1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Quản trị bán hàng = Sales management - Dành cho sinh viên đại học, cao học, MBA - Lý thuyết, bài tập, đề thi mẫu, đáp án

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG (SALES MANAGEMENT)

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG (SALES MANAGEMENT)

... Khái niệm quản trị bán hàng 1.2.2 Qui trình quản trị bán hàng 1.2.3 Người quản trị bán hàng chuyên nghiệp Chương 2: Xây dựng kế hoạch bán hàng LT6/ HĐ nhóm 2.1 Các dạng kế hoạch bán hàng doanh ... lượng bán hàng Chương : Quản trị đội ngũ bán hàng LT6/Thảo luận 5.1 Tuyển mộ, tuyển chọn phần tử lực lượng bán hàng 5.2 Huấn luyện lực lượng bán hàng 5.3 Chỉ đạo, giám sát đội ngũ bán hàng 5.4 ... bán hàng 5.5 Đánh giá thành tích đội ngũ bán hàng Học liệu - Học liệu bắt buộc: Bài giảng Quản trị Bán hàng – Học viện công nghệ BCVT [1] - Học liệu tham khảo: o James M Comer, Quản trị bán hàng, ...
 • 4
 • 955
 • 15
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG SALES MANAGEMENT

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG SALES MANAGEMENT

... khao trở thành Quản bán hàng sau Quản bán hàng THÀNH CÔNG II VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ BÁN HÀNG Đại diện bán hàng: thực giao dòch bán hàng sau:  Thí điểm  Khách hàng quan trọng, ... lớn, đặc biệt Quản trò hành liên quan đến bán hàng: quản trò sở liệu khách hàng, số liệu, báo cáo bán hàng, … Tư vấn bán hàng: hướng dẫn nhân viên kỹ thuật bán hàng, xử lý tình bán hàng khác nhau, ... TỔ CHỨC BÁN HÀNG III.1 Nguyên tắc III.2 Cấu trúc tổ chức bán hàng III.3 Nguyên tắc áp dụng vào tổ chức bán hàng III.4 Quan niệm “Làm việc theo dự án” quản bán hàng IV LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG IV.1...
 • 46
 • 751
 • 5
Mẫu slide powerpoint bài giảng Quản trị bán hàng - Sales Management

Mẫu slide powerpoint bài giảng Quản trị bán hàng - Sales Management

... Manager) TP bán hàng toàn quốc (National Sales Manager) TP bán hàng toàn quốc (National Sales Manager) GĐ bán hàng (Sales Director) GĐ bán hàng (Sales Director) GĐ bán hàng & tiếp thị (Sales & Marketing ... lớn, đặc biệt Quản trị hành liên quan đến bán hàng: quản trị sở liệu khách hàng, số liệu, báo cáo bán hàng, … Tư vấn bán hàng: hướng dẫn nhân viên kỹ thuật bán hàng, xử lý tình bán hàng khác nhau, ... khao trở thành Quản bán hàng sau Quản bán hàng THÀNH CÔNG II VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ BÁN HÀNG Đại diện bán hàng: thực giao dịch bán hàng sau:  Thí điểm  Khách hàng quan trọng,...
 • 51
 • 5,822
 • 7
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG - SALES MANAGEMENT phần 2 pdf

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG - SALES MANAGEMENT phần 2 pdf

... sát bán hàng V E Các bước bán hàng:  Mục tiêu bán hàng cá nhân tìm kiếm khách hàng bán hàng cho họ  Hầu hết người bán hàng sử dụng thời gian họ để trì xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng ... khách hàng (+ Practice) Table 21 .2: Form for Evaluating Sales Representative’s Performance Territory: Midland Sales Representative: John Smith 1999 20 00 20 01 20 02 Net sales product A $25 1,300 $25 3 ,20 0 ... product A $25 1,300 $25 3 ,20 0 $27 0,000 $26 3,100 Net sales product B 423 ,20 0 439 ,20 0 553,900 561,900 Net sales total 674,500 6 92, 400 823 ,900 825 ,000 Percent of quota product A 95.6 92. 0 88.0 84.7 Percent...
 • 23
 • 596
 • 0
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG - SALES MANAGEMENT phần 1 pdf

QUẢN TRỊ BÁN HÀNG - SALES MANAGEMENT phần 1 pdf

... khao trở thành Quản bán hàng sau Quản bán hàng THÀNH CÔNG II VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ BÁN HÀNG Đại diện bán hàng: thực giao dòch bán hàng sau:  Thí điểm  Khách hàng quan trọng, ... CHỨC BÁN HÀNG III .1 Nguyên tắc III.2 Cấu trúc tổ chức bán hàng III.3 Nguyên tắc áp dụng vào tổ chức bán hàng III.4 Quan niệm “Làm việc theo dự án” quản bán hàng IV LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG IV .1 ... lớn, đặc biệt Quản trò hành liên quan đến bán hàng: quản trò sở liệu khách hàng, số liệu, báo cáo bán hàng, … Tư vấn bán hàng: hướng dẫn nhân viên kỹ thuật bán hàng, xử lý tình bán hàng khác nhau,...
 • 23
 • 780
 • 1
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học Ngành quản trị kinh doanh pot

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên đại học Ngành quản trị kinh doanh pot

... NTD&NTA HDTTTN Mục đích thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp nhằm mục đích giúp sinh viên tìm hiểu, nắm vững vấn đề thực tế doanh nghiệp; đồng thời vận dụng kiến thức đă học để tiến hành phân ... xuất kinh doanh doanh nghiệp, từ đưa nhận xét mặt hạn chế đề xuất hướng đề tài tốt nghiệp Sau kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp, sinh viên có khả năng:  Xác đònh nhu cầu liệu nguồn liệu phục vụ cho ... Trần Ánh (2000), Kinh tế Quản doanh nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Tiến Dũng (2010), Hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn...
 • 20
 • 882
 • 0
bài giảng giáo trình quản trị doanh nghiệp và marketing. dành cho sinh viên ngành chế biến

bài giảng giáo trình quản trị doanh nghiệp và marketing. dành cho sinh viên ngành chế biến

... Chương QUẢN TRỊ CÁC QUÁ TRÌNH SẢN SUẤT TRONG DOANH NGHIỆP I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, chức mục tiêu quản trị sản xuất 1.1.1 Khái niệm quản trị sản ... Đánh giá quy mô doanh nghi ệp, trình độ tổ chức sản xuất, trình độ công nghệ trình độ quản doanh nghiệp; - So sánh lực sản xuất doanh nghiệp c ùng ngành với so sánh lực doanh nghiệp thời kỳ ... qua tr ình sản xuất sơ chế Nguyên liệu doanh nghiệp chế biến thủy sản thường bán thành phẩm (cá nguyên liệu), qua sơ chế tiếp 20 tục chuyển cho doanh nghiệp khác để chế biến, ng gói sản phẩm Bán...
 • 117
 • 297
 • 1
giáo trình bóng bàn dành cho sinh viên đại học đà lạt

giáo trình bóng bàn dành cho sinh viên đại học đà lạt

... Nhằm đào tạo sinh viên đại học phát triển toàn diện mặt thể chất III/YÊU CẦU MÔN HỌC: Chính trị tư tưởng: Cũng môn học khác, môn bóng bàn góp phần giáo dục đạo đức tác phong, góp phần tích cực cho ... -Trang bị cho sinh viên kiến thức môn bóng bàn, phương pháp tập luyện luật bóng bàn 2.2 Thực hành: - Sinh viên phải thực số kỹ thuật với kỹ định: Líp bóng thuận tay Chặn đẩy trái tay Gò bóng thuận ... kỹ thuật học vào thực tiễn Kiểm tra ý thức học tập sinh viên: Nhằm đánh giá ý thức, động học tập (lý thuyết thực hành môn học) trình học tập sinh viên CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC RA ĐỜI - QUÁ TRÌNH PHÁT...
 • 24
 • 1,035
 • 3
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình những nguyên bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin - Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

... - LNIN: TS PHM VN SINH - PGS, TS PHM QUANG PIHAN (ng ch biờn) TP TH TC GI - TS NGUYN VIT THễNG - TS PHM VN SINH - GS.TS PHM QUANG PHAN - PGS.TS V TèNH - PGS.TS ON C H1U - PGS.TS O PHNG LIấN - ... L c BN CA CH NGHA MC - LấNIN (Dnh cho sinh viờn i hc, cao ng khụig chuyờn ngnh Mỏc - L nin, t tng H Chớ Minh) TR i HCNớiAM N TH VIN s -> NH XUT BN CHNH TR Quc GIA H NI - 2009 BAN CH DO BIấN ... 52/2008-Q/BGDT ngy 1 8-9 -2 008 ca B trng B Giỏo dc v o to vờ Vic ban h n h chng trỡnh mụn hc Nhng nguyờn c bn ca ch ngha Mỏc - Lờnin dnh cho sinh viờn khụi khbng chuyờn ngnh Mỏc - L nin, t tng...
 • 494
 • 6,545
 • 15
ĐIỀU LỆ OLYMPIA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC MÙA THỨ 1 (2012-2013)

ĐIỀU LỆ OLYMPIA DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC MÙA THỨ 1 (2012-2013)

... Times New Roman, cỡ chữ 13 ) - Trên tiêu đề email ghi rõ: Olympia Dành Cho Sinh Viên Đại Học – Trường tên trường> Thời hạn nhận hồ sơ tham dự: Từ ngày 24 /10 /2 012 – 24 /11 /2 012 , theo dấu bưu điện ... áp dụng kể từ ngày ký Trong trình thực có thay đổi, Ban Tổ chức Olympia Dành Cho Sinh Viên Đại Học mùa thứ (2 012 – 2 013 ) có văn điều chỉnh bổ sung thông báo cụ thể đến trường, tập thể, cá nhân ... Hội đồng khoa học đánh giá trao giải Giải thưởng Khoa học tự nhiên Kinh tế Giải đặc biệt (*) 1 Giải Nhất 1 Giải Nhì 1 Giải Ba 1 (*) Giải đặc biệt dành cho cá nhân, xem thêm chi tiết Điều – Cơ cấu...
 • 7
 • 510
 • 2
Giáo trình dành cho sinh viên đại học ngành Điện tử - Viễn thông

Giáo trình dành cho sinh viên đại học ngành Điện tử - Viễn thông

... gian Δt Hình 2- Khoảng thời gian sử dụng để định nghĩa tiến trình 13 Hình 2- 15 Hình 2- Chuỗi Markov trình sinh- tử 17 Hình 2- 10 Chuỗi Markov hàng ... 2- 2: Ví dụ mạng hàng đợi mở Hình 2- Ví dụ mạng hàng đợi đóng .3 Hình 2- Hệ thống hàng đợi đơn giản Hình 2- Các kiện đến thời gian Δt Hình 2- ... 22 Hình 2- 14 Thuật toán xếp hàng theo mức ưu tiên 31 Hình 2-1 5 Xếp hàng cân trọng số 31 Hình 2- 16 Một số loại hàng đợi đơn server thường gặp 33 Hình 4- 17 Hàng...
 • 8
 • 897
 • 1
Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng) - Trường Đại học Tiền Giang pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng) - Trường Đại học Tiền Giang pptx

... 1973 7) Bành Mỹ Lệ - Hậu Chí Khanh Cầu lông – Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT – NXB TDTT – Hà Nội 2000 10 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên : - Dự lớp : bắt buộc - Thuyết trình học, kỹ thuật cá ... Sách dùng cho sinh viên Đại học TDTT – NXB TDTT – 1975 5) Dương Nghiệp Chí – Mai Văn Muôn - Trần Văn Đạo Điền kinh – Sách dùng cho học sinh Trung học TDTT – NXB TDTT 1978 6) Romanhin - Kỹ thuật ... hành kết thúc học kỳ : 60% - Điểm trung bình hai học kỳ sở để cấp chứng GDTC 11 Thang điểm xếp loại: - – 10 : Xuất sắc - – < : Giỏi - – < : Khá - – < : Trung bình - – < : Trung bình - – < : Yếu...
 • 6
 • 2,436
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình marketing căn bản đầy đủ nhất dành cho sinh viên kinh tếgiáo trình giáo dục học đại cương dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành tâm lý giáo dục họcđề thi hữu ích dành cho sinh viên hóa họctiểu luận triết học vai tro triet hoc mac lenintrong viec boi duong the gioi quan duy vat cho sinh vien dai hoc vinhphương pháp học tập hiệu quả cho sinh viên đại họcdanh sách sinh viên đại học kiến trúc tp hcmdanh sách sinh viên đại học sư phạm kỹ thuậtphương pháp học tập cho sinh viên đại họcbài tập hóa hữu cơ cho sinh viên đại họcđào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên đại họctổ chức phương pháp tự học cho sinh viên đại họcphương pháp học cho sinh viên đại họcdanh sách sinh viên đại học thương mại hà nộidanh sách sinh viên đại học kinh tế quốc dânbài tập hóa đại cương a2 cho sinh viên đại họcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)