1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Tiến sĩ >

Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ và biện pháp điều trị dự phòng nhiễm khuẩn huyết bỏng tại viện Bỏng Quốc gia

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ biện pháp điều trị dự phòng nhiễm khuẩn huyết bỏng tại viện Bỏng Quốc gia

... Xác định một số yếu tố nguy gây nhiễm khuẩn huyết bỏng tại Viện Bỏng Quốc gia. 2. Đánh giá hiệu quả một số biện pháp điều trị dự phòng nhiễm khuẩn huyết bỏng tại Viện Bỏng Quốc gia. Những ... dục v đo tạo - Bộ quốc phòng Học viện quân y lê đức mẫn nghiên cứu một số yếu tố nguy v biện pháp điều trị dự phòng nhiễm khuẩn huyết bỏng tại viện bỏng quốc gia. Chuyên ... thì nghiên cứu về những yếu tố nguy biện pháp điều trị dự phòng nhiễm khuẩn huyết bỏng là cần thiết cha có nhiều tác giả nghiên cứu. Xuất phát từ những yếu tố đó, chúng tôi nghiên cứu...
 • 27
 • 536
 • 1
Một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu (RLCHLPM) trên người 30, 69 tuổi tại Hà Nội

Một số yếu tố nguy cơ hiệu quả của viên tỏi folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu (RLCHLPM) trên người 30, 69 tuổi tại Hà Nội

... MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIÊN TỎI – FOLATE ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU TRÊN NGƯỜI 30 -69 TUỔI TẠI HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI – ... 1.3. RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU……………………………… 23 1.3.1. Định nghĩa rối loạn chuyển hóa lipid máu ………………………… 23 1.3.2. Phân loại rối loạn chuyển hóa lipid máu ………………………… 23 1.3.3. Tình ... cholesterol, phospholipids do chính nó liên tục tổng hợp ra. 1.2. LIPID MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 1.2.1.Sự điều hòa của nội tiết đối với chuyển hóa lipid Hormon làm tăng thoái hóa lipid: tối thiểu...
 • 130
 • 541
 • 0
Một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi – folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu (RLCHLPM) trên người 30 69 tuổi tại hà nội (tóm tắt)

Một số yếu tố nguy cơ hiệu quả của viên tỏi – folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu (RLCHLPM) trên người 30 69 tuổi tại hà nội (tóm tắt)

... ƯƠNG NGUY N ĐỖ VÂN ANH MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIÊN TỎI FOLATE ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID MÁU TRÊN NGƯỜI 30- 69 TUỔI TẠI HÀ NỘI Chuyên ... giữa một số yếu tố nguy tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu người 30- 69 tuổi tại Nội ”, Tạp chí Y học Dự phòng, Tập XXIII, số 7 (143). 17 Thống nhất với nhận định trên, ... giữa một số yếu tố nguy tình trạng RLCHLPM Từ kết quả nghiên cứu bệnh chứng trên 300 đối tượng 30- 69 tuổi sống ở nội thành Nội năm 2009-2010, chúng tôi có một số kết luận sau: - Tình...
 • 27
 • 508
 • 0
Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên  bắc giang, 2006 2008

Thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên bắc giang, 2006 2008

... MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CAN THIỆP TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG, 2006- 2008 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC - CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG - MÃ SỐ: ... những yếu tố liên quan Cần mô tả được hoàn cảnh thực tế các điều kiện các yếu tố liên quan với vấn đề dinh dưỡng. Phân tích từ những nguyên nhân trực tiếp của vấn đề dinh dưỡng sau ... tinh thần tuổi ấu thơ cũng như khi trưởng thành sau này [ 15] , [53 ]. Đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em giúp cung cấp các thông tin chính xác cập nhật về thực trạng thiếu dinh...
 • 135
 • 816
 • 5
tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

tom tắt luận án nghiên cứu thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

... tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Yên - Bắc Giang, 200 6- 2008” nhằm đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em tại 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTCC/T ... QUẢ NGHIÊN CỨU3.1. Thực trạng suy dinh dưỡng của trẻ em Kết quả đánh giá tình trạng dinh dưỡng của các đối tượngTình trạng suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi (từ 0- 59 tháng tuổi) 3 xã nghiên ... đình đo nhân trắc dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi bố mẹ của trẻ. Đồng thời, xét nghiệm máu xét nghiệmnhiễm giun trẻ em được nghiên cứu. Nghiên cứu can thiệp: nghiên cứu thử nghiệm can thiệp tại...
 • 25
 • 965
 • 0
Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan và biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp trẻ

... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan biện pháp can thiệp tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh với 2 mục tiêu nh sau:1. Nghiên cứu đặc ... Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng xét nghiệm tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin gián tiếp trẻ sơ sinh.2. Đánh giá hiệu quả điều trị chiếu đèn thay máu cho trẻ sơ sinh ... Các nghiên cứu về vàng da nớc ta cũng đà đợc đề cập chủ yếu về lĩnh vực điều trị mà ít đề cập tới đặc điểm lâm sàng của vàng da theo nguyên nhân cũng nh một số yếu tố liên quan đến vàng...
 • 67
 • 790
 • 3
nghiên cứu tình trạng cường cận giáp thứ phát, một số yếu tố liên quan và can thiệp điều trị cường cận giáp thứ phát bằng phẫu thuật cắt tuyến cận giáp chọn lọc ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

nghiên cứu tình trạng cường cận giáp thứ phát, một số yếu tố liên quan can thiệp điều trị cường cận giáp thứ phát bằng phẫu thuật cắt tuyến cận giáp chọn lọc bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

... hưởng đến độ nhạy cảm của tuyến cận giáp với nồng độ Ca bệnh nhân suy thận. 1.3.3.5. Phì đại tuyến cận giáp Phì đại tuyến cận giáp là điểm dễ thấy bệnh nhân tăng ure máu có cường cận giáp ... phẫu thuật. 1.3.5.2. Can thiệp tuyến cận giáp Khi điều trị nội khoa không điều chỉnh được các rối loạn của CCGTP,việc can thiệp TCG được tiến hành. Các biện pháp can thiệp bao gồm cắt TCG, điều ... định điều trị thay thế. Điều trị thay thế thận suy: Có 3 phương pháp+ Thận nhân tạo+ Ghép thận+ Lọc màng bụng Trong phần tổng quan chúng tôi chỉ xin trình bày phần lọc màng bụng liên quan...
 • 75
 • 517
 • 0
Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

... Mô tả tình trạng tăng acid uric huyết thanh người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 2. Xác định một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh tại địa ... 3.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên vùng nông thôn Thái Bình 63 3.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh 75 3.3. Hiệu quả can thiệp ... nồng độ acid uric huyết thanh 85 CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 97 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 97 4.2. Một số yếu tố liên quan...
 • 153
 • 765
 • 5
Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình (tt)

Tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình (tt)

... URIC HUYẾT THANH, YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CHẾ ĐỘ ĂN NGƢỜI 30 TUỔI TRỞ LÊN TẠI CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN THÁI BÌNH Chuyên ngành: Dinh dƣỡng tiết chế Mã số: 62 72 73 10 ... chcc can thip (p <0,05). 18 CHƢƠNG IV. BÀN LUẬN 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình Nghiên cc ...  3.2. Một số yếu tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh Bảng 3.12. Hệ số tương quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với một số chỉ số nhân trắc, huyết áp hóa sinh máu...
 • 28
 • 316
 • 0
luận án tiến sĩ y học thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan và đề xuất giải pháp can thiệp ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

luận án tiến sĩ y học thực trạng thiếu dinh dưỡng, một số yếu tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện việt yên - bắc giang, 2006-2008

... dinh dưỡng, một số y u tố liên quan đề xuất giải pháp can thiệp trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Việt Y n - Bắc Giang, 200 6-2 008” nhằm đánh giá thực trạng thiếu dinh dưỡng trẻ em tại một huyện ... của thực trạng SDD trẻ em Việt Nam. Tỷ lệ SDD trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi qua các cuộc điều tra quốc gia cho th y [ 35] , [42]: 10Bảng 1.2. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi Việt ... ruột trẻ. 3. Đánh giá hiệu quả can thiệp dinh dưỡng cộng đồng trẻ dưới 5 tuổi huyện Việt Y n, tỉnh Bắc Giang. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Khẩu phần ăn nghèo nàn g y ra tình trạng SDD cao và...
 • 134
 • 819
 • 0
Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006 2012

Thực trạng nhiễm HIV STI một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của tỉnh Yên Bái, 2006 2012

... TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/ STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI, 2006- 2012 CHUYÊN NGÀNH: Y ... dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu " ;Thực trạng nhiễm HIV/ STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của ... của tỉnh Yên Bái, 2006- 2012& quot; . 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mô tả thực trạng nhiễm HIV/ STI các yếu tố liên quan người dân tộc Dao 15-49 tuổi tại 3 của tỉnh Yên Bái năm 2006...
 • 161
 • 1,788
 • 0
Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp dự phòng ở người dân tộc Dao tại 3 xã của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

Thực trạng nhiễm HIV-STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của tỉnh Yên Bái, 2006-2012

... TRẦN ĐẠI QUANG THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG NGƯỜI DÂN TỘC DAO TẠI 3 XÃ CỦA TỈNH YÊN BÁI, 2006-2012 CHUYÊN NGÀNH: Y ... LUẬN 130 5.1. THỰC TRẠNG NHIỄM HIV/STI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN NGƯỜI DÂN TỘC DAO 15-49 TUỔI NĂM 2006 130 5.2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP DỰ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/STI NGƯỜI DÂN TỘC DAO ... dân tộc Dao nói riêng. Với các lý do này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu " ;Thực trạng nhiễm HIV/STI, một số yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp dự phòng người dân tộc Dao tại 3 của...
 • 161
 • 555
 • 0
Luận án tiến sĩ y học dinh dưỡng tiết chế tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan và hiệu quả can thiệp chế độ ăn ở người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

Luận án tiến sĩ y học dinh dưỡng tiết chế tình trạng tăng acid uric huyết thanh, yếu tố liên quan hiệu quả can thiệp chế độ ăn người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn thái bình

... 3.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên vùng nông thôn Thái Bình 63 3.2. Một số y u tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh 75 3.3. Hiệu quả can thiệp ... người 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 2. Xác định một số y u tố liên quan tới tình trạng tăng acid uric huyết thanh tại địa bàn nghiên cứu. 3. Đánh giá hiệu quả can thiệp ... nồng độ acid uric huyết thanh 85 CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN 97 4.1. Tình trạng tăng acid uric huyết thanh ngƣời 30 tuổi trở lên tại cộng đồng nông thôn Thái Bình. 97 4.2. Một số y u tố liên quan...
 • 153
 • 406
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏi – folate đối với tình trạng rối loạn chuyển hóa lipid máu rlchlpm trên người 3069 tuổi tại hà nộimô tả một số yếu tố liên quan và tình trạng sgtbsmột số yếu tố nguy cơ và hiệu quả của viên tỏinghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnđặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnmột số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị hủy mô giápmột số yếu tố liên quan tới kết quả điều trị nkh ssny shh htnmột số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạnthực trạng nhiễm hiv bệnh lao afb và đánh giá hiệu quả can thiệp dự phòng ở nhóm nghiện chích ma túy tại tỉnh đắk lắkthực trạng nhiễm khuẩn bàn tay của nhân viên y tế bệnh viện tuyến huyện tỉnh đắk lắk năm 2012 và một số yếu tố liên quanthực trạng nhiễm hiv aids và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc thiểu số đến tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại trung tâm y tế quan hóa thanh hóanghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ