1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Vật lý >

bai tap chuong 6-Luong tu anh sang

Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng

Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng

... → K - Dãy Banme: Một phần nằm vùng tử ngoại, phần nằm vùng ánh sáng nhìn thấy Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo L hc En – E2 = λ với n > n2 Vùng ánh sáng nhìn thấy có vạch: đỏ , lam, chàm, ... bào quang điện với nguồn điện chiều Mỗi giây catôt nhận lượng chùm sáng 3mJ, cường độ dòng quang điện bão hòa 4,5.10-6A Hiệu suất lượng tử A 9,4% B 0,094% C 0,94% D 0,186% Câu 12 Catốt tế bào ... tế bào quang điện có dạng hình vẽ 6.43.10-6 Biết hiệu suất lượng tử H=1% Công suất P chùm xạ chiếu vào catốt có giá trị sau đây? A 284mW B 0,284mW C 27mW D 2,7mW UAK(V) Dạng Hiện tượng quang...
 • 8
 • 16,288
 • 477
BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

... Xomcodon.tk b.Tính bước sóng chùm ánh sáng 25 Tế bào quang điện có hiệu suất 50%, chiếu chùm ánh sáng có cơng suất 1,2W Bước sóng 2500A Hiệu suất lượng tử 5% a Tìm lượng phơtơn và cường độ dòng ... catốt 1s và hiệu suất lượng tử 24 Tế bào quang điện có hiệu suất 100%, chiếu chùm ánh sáng có cơng suất 1,5W, cường độ dòng quang điên bão hồ 80mA Cho hiệu suất lượng tử 2% ̣ a.Tính số electron ... 0,4µm, cường độ dòng bão hồ 32µA a.Tính lượng cuả photơn b.Tìm cơng suất chùm sáng ,biết hiệu suất lượng tử 0,1% c.Biết tượng quang điện xảy bước sóng ánh sáng có giá trị tối đa 0,654 µm.Tìm cơng...
 • 10
 • 3,012
 • 73
Bồi dưỡng tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua việc phát triển bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 nâng cao

Bồi dưỡng duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua việc phát triển bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 nâng cao

... luận việc bồi dỡng t linh hoạt, sáng tạo cho học sinh dạy học tập vật Chơng Xây dựng phát triển hệ thống tập chơng Lợng tử ánh sáng - Vật 12 nâng cao nhằm bồi dỡng t linh hoạt, sáng tạo cho ... CHƯƠNG LƯợNG Tử áNH SáNG- VậT 12 NÂNG CAO NHằM bồi dỡng t linh hoạt, sáng tạo CHO HọC SINH 2.1 Phân tích nội dung chơng L ợng tử ánh sáng 2.1.2 Vị trí, mục tiêu nhiệm vụ chơng Lợng tử ánh sáng ... tạo cho học sinh Chơng Thực nghiệm s phạm CHƯƠNG CƠ Sở Lí LUậN CủA VIệC bồi dỡng t linh hoạt, sáng tạo cho HọC SINH TRONG DạY HọC BàI TậP VậT 1.1 Năng lực t sáng tạo học sinh trình dạy học 1.1.1...
 • 95
 • 1,027
 • 5
Dạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 (ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật lý luận văn thạc sỹ giáo dục học

Dạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 (ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật lý luận văn thạc sỹ giáo dục học

... - 2011 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NGUYN TH HNG Dạy học tập chơng Lợng tử ánh sáng vật 12 (ban bản) theo thuyết phát triển tập vật CHUYấN NGNH: Lí LUN V PPDH VT Lí M S: 60 14.10 LUN ... nhng ú, lun Thc s, tụi chn ti: Dy hc bi chng Lng t ỏnh sỏng vt 12 (ban c bn) theo thuyt phỏt trin bi vt MC CH NGHIấN CU Xõy dng h thng bi chng Lng t ỏnh sỏng vt 12 (ban c bn) theo ... ỏnh sỏng Vt 12 ban c bn - Xõy dng h thng bi Vt theo thuyt phỏt trin bi chng Lng t ỏnh sỏng Vt 12 ban c bn - xut cỏc phng ỏn dy hc s dng h thng bi Vt ó xõy dng theo thuyt phỏt...
 • 113
 • 2,768
 • 5
bài tập chương lượng tử ánh sáng docx

bài tập chương lượng tử ánh sáng docx

... catốt giây b.Tính bước sóng chùm ánh sáng 25 Tế bào quang điện có hiệu suất 50%, chiếu chùm ánh sáng có cơng suất 1,2W Bước sóng 2500A0 Hiệu suất lượng tử 5% a Tìm lượng phơtơn và cường độ dòng ... catốt 1s và hiệu suất lượng tử 24 Tế bào quang điện có hiệu suất 100%, chiếu chùm ánh sáng có cơng suất 1,5W, cường độ dòng quang điện bão hồ 80mA Cho hiệu suất lượng tử 2% a.Tính số electron ... electron cho làm xuất tất vạch phổ xạ ngun tử hydro b Muốn cho quang phổ hydro có vạch thơi lượng electron phải nằm khoảng nào? BÀI TẬP TỔNG HỢP Một đèn phát ánh sáng đơn sắc có λ = 0,4 µm rọi vào kim...
 • 10
 • 1,540
 • 15
bài tập chương lượng tử ánh sáng - quang điện

bài tập chương lượng tử ánh sáng - quang điện

... tần số Bài 236: Xét tượng sau ánh sáng: - Phản xạ - Khúc xạ - Giao thoa - Tán sắc - Quang điện - Quang dẫn Bản chất sóng ánh sáng giải thích tượng A: 1, 2, B: 3, 4, 5, C: 1, 2, 3, D: 5, Bài 237: ... Pin quang điện dụng cụ biến đổi trực tiếp lượng ánh sáng thành điện B: Pin quang điện hoạt động dựa vào tượng quang dẫn C: Quang trở pin quang điện hoạt động dựa vào tượng quang điện D: Quang ... chiếu ánh sáng đơn sắc vào bề mặt kim loại gọi tượng quang điện C: Ở bên tế bào quang điện, dòng quang điện chiều với điện trường D: Ở bên tế bào quang điện, dòng quang điện ngược chiều với điện...
 • 18
 • 998
 • 21
Lý thuyết và bài tập chương lượng tử ánh sáng

Lý thuyết và bài tập chương lượng tử ánh sáng

... Câu 54 Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang khơng thể ánh sáng đây? A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng lục C Ánh sáng lam *D Ánh sáng chàm Câu 55 Ánh sáng màu da cam từ đèn natri ... HOÀI PHONG Phần Lượng tử ánh sáng CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN - THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Câu Trong trường hợp xảy tượng quang điện? Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào A mặt nước ... *A Ánh sáng tử ngoại B Ánh sáng nhìn thấy C Ánh sáng hồng ngoại D Cả ba vùng ánh sáng nêu Câu Giới hạn quang điện kim loại kiềm canxi, natri, kali, xesi… nằm vùng ánh sáng nào? A Ánh sáng tử...
 • 15
 • 479
 • 3
phương pháp giải và bài tập chương lượng tử ánh sáng

phương pháp giải và bài tập chương lượng tử ánh sáng

... Nếu ánh sáng kích thích ánh sáng màu lam ánh sáng huỳnh quang ánh sáng ? A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng lục C Ánh sáng lam D Ánh sáng chàm Câu 95 Một chất có khả phát quang ánh sáng màu đỏ ánh sáng ... lượng tử ánh sáng ? A Chùm ánh sáng chùm hạt, hạt gọi photon mang lượng Thầy Nguyễn Tú Trang 15 Bài giảng LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG B Cường độ chùm ánh sáng tỉ lệ thuận với số photon chùm C Khi ánh sáng ... nguyên tử hiđrô phát xạ có bước sóng A 102,7 µm B 102,7 mm C 102,7 nm D 102,7 pm Câu 29: Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C ánh sáng...
 • 28
 • 969
 • 1
BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

... catốt giây b.Tính bước sóng chùm ánh sáng 25 Tế bào quang điện có hiệu suất 50%, chiếu chùm ánh sáng có công suất 1,2W Bước sóng 2500A0 Hiệu suất lượng tử 5% a Tìm lượng phôtôn cường độ dòng quang ... khỏi catốt 1s hiệu suất lượng tử 24 Tế bào quang điện có hiệu suất 100%, chiếu chùm ánh sáng có công suất 1,5W, cường độ dòng quang điện bão hoà 80mA Cho hiệu suất lượng tử 2% a.Tính số electron ... 0,4m, cường độ dòng bão hoà 32A a.Tính lượng cuả photôn b.Tìm công suất chùm sáng ,biết hiệu suất lượng tử 0,1% c Biết tượng quang điện xảy bước sóng ánh sáng có giá trị tối đa 0,654 m.Tìm công...
 • 12
 • 573
 • 0
Lựa chọn và hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT, ban KHTN giải hệ thống bài tập chương lượng tử ánh sáng nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn vật lý

Lựa chọn và hướng dẫn học sinh lớp 12 THPT, ban KHTN giải hệ thống bài tập chương lượng tử ánh sáng nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn vật lý

... ánh sáng lớp 1 2THPT, dạy học vật 3.6 Đề cách sử dụng hệ thống tập dạy học nhằm nâng cao chất lượng học tập học sinh lớp 12 THPT, Ban KHTN 3.7 Hướng dẫn học sinh giải hệ thống tập chương VII Lượng ... tiêu dạy học chương VII Lượng tử ánh sáng tìm hiểu thực tế dạy học Bài tập chương mà phân loại tập chương, lựa chọn hướng dẫn học sinh giải hệ thống tập chương dạy học vật lớp 12 THPT nhằm nâng ... chương VII Lượng tử ánh sáng giáo viên, học sinh lớp 12THPT 3.4 Phân loại, đề phương pháp giải loại tập chương VII Lượng tử ánh sáng lớp 12THPT 3.5 Lựa chọn hệ thống tập chương VII Lượng tử ánh...
 • 63
 • 277
 • 0
Phát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học bài tập chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 THPT luận văn thạc sỹ vật lý

Phát triển duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học bài tập chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 THPT luận văn thạc sỹ vật lý

... HS phát triển lực sáng tạo dạy học tập chương Khúc xạ ánh sáng - Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho GV Vật THPT CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC ... 11 THPT 32 CHƯƠNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP DẠY HỌC CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” VẬT LÍ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH 2.1 Vị trí, đặc điểm chương Khúc xạ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ HỒNG NHUNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY VÀ NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI TẬP CHƯƠNG “KHÚC XẠ ÁNH SÁNG” VẬT LÝ 11 THPT Chuyên ngành:...
 • 44
 • 5,475
 • 21
Bài soạn BÀI TẬP CHƯƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG

Bài soạn BÀI TẬP CHƯƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG

... phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6µm Tại điểm M BÀI TẬP CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG N phía v n sáng cách v n 0,6cm 1,55cm Từ M đến N có v n sáng v n tối ? A 10 v n sáng 10 v n tối B v n sáng ... đến N có v n sáng v n tối ? A v n sáng v n tối B v n sáng v n tối C v n sáng v n tối D v n sáng v n tối 43) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5 ... thoa ánh sáng , cho nguồn phát ánh sáng đơn sắc Biết khoảng cách v n sáng thứ v n tối thứ 10 bên so v i v n trung tâm 1,35mm Cho điểm M N phía v n sáng cách v n 0,75mm 2,55mm Từ M đến N có v n...
 • 6
 • 650
 • 7
Gián án BÀI TẬP CHƯƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG

Gián án BÀI TẬP CHƯƠNG V SÓNG ÁNH SÁNG

... phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6µm Tại điểm M BÀI TẬP CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG N phía v n sáng cách v n 0,6cm 1,55cm Từ M đến N có v n sáng v n tối ? A 10 v n sáng 10 v n tối B v n sáng ... đến N có v n sáng v n tối ? A v n sáng v n tối B v n sáng v n tối C v n sáng v n tối D v n sáng v n tối 43) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,5 ... xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C khúc xạ ánh sáng D giao thoa ánh sáng 15) 1Điều sau sai nói quang phổ v ch phát xạ ? A Quang phổ v ch phát xạ chất khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng...
 • 6
 • 730
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương lượng tử ánh sángphương pháp giải bài tập chương lượng tử ánh sángcác dạng bài tập chương lượng tử ánh sángli thuyet va bai tap chuong luong tu anh sangphát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học bài tập chương khúc xạ ánh sáng vật lý 11 thpt luận văn thạc sỹ vật lýbài tập chương 5 sóng ánh sángbài tập về lượng tử ánh sáng có lời giảibài tập chương khúc xạ ánh sáng lớp 11bài tập về lượng tử ánh sánglý thuyết và bài tập về lượng tử ánh sángdạng bài tập về lượng tử ánh sángcác dạng bài tập về lượng tử ánh sángbài tập về lượng tử ánh sáng có đáp áncách làm bài tập về lượng tử ánh sángcác bài tập về lượng tử ánh sángNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ