1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Bất động sản >

xác định bảng giá đất thị trường khu vực quận 8

xác định bảng giá đất thị trường khu vực quận 8

xác định bảng giá đất thị trường khu vực quận 8

... CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG KHU VỰC QUẬN 14 2.1 BẢNG GIÁ ĐẤT UBND VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 14 2.2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG KHU VỰC QUẬN 19 2.3 ... việc xác định giá đất để tính tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất: Cần trao quyền cho người bị thu hồi đất có quyền yêu cầu quan định giá đất xác định giá đất giá quan định giá đất đưa giá để ... Xác định giá đất đơn giá đất bình quân BĐS so sánh Bảng 2.4: Bảng ước tính đơn giá đất BĐS đường Đường Địa Diện tích đất Giá giao dịch BĐS Giá tri CL công trình gắn liền đất Giá đất Đơn giá đất...
 • 67
 • 547
 • 1
Chuyên đề tốt nghiệp Xây dựng bảng giá đất thị trường khu vực quận 6 Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên đề tốt nghiệp Xây dựng bảng giá đất thị trường khu vực quận 6 Tp. Hồ Chí Minh

... 13 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG KHU VỰC QUẬN 14 2.1 BẢNG GIÁ ĐẤT UBND VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 14 2.2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG KHU VỰC QUẬN 19 ... TỐT NGHIỆP GVHD:TS.NGUYỄNQUỲNH HOA CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG KHU VỰC QUẬN 2.1 BẢNG GIÁ ĐẤT UBND VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Trong điều 55, mục 6, luật đất đai 2003 ban hành thì: Giá ... 40 Bảng 2.12 Tính toán đơn giá đất đường Tân Hòa Đông 40 Bảng 2.13 41 Bảng 3.1 Tổng hợp đơn giá đất tuyến đường thuộc khu vực quận So sánh đơn giá đất UBND với giá đất thị trường Bảng 3.2 Đơn giá...
 • 67
 • 446
 • 0
Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp - huyện Hóc môn (Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013)

Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp - huyện Hóc môn (Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại Học Kinh Tế, 2013)

... ti ng th y Xu t phát t th c t trên, tác gi quy T THEO GIÁ TH MÔN” M u t bàn Tân Hi p huy d ch ho trí l gi nh ch NH B NG GIÁ A BÀN XÃ TÂN HI P - HUY N HÓC theo giá th ng th ng c a ng thu nh ... ngành th c ta 17 T THEO GIÁ TH T I XÃ TÂN HI P HUY N HÓC MÔN 2.1 NG GI I THI U XÃ TÂN HI P HUY N HÓC MÔN Tân Hi p nông thôn ngo i thành, cách trung tâm huy n 4km, n m vùng kinh t ng phát tri ... 14, Tân Hi p 31, Tân Hi p 1 4-3 2, Tân Hi p 26, Tân Hi p C u trúc Di n tích Di n tích sàn xây d ng Giá th a thu n 40 T l CL CL (%) ng Tân Hi p 8, Tân Hiêp Giá tr Tân Hi p Tân Hi p 14 Tân Hi p 31 Tân...
 • 74
 • 387
 • 0
Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã tân hiệp  huyện hóc môn

Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã tân hiệp huyện hóc môn

... tính xác có c s đáng tin c y Xu t phát t th c t trên, tác gi quy t đ nh ch n đ tài: “XÁC NH B NG GIÁ T THEO GIÁ TH TR NG TRÊN A BÀN XÃ TÂN HI P - HUY N HÓC MÔN” M c đích nghiên c u Xác đ nh đ n giá ... C TH C HI N XÁC NH GQSD ………………………………………16 CH NG XÁC NH N GIÁ T THEO GIÁ TH TR NG T I XÃ TÂN HI P HUY N HÓC MÔN………………………………………………………………………….18 2.1 GI I THI U XÃ TÂN HI P HUY N HÓC MÔN…………………………………… ... i Tân Hi p đ c bao quanh b i n đ ng: Phía tây Qu c l 22 (giáp ranh v i Tân Th i Nhì), phía nam Lê L i (giáp ranh v i Tân Th i Nhì Th tr n Hóc Môn) , phía đông đ ng V n D y (giáp v i xã...
 • 74
 • 250
 • 1
Học thuyết ngang giá lãi suất và ứng dụng trong việc xác định tỷ giá tại thị trường ngoại hối Việt Nam

Học thuyết ngang giá lãi suất và ứng dụng trong việc xác định tỷ giá tại thị trường ngoại hối Việt Nam

... thị trường ngoại hối học thuyết ngang giá lãi suất Chương II: Thực trạng ứng dụng quy luật ngang giá lãi suất Thị trường ngoại hối Việt Nam Chương III: Giái pháp cho việc ứng dụng ngang giá lãi ... hiểu Học thuyết ngang giá lãi suất mức độ ảnh hưởng nhân tố lãi suất tới biến động lên xuống tỷ giá thị trường ngoại hối Việt Nam, nhằm mục đích áp dụng Học thuyết ngang giá lãi suất vào thực ... triển thị trường ngoại hối Việt Nam nhìn từ góc độ học thuyết Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận Học thuyết ngang giá lãi suất tỷ giá hối đoái thị trường ngoại hối Phạm...
 • 10
 • 2,097
 • 34
Chuyên đề tốt nghiệp Xác định bảng giá đất trên một số tuyến đường quận 5 Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên đề tốt nghiệp Xác định bảng giá đất trên một số tuyến đường quận 5 Tp. Hồ Chí Minh

... tích đất - Bước 5: Xác định giá trị đất cần định giá Căn vào khác biệt chủ yếu đất cần định giá đất bất động sản nêu trên, tiến hành điều chỉnh giá đất BĐS Đơn giá đất cần định giá xác định theo ... TRỊNH HỒNG CHƠN 31 Chuyên Đề Tốt Nghiệp GVHD:TS.NGUYỄN QUỲNH HOA CHƯƠNG 3: XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG TRÊN MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG QUẬN VÀ XÂY DỰNG BỘ HỆ SỐ HẺM – MẶT TIỀN CHO CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG 3.1 XÁC ĐỊNH ... PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT Theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất Nghị định số 123/2007/NĐCP ngày 27/7/2007 Chính phủ sửa...
 • 56
 • 573
 • 2
Chuyên đề tốt nghiệp Xây dựng bảng giá đất thị trường đường Đoàn Văn Bơ quận 4 Tp. Hồ Chí Minh

Chuyên đề tốt nghiệp Xây dựng bảng giá đất thị trường đường Đoàn Văn Bơ quận 4 Tp. Hồ Chí Minh

... Q .4 166/81 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 500/1 34 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 756/27 /4 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 4 14/ 27 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 84/ 14 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 280 /4 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 500/ 147 ... 13 TS 14 TS 15 Địa 166/81 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 500/1 34 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 756/27 /4 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 4 14/ 27 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 84/ 14 Đoàn Văn Bơ, P. 14, Q .4 Cấu trúc Nhà cấp 4, vách ... Văn Bơ, P. 14, Q .4 43,7 631 Đoàn Văn Bơ, P.16, Q .4 42,9 754A Đoàn Văn Bơ, P.16, Q .4 4m 58.783.300 58.783.300 50.009.839 4m 58 46 . 847 .319 47 .300.087 46 . 043 .103  Bảng giá đất theo giá trị thị trường...
 • 50
 • 484
 • 1
Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM Chuyên đề tốt nghiệp

Xác định giá đất thị trường và xây dựng hệ số hẻm đường tỉnh lộ 10 thuộc Quận Bình Tân, TP.HCM Chuyên đề tốt nghiệp

... d T TH T GI A H M VÀ M T TI T NG VÀ XÂY D NG H S GIÁ NG T NH L 10 39 T THEO GIÁ TH C BAN HÀNH NG VÀ SO SÁNH V I NG T NH L 10 39 t theo giá tr th ng khu v ng T nh L 10, qu n Bình Tân ... 3.2 B ng 3.3 ng T nh L 10, Q Bình Tân ng T nh L 10, Q Bình Tân ng T nh L 10 Q Bình Tân n2 ng T nh L 10, Q Bình Tân 29 30 31 32 B t bình quân theo t nc ng T nh L 10, qu n Bình Tân B ng tính chênh ... nh L 10, qu n Bình Tân 23 Hình B o n ng T nh L 10, qu n Bình Tân 25 Hình B o n ng T nh L 10, qu n Bình Tân 26 Hình SVTH: BÙI T qu n Bình Tân 19 ng phát tri n Bình Tân ng T nh L 10, qu n Bình...
 • 112
 • 379
 • 0
Chuyên đề tốt nghiệp Xác định hệ số chênh lệch giữa giá đất thị trường và giá đất tại xã Trung Chánh huyện Hóc Môn TPHCM

Chuyên đề tốt nghiệp Xác định hệ số chênh lệch giữa giá đất thị trườnggiá đất tại xã Trung Chánh huyện Hóc Môn TPHCM

... V C XÃ TRUNG CHÁNH, HUY N HÓC MÔN 2.1 GI I THI U V HUY N HÓC MÔN TPHCM 25 2.1.1 T ng quan 25 2.1.1.1 2.2 L ch s 26 GI I THI U V XÃ TRUNG CHÁNH ... i giá th n khó c nghiên c u v v :“ nh h s chênh l ch gi a giá t th ng giá t c a UBND Trung Chánh, Huy n Hóc Môn ng nghiên c u: Các b giao d ch t i th ng s n m t ti n h m m nghiên c u c a ... HÓC MÔN 2.1 GI I THI U V HUY N HÓC MÔN TPHCM Di n tích: 109,18 km2 Dân s : Các xã, th tr n: Th tr n Hóc Môn 11 là: Tân Th i Nhì, Tân Hi p, Th i nh, Nh Bình, Xuân Th m, Tân Xuân, Trung Chánh, ...
 • 66
 • 396
 • 0
Xác định khung giá đất theo giá thị trường và xây dựng hệ số hẻm trên đoạn đường Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh Chuyên đề tốt nghiệp - TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế

Xác định khung giá đất theo giá thị trường và xây dựng hệ số hẻm trên đoạn đường Phan Đăng Lưu, Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh Chuyên đề tốt nghiệp - TP.HCM Trường Đại Học Kinh Tế

... 49.740.000 14 Hoàng, P.3, Q 51,7 119,8 80.912.000 15 Tiên Hoàng, P.3, Q Bình 48,6 48,6 79.287.000 16 Hoàng, P.3, Q 60 123 51.142.000 17 Hoàng, P.3, Q 37 67 61.464.000 2.4 t theo giá th - n Bình Th ... phân chia di a l c m t ti khung di n tích 30m2 - 60m2, 60m2 - 80m2, 80m 2- 100m2 iv t ti khung di n tích 20m 2- 40m2, 40m 2- 60m2, 60m 2- 80m2 i v i nh c di n tích giá trung bình c ng Ta th ng kê SVTH: ... HOA n giá tr c Kh o sát th c t ng Phan u n Bình Th nh, ta nh n th y giá tr c a m hai ng ch u nh ng c a r t nhi u y u t , c th - u hai khu v c kinh doanh s m u n nh p c a qu n Bình Th nh - Các...
 • 73
 • 406
 • 0
nghiên cứu và xác định dư lượng kháng sinh tồn dư trong thịt lợn, thịt gà tại một số cơ sở giết mổ và thị trường khu vực phía bắc việt nam

nghiên cứu và xác định dư lượng kháng sinh tồn dư trong thịt lợn, thịt gà tại một số cơ sở giết mổ và thị trường khu vực phía bắc việt nam

... K t qu phân tích lư ng kháng sinh th t t i Thái Bình 52 4.10 K t qu phân tích lư ng kháng sinh th t t i Nam ð nh 53 4.11 K t qu phân tích lư ng kháng sinh th t t i Ninh Bình ... qu phân tích lư ng kháng sinh th t l n t i Ninh Bình 47 4.7 K t qu phân tích lư ng kháng sinh th t t i Hà N i 50 4.8 K t qu phân tích lư ng kháng sinh th t t i H i ng 51 4.9 ... th t t i ch s gi t m 39 4.2 Nghiên c u tình hình ô nhi m lư ng kháng sinh th t 42 4.2.1 Nghiên c u tình hình ô nhi m lư ng kháng sinh th t l n 42 4.2.2 Nghiên c u tình hình ô nhi m dư...
 • 91
 • 748
 • 0
Tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường thuộc địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường thuộc địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

... định giá đất cụ thể cho địa điểm quy định giá đất vị trí cho đoạn đường phố V Nhận xét, kiến nghị Nhận xét Kết điều tra, khảo sát giá đất thị trường thuộc địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ... thuyết minh tình hình kết điều tra, khảo sát giá đất thị trường thuộc địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. / Nơi nhận: - UBND TP Cao Lãnh; - Phòng TN&TP Cao Lãnh; - Lưu VT GIÁM ĐỐC ... hợp kết điều tra giá đất thị trường địa bàn cấp huyện; - Báo cáo tình hình kết điều tra, khảo sát giá đất thị trường cấp huyện Kiến nghị Để công tác điều tra, tổng hợp xây dựng bảng giá đất năm...
 • 17
 • 1,438
 • 3
Thẩm định bảng giá đất ppt

Thẩm định bảng giá đất ppt

... Văn thẩm định bảng giá đất j) Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không k) Căn pháp lý TTHC: - Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất - Nghị định ... ngày 08/01/2010 Bộ Tài nguyên Môi trường Bộ Tài hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ... 27/7/2007 Chính phủ việc Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất - Thông tư Liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC...
 • 3
 • 307
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách xác định giá đất thị trườngnguyên tắc xác định giá đất thị trườngcăn cứ xác định giá đất thị trườnggiá đất thị trườngxác định các phân đoạn thị trườngxác định lại giá đấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ