1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm tư trong một trường đại học

Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm tư trong một trường đại học

Phân tích, thiết kế hệ thống quản đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm trong một trường đại học

... tim kiếm - Xử ô chức quản giáo viên quản hội đồng ng tự xử ô chức quản sinh viên quản đề tài 2.5.3 Mô tả kho liệu: 1.Mô tả kho liệu Sinh viên: Tên kho liệu: SINHVIEN Diễn ... độc lập; phân rã môđun độc lập thành chức con, cho chức đơn vị phân rã nhỏ Ta phân hệ thống thành chức năng: + Chức quản sinh viên + Chức quản đề tài + Chức quản giáo viên SINHVIEN ... xử 1.1.2.1: Lưu thông tin tên sinh viên tên đề tài: Giải thuật ô xử lý: Lưu thông tin sinh viên Input: Thông tin sinh viên tên đề tài Out put: Thông tin sinh viên ( MSSV, Ten SV, ) tên đề tài...
 • 49
 • 368
 • 0
phân tích, thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm   tư trong một trường đại học

phân tích, thiết kế hệ thống quản đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm trong một trường đại học

... QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh I Khảo sát: 1.1 Mục tiêu: KIL OBO OKS CO M + Phân tích, thiết kế hệ thống quản đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm ... tốt nghiệp cho sinh viên năm trường đại học + Tin học hố khâu quản đề tài tốt nghiệp trường Đại học 1.2 Khảo sát: - Đối ng khảo sát: sinh viên, văn thư quản phòng đào tạo - Phương pháp ... cần tim kiếm - Xử chức quản giáo viên quản hội đồng ng tự xử chức quản sinh viên quản đề tài 2.5.3 Mơ tả kho liệu: 1.Mơ tả kho liệu Sinh viên: Tên kho liệu: SINHVIEN Diễn giải:...
 • 45
 • 798
 • 0
Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý Đề Tài Tốt Nghiệp

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Đề Tài Tốt Nghiệp

... QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh I Khảo sát: 1.1 Mục tiêu: + Phân tích, thiết kế hệ thống quản đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm tư trường đại học + Tin học hoá khâu quản ... 36 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 37 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 38 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 39 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP ... Anh Trang 40 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh Trang 41 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh 3.2 Thiết kế Form: Phiếu đăng kí đề tài: Trang 42 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD:...
 • 49
 • 940
 • 5
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp

Phân tích thiết kế hệ thống quản đề tài tốt nghiệp

... QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN GVHD: Nguyễn Gia Tuấn Anh I Khảo sát: 1.1 Mục tiêu: + Phân tích, thiết kế hệ thống quản đề tài tốt nghiệp cho sinh viên ... đến đề tài DDL ra: TenDT, thơng tin lien quan đến đề tài Diễn giải: In thơng tin cần tim kiếm - Xử chức quản giáo viên quản hội đồng tương tự xử chức quản sinh viên quản đề tài ... hệ thống quản đề tài hồn thành có người làm phòng giáo vụ hay thư kí khoa tác động lên hệ thống Do đó, ta có mơ hình DFD sau: 2.4.1 Mức 0: Đáp ứng u cầu u cầu Hệ thống quản đề tài tốt nghiệp...
 • 45
 • 574
 • 0
phân tích thiết kế hệ thống quản lý đề tài tốt nghiệp

phân tích thiết kế hệ thống quản đề tài tốt nghiệp

... xử lý, kho liệu II.5.1 Xử cho chức quản sinh viên II.5.2 Xử cho chức quản đề tài II.5.3 Mơ tả kho liệu II.5.4 Giải thuật cho xử III Thiết kế giao diện III.1 Thiết kế MENU III.2 Thiết ... hệ thống quản đề tài hồn thành có người làm phòng giáo vụ hay thư kí khoa tác động lên hệ thống Do đó, ta có mơ hình DFD sau: 2.4.1 Mức 0: Đáp ứng u cầu u cầu Hệ thống quản đề tài tốt nghiệp ... Quản đề tài: Các cơng việc chính: + Thêm đề tài + Chỉnh sửa đề tài + Tìm kiếm thơng tin đề tài Trang http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP Mơđun 2.1 Thêm đề...
 • 44
 • 314
 • 0
Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN LÝ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP pdf

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP pdf

... Trang 37 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang 38 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP 3.2 Thi t kế Form: Phiếu đăng kí đề tài: Trang 39 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP Lập phiếu điểm: Trang 40 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP 3.3 Thi t kế Report: ... NGHIỆP III Thi t kế giao diện: 3.1 Thi t kế Menu: Menu bao gồm chức chính: Trang 33 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang 34 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang 35 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang 36 QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP ... QUẢN LY ĐỀ TỐT NGHIỆP I Khảo sát: 1.1 Mục tiêu: + Phân tích, thi t kế hệ thống quản đề tài tốt nghiệp cho sinh viên năm tư trường đại học + Tin học hoá khâu quản đề tài tốt nghiệp...
 • 45
 • 610
 • 0
Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản lý đề tài NCKH

Đồ án Phân tích thiết kế hệ thống quản đề tài NCKH

... tài NCKH ́ GVHD: Trinh Thi Ngo ̣c Linh ̣ ̣ Bắt đầu Đề xuất đề tài Tuyển chọn đề tài Xét duyệt đề tài Đáp ứng Không Có Thực nghiên cứu Báo cáo tiến độ Thông báo Kiểm tra tiến độ Bảo vệ đề tài Kết ... ̣n! Phân tich thiế t kế ̣ thố ng thông tin ́ 50 Phân tich thiế t kế ̣ thố ng quản lí đề tài NCKH ́ GVHD: Trinh Thi Ngo ̣c Linh ̣ ̣ TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống ... tiến độ Thống đề tài đăng kí Danh mục sinh viên Cập nhật kết nghiệm thu Đăng nhập Đăng xuất Danh mục giảng viên Đổi mật Thống kê đề tài không đa ̣t Thống kê kết nghiệm thu Danh mục đề tài Hinh...
 • 51
 • 902
 • 7
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm thi tốt nghiệp

Phân tích thiết kế hệ thống quản điểm thi tốt nghiệp

... (Tổng điểm thi + Tổng điểm khuyến khích) / Tổng số mơn thi - Điểm xếp loại tốt nghiệp : Điểm xếp loại tốt nghiệp = Tổng điểm thi / Tổng số mơn thi - Điểm xét tốt nghiệp điểm xếp loại tốt nghiệp ... để cộng điểm khuyến khích, mức cộng điểm cao điểm - Thí sinh tự khơng cộng điểm khuyến khích 1.5- Điểm thi, điểm xét tốt nghiệp, điểm xếp loại tốt nghiệp - Điểm thi : chấm theo thang điểm 10 ... điểm thi tốt nghiệp trung học sở Trang GVHD : Lê Trung Hiếu SVTH : Trang Thanh Đạm Mai Lâm Xanh Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THI T KẾ HỆ THỐNG LVTN : Chương trình quản điểm thi tốt nghiệp trung...
 • 66
 • 917
 • 1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý đề tài

Phân tích thiết kế hệ thống quản đề tài

... ký đề tài Quản điểm Quản giảng viên Quản phân công giảng dạy Quản môn học Quản thông tin khoa Quản hệ Quản thông tin lớp Thông báo triển khai Quản trị tài khoản Quản ảnh ... khai hệ thống 50 Xây dựng trang web quản đề tài môn học KẾT LUẬN Qua phân tích thiết kế hệ thống quản đề tài thực tập, chúng em hiểu nắm rõ kiến thức môn học, bƣớc phân tích thiết kế theo ... động việc quản đề tài Phân tích thiết kế hƣớng đối tƣợng công việc cần thiết đặc biệt quan trọng trình xây dựng hệ thống quản Nhờ có việc phân tích thiết kế, trình xây dựng hệ thống rõ ràng,...
 • 52
 • 400
 • 0
Phân tích & thiết kế hệ thống quản lý kho tại Công ty Công Nghệ Phúc Anh

Phân tích & thiết kế hệ thống quản kho tại Công ty Công Nghệ Phúc Anh

... exe đóng gói chơng trình Chơng III Phân tích thiết kế hệ thống quản kho công ty công nghệ Phúc Anh I Phân tích hệ thống thông tin quản kho Chức quản kho Phơng thức hoạt động chức nh sau: ... Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản kho công ty Công Nghệ Phúc Anh với mong muốn góp phần vào công việc quản công ty để công ty ngày vững mạnh Chơng II giới thiệu chung hệ thống thông ... điểm hệ thống thông tin quản Phân cấp quản Hệ thống quản trớc hết hệ thống đợc tổ chức từ xuống dới có chức tổng hợp, thông tin giúp lãnh đạo quản thống toàn hệ thống Hệ thống quản lý...
 • 32
 • 1,473
 • 24
Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý nhân sự tiền lương cho công ty Sunrise

Phân tích, thiết kế hệ thống quản nhân sự tiền lương cho công ty Sunrise

... quan hệ Mơ tả chi tiết quan hệ Mơ tả tổng kết IV - ERD V - Thiết kế giao diên Đăng nhập vào hệ thống Quản nhân Quản lương Nhân viên VI - Một số xử lí tiêu biểu Lập phiếu lương Thêm nhân ... thơng tin cá nhân Quản nhân xem xét bảng lương phòng tài kế tốn lập để định mức lương phù hợp cho nhân viên Quản lương có thểm xem danh sách nhân viên để xem mức lương họ quản nhân đặt có ... Trách nhiệm quản nhân tiền lương thuộc phòng ban : phòng hành nhân (HC-NS) phòng tài kế tốn Trong : Nhân viên phòng hành nhân quản lí vấn đề nhân : tạo danh sách nhân viên cơng ty phòng ban...
 • 54
 • 1,072
 • 11
Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý hồ sơ dăng ký tuyển sinh đại học pot

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - Quản hồ sơ dăng ký tuyển sinh đại học pot

... DL Quản danh mục Cán Cập nhật hồ thí sinh Bộ Quản Quản hồ Hồ thí sinh Thông TinThống Kê Kết Quả Thống Kê DL DL Thống Kê Báo Cáo Mức đỉnh -Sơ đồ mức đỉnh Quản Danh mục: Cán ... Nhập/sửa Cán Bộ Quản -Sơ đồ mức đỉnh Quản Hồ Sơ: DL ĐTƯT Cập nhật Đối tượng ưu tiên Nhập/sửa Cán Bộ Quản Nhập/sửa Nhập/sửa Cập nhật Hồ Xếp phòng DL Hồ DL Hồ Hồ thí sinh DL Hồ ... trường đại học điều tổ chưc kỳ tuyển sinh đại học để đào tạo nhân tài theo nghị nhà nước Theo tìm hiểu thực tế đại đa số hệ thống quản hồ dăng tuyển sinh đại học (QLHSĐKTSĐH) trường đại học...
 • 31
 • 510
 • 1
Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN LÝ NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY SUN-RISE ppt

Đồ án tốt nghiệp - Phân tích thiết kế hệ thống - QUẢN NHÂN SỰ - TIỀN LƯƠNG CHO CÔNG TY SUN-RISE ppt

... quản nhân hoàn chỉnh cho công ty Dự án dừng lại mức độ phân tích cấu trúc thành phần cùa hệ thống quản nhân s - tiền lương công ty Việc cài đặt đề tạo ứng dụng hoàn chỉnh nằm dự án khác ... tiết quan hệ Mô tả tổng kết IV - ERD V - Thiết kế giao diên Đăng nhập vào hệ thống Quản nhân Quản lương Nhân viên VI - Một số ô xử lí tiêu biểu Lập phiếu lương Thêm nhân viên VII - Đánh giá ... ước công ty 1.7 Tra cứu liệu  Nhân viên truy cập vào hệ thống xem thông tin cá nhân Quản nhân xem xét bảng lương phòng tài kế toán lập để định mức lương phù hợp cho nhân viên  Quản lí lương...
 • 47
 • 687
 • 2
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý

Phân tích thiết kế hệ thống quản

... Thủ kho (Ký, họ tên) Quản Thiết Bị Quản Giao Nhận Quản Sử Dụng Quản Danh Mục Dùng Chung Nhập TB Hồ Sơ Thiết Bị Chuyển Quản Tìm Kiếm Bộ Môn Giao Cho Bộ Môn Thống Kê Báo Cáo Phòng ... động: Hệ thống quản thiết bị khoa CNTT cài đặt, hoạt động máy tính văn phòng khoa CNTT vận hành nhân viên khoa Cơ cấu tổ chức môi trường hoạt động hệ thống: Hệ thống cần có chức : Quản trị hệ thống: ... Người Quản Xuất TB Thiết Bị Sơ Đồ Mức Ngữ Cảnh Nhân Viên QL Thiết Bị Người Quản Thiết Bị Chú Thích 1.Thông tin danh mục, nhập xuất 2.Tìm kiếm , thống kê Thông tin trạng thiết bị 4.Báo cáo thống...
 • 15
 • 1,956
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: phân tích thiết kế hệ thống quản lýphân tích thiết kế hệ thống quản lý phần mềm của một công typhân tích thiết kế hệ thống quản lý điểmphân tích thiết kế hệ thống quản lý siêu thịphân tích thiết kế hệ thống quản lý sinh viênphân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạnphân tích thiết kế hệ thống quản lý thư việnphân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàngphân tích thiết kế hệ thống quản lý tuyển sinhphân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàngphân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sựphân tích thiết kế hệ thống quản lý khophân tích thiết kế hệ thống quản lý kho hàngphân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân viênphân tích thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bịNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ