1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Biện pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng trường cao đẳng phát thanh truyền hình II

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II

... biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II. - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường ... tiễn của vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên. - Thứ hai: làm rõ thực trạng về đội ngũ giảng viên và các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng Trường Cao ... về đội ngũ giảng viên và các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II. 6. Gỉả thiết nghiên cứu Đội ngủ giảng viên và các biện pháp xây...
 • 181
 • 769
 • 2
Biện pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng trường cao đẳng phát thanh truyền hình II

Biện pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng trường cao đẳng phát thanh truyền hình II

... biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II. - Khách thể nghiên cứu: Hoạt động xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của Hiệu trưởng Trường ... tiễn của vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên. - Thứ hai: làm rõ thực trạng về đội ngũ giảng viên và các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng Trường Cao ... về đội ngũ giảng viên và các biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của hiệu trưởng Trường Cao đẳng PT-TH II. 6. Gỉả thiết nghiên cứu Đội ngủ giảng viên và các biện pháp xây...
 • 181
 • 518
 • 3
Những biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học dân lập lương thế vinh giai đoạn 2007 2015

Những biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên của trường đại học dân lập lương thế vinh giai đoạn 2007 2015

... Các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên: - Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên. - Kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên. - Nâng nhận thức phát triển đội ngũ giảng viên - ... nhiệm đội ngũ giảng viên. - Bồi dưỡng đội ngũ giảng viên - Đảm bảo điều kiện vật chất, tinh thần cho đội ngũ giảng viên. Trong các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên trường ... phát triển đội ngũ giảng viên, nhấn mạnh các quan điểm lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong quản lý trường học. Khảo sát thực trạng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên...
 • 15
 • 635
 • 0
Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập Thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của Hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập Thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ

... thực trạng quản lí phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập Thị xã Phú Thọ. 6.3. Đề xuất biện phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường THPT ngoài ... các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng các trường THPT ngoài công lập Thị xã Phú Thọ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thì đội ngũ giáo viên các trường sẽ phát triển ... cứu Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT ngoài công lập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của các trường THPT ngoài...
 • 103
 • 856
 • 4
Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của học viện thanh thiếu niên việt nam trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của học viện thanh thiếu niên việt nam trong giai đoạn hiện nay

... Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam 3.2.1. Biện pháp 1: Dự báo và xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên - Mục đích, ý nghĩa: Để phát triển ... chương 3 của luận văn. Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM 3.1. Các căn cứ xây dựng và biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Học ... nhà trường, quản lý nguồn nhân lực, giảng viên, đội ngũ giảng viên. Phân tích thực trạng của đội ngũ giảng viên tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Đề xuất một số biện pháp: dự báo và xây...
 • 20
 • 557
 • 0
Các biện pháp quản lý nhằm phát triển đội ngũ giảng viên của học viện phòng không  không quân trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp quản lý nhằm phát triển đội ngũ giảng viên của học viện phòng không không quân trong giai đoạn hiện nay

... Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam 3.2.1. Biện pháp 1: Dự báo và xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên - Mục đích, ý nghĩa: Để phát triển ... chương 3 của luận văn. Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM 3.1. Các căn cứ xây dựng và biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của ... lý phát triển đội ngũ giảng viên tại Học viện PK - KQ. 5.3. Đề xuất những biện pháp quản lý nhằm phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện PK - KQ. 6. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp...
 • 25
 • 568
 • 1
Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng xây dựng nam định trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng xây dựng nam định trong giai đoạn hiện nay

... lý luận về giảng viên, giảng viên Cao đẳng Xây dựng, đội ngũ giảng viên, phát triển đội ngũ giảng viên. Đưa ra thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên của Trường Cao đẳng Xây dựng Nam ... thực tiễn của các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên của Trường. Chương 3: Một số biện pháp chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ giảng viên củaTrường trong giai đoạn phát triển hiện nay. Kết ... ngũ giảng viên - Phân loại đội ngũ giảng viên theo yêu cầu, kế hoạch phát triển. - Dự báo nhu cầu đội ngũ giảng viên của Trường - Xác định nguồn của đội ngũ giảng viên Trường 3.2.3. Xây...
 • 29
 • 581
 • 0
Một số giải pháp bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở trường trung cấp xây dựng thanh hóa giai đoạn 2011  2016 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở trường trung cấp xây dựng thanh hóa giai đoạn 2011 2016 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

... vị trí của đội ngũ giáo viên cũng như tầm quan trọng của việc phát triển vànâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường trong tình hình hiệnnay. Làm cho mọi thành viên trong nhà trường ... thành viên trong công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường. Tổ chức các loại hình sinh hoạt tập thể, giao lưu văn hóa thể thao trongnội bộ trường và các trường ... rằng việc quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo, của phòng chức năng mà là của tất cả cán bộ, công chức nhà trường. w%M Đội ngũ giáo viên phải là người...
 • 132
 • 515
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường thcs khuyến nông triệu sơn – thanh hoábiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiênga anh ở trường cao đẳng nghề thanh hóaxây dựng và phát triển đội ngũ giảng viênxây dựng phát triển đội ngũ giảng viênbiện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng y tế quảng ninh giai đoạn 2010 2015biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm nâng cấp trường lên học viện thanh trabiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu họcbiện pháp kinh tế phát triển đội ngũ giảng viênluận văn biện pháp phát triển đội ngũ giảng viênluận văn thạc sĩ khoa học giáo dục biện pháp phát triển đội ngữ giảng viên trường đại học tây nguyênmột số biện pháp phát triển đội ngũ giảng viện trường đại họcxây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên gd đhgiải pháp phát triển đội ngũ giảng viênphương hướng giải pháp phát triển đội ngũ giảng viênthực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên tại trường đại học hùng vương phú thọBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP