1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

Sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa để cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Nghien cuu tinh hieu qua ung dung cong cu cong nghe thong tin trong viec day tu vung tieng anh chuyen nganh cho sinh vien nam thu hai khoa cong nghe thong tin truong cao dang ky thuat cong nghiep viet nam  han quoc

Nghien cuu tinh hieu qua ung dung cong cu cong nghe thong tin trong viec day tu vung tieng anh chuyen nganh cho sinh vien nam thu hai khoa cong nghe thong tin truong cao dang ky thuat cong nghiep viet nam han quoc

... the study was 40 students from 105 students at IT Faculty at VKITC Methods of the study The method used in this study is quasi-experimental research design which utilizes both qualitative and quantitative ... that emphasizes the study of language in a cultural context It is believed that language and culture are interdependent Understanding the culture of the target language enhances understanding ... nd year students in IT Faculty at VKITC? What are the students’ opinions and attitudes towards the utilization of the class website in their IT vocabulary learning? What difficulties students...
 • 42
 • 1,595
 • 1
 XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

... Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kiến thức môn tự chọn chương trình Giáo dục Thể chất cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Nội Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng câu ... VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 2.1 Chương trình đào tạo môn tự chọn chương trình GDTC cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Nội [21] Môn học tự chọn chương trình ... thực hành 40 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN VỀ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDTC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 3.1 Cơ sở lý luận phương...
 • 111
 • 2,678
 • 5
xây dựng và sử dụng bài tập vật lý đại cương phần điện học (chương trình đào tạo trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên) nhằm phát triển tư duy, năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên

xây dựngsử dụng bài tập vật lý đại cương phần điện học (chương trình đào tạo trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên) nhằm phát triển duy, năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên

... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  HOÀNG MẠNH CHUNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG PHẦN ĐIỆN HỌC ( CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHKT THÁI NGUYÊN) NHẰM PHÁT TRIỂN ... Những kỹ giải tập phần điện học .38 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP VLĐC PHẦN ĐIỆN HỌC (THEO CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐHKT) THEO HUỚNG PHÁT TRIỂN TƢ DUY, NĂNG LỰC SÁNG TẠO KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN ... cương phần điện học (chương trình đào tạo trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên) nhằm phát triển duy, lực sáng tạo thuật cho sinh viên Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu việc xây...
 • 165
 • 1,480
 • 1
Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên

... "Quản hoạt động nghiên cứu khoa học cấp sở giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên" nhằm phân tích sở, trạng số biện pháp quản hoạt động nghiên cứu khoa học ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ KIM CHUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Chuyên ... bộ, giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN Khách đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách nghiên cứu Hoạt động NCKH giảng viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN 3.2 Đối tượng nghiên...
 • 131
 • 591
 • 0
nghiên cứu khảo sát hệ truyền động biến tần động cơ xoay chiều ở phòng thí nghiệm trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên để ứng dụng vào sản xuất

nghiên cứu khảo sát hệ truyền động biến tần động cơ xoay chiều ở phòng thí nghiệm trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên để ứng dụng vào sản xuất

... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP NGUYỄN MẠNH NGÀ NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU PHỊNG THÍ NGHIỆM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHIỆP ... truyền động máy sản xuất nên tơi chọn đề tài: Nghiên cứu khảo sát hệ truyền động biến tần động điện xoay chiều phòng thí nghiệm Trường Đại học Kỹ thuật Cơng nghiệp Thái Ngun để ứng dụng vào sản xuất ... truyền động thơng minh đại phòng thí nghiệm Nhà trường biến tần động điện xoay chiều này, điều khiển PLC S7 -300 Để nắm ngun lý hoạt động hệ truyền động, đồng thời nghiên cứu ứng dụng vào truyền...
 • 83
 • 438
 • 0
Sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa để cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Sử dụng đồ ngữ nghĩa để cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên trường Đại học thuật Công nghiệp Thái Nguyên

... STUDENTS AT THÁI NGUYÊN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Sử dụng đồ ngữ nghĩa để cải thiện khả ghi nhớ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành sinh viên trường Đại học thuật Công nghiệp Thái Nguyên M.A MINOR ... background of the study 2.1.1 The study setting The study was conducted at Thái Nguyên Universtity of Technology (TNUT) in Thái Nguyên City, Vietnam The English courses at TNUT includes General English ... teaching and learning program For the accomplishments of these purposes, 22 students in one class at Thái Nguyên University of Technology in Vietnam were involved in the study The data instruments included...
 • 58
 • 788
 • 0
hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn.PDF

hững khó khăn về ngôn ngữ phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn.PDF

... OF INDUSTRY BASED IN THANH HOA (NHỮNG KHÓ KHĂN VỀ NGÔN NGỮ VÀ SƯ PHẠM TRONG VIỆC DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ BA CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH ... City University of industry based in Thanh Hoa………………………………………………………………………………… …16 3.1.2 The teachers and teaching methods………………………………………… 16 3.1.3 The students and their background ………………………………………… ... difficulties probably arise from the lack of specialized knowledge, which makes teachers fail to provide every reasonable explanation Moreover, the target students at HUI based in Thanh Hoa province...
 • 19
 • 665
 • 0
hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn20150227.PDF

hững khó khăn về ngôn ngữ phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn20150227.PDF

... Oxford University Press Vietnamese Nụ, D.T (2004) Một vài suy nghĩ dạy từ vựng ngoại ngữ chuyên ngành Kỷ yếu hội nghị Trường Đại học Ngoại Ngữ- ĐHQG Hà Nội 43 Websites: http://www.asian-esp-journal.com ... Industry based in Thanh Hoa Province Ho Chi Minh University of Industry based in Thanh Hoa Province (HUI) has been in operation for years in Thanh Hoa Province Previously, its name was Thanh Hoa ... 3.1.3 Students and their background Students of HUI come from all parts of Thanh Hoa province (Thanh Hoa city, districts and mountainous areas) The students who live in Thanh Hoa city and towns...
 • 61
 • 678
 • 0
New Cutting Edge-Pre Intermediate dành cho sinh viên không chuyên ngữ năm thứ nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và đề xuất thiết chỉnh giáo t

New Cutting Edge-Pre Intermediate dành cho sinh viên không chuyên ngữ năm thứ nhất trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyênđề xuất thiết chỉnh giáo t

... Pre -Intermediate dành cho sinh viên không chuyên ngữ năm thứ trƣờng Đại học Kỹ thu t Công nghiệp Thái Nguyên đề xu t thi t chỉnh giáo trình M.A MINOR PROGRAMME THESIS FIELD: ENGLISH TEACHING METHODOLOGY ... light of the issue, it is reasonable to complete an assessment of the course book to focus its fitness for the students at TNUT then propose adjustment for better utilization This is the rationale ... adaptation Despite the great effort that textbook writers make to meet the needs of the intended users, textbooks are subject to adaptation when they are actually used in the classroom After...
 • 70
 • 578
 • 2
Nghiên cứu về việc sử dụng Giáo cụ trực quan để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II

Nghiên cứu về việc sử dụng Giáo cụ trực quan để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Đóng tàu Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Trung ương II

... experienced 10 years of working as a teacher of English at the Central Vocational College of Transport No .II where students will be future technicians and workers Most of the students here find learning ... of using visual aids to teach ESP vocabulary at the Central Vocational College of Transport No .II It is hoped that this study will be of some values to my colleagues and those who want to improve ... of using visual aids to teach ESP vocabulary at the Central Vocational College of Transport No .II ● Exploring the difficulties facing teachers and students in teaching and learning ESP vocabulary...
 • 13
 • 1,199
 • 1
Ứng dụng vi xử lý tín hiệu số TMS320 trong điều khiển, phục vụ công tác đào tạo tại trung tâm thí nghiệm trường đại học kĩ thuật công nghiệp thái nguyên

Ứng dụng vi xử lý tín hiệu số TMS320 trong điều khiển, phục vụ công tác đào tạo tại trung tâm thí nghiệm trường đại học thuật công nghiệp thái nguyên

... tín hiệu số TMS320 điều khiển, phục vụ công tác đào tạo trung tâm thí nghiệm Trường Đại học KTCN Thái Nguyên Mục tiêu luận văn Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển động sử dụng vi xử TMS phục vụ ... 1986 Học vi n lớp cao học khoá 14 - Tự động hoá - Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên Hiện công tác Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Đại học Thái ... modul thực hành phục vụ công tác đào tạo cho Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Đại học Thái Nguyên Đối tƣợng nghiên cứu - Vi xử TMS320 - Động tuyến tính Ý nghĩ khoa học thực tiễn...
 • 99
 • 569
 • 0
Tóm tắt luận văn nghiêncứu khảo sát hệ truyền động biến tần động cơ điện xoay chiều ở phòng thí nghiệm trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên để ứng dụng vào sản xuất

Tóm tắt luận văn nghiêncứu khảo sát hệ truyền động biến tần động cơ điện xoay chiều ở phòng thí nghiệm trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên để ứng dụng vào sản xuất

... chấm luận văn họp Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái nguyên Vào ngày… Tháng… năm… MỞ ĐẦU Mục tiêu luận văn Hệ truyền động biến tần động điện xoay chiều ba pha sử dụng phổ biến, ... truyền động, đồng thời nghiên cứu ứng dụng vào truyền động máy sản xuất nên chọn đề tài: “Nghiên cứu khảo sát hệ truyền động biến tần động điện xoay chiều phòng thí nghiệm Trường Đại học Kỹ thuật ... hệ biến tần điều khiển máy tính PLC hệ thống truyền động thông minh đại phòng thí nghiệm Nhà trường biến tần động điện xoay chiều này, điều khiển PLC S7 -300 Để nắm nguyên lý hoạt động hệ...
 • 28
 • 362
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan về kiến môn tự chọn trong chương tŕnh gdtc của sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nộixây dựng bài thí nghiệm từ mô hình sử dụng д3t 11 bảo vệ so lệch máy biến áp tại phòng thí nghiệm trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyêncác biện pháp quản lý hoạt động tự học ngoại ngữ của sinh viên trường đại học y tế công cộngtấm pin mặt trời được sử dụng để thực nghiệm là các tấm pin có sẵn đã được lắp đặt từ 2009 tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp với các thông số như sauđề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng nckhgd của sinh viên trường đại học sư phạmnghiên cứu nhu cầu sử dụng kem đánh răng của sinh viên trường đại học cửu longchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ