Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa
... thuộc kiểu lai hóa nào sau đây? A. Lai hóa đường thẳng. B. Lai hóa tam giác. C. Lai hóa tứ diện. D. Lai hóa bát diện. 22. Liên kết xich ma (σ) là liên kết hóa học, trong đó xác ... tố hoá học do: A- Là kí hiệu của một nguyên tố hoá học B- Là đthn của một ngtố hoá học C- Cho biết tính chất của một nguyên tố hoá học D- Luôn thay đổi trong một phản ứng hoá học 70: ... hoá học của 1 nguyên tố A- Điện tích hạt nhân B- Số electrôn ở lớp ngoài cùng C- Số electrôn ở lớp trong cùng D- Toàn bộ số electrôn ở lớp vỏ nguyên tử 92:Sự phân bố electrôn vào...
 • 282
 • 1,845
 • 57

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử
... chỉ số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... trong hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... -1 +1 +5 -1 +7 +4 +5 +3 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 1,110
 • 40

tài liệu ôn thi đại học môn hóa học

tài liệu ôn thi đại học môn hóa học
... Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TAGV. NGUYỄN TAÁÁN TRUNGN TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyeäänn Thi ThiChaChaááttLLưươơïïngngCaoCaoVVĨĨNH ... GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN) Công thức 1:Muối mới + Axit mớiMuối + Axit loại 1(pứ với HCl, H2SO4loãng, ... TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyeäänn Thi ThiChaChaááttLLưươơïïngngCaoCaoVVĨĨNH VIỄN)NH VIỄN)Cần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A+H2COAlCtoKL...
 • 472
 • 1,775
 • 16

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt
... sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 1/5 ðỀ THI ... D. 9,8 gam Mã ñề: 009 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com ... 4-clobuten-1 D. 3-clobuten-1 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com...
 • 5
 • 640
 • 2

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt
... số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... +1+5 -1 +7+4 +5 +3 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 582
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx
... số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... +1+5 -1 +7+4 +5 +3 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 639
 • 9

tài liệu ôn thi đại học môn hóa

tài liệu ôn thi đại học môn hóa
... nhiêu hợp chất ion và hợp chất cộng hóa trị chỉ gồm 2 nguyên tố? (chỉ xét các hợp chất đã học trong chương trình phổ thông)A. Ba hợp chất ion và ba hợp chất cộng hóa trị.B. Hai hợp chất ion và ... 8: Sơ đồ đường chéo 77Phương pháp 9: Các đại lượng ở dạng khái quát 85Phương pháp 10: Tự chọn lượng chất 97Phần thứ hai: 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 108Đề số 01 108Đề số 02 ... X có công thức phân tử làA. C5H10O2. B. C4H8O2. C. C3H6O2. D. C2H4O2.46. Một anđehit no, mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm là (C2H3O)n. Công thức...
 • 225
 • 2,589
 • 33

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề
... đây không đúng? A. Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất luôn bằng không B. Số oxi hóa của nguyên tố là một giá trị không đổi C. Tổng số oxi hóa của nguyên tử trong phân tử bằng không D. ... của xesi là nhỏ nhất Câu 18. Tính chất hóa học chung của kim loại là: A. dễ bị khử B. dễ tham gia phản ứng C. dễ bị oxi hóa D. không hoạt động hóa học Câu 19. Nguyên tắc chung để điều chế ... màu trắng xanh C. có khí không màu thoát ra D. có khí không màu và kết tủa nâu đỏ Câu 7. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H8O, không tác dụng với Na, công thức cấu tạo nào sau đây...
 • 255
 • 10,163
 • 2,239

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC
... vật liệu polime có khả năng kết nối chắc chắn hai mảnh vật liệu khác.- Vật liệu compozit: vật liệu tổ hợp gồm polime làm nhựa nền và các vật liệu vô cơ, hữu cơ khác.B - MỘT SỐ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC ... không gian hoặc phản ứng kéo dài thêm mạch polime.4. Khái niệm về các vật liệu polime- Chất dẻo: vật liệu polime có tính dẻo.- Tơ: vật liệu polime hình sợi, dài và mảnh.- Cao su: vật liệu ... tự xác định) và không điều hoà (nếu các mắt xích nối với nhau không theo một trật tự nào cả).3. Tính chấta) Tính chất vật líHầu hết polime là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt nóng...
 • 63
 • 2,453
 • 113

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA
... (4), (2), (3), (1).Câu 3.69 Câu khẳng định nào sau đây luôn đúng:A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. B. Amin luôn luôn phản ứng với H+.C. Mọi amin đơn chức đều chứa một ... 3.Câu 4.30 Chọn câu phát biểu sai:A. Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi. B. Hầu hết các polime không tan trong nước và các dung môi thông thường. C. Polime là những chất có phân ... béo với dung dịch kiềm “ ”A. luôn thu được glixerol và phản ứng xảy ra thuận nghịch.B. luôn thu được glixerol, phản ứng xảy ra nhanh hơn và một chiều.C. luôn thu được muối của axit béo và...
 • 68
 • 2,054
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn hóa năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn hóa haytài liệu ôn thi đại học môn hóa 2012tài liệu ôn thi đại học môn hóa 2013tài liệu ôn thi đại học môn hóa năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn hoá họctài liệu ôn thi đại học môn hóa vô cơtai lieu on thi dai hoc mon hoatài liệu ôn thi đại học môn hoá 2013tài liệu ôn thi đại học môn hóa khối atài liệu ôn thi đại học môn hóa hữu cơtài liệu ôn thi đại học môn hóatổng hợp tài liệu ôn thi đại học môn hóa họctài liệu ôn thi đại học môn hóa học trọn bộtài liệu ôn thi đại học môn hóa khối bBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM