Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng của một số nước trên thế giớikinh nghiệm đối với việt nam

Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với việt nam
... vực bảo vệ người tiêu dùng, có việc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Về thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam sau ban hành Luật bảo vệ người tiêu dùng ... bao gồm: 2.1 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ; 2.2 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Công đồng Châu Âu; 2.3 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng số nước Châu Á; 2.4 Một số kinh nghiệm rút từ ... tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng , Tạp chí Bảo vệ người tiêu dùng, Hồ Chí Minh 13 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989 14 Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 15 Luật Bảo vệ người tiêu dùng...
 • 25
 • 948
 • 2

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giớinhững kinh nghiệm đối với việt nam

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới – những kinh nghiệm đối với việt nam
... cho không có 3.2 PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRÊN THẾ GIỚI VÀ CỦA VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LUẬT HỌC SO SÁNH: 3.2.1 Pháp luật Việt Nam Hợp đồng theo mẫu: Trước ban hành Luật bảo vệ quyền ... khoản loại hợp đồng, phạm vi hợp đồng để xác định hợp đồng theo mẫu Đây yếu tố quan trọng, theo quy định của pháp luật hợp đồng theo mẫu của nhiều nước giới (và Việt Nam) hợp đồng theo mẫu bên ... mẫu định áp dụng hàng loạt Những hợp đồng gọi hợp đồng theo mẫu hay pháp luật số nước có tên hợp đồng gia nhập hợp đồng hàng loạt Trên giới, Hợp đồng theo mẫu đã sử dụng nhiều phổ biến Ở Việt...
 • 24
 • 977
 • 12

Báo cáo " Sự phát triển của luật hành chính Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và những kinh nghiệm đối với Việt Nam " potx

Báo cáo
... n t i phát tri n c a lu t hành Vi t Nam Ba liên quan n ch nh c a lu t hành chính, lu t hành Hoa Kỳ u xác nh nguyên t c b n, c thù i u ch nh ho t ng có liên quan Tuy nhiên, lu t hành Vi t Nam m ... i u ch nh, lu t hành Hoa Kỳ r ng c th so v i lu t hành Vi t Nam M c dù, Giáo trình lu t hành chia i tư ng i u ch nh thành ba nhóm t u trung l i ch c p m t quan h ch p hành i u hành, m i quan h ... th t c hành chính, ho t ng tra, ki m toán, gi i quy t u n i hành chính, ho t ng ki m 41 T×m hiÓu hÖ thèng ph¸p luËt Hoa Kú tra hành “n a tư pháp” tài phán hành chính, cu i ho t ng xét x hành c...
 • 10
 • 489
 • 3

Báo cáo "Luật cạnh tranh của Singapore và những kinh nghiệm đối với Việt Nam" potx

Báo cáo
... bch,(41) Chớnh ph Singapore coi Lut cnh tranh nh cụng c quan trng nhm tip tc nõng cao tớnh cnh tranh v hiu qu ca nn kinh t Singapore Vic nghiờn cu cỏc quy nh ca Lut cnh tranh Singapore cho thy ... cnh tranh Singapore Lut cnh tranh ca Singapore l o lut vi 94 iu khon v c h tr bi cỏc bn hng dn chi tit CCS ban hnh V c bn, cng ging nh cỏc o lut cnh tranh ca cỏc nc khỏc trờn th gii, Lut cnh tranh ... ca nn kinh t 71 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc Kh nng ỏp dng ngoi lónh th (extra-territorial application) ca Lut cnh tranh Singapore iu 33 Lut cnh tranh Singapore quy nh c tho thun hn ch cnh tranh c...
 • 8
 • 574
 • 1

Các giải pháp thúc đẩy phát triển ngoại thương của Hồng Kông và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Các giải pháp thúc đẩy phát triển ngoại thương của Hồng Kông và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
... thúc đẩy phát triển ngoại thương Hồng Kông học kinh nghiệm Việt Nam 3.1 Giải pháp thúc đẩy phát triển ngoại thương Hồng Kông Sau thập kỷ phát triển nhanh, kinh tế Hồng Kông bước lên tầm cao mà phát ... thấy, với ảnh hưởng nêu trên, cách trực tiếp gián tiếp ngoại thương đã, động lực thúc đẩy kinh tế Hồng Kông Trần Anh Tú Kinh tế phát triển 47A Đề án Kinh tế phát triển Chương 3: Các giải pháp thúc ... Department 3.2 Những học kinh nghiệm Việt Nam Từ thành công Hồng Kông phát triển ngoại thương sách thúc đẩy xuất thời gian qua rút nhiều học kinh nghiệm, học bổ ích mà nước Việt Nam tham khảo vận...
 • 49
 • 404
 • 0

Giải pháp phát triển thương mại điện tử ở nhật bản và bài học kinh nghiệm đối với việt nam

Giải pháp phát triển thương mại điện tử ở nhật bản và bài học kinh nghiệm đối với việt nam
... quan đến TMĐT Nhật Bản : tình hình phát triển, đặc điểm bật giải pháp phát triển Dựa sở để đề xuất học kinh nghiệm , giải pháp phát triển TMĐT phù hợp với môi trường điều kiện Việt Nam Để đạt mục ... diện pháp lý TMĐT Nhật Bản 57 2.4 Thực trạng sử dụng hợp đồng điện tử Nhật Bản 61 2.5 Thực trạng sử dụng chữ ký số Nhật Bản 63 CHƢƠNG III : BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM ... hướng phát triển tương lai - Tìm hiểu tình hình phát triển , đặc điểm giải pháp ứng dụng TMĐT tử Nhật Bản - Tìm hiểu thực trạng TMĐT Việt Nam học từ Nhật Bản để phát triển thời gian tới Đối tƣợng...
 • 102
 • 760
 • 3

Chính sách tài chính, tiền tệ của chính phủ đối với sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh nghiệm của các nước trên thế giới và bài học đối với việt nam

Chính sách tài chính, tiền tệ của chính phủ đối với sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh nghiệm của các nước trên thế giới và bài học đối với việt nam
... trình phát triển kinh tế xã hội 13 3.1 Về khía cạnh kinh tế 13 3.2 Về khía cạnh xã hội 15 II Chính sách tài chính, tiền tệ Chính phủ phát triển DNVVN 17 Chính sách ... sách tài 17 Chính sách tiền tệ 20 Vai trò sách tài chính, tiền tệ Chính phủ việc thúc đẩy phát triển DNVVN 22 3.1 Sự cần thiết khuyến khích định h-ớng Nhà n-ớc phát ... lnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ v vừa 40 2.3 Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất 41 II Chính sách tài chính, tiền tệ Chính phủ phát triển DNVVN 41 Chính sách thuế việc...
 • 113
 • 730
 • 1

Nghiên cứu, so sánh mô hình tố tụng hình sự tranh tụng và mô hình tố tụng thẩm vấn - Những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Nghiên cứu, so sánh mô hình tố tụng hình sự tranh tụng và mô hình tố tụng thẩm vấn - Những kinh nghiệm đối với Việt Nam
... nội khoa luật lò thị thúy Nghiên cứu, so sánh hình tố tụng hình tranh tụng hình tố tụng hình thẩm vấn Những kinh nghiệm Việt Nam Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số : 60 38 40 luận ... TTHS tranh tng v TTHS thm - Phõn tớch, so sỏnh, i chiu nhng u im, nhc im v tớnh kh thi ca hai mụ hỡnh t tng hỡnh s i vi thc tin t tng Vit Nam - Phõn tớch lch s phỏt trin v c im ca TTHS Vit Nam, ... hiu v tranh tng, theo T in Ting vit thỡ "tranh tng" cú ngha l "s kin cỏo nhau" [47, tr.1238] Theo ngha Hỏn - Vit thỡ thut ng "tranh tng" c ghộp t hai t "tranh lun" v "t tng" cú ngha l "tranh...
 • 98
 • 477
 • 0

Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng của một số nước trên thế giớikinh nghiệm đối với Việt Nam

Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam
... BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI 24 2.1 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ 25 2.2 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Công đồng Châu Âu 45 2.3 Pháp luật bảo vệ ... luật bảo vệ người tiêu dùng số nước Châu Á 60 2.3.1 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Nhật Bản 60 2.3.2 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Malaysia 63 2.3.3 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Trung ... thòi người tiêu dùng nước phát triển có Việt Nam [4] 39 CHƢƠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƢỜI TIÊU DÙNG CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...
 • 133
 • 1,106
 • 2

Pháp luật về đất nông nghiệp của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Pháp luật về đất nông nghiệp của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT MAI HẢI ĐĂNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật quốc tế Mã số : ... sản Trung Quốc 67 Chương 3: CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM 69 THỜI KỲ ĐỔI MỚI VÀ CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ PHÁP LUẬT ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 3.1 Quan hệ đất ... 2003 Việt Nam 75 3.1.4 Chính sách luật đất đai Việt Nam từ 2003 đến 79 3.2 Một số học kinh nghiệm từ thực sách đất đai 84 nông nghiệp Trung Quốc 3.2.1 Bài học kinh nghiệm thứ 84 3.2.2 Bài học kinh...
 • 104
 • 526
 • 1

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam

Pháp luật về hợp đồng dân sự theo mẫu trên thế giới - những kinh nghiệm đối với Việt Nam
... 2: Ni dung, gm chng - Chng I: Mt s lý lun v hp ng theo mu - Chng II: Phỏp lut v h trờn th gii - Chng III: Mt s kinh nghim cn tham kho hon thin phỏp lut hp ng theo mu Vit Nam Ph Nguyễn Thị Ngọc ... lut v hp ng theo mu trờn th gii v ca Vit Nam Nhỡn t gúc Lut hc so sỏnh 65 3.2.1 Phỏp lut Vit Nam v Hp ng theo mu 65 3.2.2 So sỏnh gia phỏp lut v hp ng theo mu ca Vit Nam v th gii ... hp ng theo mu, nhng nhỡn chung cú th phõn loi theo tng tiờu nh sau: Xột v hỡnh thc, hp ng theo mu cú th phõn chia thnh cỏc hp ng theo mu bng bn v cỏc quy tc thng mi chung Theo ú, vi hp ng theo...
 • 103
 • 1,267
 • 10

Pháp luật về thư tín dụng của Mỹ, Trung Quốc và một số khuyến nghị đối với Việt Nam

Pháp luật về thư tín dụng của Mỹ, Trung Quốc và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THI ̣ THƢ ́ PHÁP LUẬT VỀ THƢ TÍN DỤNG CỦA MỸ , TRUNG QUÔC VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊĐỐI VỚI VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật quốc tế Mã số : 60 ... 10 1.2 Phương thư c toán bằ ng Thư tín du ̣ng 12 1.2.1 Quá trình hình thành phương thư c toán bằng Thư tín dụng 12 1.2.2 Khái niệm về phương thư c toán bằng Thư tín dụng ... phương thư c tín du ̣ng chứng từ hoa ̣t đô ̣ng TTQT Chƣơng 2: Pháp luật về toán bằ ng Thư tin du ̣ng của Mỹ , Trung ́ Quố c Chƣơng 3: Thư c tra ̣ng pháp luâ ̣t Viê ̣t Nam về Thư tin...
 • 94
 • 692
 • 1

Luận văn tài chính ngân hàng: Giải pháp thúc đẩy phát triển ngoại thương của Hồng Kông và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

Luận văn tài chính ngân hàng: Giải pháp thúc đẩy phát triển ngoại thương của Hồng Kông và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
... thúc đẩy phát triển ngoại thương Hồng Kông học kinh nghiệm Việt Nam 3.1 Giải pháp thúc đẩy phát triển ngoại thương Hồng Kông Sau thập kỷ phát triển nhanh, kinh tế Hồng Kông bước lên tầm cao mà phát ... Department 3.2 Những học kinh nghiệm Việt Nam Từ thành công Hồng Kông phát triển ngoại thương sách thúc đẩy xuất thời gian qua rút nhiều học kinh nghiệm, học bổ ích mà nước Việt Nam tham khảo vận ... ngành xuất Trần Anh Tú Kinh tế phát triển 47A Đề án Kinh tế phát triển Chương 2: Ngoại thương tầm quan trọng với phát triển kinh tế Hồng Kông 2.1 Khái quát Hồng Kông Hồng Kông đặc khu hành thuộc...
 • 49
 • 284
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Thực trạng và giải pháp về phát triển công nghệ phần mềm trên thế giới những kinh nghiệm và bài học với Việt Nam

đồ án công nghệ thông tin Thực trạng và giải pháp về phát triển công nghệ phần mềm trên thế giới những kinh nghiệm và bài học với Việt Nam
... công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước II- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY 1- Thực trạng phát triển công nghệ phần mềm số nước giới Đầu tiên ... TRÊN THẾ GIỚI NHỮNG KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC VỚI VIỆT NAM I- XU THẾ PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA XÃ HỘI THÔNG TIN: 1- Quy luật phát triển xã hội Lịch sử phát triển xã hội loài người gắn liền với phát triển ... lên, phát triển bắt kịp với quóc gia phát triển trước mắt điều quan trọng rút ngắn khoảng cách với quốc gia phát triển khu vực giới B- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TRÊN...
 • 22
 • 378
 • 0

Pháp luật một số quốc gia về không sử dụng năng lượng nguyên tử và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Pháp luật một số quốc gia về không sử dụng năng lượng nguyên tử và kinh nghiệm đối với Việt Nam
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ NGA PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ KHÔNG SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 60 38 01 ... VỚI VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP KHÔNG SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ Ở VIỆT NAM 97 3.1 THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG NGUYÊN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 97 3.2 KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG ... Tổng quan pháp luật việc không sử dụng lƣợng nguyên tử Chương 2: Quy định pháp luật số quốc gia điển hình không sử dụng lƣợng nguyên tử Chương 3: Kinh nghiệm Việt Nam giải pháp sử dụng dạng lƣợng...
 • 125
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tình huống pháp luật về hợp đồng dân sựpháp luật về hợp đồng dân sựthực trạng pháp luật về hợp đồng dân sựgiải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoàinghiệm về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt ở một số nước trên thế giới và bài học đối với việt nam2 kinh nghiệm phát triển hoạt động kinh doanh vàng tại một số nước trên thế giới và bài học đối với việt namluật về hợp đồng dân sựhợp đồng dân sự theo mẫumối quan hệ giữa các quy định của pháp luật về hợp đồng và điều khoản mẫu của hợp dồng bảo hiểm nhản thọpháp luật về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ở trung quốc bài học kinh nghiệm đối với việt nampháp luật về báo chí ở một số nước trên thế giớiđề tài ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng của luật đất đai 2003và bài học kinh nghiệm đối với việt namphát triển logistics ở một số nước đông nam á bài học kinh nghiệm đối với việt nambài học kinh nghiệm đối với việt nam từ việc phát triển hoạt động xúc tiến xuât khẩu của một số quốc gia trên thế giớitình hình sử dụng cccn ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ