1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

đồ án bê tông cốt thép II (thiết kế nhà phố kèm bản vẽ)

đồ án bê tông cốt thép II (thiết kế nhà phố kèm bản vẽ)

đồ án tông cốt thép II (thiết kế nhà phố kèm bản vẽ)

... 1.41 0.70 0.66 Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH CAO Sơ đồ dải bản: Nội lực dải theo phương 2: SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 Page ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II GVHD: LÊ THANH ... CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 10 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 11 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP ... THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 12 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II SVTH: LÝ NGỌC QUẾ- 53131324 LỚP: 53XD_1 GVHD: LÊ THANH CAO Page 13 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II...
 • 15
 • 1,172
 • 0
Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

... dũng 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ 1,263 H = 3900 I I 1200 t II II III H = 11100 H = 7200 1,287 I T = 2,1 max 18 I T = 2,1 max 3,41 III II II III 2,406 3,475 III 2,5 d 750 ... 02X5 đồ án tông cốt thép II Bài đợc điểm bảo vệ I-I 20 : MI = (tm) II II : MII = 0,632 3,9 0,527.3,9 = 2,752( tm ) III III: MIII = MII = 2,752 (tm) 11,12 0,527.11,1 = 33,085( tm) NI = NII ... đặt đối xứng qua trục cột M = 0, Q = - NI = NII = (t); NIII = NIV = 11,4 = 22,8 (t) I I G d G d II II III I III 2,981 I G d II II III - 2,149 III 450 750 750 d H = 11,1 m H = 7,2 m t H = 3,9...
 • 51
 • 6,245
 • 11
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG

... ) (m) t hp II- 16 10 8,9 11 29,3 0,0964 e0 = e1+ea Ml (m) (KN.m ) Nl ( KN ) 0 ,11 64 4 ,14 10 64,8 II- 17 -10 3,62 11 29,3 0,0 918 0 ,11 18 4 ,14 10 64,8 II- 18 10 6,73 0,0894 0 ,10 94 4 ,14 10 64,8 11 93,8 a.Tớnh ... (KN.m) ( KN ) t hp IV -14 -209 ,16 12 51, 8 M/N (m) (m) 0 ,16 71 0 ,16 98 -4.75 12 51, 8 IV -17 -239,22 14 79,2 0 ,16 17 0 ,16 44 -4,75 12 51, 8 IV -18 -19 5,57 16 49 ,1 0 ,11 86 0 ,12 13 -4,75 12 51, 8 (KN.m ) ( KN ) a ... THANH H 6,4.23 .10 6 0,364.720000 .10 -8 21. 10 ( + 12 114 .10 -8 ) 5,9 1, 674 23 .10 =11 299 kN = 1 = = 1, 12 11 93,8 = 1- N 1N cr 11 299 lch tõm cú k ti nh hng ca un dc .e0 = 1, 12.0 ,10 94 = 0 ,13 m lch e...
 • 55
 • 1,736
 • 1
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

... Minh - Lớp: XDLTPY08 Trang 17 Trường Đại học Kiến Trúc Tp HCM - Đồ án tông cốt thép R I I II R II I 3,7 3,7 I Dmax1 =47 ,19 Dmax2 = 45,05 II 20,093 III III II 19 ,17 3 III 15 ,3 71 III 0,75 14 , 615 ... 24,275 -2 4,592 23,869 II- 16 II- 17 II- 18 M (Tm) ′ eo1 = M / N eo = eo1 + e0 11 2 ,13 6 11 2,928 11 8,454 M dh N dh (m) (m) (Tm) (T) 0, 216 5 0, 217 8 0,2 015 0,2365 0,2378 0,2 215 -0 ,402 -0 ,402 -0 ,402 10 6, 61 106, 61 ... - Trường Đại học Kiến Trúc Tp HCM Đồ án tông cốt thép ĐỒ ÁN MÔN HỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP II TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG LẮP GHÉP Số liệu cho trước (Số liệu 47 ): Nhà công nghiệp...
 • 49
 • 2,232
 • 6
Đồ án bê tông cốt thép II đh kiến trúc

Đồ án tông cốt thép II đh kiến trúc

... học Kiến Trúc Tp HCM Đồ án tông cốt thép - So sánh vế trái vế phải thấy bố trí cốt thép đảm bảo khả chòu lực cặp nội lực III – 17 d) Cốt dọc cấu tạo: - Cột có h >50cm nên cạnh cần có cốt dọc ... Pm1 Pm2 0,15 0,15 R II I II I II II 0,921 3,7 I 3,7 I R 1,053 0,451 III III 0,395 III III IV IV IV 0,69 M B BÊN TRÁI T.m Svth: Nguyễn Văn Minh - Lớp: XDLTPY08 IV 0,603 M B BÊN PHẢI T.m Trang 14 ... Trường Đại học Kiến Trúc Tp HCM Đồ án tông cốt thép V/ CHỌN VẬT LIỆU: - Mác b tông 250 có : 2 Rn  110 Kg/cm ; Rk  8,8 Kg/cm ; Eb  2,65  10 5.KG / cm - Cốt thép dọc dùng thép nhóm CII có : 2...
 • 57
 • 2,610
 • 1
Đồ án bê tông cốt thép II nhà công nghiệp 1 tầng 3 nhịp bằng bê tông cốt thép lắp ghép

Đồ án tông cốt thép II nhà công nghiệp 1 tầng 3 nhịp bằng tông cốt thép lắp ghép

... 280 36 0 98 99.4 280 514 11 6 10 13 2.8 280 667 12 9 16 6.2 280 8 21 136 19 9.6 280 974 13 9 233 262 11 35 13 5 266.4 12 7 13 43 11 9 299.8 -8 15 51 97 33 3.2 -14 3 17 59 70 36 6.6 -278 19 67 38 400 - 414 217 5 Nhận ... (kNm) 266 10 0 10 10 3 13 6 16 9 202 235 268 3 01 33 4 36 7 400 280 280 280 280 249 11 5 -20 -15 4 -288 -422 418 569 7 21 8 73 10 43 12 76 15 09 17 42 19 75 2207 11 7 12 9 13 6 13 8 13 3 11 1 85 54 18 - 23 Nhận xét: Trong ... ) 1. 31 II 13 -5 .35 7 438 .54 8 937 .5 0.2 0.459 1. 83 18 38 .804 0.452 0.206 1. 31 II 15 -5 .35 7 438 .54 8 937 .5 0.459 1. 83 18 38 .804 0.452 25 II 16 -1 432 .00 8 937 .5 13 0.2 0.459 1. 79 18 63. 42 1. 30 ...
 • 72
 • 1,390
 • 3
Đồ án bê tông cốt thép 2 kết cấu nhà cửa

Đồ án tông cốt thép 2 kết cấu nhà cửa

... D 25 -70 D 22 -25 D 22 -25 D 22 -25 D 22 -25 3000 C 25 -50 D 22 -30 C 25 -50 C 22 -22 3000 D 22 -30 C 25 -50 3000 C 22 -22 C 22 -22 D 22 -30 C 25 -50 3000 11 C 22 -22 C 22 -22 C 22 -22 3000 3000 39000 3000 C 25 -50 ... C 22 -22 10 C 22 -22 3000 C 22 -22 3000 D 22 -30 C 25 -50 C 25 -50 C 25 -50 D 22 -30 3600 3600 110 D 22 -25 D 22 -25 D 25 -70 300 D 25 -70 D 22 -30 D 22 -25 D 22 -25 3000 C 25 -50 C 22 -22 C 25 -50 C 22 -22 D 25 -70 ... 3000 12 C 25 -50 C 22 -22 C 25 -50 D 22 -25 D 25 -70 D 22 -25 D 22 -25 13 D 25 -70 D 22 -25 14 C 25 -50 D 22 -25 D 25 -70 D 22 -25 3000 D 22 -25 14 C 25 -50 3000 25 00 D 25 -70 D 22 -25 C 25 -50 C 22 -22 9700 110 25 00...
 • 84
 • 433
 • 0
ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II THIẾT kế KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP một TẦNG

... Kỹ Thuật Thi Công (60t) ThS Nguyễn Việt Tuấn 66.06 Kinh Tế Xây Dưng (45t) KS Trần Đức Mạnh 67.13 Kết Cấu BTCT (45t) ThS Nguyễn Hữu Anh Tuấn 61.16 ThS Võ MinhThiện 67.11 Kết Cấu Thép 1(45t) ThS ... Trắc Đòa (60t) Cơ Học Đất (60t) 61.05 Cơ Học Kết Cấu (60t) 61.04 Sức Bền Vl 2(45t) 65.08 Kiến Trúc(60t) TIẾT BUỔI SÁNG GIÁO VIÊN (HH/HV) ThS.Đăng Văn Công Bằng ThS Trương Quang Thành MSMH 63.04 ... 61.16 ĐLực Học CTrình (30t) ThS Võ MinhThiện 67.11 Kết Cấu Thép 1(45t) 64.06 C Trình Trên Nền ĐấtYếu (60t) ThS Lê Anh Hòang TIẾT 7h00 → 7h45 BUỔI SÁNG 7h50→ 8h35 8h45→ 9h30 9h35 →10h20 10h30 → 11h15...
 • 5
 • 1,375
 • 1
ĐỒ án bê TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

ĐỒ án TÔNG cốt THÉP số II - Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

... NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 đồ án tông cốt thép số ii A SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 GVHD : NGUYễN VĂN PHONG B đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONG II - Xác định tải ... - LớP : 2004X1 12 đồ án tông cốt thép số ii I GVHD : NGUYễN VĂN PHONG I II III II III IV IV (sơ đồ tính biểu đồ mô men cột biên tĩnh tải mái G m1 gây ra) Xác định nội lực tiết diện cột : - ... MPa - Cốt thép đai nhóm C-I có R S=RSC = 225 MPa Tra bảng với tông B25, thép nhóm C-III có trị số : R=0,563 ; R = 0,405 ; 1MPa = 10 kG/cm SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 23 đồ án tông...
 • 59
 • 1,359
 • 0
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP SỐ II : THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG doc

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP SỐ II : THIẾT KẾ KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG doc

... (T) N III = 246 + 28,82 = 274,82 (T) N IV = 274,82 + 6,74 = 281,56 - Lc ct : Q I = QII = QIII = QIV = - 0,233 (T) SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 16 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN ... phng khung l: l0 1, H d 1, 2.5, 45 = = = 13, 08 < 30 b b 0,5 A SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 B đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONG II - XC NH TI TRNG TNH TON : Tnh ti mỏi: ... ( SVTH : NGUYễN DUY CHữ - LớP : 2004X1 22 đồ án tông cốt thép số ii GVHD : NGUYễN VĂN PHONG Ni lc cỏc tit din ct: *Ct trc A :- Mụmen: M I = (T.m) M II = MIII = 0,5 ì 1,07 ì 4,1 1,4 ì4,1...
 • 58
 • 1,423
 • 0
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP - THIẾT KẾ BẢN SÀN ppt

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP - THIẾT KẾ BẢN SÀN ppt

... -9 0 -1 79 13 Gối B -0 ,267 -1 29,5 -0 ,133 -1 15 -0 ,133 -1 15 -0 ,311 -2 69 0,044 38 25 0,067 32,5 -0 ,133 -1 15 0,200 173 0,067 32,5 Gối C -0 ,267 -1 29,5 -1 15 0,200 173 -2 05 -1 41 -2 6 -9 0 -0 ,089 -7 7 -0 ,178 ... Duy Đồ án BTCT1 0,020 22,8 Gối 2-TIẾT DIỆN.5 -0 ,0715 -8 1 0,018 -0 ,0309 20 -3 4,2 0,058 -0 ,0099 64,24 -1 1 0,5L0g 0,0625 69,2 Giữa 5,900 1088,8 0,058 64,24 -6 ,6 0,018 -0 ,006 -0 ,024 20 -2 6,5 10 -0 ,0625 ... Đồ án BTCT1 - Gạch Cêramic - Vữa lót - tông cốt thép - Vữa trát Lớp cấu tạo sàn Gạch Cêramic Vữa lót tơng cốt thép Vữa trát Chiều dày(δ i) (m) 0,010...
 • 26
 • 1,066
 • 7
đồ án bê tông cốt thép thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối

đồ án tông cốt thép thiết kế sàn sườn tông cốt thép toàn khối

... Trung Phong Đồ Án: Tông Cốt Thép 3.Hoạt tải: giá trị tiêu chuẩn: ptc = (KN/m2) Hệ số vượt tải: n=1,2 4.Vật liệu: Sử dụng tông B15 Cốt thép loại CI Cốt thép dọc dầm loại CI,CII Cốt thép đai ... Phong Đồ Án: Tông Cốt Thép S đồ nhịp tính toán Bản làm việc dầm liên tục nhiều nhịp.Tính toán theo sơ đồ biến dạng dẻo Sơ đồ tính toán: Sơ đồ tính 2.Xác định tải trọng Tĩnh tải lớp cấu tạo sàn ... 164,6 28,52 Đồ Án: Tông Cốt Thép -1,12 -155,3 62,48 -73,6 229,89 63,6 30,21 -136,08 Biểu đồ bao lực cắt (kN) 4.Tính toán cốt thép tông cấp độ bền B15 có Rb=8,5 Mpa, Rbt= 0,75Mpa Cốt thép dọc...
 • 38
 • 1,252
 • 1
Đồ án bê tông cốt thép thiết kế dầm bê tông cốt thép với các số liệu l1=1,8m; l2=4,8m; hoạt tải tiêu chuẩn ptc =900KG trên m2

Đồ án tông cốt thép thiết kế dầm tông cốt thép với các số liệu l1=1,8m; l2=4,8m; hoạt tải tiêu chuẩn ptc =900KG trên m2

... phảI tính toán cốt xiên Tại vùng có cốt xiên lợi dung uốn cốt dọc 7.Tính toán cốt treo: chỗ dầm phụ kê lên dầm cần có cốt treo để gia cố cho dầm - Lực tẩp trung dầm phụ truyền cho dầm : ... 5.Tính cốt thép dọc: Ta có hệ số vùng nén ớnh với tông mác 200 : 0=0,62 => A0=0,42 Rn=90kG/cm2, Ra=Ra=2700kG/cm2 a) Tính với mômen dơng: - - Tiết diện chữ T , cánh vùng nén Bề rộng cánh dùng ... 1cm -> với tiết diện có h0=7-1-0,6/2=6,7cm2 => h0 lớn trị số chọn nghiêng an toàn Bố trí cốt thép: * Cốt chịu lực : có Pb=1080>3.gb=972 kG /m2 , -> lấy v=0,3 -> Với hb=7cm ta uốn kết hợp cốt thép...
 • 17
 • 858
 • 0
đồ án bê tông cốt thép THIẾT KẾ NHÀ KHUNG 3 TẦNG

đồ án tông cốt thép THIẾT KẾ NHÀ KHUNG 3 TẦNG

... TễNG CT THẫP II D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 D -33 0.7525 1.505 2.2575 3. 01 3. 7625 4.515 5.2675 6.02 0.7525 1.505 2.2575 3. 01 3. 7625 4.515 5.2675 ... C -30 x30 D -30 x60 D -30 x30 D -30 x30 D-22x30 h s=8 cm C -30 x30 D -30 x30 C -30 x30 D -30 x60 C -30 x30 38 00 D -30 x30 C -30 x30 h s=10 cm D -30 x60 D-22x30 D -30 x30 h s=8 cm C -30 x30 D -30 x30 C -30 x30 h s=10 cm D -30 x60 ... D -30 x30 C -30 x30 D-22x30 D-22x30 h s=10 cm D -30 x60 C -30 x30 38 00 D -30 x30 C -30 x30 h s=10 cm D -30 x60 D -30 x30 D -30 x30 h s=8 cm C -30 x30 D -30 x30 C -30 x30 h s=10 cm D -30 x60 D-22x30 C -30 x30 D -30 x30 38 00...
 • 69
 • 964
 • 5
Đồ án bê tông cốt thép thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối

Đồ án tông cốt thép thiết kế sàn sườn tông cốt thép toàn khối

... ĐỨCĐồ Án: Tông Cốt Thép 3.Hoạt tải: giá trị tiêu chuẩn: Pc = 90 (Mpa) Hệ số vượt tải: n=1,2 4.Vật liệu: Sử dụng tông B20 Cốt thép loại AI Cốt thép dọc dầm loại AII 5.Số liệu tính toán tông ... TRẦN AN ĐỨCĐồ Án: Tông Cốt Thép 7.Bố trí thép dầm phụ: MẶT CẮT NGANG DẦM PHỤ Trang 16 GVHD: ĐINH TRẦN AN ĐỨCĐồ Án: Tông Cốt Thép Ta có bố trí thép mặt cắt IV TÍNH DẦM CHÍNH 1.Sơ đồ tính Dầm ... đồ Mômen a ho hb 4.Tính toán cốt thép: b=100 Trang GVHD: ĐINH TRẦN AN ĐỨCĐồ Án: Tông Cốt Thép Tiết diện tính toán Chiều cao có ích bản: h0=h-a = 9-1,6 = 7,4(cm) -Bê tông B20Rb=115KG/cm2 -Cốt...
 • 28
 • 537
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án bê tông cốt thép ii đh kiến trúcđồ án bê tông cốt thép số ii thiết kế khung ngang nhà dan dungđồ án bê tông cốt thép số ii thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầngđồ án bê tông cốt thép thiết kế bản sànđồ án bê tông cốt thép thiết kế dầmđồ án bê tông cốt thép thiết kế cầu mángđồ án bê tông cốt thépđồ án bê tông cốt thép 1hướng dẫn làm đồ án bê tông cốt thép 1cách làm đồ án bê tông cốt thépcâu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 2các câu hỏi đồ án bê tông cốt thép 1đồ án bê tông cốt thép thủy lợitài liệu đồ án bê tông cốt thép 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ