1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 20. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật mặt chân đế

... nghiêng? Bài 20: I – Các dạng cân Các dạng cân Nguyên nhân gây nên dạng cân II – Cân vật mặt chân đế Mặt chân đế gì? Điều kiện cân Mức vững vàng cân Hình Hình Hình I – Các dạng cân Các dạng cân ... trọng tâm vật: - Cân không bền: trọng tâm cao - Cân bền: trọng tâm thấp - Cân phiếm định: trọng tâm không thay đổi độ cao không đổi II – Cân vật mặt chân đế Mặt chân đế gì? Mặt chân đế hình ... a) Cân không bền Là cân kéo vật khỏi vị trí cân chút trọng lực xu hướng kéo vật xa vị trí cân b) Cân bền Là cân kéo vật khỏi vị trí cân chút trọng lực xu hướng kéo vật trở vị trí cân c) Cân...
 • 15
 • 1,577
 • 11
Vật lý lớp 10 cơ bản - CÁC DẠNG CÂN BẰNG - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ pot

Vật lý lớp 10 bản - CÁC DẠNG CÂN BẰNG - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ pot

... - Vận dụng để xác định II Cân vật mặt mặt chân đế dạng cân chân đế: - Lấy số ví dụ vật ví dụ giáo vật mặt chân đế viên Mặt chân đề gì? khác Mặt chân đế hình đa giác lồi Hoạt động 3: Tìm ... điều kiện cân Khi vật bị kéo khỏi vị trí cân vật mặt chân đế: chút mà trọng lực vật - Giới thiệu khái niệm xu hướng giữ đứng yên vị mặt chân đế - Trả lời C1 - Yêu cầu trả lời C1 - Quan sát ... trí - Hướng dẫn: Xét nhận xét dạng cân *Nguyên nhân gây dạng cân tác dụng momen vật bằng: vị trí trọng tâm trọng lực vật - Nêu phân tích điều kiện cân vật - Vận dụng để xác định II Cân vật có...
 • 4
 • 981
 • 3
Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 31 : CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ pptx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình bản - Tiết 31 : CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ pptx

... đế Đọc SGK, nêu định nghĩa mặt chân đế Yêu cầu HS đọc SGK để II .Cân tìm hiểu khái niệm mặt vật mặt chân đế ? chân đ : Ví d : Cái cốc đặt 1 .Mặt chân đ : bàn, bàn, ghế sàn nh : mặt chân đế ... giá đế trường hợp 2.Điều kiện cân bằng: Điều kiện cân trọng lực không ? vật mặt qua mặt chân đế, vật chân đế giá bị ngã trọng lực phải xuyên Giá trọng lực phải qua mặt chân đế qua mặt chân đế ... khó chân đế thay đổi ? rơi khỏi mặt chân lật đật phần đáy đế nên lật đật khối lượng lớn so với đổ phần lại 4.Củng c : - dạng cân bằng: không bền, bền phiếm định, vị trí trọng tâm dạng - Điều...
 • 9
 • 493
 • 4
Giáo án Vật Lý lớp 10: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ ppsx

Giáo án Vật Lý lớp 10: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT MẶT CHÂN ĐẾ ppsx

... diện tích mặt chân đế lớn cốc nước để bàn trường hợp hòm gỗ đặt sàn nhà v…v Khi 2.Điều kiện cân bằng: người ta gọi mặt đáy vật mặt - Điều kiện cân chân đế vật mặt chân đế - Ngoài số vật tiếp ... sát dạng chân đế: cân vật điểm tựa 1: Mặt phẳng chân đế hay trục quay cố định, ta tiến - Quan sát hình 20.6 xác hành khảo sát cân vật định giải thích mặt tiếp xúc với mặt đỡ vật diện ... đế thích cho học sinh thấy rõ điều kiện cân Mức vững vàng của vật mặt chân đế cân bằng: - Muốn tăng mức vững - Yêu cầu học sinh nhận xét vững vàng vàng vật mặt cân hình 20.6 (109 chân đế...
 • 6
 • 892
 • 3
bài giảng vật lý 10 bài 20 các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đê

bài giảng vật lý 10 bài 20 các dạng cân bằng. cân bằng của một vật mặt chân đê

...  P BÀI 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I CÁC DẠNG CÂN BẰNG II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG KHÔNG BỀN Mô tả lại tượng nêu nhận Một xét? ... vật trở vị trí cân ban đầu hợp lực momen lực không tác dụng vào vật đưa vật trở vị trí cân II CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ Mặt chân đế B A C D II CÂN BẰNG CỦA VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ  P B A ... NỘI DUNG BÀI HỌC Ba dạng cân cân vật rắn: Cân không bền, cân bền, cân phiếm định Điều kiện cân vật mặt chân đế: Giá trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế Cách làm tăng mức vững vàng cân bằng: ...
 • 31
 • 3,562
 • 2
các dạng cân bằng. cân bằng của một vật có mặt chân đế

các dạng cân bằng. cân bằng của một vật mặt chân đế

... + Chú ý trọng tâm vật mặt chân đế trờng hợp Hoạt động5: ( 5) : Hớng dẫn nhà Hoạt động học sinh + Chuẩn bị 21 tr 111 43 án...
 • 2
 • 373
 • 4
Slide vật lý lớp 10 bài 20 các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế_T.C Đòan

Slide vật lý lớp 10 bài 20 các dạng cân bằng, cân bằng của một vật mặt chân đế_T.C Đòan

... vật mặt chân đế giá trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế(hay trọng tâm rơi vào mặt chân đế) Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I Các dạng cân bằng: II Cân vật mặt ... II Cân vật mặt chân đế: Mặt chân đế: Điều kiện cân bằng: G Điều kiện cân vật mặt chân đế giá trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế( trọng tâm rơi mặt chân đế) Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN ... CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I Các dạng cân bằng: II Cân vật mặt chân đế: Mức vững vàng cân bằng: Mức vững vàng cân xác định độ cao trọng tâm diện tích mặt chân đế Bài 20: CÁC DẠNG CÂN...
 • 27
 • 351
 • 0
Slide vật lý lớp 10 bài các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế _N.T liên

Slide vật lý lớp 10 bài các dạng cân bằng, cân bằng của một vật mặt chân đế _N.T liên

... CÓ MẶT CHÂN ĐẾ I CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG BỀN CÂN BẰNG KHÔNG BỀN CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ MẶT CHÂN ĐẾ ... 25 II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ Mặt chân đế gì? Các em quan sát hình vẽ Mặt chân đế vật gì? 26 Các vật tiếp xúc với giá đỡ mặt đáy II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ Mặt chân đế gì? ... BÀI 20 : CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ Nghệ sĩ xiếc lúc dây cầm tay gậy nặng, dài nhằm mục đích gì? TIẾT 31 BÀI 20 : CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN...
 • 50
 • 927
 • 1
Bài 20: Cân bằng của một vật có mặt chân đế

Bài 20: Cân bằng của một vật mặt chân đế

... với vật tiếp xúc với mặt phẳng đỡ mặt đáy: 1.Khái niệm mặt chân đế: Lưu ý: Mặt chân đế mặt đáy vật 26 I Các dạng cân bằng: II .Cân vật mặt chân đế: CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT ... kiện câncác trườngmột vật lên vật hợp trên? mặt chân đế gì? 33 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐỀ I Các dạng cân bằng: II .Cân vật mặt chân đế: G G r P 1.Khái niệm mặt chân ... DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐỀ dạng cân nào? I Các dạng cân bằng: Ngun nhân gây nên dạng cân khác nhau? Thế mặt chân đế? II Cân vật mặt chân đế : Điều kiện cân bằng? ...
 • 47
 • 449
 • 3
Các dạng cân bằng của một vật có dạng chân đế

Các dạng cân bằng của một vật dạng chân đế

... P u r P 32 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ Điều kiện cân Nêu điều kiện cân vật mặt chân đế? 33 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ MẶT CHÂN ĐẾ Điều kiện cân Điều kiện cân vật mặt chân đế giá trọng ... đổi 26 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằngphiếm định: Thế dạng cân phiếm định vật rắn ? 27 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằngphiếm định: Một vật bị lệch khỏi VTCB bền tự trở vị trí 28 CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CĨ ... tâm vị trí thấp 19 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bền : Thế dạng cân bền vật rắn ? 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bền : Một vật bị lệch khỏi VTCB bền tự trở vị trí 21 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân phiếm định :...
 • 42
 • 743
 • 2
Bài giảng điện tử - Các dạng cân bằng- Cân bằng của vật có mặt chân đế

Bài giảng điện tử - Các dạng cân bằng- Cân bằng của vật mặt chân đế

... động vật chịu tác dụng trọng lực hay lực đàn hồi (lực ), động vật biến đổi nào? Chúng quan hệ với không? Ví dụ: -Chuyển động vật trọng trường - Chuyển động lắc đồng hồ lắc (con lắc đơn) - Chuyển ... toàn vật chuyển động trọng trường M a Bài toán: Một vật m chuyển động trọng trường từ M (độ P cao zM) đến N (độ cao zN) Biết vận zM tốc vật M v1 N v2 N Tìm mối liên hệ động zN vật trình P vật ... từ A đến B Fms phản lực Q lực - Công AQ = ( Q vuông góc với hướng dịch chuyển) Do đó: AFms = WB – WA = 18m – 50m = - 32m (m khối lượng vật) Công Fms công cản AFms < Fms A h Bài 1: Một vật khối...
 • 12
 • 1,396
 • 5
Các dạng cân bằng - Cân bằng của vật có mặt chân đế_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

Các dạng cân bằng - Cân bằng của vật mặt chân đế_Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý 10

... thay đổi đến vị trí cân Chọn câu Khi vật bị kéo khỏi vị trí cân chút mà trọng lực vật xu hướng: A kéo trở vị trí cân bằng, vị trí cân bền B kéo xa vị trí cân bằng, vị trí cân không bền C giữ ... - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com B độ cao trọng tâm C diện tích mặt chân đế D độ cao trọng tâm diện tích mặt chân đế 5.Đối với cân phiếm ... vị trí cân bền B kéo xa vị trí cân bằng, vị trí cân không bền C giữ đứng yên vị trí mới, vị trí cân phiếm định D A, B , C ...
 • 2
 • 265
 • 2
Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Bài 18: Cân bằng của một vật trục quay cố định. Momen lực

... quay cố đònh Cân vật trục quay cố đònh Tác dụng lực vật trục quay cố đònh Vật trục quay cố đònh chòu tác dụng lực quay nào? Tác dụng lực vật trục quay cố đònh Lực giá // cắt trục ... trục quay  không làm quay vật Lực giá không // & không cắt trục quay  làm quay vật Tác dụng lực vật trục quay cố đònh a Thí nghiệm Vật đứng yên Vật quay Tác dụng lực vật trục quay cố ... BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH QUY TẮC MOMENT LỰC Tác dụng lực vật trục quay cố đònh Cân vật trục quay cố đònh B a Thí nghiệm: B B ĐKCB: F1 d1 = F2 d2 B b.Đn Moment lực: Moment lực đại...
 • 36
 • 1,374
 • 5
Bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Bài 18: Cân bằng của một vật trục quay cố định. Momen lực

... hợp 1: Lực tác Trường hợp 2: Lực tác dụng lên vật giá dụng lên vật giá không qua trục trục quay quay F Nhóm F_ F Nhóm Kết luận: Lực gây tác dụng quay giá lực không qua trục quay Vật đứng ... lực tác dụng giá qua trục quay 2/ Cân vật trục quay cố định a/ Thí Nghiệm: - Dùng đĩa tròn trục quay nằm ngang qua tâm - Treo lên đĩa tròn vật trọng lượng 10N P=10N Câu hỏi: Em ... 1/ Tác dụng lực vật trục quay cố định a/ Thí Nghiệm: - Cho miếng gỗ mỏng đóng cố định mặt bàn ( Vật trục quay cố định) - Cho lực F tác dụng lên vật F Vật chuyển động trường hợp...
 • 11
 • 2,365
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: các dạng cân bằng cân bằng của vật có mặt chân đếcân bằng của vật có mặt chân đếđiều kiện cân bằng của vật có mặt chân đếcân bằng vật có mặt chân đêcân bằng vật có mặt chân đếcân bằng của một vật có trục quay cố địnhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ