Tài chính hành vi - Tâm lý học, Đưa ra quyết định và Thị trường

bài giảng ứng dụng thuyết tài chính hành vi để giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán việt nam

bài giảng ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bất thường trên thị trường chứng khoán việt nam
... sàn chứng khoán Vi t Nam SSI, Đại Vi t… nhà đầu tư có tổ chức chủ yếu TP.HCM Tài Chính Hành Vi Hành vi nhà đầu tư  Hành vi người, tượng thị trường  Kiến thức ngành tâm học thuyết tài ... học thuyết tài Tâm kinh tế tài Phản ứng NĐT định đầu tư Các trường hợp bất thường TTCK Khác biệt giá TT với giá trị nội CP Cấu Trúc Tài Chính Hành Vi Tài Chính Hành Vi Giới hạn kinh doanh ... Thị trường chứng khoán có tính tăng cường biến động không ổn định Thị trường thiếu hiệu nhận định sai lệch nhà đầu tư Những phương pháp phân tích trước phi thực TTCK toàn cầu Đối tượng phạm vi...
 • 14
 • 675
 • 1

Tài liệu Ai là người thật sự đưa ra quyết định tiêu dùng ngày nay? pptx

Tài liệu Ai là người thật sự đưa ra quyết định tiêu dùng ngày nay? pptx
... Nghe lạ thật cách quảng bá hiệu Hẳn vài người nhớ chùm bong bóng nhiều màu sắc treo trước đại lý xe Tuy thủ thuật nho nhỏ lại có tác động lớn đến cách ảnh hưởng của bọn trẻ định tiêu dùng bố ... không đơn tìm cách quấy rối, làm xao lãng ý trẻ (và cha mẹ chúng) Để thành công cần phải tạo cân Cần phải tuyệt đối chân thực Cần phải hoàn thành tất bạn hứa hẹn Bọn trẻ ngày phát lời hứa hão tích ... hứa hão tích tắc Trẻ em xứng đáng hưởng tất tốt đẹp bạn mang đến Trẻ em tương lai - đồng thời khách hàng tương lai bạn ...
 • 2
 • 297
 • 0

Tài liệu môn tài chính tiền tệ chương 5 Sở giao dịch chứng khoán Thị trường OTC

Tài liệu môn tài chính tiền tệ chương 5 Sở giao dịch chứng khoán và Thị trường OTC
... giao 2 T chc S giao dch chng khoỏn (tt) Thnh viờn ca SGDCK: Thành viên TTGDCK SGDCK (sau gọi tắt thành viên) công ty chứng khoán TTGDCK SGDCK chấp thuận giao dịch chứng khoán qua hệ thống giao ... giao dịch TTGDCK SGDCK 2 T chc S giao dch chng khoỏn (tt) Hệ thống giao dịch hệ thống máy tính dùng cho hoạt động giao dịch TTGDCK SGDCK Hệ thống chuyển lệnh hệ thống thực việc chuyển lệnh giao ... TTGDCK thu hi th i din giao dch i din giao dch b thu hi chng ch hnh ngh kinh doanh CK i din giao dch vi phm nghiờm trng cỏc quy nh ca SGDCK hoc TTGDCK v i din giao dch Th i din giao dch ch c cp li...
 • 85
 • 1,472
 • 0

Hành vi tổ chức OB 3. Ra quyết định cá nhân - Động lực - Mục tiêu - Handouts - 2

Hành vi tổ chức OB 3. Ra quyết định cá nhân - Động lực - Mục tiêu - Handouts - 2
... công tổ chức Cơ hội Khả Nỗ lực nhân Tiêu chí đánh giá hiệu công vi c Hiệu nhân Đánh giá nhân vi n Phần thưởng tổ chức Củng cố Mục tiêu nhân Nhu cầu chủ đạo Mục tiêu dẫn đến hành vi t ... 9/13 /20 14 Các lý thuyết đại Động lực Thuyết tự Người ta thích tự định làm đạo Thuyết xác định mục tiêu Mục tiêu cao bình thường tọa động lực MBO: Management By Objective (Quản trị theo mục tiêu) Các ... (Nhóm tổ chức) Theo người xung quanh Tiền quy ước (cá nhân) Chỉ tuân theo quy tắc lợi ích trước mắt Chịu tuân thủ quy tắc sợ bị trừng phạt Động lực Mục tiêu Định nghĩa động lực Động lực trình...
 • 8
 • 438
 • 3

Tài chính học hành vi, tâm bầy đàn TTCK Việt Nam.doc

Tài chính học hành vi, tâm lý bầy đàn và TTCK Việt Nam.doc
... làm lâu có quan niệm sai lầm cho Việt Nam có tâm bầy đàn đầu tư Sự thật tâm đám đông (tâm bầy đàn) xuất hầu hết thị trường nổi, chí thị trường phát triển có giai đoạn tồn tâm đám ... hợp TTCK Việt Nam, “sứ mệnh” nhiều lúc giao cho nhà đầu tư nước Cần nhìn đầy đủ tâm bầy đàn Trong suy nghĩ nhiều người, tâm bầy đàn xấu, đáng khinh, loại bỏ sớm tốt Do vậy, để chấm dứt tâm ... tâm bầy đàn nhà đầu tư câu hỏi đặt ra? Không có khó khăn, câu trả lời Nhà đầu tư tự điều chỉnh hành vi theo thị trường, họ rút học từ thành công thất bại Không thể có giải pháp đưa Tâm bầy...
 • 3
 • 530
 • 6

Tài chính học hành vi, tâm bầy đàn TTCK Việt Nam

Tài chính học hành vi, tâm lý bầy đàn và TTCK Việt Nam
... làm lâu có quan niệm sai lầm cho Việt Nam tâm bầy đàn đầu tư Sự thật tâm đám đông (tâm bầy đàn) xuất hầu hết thị trường nổi, chí thị trường phát triển có giai đoạn tồn tâm đám ... hợp TTCK Việt Nam, “sứ mệnh” nhiều lúc giao cho nhà đầu tư nước Cần nhìn đầy đủ tâm bầy đàn Trong suy nghĩ nhiều người, tâm bầy đàn xấu, đáng khinh, loại bỏ sớm tốt Do vậy, để chấm dứt tâm ... xúc khiến hành động trái với mà nên làm Cảm xúc khiến mua nên bán, cảm xúc khiến bán nên mua Tâm bầy đàn TTCK Việt Nam Một thật hiển nhiên quen thuộc vào thời điểm nào, thị trường tài luôn...
 • 3
 • 567
 • 3

TÀI CHÍNH HÀNH VI nghiên cứu ứng dụng tâm học vào tài chính potx

TÀI CHÍNH HÀNH VI nghiên cứu ứng dụng tâm lý học vào tài chính potx
... 30.000 chút tâm đề cập đưa vào số mô hình tài hành vi Còn nhiều hiệu ứng tâm khác tác động đến đònh lệch lạc nhà đầu tư, tổng hợp bảng Bảng Các trường phái tâm ứng dụng tài hành vi Trường ... cổ phiếu (hay rộng tài sản tài chính) bò đònh giá sai đáng kể kéo dài Khi thuyết tài truyền thống bò giảm hiệu quả, thuyết tài hành vi bổ sung giá trò thuyết tài hành vi nhìn chung trường ... Chỉ hành vi không hợp mang tính hệ thống (nghóa nhóm nhiều nhà đầu tư có hành vi không hợp nhau) vi c đònh giá sai xuất bắt đầu kéo dài thuyết tài hành vi cho tính lệch lạc (bất hợp lý) ...
 • 4
 • 3,764
 • 66

Tài chính học hành vi- Tâm bầy đàn TTCKVN potx

Tài chính học hành vi- Tâm lý bầy đàn và TTCKVN potx
... nhận bất thường TTCK Tài học hành vi Tài học hành vi lĩnh vực tài sử dụng thuyết dựa tâm người để giải thích bất thường thị trường chứng khoán Người ta giả định tài học hành vi cấu trúc thông ... đến lúc cần nhìn đầy đủ tâm bầy đàn nhà đầu tư hẳn nhiên suy nghĩ nhiều người, tâm bầy đàn xấu, đáng khinh, loại bỏ sớm tốt Do câu hỏi đặt để chấm dứt tâm bầy đàn nhà đầu tư? Không ... quan đấy! lâu có quan niệm sai lầm cho Việt Nam có tâm bầy đàn đầu tư Sự thật tâm đám đông (tâm bầy đàn) xuất hầu hết thị trường chí thị trường phát triển có giai đoạn tồn tâm đám...
 • 25
 • 196
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-TÀI CHÍNH HÀNH VI TÂM HỌC ĐẦU TƯ

BÁO CÁO THỰC TẬP-TÀI CHÍNH HÀNH VI VÀ TÂM LÝ HỌC ĐẦU TƯ
... TÀI CHÍNH HÀNH VI & TÂM LÝ HỌC ĐẦU TƯ Lớp: TC003 Giảng Vi n: Thực Hiện: Nhóm [version 2] 8.1 8.2 8.3 8.4 SỨC MẠNH TƢƠNG ĐỐI: Thước đo thành khoản đầu so với khoản đầu khác ĐỒ THỊ ... line) HÌNH MẪU ĐẦU VAI HÌNH MẪU ĐẦU VAI Hình mẫu sử dụng liệu OHLC hình thành từ ba nhân tố: vai trái, đầu vai phải Để công nhận hình mẫu đầu vai, đỉnh hai vai phải thấp đỉnh đầu Đường vòng cổ ... xét: ta thấy tháng đầu, hai cổ phiếu giảm, Susan tốt Carolyn 10% Tuy nhiên sau tháng cổ phiếu Các nhà phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa vào biểu đồ mô tả hành vi giá khối lượng Bằng vi c nghiên cứu...
 • 43
 • 299
 • 1

BCKH nghiên cứu ứng dụng thuyết tài chính hành vi (behavioral finance) trong kinh doanh trên thị trường ngoại hố

BCKH nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi (behavioral finance) trong kinh doanh trên thị trường ngoại hố
... phái thuyết Tài hành vi 20 1.3 Biểu Tài hành vi kinh doanh thị trường ngoại hối 22 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ ... phạm vi nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài là: ứng dụng thuyết tài hành vi kinh doanh thị trường ngoại hối quốc tế vài đánh giá thị trường ngoại hối Vi t Nam Phƣơng pháp nghiên cứu: ... tích Tài hành vi thị trường chứng khoán Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu mang đến luận Tài hành vi nhằm ứng dụng vào phân tích diến biến hành động nhà kinh doanh thị trường ngoại hối...
 • 67
 • 746
 • 0

Đề tài:Nghiên cứu ứng dụng thuyết Tài chính hành vi (Behavioral finance) trong kinh doanh trên thị trường ngoại hối pdf

Đề tài:Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết Tài chính hành vi (Behavioral finance) trong kinh doanh trên thị trường ngoại hối pdf
... phái thuyết Tài hành vi 20 1.3 Biểu Tài hành vi kinh doanh thị trường ngoại hối 22 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI TRÊN THỊ ... phạm vi nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài là: ứng dụng thuyết tài hành vi kinh doanh thị trường ngoại hối quốc tế vài đánh giá thị trường ngoại hối Vi t Nam Phƣơng pháp nghiên cứu: ... ứng dụng thuyết Tài hành vi kinh doanh ngoại hối thị trường quốc tế Chương 3: Đánh giá số biểu Tài hành vi thị trường ngoại hối Vi t Nam 5 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH...
 • 67
 • 1,030
 • 1

Tiểu luận: Thị trường hiệu quả thuyết tài chính hành vi

Tiểu luận: Thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi
... hiệu quả: MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ YẾ U M ỨC Đ Ộ HIỆU QUẢ VỪA PHẢI MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ MẠNH THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Thị trường hiệu quả: chứng THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Thị trường hiệu quả: chứng THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ ... 0.6455€ ¥/$ x $ đổi x ¥ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  KHÁI NIỆM VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI BA LUẬN CỨ VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ MANG TÍNH HỆ THỐNG ... NỘI DUNG CHÍNH Giới thiệu thị trường hiệu thuyết tài hành vi Ba luận thuyết tài hành vi Ứng dụng ảnh hưởng TCDN quản trị doanh nghiệp THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ  Khái niệm thị trường hiệu  Các...
 • 30
 • 2,034
 • 2

Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả thuyết tài chính hành vi

Tiểu luận: Thị trường vốn hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi
... “bất hợp thuyết tài hành vi phát triển kết hợp tâm học vào tài - Hành vi không hợp nhà đầu tư Điều kiện tồn Hiệu ứng thuyết tài Giới hạn hành vi hành vi kinh không hợp có tính ... thông tin thị trường hiệu đem lại mức thu nhập thấp chi phí bỏ BA HÌNH THỨC THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ A THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ DẠNG YẾU (weak - form) B C THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ DẠNG VỪA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ DẠNG ... quát thuyết tài hành vi ` thuyết tài hành vi (behaviroal finance) với tảng thị trường không luôn đúng” Cơ chế điều chỉnh thị trường hiệu lúc xảy ra, có trường hợp nhà đầu tư “hợp chiến...
 • 52
 • 1,500
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dung tai chinh hanh vi de giai thich tâm lý bầy đàn trên thị trường chứng khoánlý thuyết về tài chính hành vitài chính hành vi cao họctài chính hành vi họclý thuyết thị trường tài chính hành vinền tảng của lý thuyết tài chính hành viứng dụng của lý thuyết tài chính hành viứng dụng lý thuyết tài chính hành vilý thuyết tài chính hành vi là gìmôn học tài chính hành vikhái niệm lý thuyết tài chính hành vitiểu luận lý thuyết tài chính hành vitiểu luận thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vicác luận điểm của lý thuyết tài chính hành vinhóm học thuyết hành vi tâm lý xã hội trong lãnh đạo quản trị kinh doanh Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ