1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Định hướng giá trị hôn nhân của thanh niên theo đạo Thiên Chúa ở Hà Nội hiện nay (nghiên cứu tại nhà thờ Thái Hà và nhà thờ Thạch Bích

Định hướng giá trị thẩm mỹ của nhân loại từ nguyên thủy cho đến phục hưng

Định hướng giá trị thẩm mỹ của nhân loại từ nguyên thủy cho đến phục hưng

... hoạt động xã hội khác Giá trị thẩm mỹ giá trị đời sống xã hội loài người Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác giá trị, nhà Nhân học C.Kluckhohn (1905-1960) định nghĩa giá trị quan niệm thầm kín ... Ngay từ lịch sử loài người bắt đầu, với phát triển hoạt động sản xuất vật chất, người dần tiến đến đời sống thẩm mỹ, xây dựng hệ thống giá trị để hướng tới, có giá trị thẩm mỹ Nội dung thẩm mỹ, ... Những giá trị thẩm mỹ bị quy định giới quan nhân sinh quan ấy, tác động trở lại giới quan nhân sinh quan để làm phong phú hơn, sâu sắc hơn, hướng người đến với giá trị hòa nhập với văn minh nhân loại...
 • 10
 • 465
 • 5
Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của công nhân lao động phổ thông tại công ty TNHH hoàn mỹ

Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của công nhân lao động phổ thông tại công ty TNHH hoàn mỹ

... hiều định hướng giá trị nghề nghiệp nhóm khách thể công nhân lao động Vì đề tài nghiên cứu Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp Công nhân lao động phổ thông Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Mỹ ... việc sử dụng nguồn nhân lực công nhân vệ sinh công nghiệp công ty hiệu Đối tƣợng nghiên cứu Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp Công nhân lao động phổ thông Công ty TNHH Hoàn Mỹ Khách thể nghiên ... giá trị - Từ khái niệm trên, rút định nghĩa định hƣớng giá trị nghề nghiệp nhƣ sau: Định hướng giá trị nghề nghiệp định hướng họ đến giá trị định lĩch vực hoạt động nghề nghiệp Định hướng giá trị...
 • 18
 • 814
 • 1
Định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thị xã sơn tây – hà nội

Định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thị xã sơn tây – nội

... 1.4.3.2 Nội dung định hướng giá trị nghề nghiệp học sinh THPT Trên sở lý luận định hướng giá trị nghề nghiệp, nội dung định hướng giá trị nghề nghiệp, xác định nội dung định hướng giá trị nghề nghiệp ... trạng định hướng giá trị nghề học sinh trung học phổ thông địa bàn thị Sơn Tây Nội Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng định hướng giá trị nghề học sinh - Đề xuất số giải pháp định hướng ... trường Trung học phổ thông Sơn Tây 100 học sinh (học ban bản) thuộc Trung tâm giáo dục thường xuyên thị Sơn Tây Nội Giả thuyết nghiên cứu - Một số học sinh trung học phổ thông địa bàn thị xã...
 • 93
 • 3,364
 • 14
những yếu tố tác động đến việc định hướng giá trị văn hóa của thanh niên nông thôn trong giai đoạn hiện nay

những yếu tố tác động đến việc định hướng giá trị văn hóa của thanh niên nông thôn trong giai đoạn hiện nay

... để tác động tích cực công tác định hướng giá trị văn hoá cho niên nông thôn 2.3 Tác động từ yếu tố nhận thức niên nông thôn Tác động đến việc định hướng giá trị văn hóa niên nông thôn yếu tố ... thành công Các yếu tố tác động đến định hướng giá trị văn hóa niên nông thôn Có nhiều yếu tố tác động đến việc định hướng giá trị văn hóa niên nông thôn, yếu tố tác động lớn như: gia đình, ... thức niên nông thôn Các yếu tố tác động theo hai chiều đến việc định hướng giá trị văn hóa niên nông thôn: Tác động tích cực tác động tiêu cực 2.1 .Tác động gia đình đến định hướng giá trị văn...
 • 12
 • 639
 • 2
đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta hiện nay và kết quả thực hiện đề án định hướng đổi mới và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở việt nam nă

đánh giá thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nước ta hiện nay kết quả thực hiện đề án định hướng đổi mới phát triển thanh toán không dùng tiền mặt việt nam nă

... TTD dùng để toán điều kiện đòi hỏi phải có đủ tiền để chi trả phù hợp với tổng số tiền hàng giao hợp đồng Mỗi TTD toán cho người bán chuyển khoản 6) Thanh toán thẻ • Thẻ toán phương tiện toán ... dựa phát triển kỹ thuật tin học ứng dụng NH • Thẻ toán NHPH bán cho cá nhân DN để toán tiền hàng hóa dịch vụ, công nợ lĩnh TM Người dân rút tiền NHĐL toán hay máy rút tiền tự động ATM 2.5) Thanh ... công tác toán, tiếp xúc với khách hàng • Có sách vĩ mô quản lý tiền mặt, trước mắt tổ chức, doanh nghiệp nhà nước • • • Phát triển hình thức toán không dùng tiền mă ăt cần thiết Viê ăt Nam hiêăn...
 • 22
 • 598
 • 2
Định hướng giá trị hôn nhân của thanh niên theo đạo Thiên Chúa ở Hà Nội hiện nay (nghiên cứu tại nhà thờ Thái Hà và nhà thờ Thạch Bích

Định hướng giá trị hôn nhân của thanh niên theo đạo Thiên Chúa Nội hiện nay (nghiên cứu tại nhà thờ Thái nhà thờ Thạch Bích

... điểm gia đình Giáo lý hôn nhân đạo Thiên chúa Định hƣớng giá trị hôn nhân niên theo đạo - Quan niệm hôn nhân Thiên chúa Định hướng giá trị kết hôn niên theo đạo Thiên chúa: - Định hướng lựa chọn ... nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu - Định hướng giá trị hôn nhân niên theo đạo Thiên chúa Nội 5.2 Khách thể nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu niên theo đạo Thiên chúa 11 lễ nhà thờ Thái Thạch ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - BÙI PHƢƠNG THANH ĐỊNH HƢỚNG GIÁ TRỊ HÔN NHÂN CỦA THANH NIÊN THEO ĐẠO THIÊN CHÚA HÀ NỘI HIỆN NAY (Nghiên cứu nhà thờ Thái...
 • 104
 • 865
 • 3
Tính bền vững trong hôn nhân của các gia đình Thiên Chúa giáo tại Hà Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp Giáo xứ Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Tính bền vững trong hôn nhân của các gia đình Thiên Chúa giáo tại Nội hiện nay (nghiên cứu trường hợp Giáo xứ Cổ Nhuế, Từ Liêm, Nội

... sống hôn nhân gia đình khác Tính bền vững hôn nhân gia đình Thiên Chúa giáo có tham gia yếu tố niềm tin tôn giáo giáo lý hôn nhân đạo Thiên Chúa Hôn nhân gia đình theo đạo Thiên Chúa giáo tính ... trò Thiên Chúa giáo bền vững hôn nhân gia đình Thiên Chúa giáo giáo xứ Cổ Nhuế Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu tính bền vững hôn nhân gia đình Thiên Chúa giáo giáo ... gia đình Thiên Chúa giáo giáo xứ Cổ Nhuế đƣợc thể qua khía cạnh nào? Các biểu tính bền vững hôn nhân gia đình Thiên Chúa giáo nhƣ nào? Tầm quan trọng Thiên Chúa giáo bền vững hôn nhân gia đình Thiên...
 • 117
 • 508
 • 1
Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của công nhân lao động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp của công nhân lao động phổ thông tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ

... hiểu định hướng giá trị, rút cách hiểu định hướng giá trị sau: định hướng giá trị định hướng nhân đến giá trị định nghề nghiệp sống Định hướng giá trị quy định thái độ đánh giá, nhận thức cá nhân, ... tài nhằm tìm hiểu đặc điểm định hướng giá trị nghề nghiệp Công nhân lao động phổ thông Công ty TNHH Hoàn Mỹ - Căn vào đặc điểm khách thể nghiên cứu người Công nhân lao động phổ thông với giới tính, ... người công nhân hướng tới giá trị nghề nghiệp 34 định Những giá trị nghề nghiệp động thúc đẩy mạnh mẽ người lao động làm việc nhằm đạt tới giá trị nghề nghiệp Những đặc điểm giá trị nghề nghiệp...
 • 142
 • 661
 • 1
ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ TẠO GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY VIMEDIMEX.PDF

ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ TẠO GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ỦY THÁC DƯỢC PHẨM TẠI CÔNG TY VIMEDIMEX.PDF

... Styles (2005) to business) - 26 - khách hàng: - v hàng, h khách hàng - : khách hàng , - - Danh M tín Khi khách hàng a dõi mua hàng mà thông - 27 - (La Vinh Q hàng khách hàng mãn khách hàng khách ... (1998) giá t khách hàng có hay n khách hàng Hay nói cách khác t sau: => 4: K - 32 - H1a H1b hàng H1c H2 khách hàng H1d H1e H3 H4 khách hàng - 33 - : c , (3) , (4) g - - - 34 - Quá trình khách hàng ... vimedimex@vietpharm.com.vn www.vietpharm.com.vn Website: Logo: Ông : -3- - ng ty -4- Các - P - WHO Trong , cho công ty -5- công ty T : Công ty công ty - V -6- 8,000,000 40 34.90 7,000,000 35 33.27 32.40 6,000,000...
 • 143
 • 238
 • 1
Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm máy phát điện công nghiệp hữu toàn tại thị trường Campuchia

Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm máy phát điện công nghiệp hữu toàn tại thị trường Campuchia

... th c ngo i ng t 2.4.3 phát tri n th m khách hàng khách hàng chi c c c a công ty c ph n H u Toàn m khách hàng Khách hàng s d ng n công nghi p H u Toàn t 10kva tr lên khách hàng doanh nghi p chính, ... t ho c sai giao hàng, ti t ki m th i gian công s c cho khách hàng u t quan tr ng n giá tr c m nh n c a khách hàng (3) Giá c hàng hóa: giá c ph i ch ng, h u h t khách hàng i giá hàng hóa ph i h ... c a khách hàng s d n H u Toàn t i th n giá tr ng Campuchia T vi giá tr c m nh n c a khách hàng, tác gi gi i pháp nh m gi d công nghi p H u Toàn t o s quan tâm c a khách hàng m CP H u Toàn phát...
 • 143
 • 399
 • 0
Vấn đề tình dục trước hôn nhân của thanh niên và sự quan tâm của cha mẹ

Vấn đề tình dục trước hôn nhân của thanh niên sự quan tâm của cha mẹ

... thdi dp khdng chap thugn quan hg tinh di^c trw&c hdn nhin Tuy nhien su quan tam vd ky vpng cua cha mp Igi ed tuang quan ddng ke den tam quan trgng cua thnh tiet vd eung ed tuang quan vd'i bien ... vd'i quan he tinh due trud'c hdn nhdn, bidn sw quan tim vi ky vong cua cha me khdng tde ddng true tiip vdo hdnh vi tinh dye Cha mp chgn vg-, chpn chong eho cd lien quan dang kd vd'i biin khdng chap ... ludn) tren eac ITnh vyc: Cha me tin rang se cdng; Cha mp tin rang se co ging h i t sue de dgt dugc myc dich cua minh; Cha mp the hien tinh yeu thuang vdi con; Cha mp quan tam den vd biet nhung...
 • 15
 • 423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viênđịnh hướng giá trị lối sống của sinh viên6 giá trị cốt lõi của thanh niênluận văn về đề tài phát huy giá trị truyền thống của phụ nữ trà vinh trong thời kì đổi mới hiện nayđề tài kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của phụ nữ trà vinh trong thời kỳ đổi mới hiện nayphát huy giá trị tryền thống của phụ nũ trà vinh trong công cuộc đổi mới hiện nayđịnh hướng giá trị của thanh niên về hôn nhân ở việt nam hiện nayđịnh hướng giá trị của thanh niênđịnh hướng giá trị của thanh niên hiện nayđịnh hướng giá trị của thanh niên về tình yêuđịnh hướng giá trị nhân cách của sinh viênnghiên cứu những định hướng giá trị mặt thứ nhất của nhân cáchđịnh hướng giá trị nhân cách của sinh viên chuyên ngành công tác xã hộithực trạng định hướng giá trị nhân cách của sinh viên chuyên ngành công tác xã hội trường đại học lao động xã hộiđịnh hướng giá trị nhân cáchBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ