1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

Kiếm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ỏ’ Việt Nam

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CÔNG Kiểm soát chi tiêu công quản Ngân sách Nhà nướcViệt Nam: Thực trạng giải pháp

... quản chi tiêu công ………………………………… 15 Các thể chế cần thiết nâng cao hiệu quản chi tiêu công … 16 CHƯƠNG III KIỂM SOÁT CHI TIÊU CÔNG VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NƯỚC TA: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI ... chi tiêu công ………………………………… 15 Các thể chế cần thiết nâng cao hiệu quản chi tiêu công … 16 28 CHƯƠNG III KIỂM SOÁT CHI TIÊU CÔNG VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NƯỚC TA: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI ... bảo đảm an sinh xã hội, em xin lựa chọn đề tài tiểu luận Kiểm soát chi tiêu công quản Ngân sách nhà nước Việt Nam: Thực trạng Giải pháp Do đề tài khó, kiến thức thân có hạn nên dù cố gắng,...
 • 39
 • 5,050
 • 55
Kiếm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ỏ’ Việt Nam

Kiếm soát chi tiêu công quản Ngân sách Nhà nước ỏ’ Việt Nam

... MỤC LỤC A Mỏ’ đầu B Nội dung CHƯƠNG I: MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC IV II IV III CHƯƠNG III KIỂM SOÁT CHI TIÊU CÔNG VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA: THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ... nghiệp II Kiếm soát chi tiêu công Việt Nam Thực trạng chi tiêu công ỏ’ Việt Nam Có thể nói, dù cố gắng Việt Nam có tài công không lành mạnh, vấn đề chi tiêu không chế độ; sử dụng tài không mục tiêu, ... Công B NỘI DUNG CHƯƠNG I: MỘT SÓ NỘI DƯNG VÈ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I Khái niệm Ngân sách Nhà nước Có nhiều quan niệm Ngân sách Nhà nước (NSNN) xuất phát từ cách tiếp cận khác Luật NSNN Việt...
 • 34
 • 490
 • 0
ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách nhà nước ở việt nam

ngân sách nhà nước quản ngân sách nhà nướcviệt nam

... yêu cầu em mạnh dạn chọn đề tài: Ngân sách Nhà nước quản Ngân sách Nhà nước Việt Nam NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NSNN VÀ QUẢN LÝ NSNN 1.1 Ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm NSNN NSNN phạm ... ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện ngân sách cấp xã 1.2 Nội dung ngân sách nhà nước 1.2.1 Thu ngân sách nhà nước Về mặt pháp lý, thu ngân sách nhà nước bao gồm khoản tiền nhà nước huy ... quản ngân sách nhà nước pháp luật Các quan điểm hệ thống thống nhất, cần phải nắm vững để quản ngân sách nhà nước có hiệu 1.3.3 Nội dung quản ngân sách nhà nước 1.3.3.1 Quản thu ngân...
 • 21
 • 332
 • 1
Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước tại Việt Nam nói chung thành phố Hải Phòng nói riêng

... CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN LÝ CÔNG CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM VÀ HẢI PHÒNG 3.1 Kiến nghị, đề xuất quản Ngân sách Nhà nước Việt Nam ... CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN LÝ CÔNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Ngân sách Nhà nước 1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước, ... CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN LÝ CÔNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ HẢI PHÒNG NÓI RIÊNG TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 Thực trạng Ngân...
 • 34
 • 443
 • 1
Những bất cập và giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Những bất cập giải pháp nhằm hoàn thiện chế độ phân cấp quản ngân sách nhà nướcViệt Nam

... Chơng II: phân cấp quản ngân sách nhà nớc thực trạng phân cấp quản ngân sách nhà nớc việt nam I Phân cấp quản ngân sách nhà nớc: Sự cần thiết tác dụng: Chế độ phân cấp quản ngân sách nớc ... hoàn chỉnh luật NSNN nói chung chế độ phân cấp quản nhân sách nói riêng, tác giả chọn đề tài: Những bất cập giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản NSNN Việt nam điều kiện Từ muốn thông ... trợ cấp ngân sách xã 12.Chi khác II Thực trạng phân cấp quản NSNN Việt nam Phân cấp ngân sách phân định trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ lợi ích quan quyền Nhà nớc cấp hệ thống NSNN Tại Việt nam, ...
 • 58
 • 1,145
 • 10
ngân sách nhà nước - thực trạng và hướng đổi mới cơ chế quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam

ngân sách nhà nước - thực trạng hướng đổi mới cơ chế quản ngân sách nhà nướcViệt Nam

... 0918.775.368 Phần B- Thực trạng hớng đổi chế quản NSNN Việt Nam A- Thực trạng NSNN Việt Nam Công cải cách kinh tế đợc khởi xớng từ Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 có ảnh hởng lớn tới mặt ... tục đổi đất nớc, việc đổi sách chế quản NSNN phải đảm bảo yêu cầu sau: - Quản NSNN phải đợc thực sở quán triệt sách chung kinh tế - xã hội Các sách chế đổi NSNN phải vừa phù hợp với chế sách ... hạn chế cần phải đợc đổi hoàn thiện B Hớng đổi sách chế quản nsnn nớc ta I- Định hớng chung Đổi sách chế quản NSNN yêu cầu cấp bách nớc ta Để đảm bảo sách theo phơng thức, mục tiêu công đổi...
 • 58
 • 1,165
 • 3
Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt nam trong giai đoạn hiện nay

Những bất cập giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản ngân sách nhà nướcViệt nam trong giai đoạn hiện nay

... hoàn chỉnh luật NSNN nói chung chế độ phân cấp quản nhân sách nói riêng, tác giả chọn đề tài: Những bất cập giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản NSNN Việt nam điều kiện Từ muốn thông ... luận Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống NSNN chế độ phân cấp quản NSNN vô quan trọng giai đoạn Phân cấp quản NSNN dù phơng tiện, mục đích, phơng pháp giải quan hệ tài cấp quyền thời kỳ cụ ... hệ cấp ngân sách đợc tố để phát huy vai trò công cụ điều chỉnh vĩ mô NSNN Đồng thời, phân cấp quản NSNN có tác động thúc đẩy phân cấp quản kinh tế, xã hội ngày hoàn thiện Tóm lại phân cấp...
 • 31
 • 720
 • 2
PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCVIỆT NAM

... cấp ngân sách xã NSTƯ Tuỳ thuộc vào phân bổ NSTƯ 12.Chi khác II Thực trạng phân cấp quản NSNN Việt nam Phân cấp ngân sách phân định trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ lợi ích quan quyền Nhà nước ... niệm nguyên tắc phân cấp quản NSNN Phân cấp quản NSNN việc giải mối quan hệ cấp quyền Nhà nước vấn đề liên quan đến việc quản điều hành NSNN Để chế độ phân cấp quản mang lại kết tốt ... cho Quốc hội thấy rõ nhuồn ngân sách phân bổ cho quan Nhà nước, chi ngân sách Nhà nước phân loại theo tổ chức quan Nhà nước (theo bộ, quan Nhà nước Trung ương, quan Nhà nước địa phương…) Nếu để...
 • 29
 • 2,110
 • 6
phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và thực trạng phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở việt nam

phân cấp quản ngân sách nhà nước thực trạng phân cấp quản ngân sách nhà nướcviệt nam

... Đảng, đoàn, hội 11.Chi trợ cấp ngân sách xã Tuỳ thuộc khả Tuỳ thuộc vào phân bổ NSTƯ NSTƯ 12.Chi khác II Thực trạng phân cấp quản NSNN Việt nam Phân cấp ngân sách phân định trách nhiệm quyền ... Khái niệm nguyên tắc phân cấp quản NSNN Phân cấp quản NSNN việc giải mối quan hệ cấp quyền Nhà nớc vấn đề liên quan đến việc quản điều hành NSNN Để chế độ phân cấp quản mang lại kết tốt ... với phân cấp quản kinh tế, xã hội đất nớc Phân cấp quản kinh tế, xã hội tiền đề, điều kiện để thực phân cấp quản NSNN Quán triệt nguyên tắc tạo sở cho việc giải mối quan hệ vật chất cấp...
 • 26
 • 687
 • 1
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở việt nam trong điều kiện hiện nay

Thực trạng giải pháp hoàn thiện cơ chế phân cấp quản ngân sách nhà nướcviệt nam trong điều kiện hiện nay

... cấp quản ngân sách nhà nước Chương II: Thực trạng phân cấp quản ngân sách nhà nước Việt Nam Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chế phân cấp quản ngân sách nhà nước Việt Nam Trang ... Thực trạng giải pháp hoàn thiện chế phân cấp quản ngân sách nhà nước Việt nam điều kiện nay Ngoài phần mở đầu kết luận, luận gồm chương: Chương I: sở luận ngân sách nhà nước phân cấp quản ... NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY 28 3.1 Giải pháp phân cấp nguồn thu cho ngân sách 28 3.2 Giải pháp phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách...
 • 34
 • 775
 • 5
PHÂN cấp QUẢN lý NGÂN SÁCH NHÀ nước và THỰC TRẠNG PHÂN cấp QUẢN lý NGÂN SÁCH NHÀ nước ở VIỆT NAM

PHÂN cấp QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ nước THỰC TRẠNG PHÂN cấp QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ nướcVIỆT NAM

... Chơng II: phân cấp quản ngân sách nhà nớc thực trạng phân cấp quản ngân sách nhà nớc việt nam I Phân cấp quản ngân sách nhà nớc: Sự cần thiết tác dụng: Chế độ phân cấp quản ngân sách nớc ... trợ cấp ngân sách xã 12.Chi khác II Thực trạng phân cấp quản NSNN Việt nam Phân cấp ngân sách phân định trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ lợi ích quan quyền Nhà nớc cấp hệ thống NSNN Tại Việt nam, ... thu ngân sách cấp dới.Trờng hợp quan quản Nhà nớc cấp uỷ quyền 12 cho quan quản Nhà nớc cấp dới thực nhiệm vị chi thuộc chức mình, phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp...
 • 52
 • 522
 • 3
Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học " PHÂN CẤP QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCVIỆT NAM KẾT QUẢ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA " docx

... lại, ảnh hưởng đến công tác quản lý, điều hành NSNN Qua thực tế điều hành ngân sách cho thấy việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách Trung ương với ngân sách địa phương, cấp ngân sách địa ... việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cáp ngân sách địa phương theo quy định; định tỷ lệ phần trăm phân chia ngân sách cấp quyền địa phương phần ngân sách địa phương hưởng từ khoản thu phân ... vị quản vốn đầu tư phát triển (bố trí vốn, toán kế toán, toán vốn đầu tư); quy trình quản lý, phân bổ chi đầu tư phát triển chi thường xuyên chưa thống (cơ quan quản lý, tiêu thức phân bổ ngân...
 • 4
 • 520
 • 1
Một số vấn đề pháp lý về phân cấp quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề pháp về phân cấp quản Ngân sách Nhà nướcViệt Nam trong giai đoạn hiện nay

... 2002) Một số vấn đề đặt từ thực trạng pháp luật phân cấp quản ngân sách nhà nước giai đoạn kiến nghị Phân cấp quản ngân sách vấn đề quan trọng, tạo chủ động ổn định cho cấp ngân sách, tạo sở ... thực, kinh doanh phân bón… Khái niệm, đặc điểm phân cấp quản ngân sách nhà nước Hiện khái niệm phân cấp quản NSNN hiểu khác nhau, chủ đề bàn luận nhiều Nếu phân cấp quản ngân sách không qui ... Nội dung phân cấp quản ngân sách nhà nước Phân cấp quản NSNN thể nội dung sau đây: - Nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước quản lý, điều hành ngân sách; lập, chấp hành, toán NSNN - Phân phối...
 • 10
 • 924
 • 10
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở việt nam hiện nay

Phân cấp quản ngân sách nhà nướcviệt nam hiện nay

... qu n ngân sách nhà nư c như: khái ni m ngân sách nhà nư c, thu chi ngân sách nhà nư c, nguyên t c n i dung qu n ngân sách nhà nư c - Phân tích s lu n c a phân c p qu n ngân sách nhà ... 1.2 Phân c p qu n ngân sách nhà nư c 22 1.2.1 Khái ni m phân c p qu n ngân sách nhà nư c 22 1.2.2 M c ích phân c p qu n ngân sách nhà nư c 24 1.2.3 Căn c phân c p qu n ngân sách nhà ... C A PHÂN C P QU N LÝ NGÂN SÁCH xviii NHÀ NƯ C 1.1 Qu n ngân sách nhà nư c 1.1.1 Khái ni m h th ng ngân sách nhà nư c 1.1.2 Thu chi ngân sách nhà nư c 1.1.3 Nguyên t c qu n ngân sách nhà...
 • 202
 • 1,106
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: quản lý ngân sách nhà nước ở việt namchu trình quản lý ngân sách nhà nước ở việt namphân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở việt nam hiện nayhoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh bình địnhhoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nướccông tác quản lý ngân sách nhà nướchoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện đức phổhoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyệnoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyệnquản lý chi ngân sách nhà nước ở việt namtiểu luận về quản lý ngân sách nhà nướccông cụ quản lý ngân sách nhà nướchoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thái bìnhmột số giải pháp đổi mới công tác quản lý ngân sách nhà nước tại tổng cục hải quanhoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ