1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

Hướng dẫn: cách soạn thảo CTCT hợp chất hữu cơ trong word với phần mềm Math Type 5

Hướng dẫn: cách soạn thảo CTCT hợp chất hữu cơ trong word với phần mềm Math Type 5

Hướng dẫn: cách soạn thảo CTCT hợp chất hữu trong word với phần mềm Math Type 5

... tượng số 5; với dấu cộng, trừ, nhân, chia dấu (=), bạn dùng ký tự có sẵn bàn phím Soạn công thức hóa hữu cơ: Đối với việc soạn biểu thức đồng phân, công thức cấu tạo phân tử hóa hữu cơ, ví dụ ... thứ hai Soạn thảo công thức: Các bạn ý soạn công thức, biểu tượng 1, 2, (hình bên) hình chữ nhật “đặc” dùng để thêm số mũ cho đối tượng có Ví dụ với biểu thức toán học, hóa ... văn bản, bạn việc để trỏ vị trí MathType tạo ảnh dạng vector ký tự rời rạc Dạng ảnh cho phép bạn phóng to hay thu nhỏ mà không sợ tượng cưa dạng ảnh bitmap MathType cho phép bạn xuất dạng ảnh...
 • 2
 • 629
 • 4
Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng ủy quyền

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng ủy quyền

... với trường hợp nêu cho thấy bên ủy quyền lập Hợp đồng ủy quyền, không giới hạn quyền bên ủy quyền Để đảm bảo quyền lợi bên ủy quyền cần xác định rõ phạm vi ủy quyền, cho phép bên ủy quyền làm ... việc ủy quyền Do vậy, để đảm bảo quyền lợi bên ủy quyền cần quy định rõ Hợp đồng ủy quyền thời hạn ủy quyền theo hướng có hiệu lực thời hạn 01 năm kể từ ngày xác lập Hợp đồng d Về việc ủy quyền ... luật tổ chức làm văn ủy quyền, ký tên đóng dấu pháp nhân vào văn ủy quyền Trường hợp hộ gia đình giao kết hợp đồng ủy quyền thành viên hộ phải ký điểm vào hợp đồng ủy quyền hợp đồng có giá trị pháp...
 • 3
 • 331
 • 0
Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại

Hướng dẫn cách soạn thảo hợp đồng kinh doanh thương mại

... rõ hợp đồng Bỏ sót số điều khoản  Trong trường hợp tranh chấp, bên thua kiện phải trả chi phí cho luật sư bên thắng kiện  Tất sửa đổi hợp đồng phải lập thành văn  Không chuyển nhượng hợp đồng ... bạn phải thực nghĩa vụ không? Suy diễn Đừng suy diễn soạn thảo hợp đồng Như có ý nghĩa bạn phải quy định rõ ràng tất nghĩa vụ tình giả định hợp đồng Ví dụ: Nếu bạn mua đối tác thiết bị đừng nghĩ ... thiếu hợp đồng  Nếu bên đồng ý vận chuyển giao hàng điểm định, nến có quy định rõ ràng địa điểm giao hàng chi phí vận chuyển bên chịu Trong giai đoạn đàm phán, chưa hiểu rõ điều khoản hợp đồng...
 • 2
 • 398
 • 0
Ảnh hưởng của nhóm thế đến tính axit của một số hợp chất hữu cơ trong chương trình hoá học phổ thông.

Ảnh hưởng của nhóm thế đến tính axit của một số hợp chất hữu trong chương trình hoá học phổ thông.

... quát hoá vấn đề mang tính lí thuyết hoá học hữu để học sinh có tài liệu tham khảo thiết thực bổ ích với nội dung: ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM THẾ ĐẾN TÍNH AXIT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ... + hợp chất hữu So sánh tính axit số hợp chất hữu so sánh độ linh động nguyên tử H hợp chất Hợp chất có độ linh động nguyên tử H cao tính axit mạnh Độ linh động nguyên tử H mang tính axit hợp chất ... tổng kết vai trò loại nhóm thế, ảnh hưởng chúng đến tính axit vài nhóm chức để truyền đạt đến học sinh cách vừa tổng quát lại vừa rõ ràng ôn tập số nhóm gây tính axit hợp chất hữu Vì vậy, qua thực...
 • 15
 • 6,036
 • 127
XÁC ĐỊNH CTCT HỢP CHẤT HỮU CƠ doc

XÁC ĐỊNH CTCT HỢP CHẤT HỮU doc

... hợp chất hữu Y đốt cháy thu CO2 H2O có số mol nhau; đồng thời lượng oxi cần dùng lần số mol Y Công thức phân tử Y A C2H6O C3H6O B C4H8O D C3H6O2 C Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hợp chất hữu ... tử X Y A C2H6O C3H8O B CH4O C CH4O C3H4O D CH4O C3H6O C3H8O Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 4,3gam chất hữu đơn chức A chứa C, H, O dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa P2O5 dư bình chứa NaOH dư Sau thí ... A C2H3O B C4H6O C3H6O2 D C4H6O2 C Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam chất B (CxHyN) lượng không khí vừa đủ Dẫn toàn hỗn hợp khí sau phản ứng vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu gam kết tủa...
 • 4
 • 639
 • 2
Cách đọc danh pháp hợp chất hữu cơ tổng quát

Cách đọc danh pháp hợp chất hữu tổng quát

... Một đơn chất B Một hợp chất C Một chất tinh khiết D Một hỗn hợp 67 Các câu sau hay sai? a, Chất đợc chia làm loại đơn chất hợp chất b, Đơn chất chất đợc tạo nên từ chất c, Hợp chất chất đợc ... phù hợp với định luật thành phần không đổi không? A Có, trờng hợp phù hợp B Không, trờng hợp phù hợp C- Trờng hợp phù hợp, trờng hợp hai không phù hợp D - Trờng hợp không phù hợp, trờng hợp hai ... hợp tổng khối lợng chất thành phần b, Thể tích hỗn hợp chất lỏng thể tích chất lởng thành phần c, Chất nguyên chất có t0 sôi định d, Hỗn hợp chất có t0 sôi định e, Tính chất hỗn hợp không thay đổi...
 • 191
 • 1,117
 • 8
xác định CTCT hợp chất hữu cơ

xác định CTCT hợp chất hữu

... hổn hợp olefin 17 Một hợp chất hữu A có CTPT C3H9O2N Biết A td với NaOH(đun nhẹ) thu muối B khí C làm q tím hoá xanh.cho B td NaOH (rắn) đun nóng thu khí metan Xác đònh CTCT A, B, C 18 A, B, ... tạo B’ C td NaOH tạo muối NH3 Tìm CTCT A, B, C viết PT 19 Cho chất A, B có CTPT C4H7O2Cl Tìm CTCT A, B A + NaOH → muối hcơ A1 +C2H5OH +NaCl / B + NaOH → muối hcơ B1 +C2H4(OH)2 +NaCl 20 Một hchc ... muối rượu 24 Thuỷ phân chất A có ctpt C8H14O5 thu C2H5OH chất hcơ B, cho biết nA = nC2H5OH =1/2nB B điều chế trực tiếp từ glucozơ pư lên men Trùng ngưng B thu polyme .xác đònh CTCT A, B 25 X có CTPT...
 • 2
 • 467
 • 2
Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng hệ ghi đo phóng xạ trong y học phần 1 potx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng hệ ghi đo phóng xạ trong y học phần 1 potx

... phân bố dợc chất phóng xạ (DCPX) ng y c ng tốt nhờ v o tiến học v điện tử, tin học Hệ ghi đo phóng xạ v thể kết y học Để chẩn đo n v điều trị bệnh cần phải ghi đo xạ Một hệ ghi đo bình thờng cần ... Roentgenology and Radium Therapy) Ng y ngời ta định nghĩa y học hạt nhân (YHHN) l chuyên ng nh y học bao gồm việc sử dụng đồng vị phóng xạ (ĐVPX), chủ y u l nguồn phóng xạ hở để chẩn đo n, điều ... bệnh v nghiên cứu y học Việc ứng dụng đồng vị phóng xạ n y chủ y u dựa theo hai kỹ thuật bản: kỹ thuật đánh dấu phóng xạ hay điểm phóng xạ (Radioactive Indicator, Radiotracer) v dùng xạ phát...
 • 5
 • 430
 • 1
Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 1 doc

... hàm có sẵn Excel Hàm mang đặc tính: 10 9 Trả giá trị đó, tương tự hàm có sẵn Excel; Hàm sử dụng chương trình VBA, nghĩa vừa sử dụng bảng tính (trong ô), đồng thời sử dụng chương trình viết VBA ... báo hiệu bắt đầu hàm Tên _hàm: (bắt buộc) tên hàm, cách đặt tên hàm tương tự cách đặt tên biến Tên _hàm sử dụng biến toàn hàm, hàm kết thúc giá trị trả hàm giá trị gán cho biến Tên _hàm cuối Danh_sách_tham_số: ... vi hàm, hàm sử dụng đâu tất dự án VBA có Khi có từ khoá Public, tên hàm hiển thị danh sách hàm Excel Private: (tuỳ chọn) từ khoá biểu thị phạm vi hàm, hàm sử dụng bên mô-đun có chứa hàm Khi có...
 • 10
 • 642
 • 2
Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 2 pps

... Để sử dụng hàm trả thông báo lỗi, nghĩa có sử dụng hàm CVErr, người dùng phải khai báo kiểu liệu trả hàm kiểu Variant vậy, giá trị đầu vào không đúng, hàm trả giá trị lỗi, giúp người sử dụng ... Phân phối ứng dụng mở rộng Một tính hữu ích cho người lập trình Excel khả tạo Add-In Phần trình bày lợi ích sử dụng Add-In, cách thức tạo sử dụng Add-In 114 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL  ... việc sử dụng hàm Đối với hàm lưu Add-In, sử dụng không cần phải thêm tên workbook phía trước tên hàm Lấy ví dụ người dùng tạo hàm có tên MOVAVG workbook có tên Newfuncs.xls Khi muốn sử dụng hàm...
 • 10
 • 320
 • 1
Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 3 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 3 ppsx

... đồ Thông thường, người dùng thích sử dụng biểu đồ nhúng worksheet sử dụng biểu đồ chart sheet riêng biệt Tuy nhiên, chart sheet lại giúp cho việc bố trí in ấn biểu đồ thực dễ dàng XLM macro sheets ... thêm vào ô Đoạn văn lên người dùng di chuột ô Ô có thích có thêm biểu tượng hình tam giác màu đỏ góc bên phải ô Để tạo thích cho ô, chọn trình đơn Insert Comment Excel 130 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL  ... hộp thoại lên để người sử dụng nhập vào mật Worksheets(“Sheet2”).Unprotect Password:="Excel" ’Tắt chế độ bảo vệ Range  Đây thuộc tính quan trọng lập trình Excel Thuộc tính trình bày rõ mục “Đối...
 • 10
 • 349
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 4 potx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 4 potx

... nên sử dụng Range(“KetQua”) thay sử dụng Range(“D45”) Vì sử dụng Range(“D45”), người dùng chèn thêm hàng phía hàng 45 địa ô cần tham chiếu thay đổi, cần phải thay đổi mã lệnh thành Range(“D46”) ... Range(“D46”) Nhưng sử dụng vùng liệu có đặt tên không cần phải thay đổi mã lệnh 136 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL  ✦Excel cho phép lựa chọn vùng liệu rời rạc Trong sử dụng Excel, thực cách giữ ... workbook, sau sử dụng kiện BeforeClose để xoá trình đơn trước workbook đóng vậy, theo cách này, workbook có trình đơn tuỳ biến mà không làm ảnh hưởng đến chương trình Excel nói chung Khuôn mẫu xử...
 • 10
 • 275
 • 0
Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách sử dụng marco và hàm biểu mẫu trong Microsoft Excell phần 5 ppsx

... dù cách này, người lập trình gán phím tắt cho Macro bất kỳ, nhiên tốt nên sử dụng trình quản lý Macro để gán phím tắt cho Macro (xem thêm mục “Quản lý Macro” trang 1 05) 146 CHƯƠNG IV: LẬP TRÌNH TRÊN MICROSOFT EXCEL  ... SoLieu." End If End Sub Ví dụ sử dụng biến kiểu Range có tên VRange, thể cho vùng liệu cần giám sát thay đổi (là vùng liệu có tên SoLieu) Thủ tục sử dụng hàm Intersect VBA, hàm tìm giao hai vùng liệu, ... Saved DisplayAlerts làm tất thay đổi chưa lưu Vì sử dụng cách khác, sử dụng phương thức SaveWorkspace để lưu trạng thái làm việc Excel trước lúc thoát vào tệp xlw, mở tệp này, trạng thái làm việc...
 • 10
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách nhận biết các hợp chất hữu cơcách gọi tên các hợp chất hữu cơ phức tạpcách gọi tên các hợp chất hữu cơ violetcách gọi tên các hợp chất hữu cơcách gọi tên của hợp chất hữu cơcách tìm công thức hợp chất hữu cơcách nhận biết các hợp chất hữu cơ 11cách nhận biết các hợp chất hữu cơ 9cách xác định ctpt hợp chất hữu cơcách đọc tên các hợp chất hữu cơ 11cách nhớ tên các hợp chất hữu cơcách đọc tên các hợp chất hữu cơảnh hưởng của nhóm thế đến tính axit của một số hợp chất hữu cơ trong chương trình hoá học phổ thôngcác hợp chất hữu cơ tác dụng với naohcác hợp chất hữu cơ tác dụng với naBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP