Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt
... cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 6/7MnO4 - + e MnO4 2- SO3 2- - 2e + 2OH - SO4 2- + H2O2×1×2MnO4 - + SO3 2- + 2OH - 2MnO4 2- + SO4 2- ... CCHHH OHHH -2 -1 -3 Vậy số oxi hoá trung bình của cacbon 22)1()3(−=−+−=. II. Phản ứng oxi hóa – khử II.1. ðịnh nghĩa Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong ñó có sự ... H2O K2SO4 + MnO2 MnO4 - + 3e + 2H2O MnO2 + 4OH - SO3 2- - 2e + 2OH - SO4 2- + H2O2×3×2MnO4 - + 3SO3 2- + H2O 2MnO2 + 3SO4 2- + 2OH - Chuyển sang phương trình...
 • 7
 • 556
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx
... cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 6/7MnO4 - + e MnO4 2- SO3 2- - 2e + 2OH - SO4 2- + H2O2×1×2MnO4 - + SO3 2- + 2OH - 2MnO4 2- + SO4 2- ... CCHHH OHHH -2 -1 -3 Vậy số oxi hoá trung bình của cacbon 22)1()3(−=−+−=. II. Phản ứng oxi hóa – khử II.1. ðịnh nghĩa Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong ñó có sự ... H2O K2SO4 + MnO2 MnO4 - + 3e + 2H2O MnO2 + 4OH - SO3 2- - 2e + 2OH - SO4 2- + H2O2×3×2MnO4 - + 3SO3 2- + H2O 2MnO2 + 3SO4 2- + 2OH - Chuyển sang phương trình...
 • 7
 • 618
 • 9

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich
... (TGr7~c.<=_ - ((T#<(5“Những viên kim cương trong bất đẳng thức Toán học - (.%<NXB Tri thứcQ(!(3/2009BÀI ... =3x 2 3x + 48( ) ( )−∫23 4dxH =2x 3x - 18( ) ( )∫35 4dxH =3x + 2 4x - 1BÀI 4. TÍCH PHÂN CƠ BẢN CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCA. CÔNG THỨC SỬ DỤNG1. KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON( ... =Lfx+!g′x=−ox+x−uz∀x⇒gx9P - fx=gx)!<!< - ( ) ( )+!y f x y g x= =^<fxd8gx.+!( ) ( )...
 • 55
 • 534
 • 1

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
... luyện thi ĐH Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN Cách giải : Áp dụng các công ... 0≤⎧⇔⎨=⎩ 2cos 2x 0cos 2x 1cos 2x 1≤⎧⇔⇔⎨=⎩=− π⇔=+π∈xk,k2 Baøi 152 : Giaûi phöông trình ()23sin2x 2cos x 2 2 2cos2x *−=+ Ta coù : ()()22* 23sinxcosx 2cosx 22 22cosx ... ⇔=π⇔= ∈sin 2x 0kx,k2 Baøi 151 : Giaûi phuông trình ()44sin x cos x sin x cos x *−=+ ()()()2222* sin x cos x sin x cos x sin x cos...
 • 13
 • 569
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
... gx 4 cos x 2 0= Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩...
 • 11
 • 488
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
... m cos y⎧=⎧=⎪⎨⎨==⎪⎩⎩ ()≤≤ĐS 1 m 2 ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠ 1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn CHƯƠNG IX: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC I. GIẢI HỆ BẰNG ... x k,k44(I) (II)3yh2,h y h2,h44 thay (I) vào (2): π⎛⎞+⎜⎟⎝⎠tgy cotgy=2sin x - 4 ta thấy không thỏa 22sink 0=π=thay (II) vào (2) ta thấy π⎛⎞=−+π⎜⎟⎝⎠22sin k2 chỉ thỏa khi ... ≤≤40m3 m0⇔≥ IV. HỆ KHÔNG MẪU MỰC Bài 182: Giải hệ phương trình: ⎧π⎛⎞+⎜⎟⎪⎪⎝⎨π⎛⎞⎪+⎜⎟⎪⎝⎠⎩tgx cotgx = 2sin y + (1)4tgy cotgy = 2sin x - (2)4⎠ Cách 1: Ta có:...
 • 14
 • 479
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
... Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi Vĩnh Viễn) BÀI TẬP 1. Cho ABCΔ có ba cạnh là a, b, c. R và r lần lượt là bán kính đừơng tròn ngoại tiếp và nội tiếp ABCΔ. Chứng minh: a/ () () ... b/ ACBcos 2sin22−= c/ Công sai 3r C Adtgtg22 2⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠ 5. Cho ABCΔ có ba góc A, B, C theo thứ tự tạo 1 cấp số nhân có công bội q = 2. Chứng minh: a/ 111abc=+ b/ ... diện tích UABC. Với 0 < < 90 α0 a/ Chứng minh: 22bccotg−4Sα= b/ Giả sử α=, chứng minh: cotgC – cotgB = 2 045 a/ UAHM vuông HM MB BHcotgAHAH−⇒α= = ()aBHcotg...
 • 16
 • 525
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
... 0 Chứng minh Δ có ít nhất một góc 36 0. 4. Biết . Chứng minh 222sin A sin B sin C m++= a/ m thì 2=ABCΔ vuông b/ m thì 2>ABCΔ nhọn c/ m thì 2<ABCΔ tù. 5. Chứng minh ... 1A2cos22BCcos 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2004) Cho ABCΔ không tù thỏa điều kiện ()cos2A 2 2cosB 2 2cosC 3 *++= Tính ba ... −−⇔= ∨=⇔=+∨=+BACBCA2222ABCCAB ππ⇔=∨=⇔Δ ΔAC22 ABC vuông tại A hay ABC vuông tại C Bài 210: Chứng minh ABCΔ vuông tại A nếu bc acos B cosC sin Bsin C+= Ta có: bc acos...
 • 17
 • 504
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học tích phântài liệu ôn thi đại họctài liệu ôn thi đại học môn văntài liệu ôn thi đại học toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn ngữ văntài liệu ôn thi đại học khối dtài liệu ôn thi đại học môn hóa họctài liệu ôn thi đại học môn toántài liệu ôn thi đại học môn lýtài liệu ôn thi đại học môn địa lítài liệu ôn thi đại học môn vật lýtài liệu ôn thi đại học vật lýtài liệu ôn thi đại học môn tiếntài liệu ôn thi đại học môn văn 2013Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ