1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học xã hội >

Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thể loại (Văn bản Một người Hà Nội)

Hướng dẫn học sinh đọc  hiểu truyện dân gian ở trường THPT theo đặc trưng thể loại

Hướng dẫn học sinh đọc hiểu truyện dân gian ở trường THPT theo đặc trưng thể loại

... hiểu đặc trng số thể loại truyện dân gian Đề xuất số phơng pháp dạy học truyện dân gian theo đặc trng thể loại Thiết kế giáo án thử nghiệm để việc hớng dẫn học sinh đọc hiểu truyện dân gian theo ... văn học dân gian nói chung truyện dân gian nói riêng cần phải sâu hơn, cụ thể Vấn đề phơng pháp dạy học truyện dân gian theo đặc trng thể loại đợc đề cập gián tiếp qua viết truyện dân gian cụ thể ... ánh loại truyện dân gian khu biệt với tác phẩm thuộc thể loại khác văn học dân gian Nhng nh cha đủ để nhận đặc trng thể loại Để nhận đặc trng thể loại truyện dân gian, cần thiết phải xem xét đặc...
 • 73
 • 1,929
 • 10
skkn phương pháp đọc hiểu đoạn trích “vào phủ chúa trịnh” theo đặc trưng thể loại.

skkn phương pháp đọc hiểu đoạn trích “vào phủ chúa trịnh” theo đặc trưng thể loại.

... tr hin thc ca on trớch - V p tõm hn ca Hi Thng Lón ễng Lờ Hu Trỏc K nng: - Đọc - hiểu thể ký trung đại theo đặc trng thể loại 13 Sỏng kin kinh nghim Th Hng III, ... khụng th xem nh ny Khi tỡm hiu b cc bn Vo ph chỳa Trnh, tụi s a theo kiu gi m cỏc em cú iu kin phỏt huy tớnh sỏng to ca cỏc em: Theo em bn Vo ph chỳa Trnh c chia lm my phn? Ni dung ca mi phn ... hiu bn ký m c th l on trớch Vo ph chỳa Trnh theo c trng th loi Bin phỏp thc hin: t hiu qu cao quỏ trỡnh dy tit c- hiu bn núi chung v tit c- hiu bn ký s theo c trng th loi núi riờng, bn thõn tụi...
 • 22
 • 1,276
 • 0
Tính liên tục và sự thay đổi trong truyện ngắn Nguyễn Khải sau 86

Tính liên tục và sự thay đổi trong truyện ngắn Nguyễn Khải sau 86

... Thời kỳ sau 1975 1.1.2.4 Thời kỳ sau đổi 1.2 .Truyện ngắn Nguyễn Khải 1.2.1.Trước năm 1 986 1.2.2 .Sau năm 1 986 Chƣơng 2: Tính liên tục truyện ngắn Nguyễn Khải sau năm 1 986 2.1 .Tính liên tục nội ... đề: Tính liên tục thay đổi truyện ngắn Nguyễn Khải sau năm 1 986 3.Mục đích nghiên cứu: Đi sâu tìm hiểu lý giải tiếp nối đổi thay truyện ngắn Nguyễn Khải sau năm 1 986 Chúng hy vọng góp phần vào ... 1.2.2 Sau năm 1 986 Chương 2: Tính liên tục truyện ngắn Nguyễn Khải sau năm 1 986 Trên sở đối chiếu, so sánh với truyện ngắn trước 86 sáng tác văn xuôi trước đó, chương vào rõ liên tục truyện ngắn sau...
 • 97
 • 545
 • 2
Đọc hiểu truyện ngắn Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) ở trường trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại

Đọc hiểu truyện ngắn Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) ở trường trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại

... sau trường phổ thông Đối tượng nghiên cứu - Đặc điểm thể loại truyện ngắn qua Chữ người tử (Nguyễn Tuân) - Đọc hiểu Chữ người tử ” Nguyễn Tuân trường trung học phổ thông theo đặc trưng ... Tất sở thực tiễn lí đế em lựa chọn nghiên cứu đề tài Đọc - hiêu Chữ người tử (Nguyễn Tuân) trường trung học phô thông theo đặc trưng thê loại Lịch sử vấn đề Nghiên cứu thể loại, đọc - hiểu ... luận gồm có: Mở đầu Nội dung: Bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận sở thực tiễn Chương 2: Đọc - hiểu truyện ngắn Chữ người tử (Nguyễn Tuân) trường THPT theo đặc trưng thể loại Chương...
 • 95
 • 1,110
 • 0
Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thể loại (Văn bản Một người Hà Nội)

Đọc - hiểu truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 theo đặc trưng thể loại (Văn bản Một người Nội)

... theo hướng đổi 3.2 Nắm vững đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975. Từ đó, góp phần vào việc dạy đọc - hiếu truyện ngắn Một người Nội” theo đặc trưng thể loại 3.3 Bồi dưỡng lực đọc - hiểu, ... thực tiễn Chương II: Đặc điếm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 đọc - hiếu văn “ Một người Nội” theo đặc trưng thể loại Trần Thị Quỳnh Lóp K33C - Ngũ' Văn Trường ĐHSP Nội Khóa luận tốt nghiệp ... thông - đọc thuộc, đọc - đọc sâu, đọc hiểu - đọc sáng tạo, đọc đánh giá - đọc ứng dụng, không hoạt động thông thường mà trở thành hoạt động văn hoá thể “tầm đón nhận” bạn đọc Đọc - hiểu trở thành...
 • 96
 • 784
 • 2
Một hướng đọc hiểu văn bản “một người hà nội” của nguyễn khải

Một hướng đọc hiểu văn bản “một người nội” của nguyễn khải

... thiện, nâng cao phương pháp đọc hiểu tác phẩm văn xuôi thời kì đổi Vì lí xin trình bày đề tài: Một hướng đọc hiểu văn Một người Nội” Nguyễn Khải Liên hệ: Nguyễn Văn Hùng ĐT:0946734736; Mail: ... góp mình, Nguyễn Khải xứng đáng nhà văn tiên phong văn học Việt Nam thời kì đổi Đến với truyện ngắn Một người Nội” người đọc thấy cách nhìn nhận đánh giá vẻ đẹp người sáng tác Nguyễn Khải Vấn ... phẩm Một người Nội trình bày cách nhìn quan niệm người Nội GV: Hãy xác định hướng tiếp nhà văn Nó giúp người đọc hiểu ý đồ cận tác phẩm nghệ thuật nhà văn HS: Đọc thảo luận xác c Hướng...
 • 24
 • 784
 • 0
Đọc hiểu truyện ngắn Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) ở trường THPT theo đặc trưng thể loại

Đọc hiểu truyện ngắn Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) ở trường THPT theo đặc trưng thể loại

... tượng nghiên cứu - Đặc điểm thể loại truyện ngắn qua Chữ người tử (Nguyễn Tuân) - Đọc hiểu Chữ người tử Nguyễn Tuân trường trung học phổ thông theo đặc trưng thể loại Phạm vi nghiên ... dạy Chữ người tử Nguyễn Hải Hà – K33C SP Ngữ văn 34 Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Chương ĐỌC – HIỂU TRUYỆN NGẮN “CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ” (NGUYỄN TUÂN) TRƯỜNG THPT THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI ... dung: Bao gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lí luận sở thực tiễn Chương 2: Đọc - hiểu truyện ngắn Chữ người tử (Nguyễn Tuân) trường THPT theo đặc trưng thể loại Chương 3: Thực nghiệm Kết luận...
 • 105
 • 877
 • 1
Ngôn ngữ nghệ thuật trong truyện ngắn nguyễn khải sau 1975

Ngôn ngữ nghệ thuật trong truyện ngắn nguyễn khải sau 1975

... đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 22 Chương ĐẶC TRƯNG NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN KHẢI SAU 1975 28 2.1 Ngôn ngữ kể chuyện 29 2.1.1 Ngôn ngữ kể chuyện ... chung ngôn ngữ nghệ thuật thể loại truyện ngắn Tìm hiểu phương diện ngôn ngữ nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Ngôn ngữ nghệ thuật truyện ... nghệ thuật thể loại truyện ngắn Chương Đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 NỘI DUNG Chương GIỚI THUYẾT CHUNG VỀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT VÀ THỂ LOẠI TRUYỆN NGẮN 1.1 Ngôn ngữ...
 • 63
 • 612
 • 2
Khoá luận tốt nghiệp ngôn ngữ nghệ thuật trong truyện ngắn nguyễn khải sau 1975

Khoá luận tốt nghiệp ngôn ngữ nghệ thuật trong truyện ngắn nguyễn khải sau 1975

... chung ngôn ngữ nghệ thuật thê loại truyện ngắn Chương Đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 NỘI DUNG C hưong1 GIỚI THUYẾT CHUNG VẺ NGÔN NGỬ NGHỆ THUẬT VÀ THẺ LOẠI TRUYỆN NGẮN ... chung ngôn ngữ nghệ thuật thể loại truyện ngắn Tìm hiêu phương diện ngôn ngừ nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đoi tượng nghiên cứu Ngôn ngữ nghệ thuật truyện ... Thứ nhất, đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật truyện ngắn Nguyễn Khải sau 1975 Thứ hai, khẳng định sáng tạo đóng góp Nguyễn Khải phương diện ngôn ngữ nghệ thuật qua truyện ngắn sau 1975 ông Nhiệm vụ...
 • 62
 • 790
 • 0
Xây dựng quy trình dạy học đọc  hiểu văn bản truyện giai đoạn sau 1975 trong trường THPT theo đặc trưng thể loại

Xây dựng quy trình dạy học đọc hiểu văn bản truyện giai đoạn sau 1975 trong trường THPT theo đặc trưng thể loại

... Trang K32D - Ngữ văn Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội cỏc quy trỡnh c - hiu bn theo th loi cho hc sinh trng THPT; Khng nh giỏ tr ca dy hc theo hng cụng ngh theo kiu quy trỡnh - V mt thc ... ngi Nghiờn cu ti Xõy dng quy trỡnh dy hc c - hiu bn truyn giai on sau 1975 trng THPT theo c trng th loi, chỳng tụi mong mun s i tip nhng gỡ m giỏo dc ang quan tõm, a mt quy trỡnh dy hc mi ỏp ng ... Xõy dng quy trỡnh dy hc c - hiu bn truyn giai on sau 1975 trng THPT theo c trng th loi vi mong mun s i tip c ng m cỏc nh giỏo dc hc ang quan tõm vic chim lnh tỏc phm ngh thut Lch s Dy hc theo...
 • 108
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp đọc hiểu đoạn trích vào phủ chúa trịnh theo đặc trưng thể loạixay dung he thong cau hoi cho dang bai doc them qua van ban mot nguoi ha noitruyen ngan nguyen khai sau 1978sự thay đổi trong truyện ngắn nguyễn khải sau năm 1986đọc hiểu tuỳ bút người lái đò sông đà nguyễn tuân theo đặc trưng thể loạisáng kiến kinh nghiệm dạy đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loạiskkn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinhthpt qua dạy học đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ theo đặc trưng thể loạiđọc hiểu văn bản nghị luận theo đặc trưng thể loạihướng dẫn đọc hiểu văn bản nghị luận theo đặc trưng thể loạiđọc hiểu các văn bản báo cáo chiếu theo đặc trưng thể loạirèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho học sinh thpt qua dạy học đoạn trích tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ theo đặc trưng thể loạiđặc trưng thể loại cơ bản của truyện cổ tíchmột hướng đọc hiểu truyện ngắn một người hà nội của nguyễn khảiđọc truyện ngắn một người hà nội của nguyễn khảitruyện ngắn nguyễn khảiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)