước với đời; thể ước nguyện chân thành nhà thơ cống hiến cho đất nước, góp “mùa xuân nho nhỏ vào mùa xuân lớn dân tộc ... vào hoà ca Một nốt trầm xao xuyến Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù tuổi hai mươi Dù tóc bạc sáng, màu sắc, âm Hoán 2.Mùa xuân đất nước Mùa xuân ta xin hát dụ -Tràn đầy sức sống, Câu ... Văn : - Mùa xuân nho nhỏ Viết không lâu trước nhà thơ qua đời.(11-1980) - Thể niềm yêu mến tha thiết sống, đất nước ước nguyện tác giả II- Tìm hiểu văn 1 .Xuân thiên nhiên 2.Mùa xuân đất nước...
 • 13
 • 351
 • 0
TIẾT 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ-VĂN 9

TIẾT 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ-VĂN 9

... Phng?Phõn tớch mt kh th m em thớch nht? Tit 116 Vn bn Thanh Hi Tit 116 MA XUN NHO NH I.Tỡm hiu chung Tỏc gi,tỏc phm Thanh Hi - Tên khai sinh là: Phạm Bá Ngoãn ( 193 0 198 0), quê Thừa Thiên - Huế - Là nhà ... th: Sỏng tỏc thỏng 11/ 198 0 nh th nm trờn ging bnh,sau ú qua i Tit 116 MA XUN NHO NH I Tỡm hiu chung S lc v tỏc gi,tỏc phm Chỳ thớch 3.Th loi,b cc : Thanh Hi Tit 116 MA XUN NHO NH Mọc dòng sông ... Suy ngh Ta nhập vào hoà ca v c Một nốt trầm xao xuyến nguyn Một mùa xuân nho nhỏ Lặng lẽ dâng cho đời Dù tuổi hai mơi Dù tóc bạc Mùa xuân - ta xin hát Câu Nam ai, Nam bình Nớc non ngàn dặm Nớc non...
 • 26
 • 364
 • 0
TIẾT 116: MÙA XUÂN NHO NHỎ

TIẾT 116: MÙA XUÂN NHO NHỎ

... gi nhng suy ngm sõu sc D Gm c A, B v C o Tit: 116 MA XUN NHO NH I/ c, tỡm hiu chỳ thớch: 1/ Tỏc gi: Sgk/56 ( THANH HI ) Tit: 116 MA XUN NHO NH I/ c, tỡm hiu chỳ thớch: 1/ Tỏc gi: 2/ Tỏc phm: - ... (1982); - Th tuyn (1982) ( THANH HI ) Tit: 116 MA XUN NHO NH ( THANH HI ) I/ c, tỡm hiu chỳ thớch: 1/ Tỏc gi: 2/ Tỏc phm: THANH HI Mt xuõn nho nh Mc gia dũng sụng t nc bn ngn nm xanh Lng bic Mt ... xao xuyn Mt nt 11-1980 Tit: 116 MA XUN NHO NH I/ c, tỡm hiu chỳ thớch: 1/ Tỏc gi: 2/ Tỏc phm: 3/ Hiu ngha t khú: ( THANH HI ) SGK/ 55,56,57 Tit: 116 MA XUN NHO NH - THANH HI - I/ c, tỡm hiu chỳ...
 • 31
 • 910
 • 0
Tiết 94: Mùa xuân nho nhỏ

Tiết 94: Mùa xuân nho nhỏ

... trước Mùa xuân đất nước đẹp đầy sức sống 3 Mùa xuân riêng tác giả: Trước mùa xuân đất trời, đất nước, tác giả ? có ước vọng gì? Làm chim hót Làm nhành hoa - ước Làm nốt trầm Làm mùa xuân nho nhỏ ... lòng người Mùa xuân cách mạng, chiến đấu: Người cầm súng lộc giắt đầy - Hình ảnh Người đồng lộc trải dài Chồi non, sắc xuân + Lộc Lộc xuân, mùa xuân nảy nở Con người đem lại mùa xuân cho đất ... Đoạn 1: Khổ thơ 1: Mùa xuân thiên nhiên, đất trời - Đoạn 2: Khổ thơ 2, 3: Mùa xuân đất nư ớc, cách mạng - Đoạn 3: khổ thơ cuối: Mùa xuân riêng tác giả III Phân tích: Cảm nhận mùa xuân thiên nhiên,...
 • 10
 • 799
 • 1
Tiet 116 Mïa xuan nho nho thi GV gioi

Tiet 116 Mïa xuan nho nho thi GV gioi

... Thanh Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ I Đọc Tìm hiểu chung: 1.Giới thi u tác giả, tác phẩm : Đọc: Thể thơ bố cục: II Phân tích: 1.Cảm xúc trước mùa xuân thi n nhiên, đất trời: - ... hứng Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ I Đọc Tìm hiểu chung: 1.Giới thi u tác giả, tác phẩm : Đọc: Thể thơ bố cục: II Phân tích: Cảm xúc trước mùa xuân thi n nhiên, đất trời: - ... trước Ngữ Văn Hải - Tiết 116 Văn Bản Mùa xuân nho nhỏ - Thanh I Đọc Tìm hiểu chung Giới thi u tác giả, tác phẩm : Đọc: Thể thơ bố cục: II Phân tích: Cảm xúc trước mùa xuân thi n nhiên, đất trời:...
 • 19
 • 342
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM