1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

Đề kiểm tra giữa kì I lớp 1 - 2010-2011

Đề kiểm tra giữa kì I lớp 1 - 2010-2011

Đề kiểm tra giữa I lớp 1 - 2010-2011

... tam giác c) Co……hình vuông +2=3 3+2+ =6 Trường:……………………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2 010 -2 011 Lớp: Một/ Môn: Tiếng Việt (phần đọc) Họ tên:…………………………… Th i gian: 40 phút I KIỂM TRA ĐỌC: (10 i m ... Trường:……………………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I: 2 010 -2 011 Môn: Toán Lớp: Một/ Họ tên:…………………………… Th i gian: 40 phút B i i n số thích hợp vào ô trống: (1 ) Viết phép tính thích hợp: (1 ) i n số thích hợp ... ô trống: (1 ) + = i m B i i n dấu thích hợp vào ô trống: (2đ) 7 > < = 4+3 3+2 2+3 B i Tính: (2đ) a) + + b) - + + + = + + = + +1 = + – = B i i n số? (1 ) 2+ =5 +1= 4 B i i n số thích...
 • 5
 • 380
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I - Lớp 5

Đề kiểm tra giữa I - Lớp 5

... giấy - mi- li ,con diều rừng xanh Biểu i m: -B i đọc thầm trả l i câu h i : đ (m i câu 0 ,5 ) - B i đọc thành tiếng trả l i câu h i: 5 (Đọc 4đ ; trả l i 1đ) KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I MÔN ... l i tả: 1đ Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch: 1đ) Cách tính i m: Tiếng Việt viết: 10đ Tiếng Việt đọc: 10đ i m Tiếng Việt= (Tiếng Việt viết+ Tiếng Việt đọc) :2 (lấy i m nguyên) KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ... TIẾNG VIỆT LỚP KIỂM TRAVIẾT (Th i gian 55 phút) I- Chính tả (15phút) B i : Đêm trăng đẹp Sau tiếng chuông chùa cổ lúc lâu, trăng nhô lên kh i rặng tre Tr i vắt, thăm thẳm cao Mặt trăng nhỏ lại...
 • 5
 • 1,009
 • 7
Đề kiểm tra cuối kì I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Đề kiểm tra cuối I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

... đề kiểm tra định cu i học I Năm học 2 010 - 2 011 Môn: tiếng Việt (viết) lớp (Th i gian 20 phút) (Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy ô li) Kiểm tra viết (10 i m) 1. Viết vần (2 i m): ... không đợc i m đề kiểm tra định cu i học I trờng tiểu học hợpđức Năm học 2 010 - 2 011 i m Môn: Toán lớp (Th i gian làm 40 phút) Họ tên HS : Lớp : Câu Đọc, viết số (1, 5 i m) a) : ... kỳ cu i học kỳ I Năm học 2 010 2 011 Môn Tiếng Việt (Viết) Lớp 1. Viết vần (2 i m): - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0,25 i m/vần - Viết đúng, không nét, không cỡ chữ: 0,2 i m/vần - Viết sai...
 • 5
 • 1,230
 • 23
Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 2

Đề kiểm tra giữa I - lớp 2

... tháng năm 20 11 Trường: Tiểu học số Thò trấn Họ tên: ………………………………………… Lớp: 2 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I ( Lớp ) Năm học : 20 11 – 20 12 Môn : TOÁN Th i gian: 40 phút i m L i phê giáo viên I/ Phần ... ……………………………………………………… II/ Tập làm văn: 25 phút Em trả l i câu h i sau : Em tên gì? Em học trường nào? Hiện nay, em đâu? Ở lớp, em thích ch i v i bạn nào? i u bạn khiến em thích nhất? Nếu ngày sinh nhật mình, ... 4/ i n vào chỗ trống: a) ng hay ngh ? … i nhà ; …ỉ hè ; …e nhạc ; bà …o i c) tr hay ch ? …ung thành ; …âu bò ; …ong …óng ; …ào h i B/ KIỂM TRA VIẾT: ( 10 i m) I/ Chính tả : ( Nghe- Viết)...
 • 5
 • 580
 • 1
DE KIEM TRA GIUA KI I -KHOI 1

DE KIEM TRA GIUA KI I -KHOI 1

... ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2 013 - 2 014 Môn: Tiếng Việt I Ki m tra đọc: Đọc thành tiếng: a/ Âm , vần: nh, qu, ai, u i, ây, oi, ư i, ia, ây, i b/ Tiếng, từ: g i thư, m i i, mây ... VÀ BIỂU I M Môn: Toán – Lớp B i (2 i m) - i n số ghi 0,25 i m - Tính ghi 0,25 i m B i (2 i m) - Tính ghi 0,25 i m B i (2 i m) - i n dấu ghi 0,25 i m B i ( i m) - N i phép tính ghi 0,25 ... ràng: i m, tr i chảy: i m - Đọc sai không đọc được: không ghi i m Đọc hiểu: (2đ) a N i cặp ô chữ: ghi 0,5 i m: khế, nghỉ hè b i n vần ghi 0,5 i m: cua bể, tre nứa II Ki m tra viết: (10 đ)...
 • 4
 • 211
 • 0
ma tran và de kiem tra giua ki I lop 10

ma tran và de kiem tra giua ki I lop 10

... hợp ngược chiều ( câu) -Sai số tuyệt đ i -thao tác sử dụng đồng hồ đo thơ i gian ( câu) 2.Đề ki ̉m tra giữa ki I (2013-2014) Khô i 10- CB Trường hợp sau xem vật chất i m? -B i toán tính ... đất (v0 = 0; g = 10m/s2) Th i gian vật r i 95m cu i A s [] B 1,5 s C s D 2,5 s Hai vật thả r i tự từ độ cao khác h1 h2 Khoảng th i gian r i vật thứ lớn gấp h1 đ i th i gian r i vật thứ Bỏ qua ... ( câu) CĐ R i tự CĐ Tròn Tính TĐ CĐ Sai số -Nắm được kha i niệm sự r i không khí,sự r i tự ( câu) -ĐÆc i m vÒ gia tèc -B i toán h, g, t r i tù -nhận dạng đồ thị V(t) _Gia tốc trọng...
 • 7
 • 744
 • 5
Đề kiểm tra giữa kì II Lớp 1 - TH Chu Văn An

Đề kiểm tra giữa II Lớp 1 - TH Chu Văn An

... ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II Khối - Môn: Toán Bài 1: a) Viết số 0,25 đ - 12 - 15 - 17 - 20 b) Đọc số 0.25đ - Ba mươi - Mười tám - Mười bốn - Mười sáu Bài 2: Đặt phép tính, kết phép tính (1 ) + 15 ... + 15 19 + 13 18 - 70 30 40 + 60 20 80 Bài 3: Điểm A Điểm B (0,5đ) Đoạn th ng AB (0,5đ) Bài 4: Học sinh viết đoạn th ng cm (1 ) Bài 5: Số vòt có tất (0,5đ) 14 + = 17 (con vòt) (1 ) Đáp số: 17 vòt ... ………………… Bài 4: Vẽ đoạn th ng có độ dài 5cm (1 ) ……………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bài 5: Giải toán theo tóm tắt sau (2đ) Dưới ao: 14 vòt Trên bờ: vòt...
 • 3
 • 211
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì I 2môn T+TV- lớp 4

Đề kiểm tra giữa I 2môn T+TV- lớp 4

... ng i thân nghe Chính tả Nghe - viết(15 phút- i m) B i :Chiều quê hơng (T V4 - T1 ; trang 100) Đọc thành tiếng trả l i câu h i. ( i m) Th i gian 01 phút/01 học sinh B i :Trung thu độc lập (T V4 ... da dẻ, v i v i, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, tr i tr i, tròn trịa B V i v i, nghiêng nghiêng, phất phơ, vàng óng, sáng loà, tr i tr i, tròn trịa, xanh lam C Oa oa, da dẻ, v i v i, chen ... lợng I Năm học : 2010 - 2011 Môn : Tiếng Việt - Lớp Bốn Đề ra: Đọc thầm trả l i câu h i: (30 phút - i m) Đọc thầm : Quê hơng (T V4 - Tập ; trang 100) Khoanh vào chữ đặt trớc câu trả l i cho...
 • 3
 • 1,007
 • 4
Đề thi kiểm tra giữa kỳ I lớp 1 ( dạng tham khảo )

Đề thi kiểm tra giữa kỳ I lớp 1 ( dạng tham khảo )

... voi c i 26 b i cá gà m i sửa xe g i quà 27 bò tr i ch i l i ch i gà ch i n i 28 đồ ch i tr i i l i g i mì n i 29 bà n i lễ h i ng i nghỉ ng i ch i phố 30 th i l i n i t i ng i m i vui vẻ 31 ... HỌC _ MƠN: TIẾNG VIỆT – LỚP KIỂM TRA VIẾT Th i gian: 30 phút Ngày kiểm tra: _ I Viết chữ ghi tiếng: chữ …………/7đ II i n tiếng: …………/3đ B I LUYỆN TẬP TOÁN LỚP MỘT B i : Tính : a/ + ... trước kết :  B i : a) b) c) < B i : a) > b)  d) > c) d) B i : a) Trong số từ đến 10 , số lớn : b) c) 10 d) B i : Hình cần i n vào ô có dấu ? :    a) d) Câu : / đ     b) Viết phép tính...
 • 10
 • 560
 • 1
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Âm nhạc - Đề 1

Đề kiểm tra học I lớp 8 môn Âm nhạc - Đề 1

... Đây tiết tấu mở đầu TĐN nào? A TĐN số 1- Chiếc đèn ông C TĐN số 3- Hãy hót, chim nhỏ hay hót B TĐN số 2- Trở Su-ri-en-tô D TĐN số 4- Chim hót đầu xuân Câu B i TĐN viết nhịp ? A TĐN số 1- Chiếc ... Trả l i i m Câu Trả l i i m Câu Trả l i i m Câu Trả l i i m Câu Trả l i i m Tự luận Câu Hoàn thành i m Câu Hoàn thành i m Câu 10 Hoàn thành i m Nhóm biên soạn: Hoàng Long - Hoàng Lân - Lê ... TĐN số 4- Chim hót đầu xuân B TĐN số 2- Trở Su-ri-en-tô D Cả A C Câu Nhạc sĩ Trần Hoàn tác giả hát nào? A Một mùa xuân nho nhỏ C Mùa thu ngày khai trường B Bóng kơ-nia D Tu i hồng Câu Nhạc cụ...
 • 5
 • 454
 • 0
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Lịch sử - Đề 1

Đề kiểm tra học I lớp 8 môn Lịch sử - Đề 1

... - Cách mệnh - - Công nông - Thuộc địa - Cộng hoà - Giai cấp "Cách mệnh Pháp cách mệnh Mỹ, nghĩa cách mệnh ……………………., cách mệnh không đến n i, tiếng …………………… dân chủ, ... tước lục (tức tước đoạt) ……………………., áp ……………………." (Hồ Chí Minh) Phần II Tự luận (6 i m) Câu (3 i m) Trình bày ý nghĩa lịch sử Công xã Pari ... Câu (3 i m) Vì g i Chiến tranh giành độc lập thuộc địa Anh Bắc Mĩ Cách mạng tư sản? ...
 • 3
 • 351
 • 0
Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Địa lí - Đề 1

Đề kiểm tra học I lớp 8 môn Địa lí - Đề 1

... –la-đet e) Nước có trình độ phát triển kinh tế – xã h i cao châu Á là: A Xin-ga-po B Hàn Quốc C Nhật D Ma-lai-xi-a II Tự luận (7 i m) Câu (5 i m) Cho bảng số liệu: Bình quân GDP đầu ngư i số ... năm 20 01( USD) Quốc gia GDP/ ngư i Cô-oét Hàn Quốc Trung Quốc Lào 19 .040,0 8. 8 61, 0 911 ,0 317 ,0 a) Hãy vẽ biểu đồ cột thể mức thu nhập bình quân đầu ngư i (GDP/ ngư i) số nước châu Á b) Từ biểu đồ ... B N I DUNG ĐỀ I Trắc nghiệm khách quan (3 i m) Câu (3 i m) Khoanh tròn chữ in hoa đứng trước ý câu sau: a) Ý đặc i m dân cư - xã h i châu Á? A Đông dân gi i B Dân cư thuộc nhiều chủng...
 • 3
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra giữa kì ii lớp 1đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 1 môn toánđề kiểm tra giữa kì i lớp 5đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 1 môn tiếng việtđề kiểm tra giữa kì i lớp 5 môn toánđề kiểm tra giữa kì i lớp 5 môn tiếng việtma trận đề kiểm tra cuối kì i lớp 1ví dụ ma trận đề kiểm tra giữa kì i lớp 6ví dụ tham khảo ma trận đề kiểm tra giữa kì i lớp 6đề kiểm tra giữa kì i môn tiếng việt lớp 3đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 5đề thi kiểm tra giữa kì 2 lớp 1đề kiểm tra giữa kì i môn toán lớp 3de kiem tra giua ki i mon toan lop 3ví du ma trận đề kiểm tra học kì i lớp 9 bảng 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ