1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Toán học >

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ 11 CƠ BẢN

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ 11 CƠ BẢN

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ 11 BẢN

... cách lập số có chữ có chữ số ? Giải : số - Có số tự nhiên + Có A4 cách lập số có chữ số + Có A4 cách lập số có chữ có chữ số? + Có A4 cách lập số có chữ số số 3 +Có A4 cách lập số có chữ số +Có ... cách lập số có chữ - Có số tự nhiên số +Có A4 cách lập số có chữ số có chữ số? Vậy : số tự nhiên cần tìm 4 +Có A4 cách lập số có chữ A4 + A4 + A4 + A4 = 64 số - Có số tự nhiên số có chữ số? -Vậy ... 25/10/2 011 Tiết 12 Bài dạy: Giáo án chủ đề 11 (chuẩn) CHỦ ĐỀ ( Tuần thứ 12) HOÁN VỊ - CHỈNH HP –TỔ HP I.Mục đích yêu cầu : * Kiến thức : - Đònh nghóa hoán vò , tổ hợp , chỉnh hợp - Cách xác đònh số...
 • 86
 • 452
 • 1
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ 11

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ 11

... Giáo viên: Nguyễn Văn Duy Trang 41 Trường THPT BÌNH DƯƠNG Giáo án chủ đề 11 (cơ bản) Ngày soạn : 28 /11/ 2 011 Tiết 16: Bài dạy chủ đề: ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA CHƯƠNG ... Giáo viên: Nguyễn Văn Duy Trang 31 Trường THPT BÌNH DƯƠNG Giáo án chủ đề 11 (cơ bản) Ngày soạn : 07 /11/ 2 011 Tiết 14: Bài dạy chủ đề : BÀI TẬP XÁC SUẤT I MỤC TIÊU: ... tiết IV RÚT KINH NGHIÊM BỔ SUNG: Giáo viên: Nguyễn Văn Duy Trang 34 Trường THPT BÌNH DƯƠNG Giáo án chủ đề 11 (cơ bản) Ngày soạn : 14 /11/ 2 011 Tiết 14: Bài dạy chủ đề: CÔNG THỨC NHỊ THỨC NIU-TƠN...
 • 66
 • 301
 • 0
GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ 10

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ ĐẠI SỐ 10

... ,cácc công thức vào việc tính toán yếu tố tam giác áp dụng thức tế Thái độ: thấy ứng dụng toán học vào thực tế sống II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Giáo viên : giáo án , bảng phụ 2_Học sinh :hệ thống ... chứng minh số bất đẳng thức đơn giản tìm giá trị lớn hay nhỏ biểu thức Thái độ : Thấy ứng dụng bất đẳng thức vào thực tế sống II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS : Giáo viên : soạn giáo án , chuẩn bị ... vận dung định thức cấp hai vào việc giải toán Về thái độ: Cẩn thận, xác, cầu tiến II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Chuẩn bị giáo viên: Soạn kĩ giáo án, chuẩn bị hệ thống tạp minh họa đầy đủ...
 • 37
 • 457
 • 0
giao an dai so 11 co ban

giao an dai so 11 co ban

... trình bày lời giải a) y = 2(1 + cos x) + Ta có: + cosx ≤ ⇒ y ≤ a) Ta có: –1 ≤ cosx ≤ Vậy max y = cosx = ⇔ ≤ + cosx ≤ ⇔ x = k2π (k ∈ ¢ ) ⇔ ≤ 2(1 + cosx) ≤ ⇔ ≤ 2(1 + cos x) ≤ π  b) y = 3sin  x ... x=± c) cot  π  d) tan  + 12x ÷ = −  12   π   π ⇔ tan  + 12x ÷ = tan  − ÷  12   3 π π + 12x = − + kπ ⇔ 12 5π π (k ∈ ¢ ) +k ⇔ x=− 144 12 5/ Giải pt sau: a) 2cos2x – 3cosx + = ⇔ cosx ... 3cosx + = ⇔ cosx = (n) ; cosx = (n)  x = k2π (k ∈ ¢ ) ⇔   x = ± π + k2π  b) 25sin2x + 15sin2x+ 9cos2x= 25 ⇔ –16cos2x + 15sin2x = ⇔ 2cosx(15sinx – 8cosx) = ⇔ cosx = ; tanx = 15 π   x = + kπ...
 • 5
 • 1,733
 • 19
Giao an dai so 11 co ban chuan 3 cot

Giao an dai so 11 co ban chuan 3 cot

... : 2π a) cot x = cot ; b) cotx = ; c) cotx = 0; d) cotx = -1 ; e) cotx = 3 ; f) cot( x + 30 0 ) = Ho¹t ®éng 6: Còng cè : - Qua bµi nµy c¸c em cÇn n¾m c¸ch gi¶i ph¬ng tr×nh tanx = a, cotx = a ... giao ®iĨm nµy ? - Ghi nhËn kÝ hiƯu Ph¬ng tr×nh cotx = a (4) §K : x ≠ kπ ( k ∈ Z) cotx = a ⇔ x = arc co t a + kπ , k ∈ Z *Chó ý : + cot x = co t α ⇔ x = α + kπ , k ∈ Z + TQ : cot f ( x ) = cot ... biÕn ®ỉi thc ? ⇔ tan x + − tan x − = + H·y ®a cotx vỊ theo §Ỉt tanx = t, ta cã : + cotx = tanx ? tan x + Tõ ®ã quy ®ång vµ khư 3t + 3 t - = mÉu ®Ĩ ®a vỊ ph¬ng tr×nh + tan x + − tan x − = ⇔ t =...
 • 135
 • 1,705
 • 86
Giáo án đại số 11 cơ bản chuẩn kiến thức

Giáo án đại số 11 bản chuẩn kiến thức

... TẬP HOÁN VỊ – CHỈNH HP – TỔ HP  I/ Mục tiêu dạy : 1) Kiến thức : - Khái niệm hoán vò , số hoán vò, chỉnh hợp, số chỉnh hợp, tổ hợp , số tổ hợp , công thức tính 2) Kỹ : - Vận dụng hoán vò, ... Tiết: 24 §2: HOÁN VỊ – CHỈNH HP – TỔ HP  I/ Mục tiêu dạy : 1) Kiến thức : - Khái niệm hoán vò , số hoán vò, chỉnh hợp, số chỉnh hợp, tổ hợp , số tổ hợp 2) Kỹ : - Vận dụng hoán vò, chỉnh hợp ... số tự nhiên gồm chữ số khác b, Bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm chữ số khác Câu 15: Có thẻ đánh số từ đến Lấy ngẫu nhiên thẻ thành hàng ngang tạo thành số tự nhiên gồm chữ số Tính xác xuất để số...
 • 104
 • 657
 • 2
Giáo án đại số 11 cơ bản

Giáo án đại số 11 bản

... hàm số y = sin x Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh GV :Lê Thị Phơng Liên -3- Trờng THPT Đặng Thai Mai Giáo án đại số 11 chơng trình c BN - Cho HS nêu số kết biết - Nêu số kết biết hàm số ... Giáo án đại số 11 chơng trình c BN - Yêu cầu HS nêu tập xác định hàm số - Nêu tập xác định hàm số y = sin x y = sin x Hoạt động Định nghĩa hàm số côsin Hoạt động giáo viên Hoạt ... Tính toán cẩn thận - Biết qui lạ quen II Chuẩn bị giáo viên học sinh GV :Lê Thị Phơng Liên - 18 - Trờng THPT Đặng Thai Mai Giáo án đại số 11 chơng trình c BN Chuẩn bị giáo viên : Soạn bài, đề bảng...
 • 162
 • 605
 • 1
Giáo án đại số 11 cơ bản chuẩn kiến thức

Giáo án đại số 11 bản chuẩn kiến thức

... tang hàm số cơtang a) Hàm số tang : hàm số xác định cơng thức : sin x y= ( cosx ≠ 0) cos x kí hiệu y = tanx π  D = R \  + kπ , k ∈ Z  2  b) Hàm số cơtang : hàm số xác định cơng cos x thức : ... Hàm số cơsin SGK Hình vẽ trang /sgk Nhớ kiến thức củ học lớp 10 cosx ≠ ⇔ x ≠ (k ∈ Z ) π +k π Hàm số tang x hàm số xác định cơng thức sin x tanx = cos x Tìm tập xác định hàm số tanx ? 2) Hàm số ... Ghi bảng – Trình chiếu HĐ1 : Ơn tập lại kiến thức cũ Nghe thực nhiệm vụ - Nêu cách giải PTLGCB - Các HĐT LGCB, cơng thức cộng, cơng thức nhân đơi, CT biến đổi tích thành tổng … - Nhớ lại kiến thức...
 • 50
 • 696
 • 1
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 11 CƠ BẢN CẢ NĂM FULL

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 11 BẢN CẢ NĂM FULL

... ton quc Nh trng quyt nh chn mt HS tiờn tin ca lp 11A1 hoc lp 11B4.Hi nh trng cú bao nhiờu cỏch chn, nu Bi t rng lp 11A1 cú 24 HS tiờn tin v lp 11B4 cú 12 HS tiờn tin.? *Quy tc cng: (xem SGK- 44) ... nh:5,7 ( Trang 29 - SGK ) 20 Giỏo ỏn i s v Gii tớch 11 2009 2010 GV : Nguyn Phỳc c Son ngy4 thỏng nm 2009 Tun : Cm tit PPCT : -11 Tit PPCT : 11 LUYN TP PHNG TRèNH LNG GIC C BN A/ Mc tiờu bi dy ... *********************************************************************************** ********* 14 Giỏo ỏn i s v Gii tớch 11 2009 2010 GV : Nguyn Phỳc c Son ngy 31 thỏng nm 2009 Tun : Cm tit PPCT : 7 -11 Tit PPCT : Đ2: PHNG TRèNH LNG GIC C BN A/ Mc tiờu bi...
 • 150
 • 1,102
 • 1
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 11 CƠ BẢN 2 CỘT CHUẨN NHẤT(File word tải về sẽ không bị lỗi font Mathtype)

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 11 BẢN 2 CỘT CHUẨN NHẤT(File word tải về sẽ không bị lỗi font Mathtype)

... k2p x ê 12 Û ê (k Ỵ ¢ ) 17p ê = x + k2p ê 12 ë Û b) 5cos2x + 12sin2x- 13 = Û 12sin2x + 5cos2x = 13 12 Û sin2x+ cos2x = (*) 13 13 cosa = Đặt 12 13 sin a = ; 13 (*) Û sin( 2x + a ) = 128 Giáo án ... loại phương trình a) b) c) 2cos2 x - 3cosx + = 25 sin2 x + 15sin2x + 9cos2 x = 25 2sin x + cosx = sinx + cotx = d)  Hướng dẫn 128 Giáo án Đại số & Giải Tích lớp 11 Lê Ngọc Sơn_THPT Phan Chu ... : asin2 x + bsinx cosx + ccos2 x = d Ta sử dụng: 1- cos2x sin2 x = sinx cosx = sin2x cos2 x = , + cos2x , đưa phương trình dang để giải Củng cố 128 Giáo án Đại số & Giải Tích lớp 11 Lê Ngọc...
 • 125
 • 914
 • 5
GIAO AN CHU DE BAM SAT 11 .NC MOI

GIAO AN CHU DE BAM SAT 11 .NC MOI

... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/304/99030//decuonghoa11nc %20chude.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 751
 • 2
giao án chương 3 đại số 11

giao án chương 3 đại số 11

... −3n3 − 3n + 4n − 2n + n − b Đổi số 3, 333 333 3… .3 phân số Bài 2: Bài tập giới hạn hàm số: 32 Trêng THPT C« T« Gi¸o ¸n §¹i sè vµ gi¶i tÝch −5 x − x + x − 3x + x − x − 3x + lim b Tính x →2 x( x − 2) ... Giới hạn dãy số 1.5 1.0 2.5 3. 0 1 4.5 1.0 2.0 Giới hạn hàm số 1.5 Hàm số liên tục 3. 0 Tổng 3. 0 4.0 3. 0 10.0 B ĐỀ BÀI Bài 1: Bài tập giới hạn dãy số a Tính giới hạn sau: lim −3n3 − 3n + 4n − 2n ... hàm số sau: y = (2x + 3) 3 y = − x y = ( x − 2x ) y = x2 - x x + Đáp án y′ = ( (2 x + 3) 3 ) ′ = 3( 2 x + 3) 2 (2 x + 3) ′ = 6(2 x + 3) 2 ′ y′ = ( − x ) = −5 (1 − x)′ = − 5x − 5x ( y′ = ( x − x3 )2...
 • 66
 • 289
 • 0
Giáo án ôn thi Hình Học 11 cơ bản HKI

Giáo án ôn thi Hình Học 11 bản HKI

... Giáo án ôn thi hình học 11 Chia nhóm HS thảo luận Hướng dẫn vẽ hình minh họa Giáo viên: Dương Minh Tiến Vẽ hình S d Gọi đại diện nhóm lên trình bày giải, ... cương ôn thi học kì I - Xem lại cách giải dạng toán lại nội dung đề cương • Rút kinh nghiệm: Trường THPT Đức Trí Ôn thi Học Kì ... ba điểm thẳng hàng  ⇒ O ∈ ( SDB ) ∩ ( SAC ) DB ⊂ ( SDB ) , AC ⊂ ( SAC )  + Qui trình tìm thi t diện hình  mặt phẳng cắt Vậy: SO = ( SDB ) ∩ ( SAC ) K M D A O C B E Trình bày giải mẫu b)Ta có:...
 • 2
 • 540
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: giao an chu de dai sogiáo án chương 2 đại số 10 cơ bảngiáo án đại số 11 cơ bảngiáo án đại số 11 cơ bản từng tiếtgiáo án đại số 11 cơ bản 2 cộtgiáo án đại số 11 cơ bản violetgiáo án đại số 11 cơ bản đầy đủgiáo án đại số 11 cơ bản mới nhấtgiáo án đại số 11 cơ bản 3 cộtgiáo án toán đại số 11 cơ bảngiáo án chủ đề một số hiện tượng tự nhiênđề kiểm tra chương 1 đại số 11 cơ bảnsách giáo khoa đại số 11 cơ bảngiáo án chủ đề một số loại quảgiao am chu de dai soBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP