phân tích vi sinh thực phẩm kỹ thuật dna microarray tạo chip dna

Bài giảng phân tích vi sinh thực phẩm

Bài giảng phân tích vi sinh thực phẩm
... TRONG PHÂN TÍCH VI SINH VẬT 2.1.LẤY MẪU 2.1.1.ĐẶC ĐIỂM CỦA MẪU THỰC PHẨM Trong mẫu thực phẩm vi sinh vật diện cở mật độ thấp khơng có phân bố đồng mẫu Trong q trình chế biến thực phẩm vi sinh ... chứa vi sinh vật gây bệnh Có nhiều vụ ngộ độc hay nhiễm bệnh gây vi sinh vật diện nước thực phẩm Ngộ độc thực phẩm thường hiểu triệu chứng gây độc tố vi sinh vật diện thực phẩm nhiễm bệnh vi sinh ... đếm vi sinh vật kính huỳnh quang phản ánh số vi sinh vật có thật mẫu 2.7 THỬ NGHIỆM SINH HĨA Trong kỹ thuật phân tích vi sinh vật, sau phân lập, vi c định danh vi sinh vật vấn đề quan trọng Vi c...
 • 95
 • 3,475
 • 3

PHÂN TÍCH vi sinh thực phẩm

PHÂN TÍCH vi sinh thực phẩm
... Chơng I Chơng I : Vi sinh vật thực phẩm I.1 Các nguồn vi sinh vật cú thực phẩm I.2 ảnh hởng yếu tố bên bên đến phát triển vi sinh vật I.3 Vi sinh vật gây hỏng thực phẩm: Các nhóm vi khuẩn, nấm men, ... lây nhiễm vi sinh vật thực phẩm II.2 ảnh hởng yếu tố bên bên đến phát triển vi sinh vật II.3 Vi sinh vật gây hỏng thực phẩm: Các nhóm vi khuẩn, nấm men, nấm mốc gây hỏng sản phẩm thực phẩm thờng ... biên), Vi sinh vật nhiễm tạp lơng thực- thực phẩm, Nhà xuất bn Nông nghiệp, 2003 Lơng ức Phẩm Vi sinh vật học an toàn vệ sinh thực phẩm Nhà xuất bn Nông nghiệp, 2000 Lê Mai cs, Các phơng pháp phân tích...
 • 47
 • 968
 • 2

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 1 ppt

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 1 ppt
... cụ phân phối môi trường vào dụng cụ, gắn nút bao gói Hấp tiệt trùng 12 10C 15 phút 1. 3.2 Cách tiến hành: Bước 3: pha loãng mẫu 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml 1ml ống mẫu 9ml 1 0 -1 1 0-2 1 0-3 1 0-4 1 0-5 1 0-6 ... pha loãng 10 1. 2 Quy trình định lượng Coliforms E coli phương pháp MPN Chuẩn bị dịch đồng pha loãng mẫu để có độ pha loãng 1 0 -1 , 1 0-2 , 1 0-3 … Chuyển 1ml dung dịch 1 0 -1 , 1 0-2 , 1 0-3 vào ống 10 ml canh ... hệ số pha loãng Ví dụ: sử dụng 1ml cho độ pha loãng 1 0-2 , 1 0-3 , 1 0-4 tức sử dụng 1/ 10 lượng mẫu nồng độ so với trường hợp dùng 1ml mẫu độ pha loãng 1 0 -1 , 1 0-2 , 1 0-3 Do vậy, trị số tra bảng MPN...
 • 11
 • 1,101
 • 15

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 2 ppsx

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 2 ppsx
... Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Đồng mẫu pha loãng mẫu thành dãy nồng độ thập phân 1 0-1 , 1 0 -2 , 1 0-3 … Chuyển 1ml dung dịch 1 0-1 , 1 0 -2 , 1 0-3 vào ống 10ml canh MSB, nồng độ có ... 1ml dung dịch 1 0-1 , 1 0 -2 , 1 0-3 vào ống 10ml canh MSB, nồng độ có ống lặp lại, ủ 370C, 48 (xem 1, mục 1.3 .2) Chọn ống (+) có vi sinh vật phát triển làm đục môi trường để tiến hành phân lập khuẩn ... ml nước Phân phối 50ml BGBL cho cất tổ (25 ml/petri) (buổi 3) pH 7.3± 0 .2 Page | 12 Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Bước 2: khử trùng dụng cụ môi trường pha Bao gói dụng cụ phân phối...
 • 4
 • 601
 • 6

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 3 ppsx

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 3 ppsx
... Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM 3. 3 Cách tiến hành tính kết Mẫu phân tích: cá ruột cá, khối lượng 25g cho lớp Bước 1: pha môi trường Tên môi trường Thành phần Tổng thể tích Ghi Pepton: 10g ... Bước 4: Tăng sinh Đối với loại mẫu thông thường tiến hành cân 25g mẫu túi PE vô trùng, bổ sung 225ml dung dịch BPW đồng mẫu Stomacher 15 30 giây Ủ 37 0C, 1 8-2 4 Đối với số loại thực phẩm (mẫu gia ... Mỗi tổ dùng 30 ml, phân cất phối 3ml/ống nghiệm pH 6.8 ± 0.2 (buổi 5) Page | 17 Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM Bước 2: khử trùng dụng cụ môi trường pha Bao gói dụng cụ phân phối môi...
 • 7
 • 583
 • 4

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 4 doc

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 4 doc
... Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM 4. 3 Cách tiến hành tính kết Mẫu phân tích: tôm khô, khối lượng 50g cho lớp Bước 1: pha môi trường Tên môi trường Thành phần Tổng thể tích Ghi Pepton: 10g ... mạnh - Thử nghiệm VP (xem 3) Bài Định lượng tổng vi khuẩn hiếu khí tổng nấm men-nấm mốc 5.1 Tóm tắt kiến thức Vi khuẩn hiếu khí vi khuẩn tăng trưởng hình thành khuẩn lạc điều kiện có oxi phân ... để có độ pha loãng 1 0-1 , đồng Stomacher phút Mẫu tiếp tục pha loãng thành 1 0-2 , 1 0-3 Bước 4: Phát môi trường chọn lọc Trãi 0.1ml độ pha loãng môi trường thạch MYP, ủ 30 C, 24 Do B cereus không...
 • 5
 • 558
 • 6

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 5 docx

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VI SINH THỰC PHẨM - BÀI 5 docx
... Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM 5. 2 Quy trình phân tích Đồng pha loãng mẫu để có độ pha loãng 1 0-1 , 1 0-2 , 1 0-3 , 1 0-4 … Xác định tổng số VK hiếu khí kỷ thuật hộp ... số khuẩn lạc khoảng 2 5- 2 50 khuẩn lạc/đĩa để đếm Tính kết quả: tổng số vi sinh vật hiếu khí tổng số nấm men nấm mốc mẫu (CFU/g CFU/ml) 5. 3 Cách tiến hành thí nghiệm Mẫu phân tích: nước mía nguyên ... lạc đếm đĩa > 250 , ví dụ nồng độ 1 0 -5 số đếm lớn 250 , kết ghi: >2 .5 x 107 CFU/g Nếu độ pha loãng thấp nhất, số khuẩn lạc đếm đĩa < 25, ví dụ nồng độ 1 0-1 số đếm nhỏ 25, kết ghi: ...
 • 4
 • 492
 • 7

phân tích vi sinh thực phẩm bacillus cereus trong thực phẩm tinh sạch và đặc điểm hemolysin

phân tích vi sinh thực phẩm bacillus cereus trong thực phẩm tinh sạch và đặc điểm hemolysin
... Company Logo Đề tài : Bacillus cereus thực phẩm :Tinh đặc điểm hemolysin www.themegallery.com Company Logo Nguồn tài liệu  Tạp chí khoa sinh học (2008) thuộc  Khoa công nghệ sinh học,Đại học công ... www.themegallery.com Company Logo Phân biệt xác định chủng B .cereus tối ưu thí nghiệm C2 Phân biệt B .cereus với B subtilis B megaterium 2.1 ST Đặc tính thử nghiệm B B T cereus subtilis megaterium 2.1 ... Company Logo Sản xuất hemolysin tinh khiết từ B cereus Chuẩn bị hemolysin thô Kết tủa với dung dịch bão hòa amonium sulphate (pH 5.0) 4°C đêm Xác đinh hàm lượng protein hemolysin tinh khiết phương...
 • 31
 • 694
 • 0

phân tích vi sinh thực phẩm hướng dẫn kĩ thuật elisa

phân tích vi sinh thực phẩm hướng dẫn kĩ thuật elisa
... TÀI: HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT ELISA NỘI DUNG HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ELISA LỊCH SỬ RA ĐỜI PHƯƠNG PHÁP ELISA CÁC KHÁI NIỆM NỘI DUNG PHÂN LOẠI KỸ THUẬT ELISA ỨNG DỤNG Lịch sử đời phương pháp elisa Kỹ thuật ... kháng nguyên Phân loại Elisa trực tiếp Phản ứng ức chế/ cạnh tranh Phân loại Sandwich elisa Elisa gián tiếp Direct ELISA (ELISA trực tiếp) Direct ELISA: Đây dạng đơn giản phương pháp ELISA Trong ... pháp Elisa phát định lượng vi sinh thực phẩm thời gian vài sau tăng sinh. Phát yếu tố gây dị ứng thực phẩm sữa, đậu phộng, óc chó, hạnh nhân trứng - Phát độc tố tảo Phát vi khuẩn E.coli, Salmonella,...
 • 36
 • 1,009
 • 5

phân tích vi sinh thực phẩm hướng dẫn sử dụng đĩa petrifilm để đọc kết quả phân tích e.coli coliform

phân tích vi sinh thực phẩm hướng dẫn sử dụng đĩa petrifilm để đọc kết quả phân tích e.coli coliform
... 2005100048 TIÊU ĐỀ Hướng dẫn sử dụng đĩa Petrifilm để đọc kết phân tích E.coli/ Coliform 3 1 • Phân tích E.coli/ Coliform đĩa Petrifilm Phân tích E.coli/ Coliform đĩa Petrifilm 2 • Kết luận • Kết luận ... phát loài E.coli có khả gây bệnh có nguồn gốc thực vật Phân tích E.coli/ Colifrom đĩa petrifilm 2.1 Đĩa Petrifilm Đĩa Petrifilm E.coli/ Coliform Count dùng để xác định E.coli loại Coliform khác ... 460F) Sử dụng trước hạn sử dụng gói  Tốt nên để nhiệt độ phòng trước mở sử dụng Bảo quản chuẩn bị mẫu Chuẩn bị mẫu sản phẩm thực phẩm pha loãng 1:10 hay Cân hay hút pipette sản phẩm thực phẩm...
 • 39
 • 982
 • 6

phân tích vi sinh thực phẩm kết quả số xác suất lớn nhất của vi khuẩn salmonella trong các mẫu thịt lợn băm nhỏ

phân tích vi sinh thực phẩm kết quả số xác suất lớn nhất của vi khuẩn salmonella trong các mẫu thịt lợn băm nhỏ
... ĐỊNH LƯỢNG SAMONELLA Mẫu phân tích : xúc xích thịt lợn chưa xử lý thu Parto Alegre (Brazil) Đăc tính mẫu: phải chứa vi sinh vật samonella âm (-) tính Định lượng: 25g Chuẩn vi sinh vật: salmonella ... không phát hiện được salmonella mẫu Bảng Số xảy sal sp Xác định phương pháp A B mẫu thịt lợn băm nhỏ (n = 20) thu thập lò mổ miền Nam Brazil Số lượng mẫu 12 1 1 1 MPN salmonella (cfu.g-1) Phươngpháp ... nhiễm thực phẩm nguyên nhân gây bệnh thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nhiều nước, báo nghiên cứu cách định lượng salmonellae mẫu thịt lợn băm nhỏ sử dụng để sản xuất xúc xích tươi...
 • 18
 • 470
 • 0

phân tích vi sinh thực phẩm kỹ thuật dna microarray tạo chip dna

phân tích vi sinh thực phẩm kỹ thuật dna microarray tạo chip dna
... đoạn DNA gắn chip gọi probe (mẫu dò) Trên chip có hàng nghìn phân tử probe với trình tự giồng www.themegallery.com Kỹ thuật DNA Microarray 2.1 Nguyên tắc chip www.themegallery.com Kỹ thuật DNA Microarray ... www.themegallery.com Lai pha rắn Kỹ thuật DNA Microarray o DNA microarray ( DNA chip hay gene chip) thủy tinh nhựa có gắn đoạn DNA thành hàng siêu nhỏ o Các nhà nghiên cứu sd chip để sàng lọc mẫu sinh học nhằm ... Scribe: Dror Irony and David Oren Tên giảng Hybridization www.themegallery.com L/O/G/O (DNA Hybridization) LAI PHÂN TỬ NỘI DUNG Cơ sở lai phân tử Kỹ thuật DNA Microarray (tạo chip DNA) www.themegallery.com...
 • 33
 • 616
 • 0

phân tích vi sinh thực phẩm mô hình phân tích chi phí của việc điều trị bệnh do nhiễm shigella ở thái lan

phân tích vi sinh thực phẩm mô hình phân tích chi phí của việc điều trị bệnh do nhiễm shigella ở thái lan
... 1= tự chi trả, 0= khác MÔ HÌNH CÔNG THỨC TÍNH CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ Bảng hình hồi quy chi phí điều trị MÔ HÌNH CÔNG THỨC TÍNH CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ Công thức tính chi phí cho lần điều trị bệnh nhân nhiễm ... triển MÔ HÌNH CHI PHÍ để ước tính chi phí điều trị nhiễm Shigella bệnh nhân điều trị bệnh vi n công Thái Lan 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI b) Sơ lược Shigella Bệnh nhiễm vi khuẩn Shigella bệnh vi m ruột ... (UC)) THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI Thực trạng vấn đề điều trị hospitals Saraburi: Regional Hospital MÔ HÌNH CÔNG THỨC TÍNH CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ Mục đích vi c tính toán chi phí Để xác định xem chi phí bệnh...
 • 30
 • 416
 • 0

phân tích vi sinh thực phẩm phương pháp để xác định nguồn gốc ô nhiễm

phân tích vi sinh thực phẩm phương pháp để xác định nguồn gốc ô nhiễm
... cứu: phương pháp để xác định nguồn gốc ô nhiễm (phân biệt giữa nguồn ô nhiễm từ phân người hay từ ô ng vật), hỗ trợ cho các điều tra vi n chất lượng nước Tác giả đưa ba phương ... nêu sơ lược nhiều phương pháp để xác định nguồn ô nhiễm Trong chiếm phần lớn phương pháp vi sinh Có thể thấy vi sinh ứng dụng rộng rãi sống Vi c định lượng vi sinh vật đóng góp không nhỏ nghiên ... đề cập báo Một số phương pháp định lượng Fecal Coliform & Fecal Streptococci hiện Nội dung tác giả đề cập báo Chúng ta cần phải xác định nguồn nước bị nhiễm bẩn phân người hay phân gia súc...
 • 34
 • 459
 • 0

phân tích vi sinh thực phẩm phương pháp phân tích tổng số vi khuẩn hiếu khí

phân tích vi sinh thực phẩm phương pháp phân tích tổng số vi khuẩn hiếu khí
... chứa 10 khuẩn lạc - Nếu đĩa chứa 10 khuẩn lạc, có khuẩn lạc, tính kết theo trường hợp chung báo cáo kết số ước tính x vi sinh vật ml (sản phẩm lỏng) gam (sản phẩm dạng khác) - Nếu tổng số từ đến ... kết Ước lượng VSV hiếu khí (EAPC) Tính số VSV hiếu khí (ACC or APC ) Công thức : N = A x D N : số đơn vi khuẩn lạc g(ml) mẫu A : số khuẩn lạc trung bình mỗi đĩa D : hệ số pha loãng tương ... số đơn vi khuẩn lạc g(ml) mẫu A : số khuẩn lạc trung bình mỗi đĩa D : hệ số pha loãng tương ứng 8 Báo cáo kết thí nghiệm Tính số khuẩn lạc trung bình đếm Tính số lượng VSV hiếu khí (ACC...
 • 42
 • 605
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực hành phân tích vi sinh thực phẩmbáo cáo thực hành phân tích vi sinh thực phẩmtài liệu phân tích vi sinh thực phẩmtrắc nghiệm phân tích vi sinh thực phẩmphân tích vi sinh thực phẩm lê thanh maikỹ thuật phân tích vi sinh vật trong nước thực phẩm và mỹ phẩmkỹ thuật phân tích vi sinhkỹ thuật phân tích vi sinh vậtphân tích vi sinh trong thực phẩmphân tích vi sinh vật trong thực phẩmphân tích vi sinh vật thực phẩmphương pháp phân tích vi sinh trong thực phẩmphương pháp phân tích vi sinh vật trong thực phẩmkỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩmkỹ thuật phân tích vi sinh vật trong nướcNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM