1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

tiết 53: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

... cạnh BC ca tam giác ABC * Mỗi tam giác có ba đờng trung tuyến 2/ Tính chất ba đờng trung tuyến tam giác a) Thực hành: *Thực hành 1: Cắt gấp giấy Nhận xét: Ba đờng trung tuyến tam - Cắt tam giác ... Đờng trung tuyến tam giác A B x M x A C * on AM l ờng trung tuyến xuất phát từ đỉnh A ứng với cạnh BC tam giác ABC * Mỗi tam giác có ba đờng trung tuyến 2/ Tính chất ba đờng trung tuyến tam giác ... phát từ đỉnh A Vẽ đờng trung tuyến BE CF, chúng ứng với cạnh BC cắt G Tia AG cắt BC D ca tam giác ABC * Mỗi tam giác có ba đờng trung tuyến 2/ Tính chất ba đờng trung tuyến tam giác a) Thực hành:...
 • 22
 • 291
 • 0
Tính chất3 đường trung tuyến của Tam giác-Tiết 53

Tính chất3 đường trung tuyến của Tam giác-Tiết 53

... CK đường sao? giác không? Vì trung tuyến tam giác ABC b KM đường trung tuyến tam giác ABC c AM đường trung tuyến tam giác ABC Bài toán 2: Biết DI đường trung tuyến tam giác DEF Em chọn câu trả ... c Điểm I trung điểm cạnh EF Hãy vẽ tam giác với tất đường ?1 trung tuyến ? A N P B C M d Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến Thực hành 1: - Cắt tam giác giấy - Gấp lại để xác định trung điểm ... câu sau: Đường trung tuyến tam giác đoạn thẳng nối từ đỉnh tam giác tới …………………………… trung điểm cạnh đối diện … qua điểm Ba đường trung tuyến tam giác…………………… điểm gọi trọng tâm tam giác …………………………...
 • 19
 • 333
 • 1
tính chất ba đường trung trực của tam giác

tính chất ba đường trung trực của tam giác

... ®Ịu ba ®Ønh cđa mét tam gi¸c? §iĨm c¸ch ®Ịu ba ®Ønh cđa mét tam gi¸c lµ giao ®iĨm cđa ba ®­êng trung trùc cđa tam gi¸c ®ã TiÕt 60 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC ba ®­êng trung ... ba ®­êng trung trùc cđa tam gi¸c a/ §Þnh lÝ: Ba ®­êng trung trùc cđa mét tam gi¸c cïng ®i qua mét ®iĨm §iĨm nµy c¸ch ®Ịu ba ®Ønh cđa tam gi¸c ®ã TiÕt 60 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM ... mét tam gi¸c ®­êng trung trùc cđa mçi c¹nh gäi lµ ®­êng trung trùc cđa tam gi¸c ®ã - Mỗi tam giác có ba đường trung trực Mçi tam gi¸c cã mÊy ®­êng trung trùc? TiÕt 60 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG...
 • 21
 • 298
 • 0
LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ XUYÊN TĨNH VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ CỦA ĐẤT THEO ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT KHU VỰC

LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN GIỮA KẾT QUẢ XUYÊN TĨNH VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ CỦA ĐẤT THEO ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT KHU VỰC

... DUNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH KẾT QUẢ XUYÊN CƠ VÀ XUYÊN ĐIÊỘN Khu vực 1: Cà Mau và Khu Vực 3: Phú My Biểu đồ tương quan giữa ft của xuyên điện và fc của xuyên 0,04MPa < ft Biểu đồ tương ... DUNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH KẾT QUẢ XUYÊN CƠ VÀ XUYÊN ĐIÊỘN Thí nghiêĂm xuyên tĩnh Thiết bị Geomil (Gouda cũ) của Hà Lan NÔỘI DUNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH KẾT QUẢ XUYÊN CƠ VÀ XUYÊN ... tốt và có đôê tin câêy cao  Viêêc phân tích kết quả xuyên tĩnh theo điều kiêên địa chất từng khu vực cụ thể làm rõ thêm sự tương quan giữa kết quả thí nghiêêm xuyên tĩnh và...
 • 73
 • 1,238
 • 4
tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

... Thế đường trung trực đoạn thẳng? b Cho đoạn thẳng AB, dùng thước có chia khoảng êke vẽ đường trung trực đoạn AB b Cỏch v ng trung trc ca on thng bng thc v ờke d A M B B1 : Xỏc nh trung im ... nằm đường trung trực đoạn thẳng có tính chất gì? Tiết 59: tính chất đường trung trực đoạn thẳng Điểm nằm đường trung trực đoạn thẳng cách hai đầu mút đoạn thẳng Cụ thể: Nếu M nằm đường trung trực ... tng ng) (2) T (1) v (2) MH l trung trc ca AB Vy M ng trung trc ca AB B Tiết 59: tính chất đường trung trực đoạn thẳng b Định lý (Định lý thuận ): Điểm nằm đường trung trực đoạn thẳng cách hai...
 • 21
 • 385
 • 0
Tiết 28: Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác

Tiết 28: Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác

... của nó - Tìm các tam giác bằng ở hình 96 C N D B A M F P Hình học : Tiết 28: Thứ bảy ngày 27 – 11 – 2010 Trường hợp bằng thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g) (Tiết ... (Tiết 2) Bài tập 39 (Hình 106): Trên hình vẽ có các tam giác vuông nào bằng ? Tiết 28:  D E K F Hình học : Tiết 28: Thứ bảy ngày 27 – 11 – 2010 Trường hợp bằng thứ ba của ... các tam giác vuông nào bằng ? E Hình 108 : B Tiết 28:   A 1 D C H Hướng dẫn về nhà : - Ôn lại trường hợp bằng thứ ba của tam giác và hệ quả - Làm bài tập 35 , 38 , 39 ...
 • 9
 • 555
 • 0
LT: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh

LT: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh

... (Trường hợp thứ hai tam giác cạnh- góc-cạnh) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Tiếp tục củng cố kiến thức trường hợp thứ hai tam giác cạnh góc cạnh Kỹ : - Dùng trường hợp cạnh – góc – cạnh để chứng minh hai tam ... (2 phút) Qua em cần nhận hai tam giác ; cách chứng minh hai tam giác nhau; hai đoạn thẳng hay hai góc Hướng dẫn: (2 phút) Về nhà: - Xem lại tập giải - Làm tập : 30,32 SGK-120 Ngày soạn :12/11/2010 ... toán HD: Ta tìm cặp tam giác có hai cạnh tương ứng AD BC Vậy đường phụ phải tìm đường nào? Nối B với D ta có hai tam giác: ABD CDB Hai tam giác có yếu tố nhau? Kết luận hai tam giác đó? Mà ∠CBD...
 • 5
 • 471
 • 1
Tiết 23: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁCCẠNH GÓC CẠNH (C.G.C)

Tiết 23: TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁCCẠNH GÓC CẠNH (C.G.C)

... sao? Nờu hai canh va goc cua tam giac bng hai canh va goc cua tam giac thi hai tam giac o bng Nờu hai canh va goc xen gia cua tam giac bng hai canh va goc xen gia cua tam giac thi hai tam giac ... nghia hai tam giac bng nhau? 2/ Nờu trng hp bng th nhõt cua tam giac ? Không đo độ dài AC AC Vậy ABC ABC có không? : Tit 23 TRNG HP BNG NHAU TH HAI CUA TAM GIAC CANH GOC CANH (C.G.C) 1- Vẽ tam ... 700 3cm 3cm C C Ta tha nhõn tinh chõ t c ban sau Nu hai caùnh va goc xen gia cua tam giac bng hai canh va goc xen gia cua tam giac thi hai tam giac o bng Nếu ABC ABC có: AB = AB B = B BC =...
 • 22
 • 326
 • 0
luyện tập(TH bằng nhau thứ 2 của tam giác

luyện tập(TH bằng nhau thứ 2 của tam giác

... TIẾT : 27 1/ Phát biểu trường hợp thứ hai tam giác cạnh - góc – cạnh (c-g-c) 2/ Sửa tập 30SGK/ 120 : Trên hình, tam giác ABC A’BC có cạnh chung BC=3cm · CA=CA’=2cm, ·ABC = A/ BC = 300 hai tam giác ... Tìm cặp tam giác hình sau : H:1 H :2 H:3 ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN H:1  BAD = EAD H :2  IKG = HGK H:3  Không có cặp tam giác HƯỚNG DẪN VỀ NHA HƯỚNG DẪN VỀ NHA - Xem lại giải - Làm tập : 42 , 43 , ... ABC = A’BC Bài 31 SGK/Tr 120 Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm đường trung trực AB So sánh độ dài đoạn thẳng MA MB d M A ¬ I B  CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HAI ĐOẠN THẲNG BẰNG NHAU -Chứng minh chúng...
 • 14
 • 405
 • 0
Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội

Phân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại 2 hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nội

... ́ hồ Trúc Ba ̣ch và Thanh Nhàn của thành phố Hà Nô ̣i III Mục tiêu nghiên cứu Phân tích hàm lượng kim loại nặng và đánh giá mức độ ô nhiễm của kim loại nặng bùn và nước của ... kim loại nặng bùn và nước của hồ Thanh Nhàn và Trúc Bạch Phân tích hàm lượng một số kim loại nặng một số nhóm sinh vật hồ Trúc Bạch và Thanh Nhàn IV Kế t cấ u luâ ̣n văn - Luâ ... 30,0000 2, 0000 0 ,20 00 3.5 .2 Hàm lƣợng kim loại nặng mẫu sinh vật hồ Thanh Nhàn * Nhóm sinh vật nổi: Hàm lượng kim loại nặng nhóm sinh vật hồ Thanh Nhàn tổng hợp qua bảng 3.13: Bảng 3.13 Hàm...
 • 16
 • 587
 • 0
trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh- cạnh- cạnh

trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh- cạnh- cạnh

... B’ •Vậy hai tam giác ? 2/Trường hợp cạnh – cạnh – cạnh (C-C-C) - Tính chất (SGK- T113) Nếu ba cạnh tam giác ba cạnh tam Nếu hai tam giác giác ba cạnh tam giác ba cạnh tam giác hai tam giác ? A ... tương ứng khơng,thì kết luận: MNP =M'N'P‘ ? TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA HAI TAM GIÁC vẽ tam giác biết ba cạnh Bài tốn: Vẽ tam giác ABC, biết AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm Cách vẽ - Vẽ đoạn ... dài ba cạnh tam giác xác định hình dạng kích thước tam giác hồn tồn xác định - Tính chất hình tam giác ứng dụng nhiều thực tế:Trong cơng trình xây dựng, sắt thường ghép, tạo với thành tam giác,...
 • 18
 • 596
 • 0
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

... triển kinh doanh Ngân hàng, định chọn đề tài Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đề tài tìm ... Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn NHN O&PTNT chi nhánh huyện Đầm Dơi Là thành viên hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ... tiêu cụ thể - Phân tích tổng quát tình hình hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Đầm Dơi tỉnh Mau - Phân tích tình hình hoạt động tính dụng ngắn hạn ngân hàng ba...
 • 59
 • 205
 • 0
Ứng dụng thương mại điện tử vào chiến lược quảng cáo và tiếp thị trực tuyến của công ty cổ phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam

Ứng dụng thương mại điện tử vào chiến lược quảng cáo và tiếp thị trực tuyến của công ty cổ phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam

... lượt quảng cáo và tiếp thị trực tuyến của công ty cổ phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam Vài nét về công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại Điện tử Việt Nam ECO ... Quoc Vietnam MekongTravelOnline.com - Mekong Delta Travel, Mekong Delta Tours NoiThatHanoi.com - Noi That, Noi That Ha Noi 3 .Chiến lượt quảng cáo và tiếp thị trực tuyến của công ty: 3.1 ... trực tuyến Ưu điểm và nhược điểm của thương mại điện tử 2.1 Ưu điểm: Thương Mại Điện Tử nên xem công cụ hỗ trợ thương mại truyền thống bối cảnh Việt Nam Thật vậy, Việt Nam chưa có đơn vị...
 • 40
 • 984
 • 11
Viết phương trình đường phân giác trong của tam giác

Viết phương trình đường phân giác trong của tam giác

... + y − = Vậy đường phân giác góc A có phương trình là: x + y − = Cho tam giác ABC có AC: x − y − 12 = ;AB: x = ; BC: x + y − 12 = Hãy viết phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC Bài toán ... d ( I , AC ) = d ( I , BC ) = 4 Vậy phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC (C): ( x − )2 + y = IV Kết luận: 16 - Đã áp dụng học sinh lớp 10 được phân công giảng dạy năm 2007 – 2008 ... Bài toán 2: Giải: + Ta có A(0; −4) , B(0; 4) , C (3, 0) + Gọi I (a; b) tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC A u u ur ur u u u ur ur u cos( AB, AI ) = cos( AC , AI )  u u r u u ur (1) ur u ta...
 • 3
 • 31,633
 • 185
Nghiên cứu đặc điểm hình thái, hóa sinh và sự đa dạng di truyền của một số giống lúa cạn địa phương

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, hóa sinh và sự đa dạng di truyền của một số giống lúa cạn địa phương

... `& fQB ! E / | ,4 ! E )9 • dd • ^1B M • 5dd T dI dd O Z fQB N M gIgfMQ )+ ( d qs F F/ G M $ & [ ^3 5d ? > B = l )+ ? F [ ,% # = )9 ! T J 7H? " XdI dd] _? > , - = F " +? )+ l \ $ c s ,$ M gI x ... q/ # " ,' ` F Q - \ ? G F } l5d } &9 )+ l aI5 ,' c E !" # $ ,' "? : ( O !F = & > 1( U = ? )8 )9 RdI^_ JQ ? \ > ! 1 O c b$ €" l5dd5s !F E ,' v aw C s L[ , ,' \ ? G ? ! ,' \ &/ ,' E , " &9 ` \ ! ... ? )8 ? ? d 5_T ?bŠ W Xs & ? G ! ` ` i \ 66 ? G M` ` ` ; ^u W 5u R^ P` P` ? ? ! ` T Jx ? 14 [ G YdI Rd ] 14 _ ? `, AQA l s : ," 5_ d ^d ` 5_ d F & )K )+ P` , nn` l s R †? ` K P` E \? Rdu Q` `1...
 • 63
 • 464
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính chất của hợp đồng bảo hiểmnghiên cứu tính chất truyền động và điều khiển hệ thống truyền động vô cấp phân tầng trên máy kéo nhỏ 4 bánhđề cương chi tiết báo cáo thực tập chuyên đề phân tích tình hình tiêu và một số biện pháp nhằm đẩy manh công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệptiết 72 axit sunfuric muối sunfat iii axit sunfuric 3 tính chất hóa học1 các đặc trưng và tính chất cơ bản của hạt nhântính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol geltính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác axittính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp sol gel với xúc tác bazơtính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu nanocompozit eva silica không có và có evagam chế tạo bằng phương pháp trộn nóng chảyhạng mục thử nghiệm cao thế bằng điện áp chỉnh lưu có tính chất tham khảobài tập 43 98 a vẽ b vẽ hỏi c có vuông góc với b không vì sao c phát biểu tính chất đó bằng lờibài tập 43 98 a vẽ b vẽ hỏi c có vuông góc với b không vì sao c phát biểu tính chất đó bằng lờitính chất khối lượngtính chất xúc táccác tính chất của bfsBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ