1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Cơ khí - Vật liệu >

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bê măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng măt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của qua trình phay tinh trên máy công cụ cnc

... suất cao và giá thành hạ, cụ thể gia công các chi tiết đó trên máy phay CNC bằng nguyên công gia công tinh. 1.1.1. Các thông số kỹ thuật cần thiết Khi gia công chi tiết trên máy phay CNC cần ... mặt chi tiết gia công. [15]  Ảnh hƣởng các yếu tố hình học phôi đến các thông số hình học của dao , chế độ cắt đến chất lƣợng bề mặt chi tiết. [16]  Nghiên cứu gia công trên máy công cụ CNC ... Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số yếu tố kỹ thuật đến chất lƣợng bề mặt chi tiết để lựa chọn thông số thuật tối ƣu đó là lựa chọn kiểu dụng cụ, đƣờng chạy dao, thông số gá đặt, vận tốc cắt tối...
 • 88
 • 829
 • 4
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ cnc

... chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công. Dựa vào mối quan hệ hình học giữa dao phay đầu cầu và chi tiết gia công trong quá trình phay tinh trên máy công cụ CNC: Giả sử gia công tinh một mặt cong ... giá thành hạ, cụ thể gia công các chi tiết đó trên máy phay CNC bằng nguyên công gia công tinh. 1.1.1. Các thông số kỹ thuật cần thiết Khi gia công chi tiết trên máy phay CNC cần cung cấp các ... cắt đến chất lƣợng bề mặt chi tiết. [16]  Nghiên cứu gia công trên máy công cụ CNC các chi tiết bề mặt hình học phức tạp. [13] Qua đó nhận thấy rằng quá trình phay tinh bằng dao phay đầu...
 • 88
 • 835
 • 0
Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh

... ñến chất lượng bề mặt khi phay tinh. - Đưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết. 5.2. Hướng phát triển của ñề tài - Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết khi gia ... ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy từ ñó ñưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh. 2. Mục tiêu - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi ... bề mặt chi tiết. - Nghiên cứu ảnh hưởng của dao cắt và rung ñộng của hệ thống công nghệ ñến chất lượng bề mặt chi tiết. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng bề...
 • 26
 • 551
 • 0
TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG BẮP NẾP, BẮP NÙ Ở TỈNH AN GIANG” pptx

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG BẮP NẾP, BẮP NÙ Ở TỈNH AN GIANG” pptx

... TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG BẮP NẾP, BẮP NÙ TỈNH AN GIANG” cùng là Viện Lúa chỉ đạt được 4.08 tấn/ha. Giống cho ... tính chất quan trọng: như chất lượng giống bắp nếp của An Giang. Giống bắp nếp được thu thập những vùng canh tác các vùng cù lao cho năng suất cao như An Phú và Phú Tân, Chợ Mới. Các giống ... trồng bắp đều sử dụng các giống bắp lai F1 Hai Mũi Tên Đỏ của công ty Syngenta, bắp lai F1 của công Ty Trang Nông, Bắp nếp của công ty Bảo Vệ Thực Vật An Giang. Và chỉ có 28% còn sử dụng giống...
 • 11
 • 709
 • 2
ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi

ĐỀ TÀI “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi " docx

... số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao giáo dục trẻ 5 tuổi .- Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trẻ 5 tuổi từ đó cô giáo có điều ... phân công phụ trách lớp 5 tuổi tôi nguyện đóng góp một phần nhỏ bé củamình vào việc ứng dụng một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi, ... học tập. -Một số trẻ quá hiếu động nên cũng ảnh hưởng tới việc học tập. -Và khi dạy trẻ một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi ban...
 • 15
 • 898
 • 13
Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

Luận văn:Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh doc

... ñến chất lượng bề mặt khi phay tinh. - Đưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết. 5.2. Hướng phát triển của ñề tài - Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết khi gia ... ñến chất lượng bề mặt chi tiết máy từ ñó ñưa ra các biện pháp ñể nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết máy khi phay tinh. 2. Mục tiêu - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng bề mặt chi ... XUẤT CỦA MÁY Chương 4: THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM BỀ MẶT KHI PHAY TINH VÀ CÁC BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY Chất lượng...
 • 26
 • 407
 • 1
Đề tài “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi

Đề tài “ Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi " ppt

... phân công phụ trách lớp 5 tuổi tôi nguyện đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc ứng dụng một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi, ... các bạn đång nghiÖp tôi quyết định chọn đề tài Một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục trẻ 5 tuổi "với mong muốn đưa những hình ... tập. -Một số trẻ quá hiếu động nên cũng ảnh hưởng tới việc học tập. -Và khi dạy trẻ một số biện pháp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi ban...
 • 14
 • 820
 • 2
Báo cáo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt khí để tạo bề mặt có độ chịu mài mìn và bá dính cao phục hồi các chi tiết máy có chế độ làm việc khắc nghiệt pdf

Báo cáo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt khí để tạo bề mặt có độ chịu mài mìn và bá dính cao phục hồi các chi tiết máy có chế độ làm việc khắc nghiệt pdf

... cánh tầng 2 3 ). Song song với việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt phục hồi các chi tiết chế độ làm việc khắc nghiệt, việc nghiên cứu chế tạo vật liệu phun phủ nh- bột, ... trình công nghệ phục hồi các chi tiết Máy chế độ làm việc khắc nghiệt bằng Công nghệ phun phủ nhiệt 91 5.1. Phân tích lựa chọn kết quả thí nghiệm 91 5.2. Quy trình công nghệ phun phủ phục ... nghiên cứu đề tài 2 quy trình công nghệ đà xác lập sẽ góp phần tích cực với tính thực tiễn cao đẩy nhanh lộ trình ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt phục hồi các chi tiết máy chế độ làm việc...
 • 111
 • 684
 • 0
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY

... BỘ CÔNG THƯƠNG VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ TRẦN VĂN DŨNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHUN PHỦ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT CHI TIẾT MÁY Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ ... tạo mới các chi tiết máy quan trọng, sẽ làm tăng tuổi thọ bền mòn của các chi tiết máy đặc biệt là các chi tiết máy dạng trục có giá thành cao. - Việc nghiên cứu Công nghệ phun phủ kim loại, ... số công nghệ để nâng cao chất lượng lớp phủ, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu làm việc của chi tiết máy là nhiệm vụ có tính cấp thiết cao tại Việt nam. 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên...
 • 25
 • 567
 • 1
sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn lớp 7 về năm học ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong nghành giáo dục

sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn lớp 7 về năm học ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong nghành giáo dục

... nâng cao chất lợng dạy đổi mới chế quản tài chính trong nghành giáo dục. Bản thân tôi thấy rằng trong dạy học ngữ văn áp dụng khoa học công nghệ thông tin (Giáo án điện tử )theo hớng ... việc dạy học văn bản qua ĐèoNgang khiến cá nhân tôi rất băn khoăn trăn trở. Đặc biệt, nhằm thực hiện chủ đề năm học 2008-2009 Năm học ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lợng dạy ... trong tổ chức dạy học một tiết văn bản trong sách giáo khoa ngữ văn 7 theo hớng tích hợp để góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lợng dạy học văn bản. Song, đây chỉ là kinh nghiệm chủ quan...
 • 22
 • 591
 • 1
Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học Chương III các nước Á, Phi và Mĩ La tinh (1945 - 2000) lớp 12 trung học phổ thông (chương trình chuẩn

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học Chương III các nước Á, Phi và Mĩ La tinh (1945 - 2000) lớp 12 trung học phổ thông (chương trình chuẩn

...  Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học Chương III: Các nước Á, Phi La tinh (1945 - 2000) lớp 12 trung học phổ thông chương trình chuẩn  ... dạy học lịch sử con đường hình thành kiến thức cho học sinh với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin “ Ứng dụng công nghệ thông tin vào ... S  Chương III: Các nước Á, Phi La tinh (1945 - 2000)  5.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - ...
 • 106
 • 435
 • 0
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ tại bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang

... DNG CÔNG NGH THÔNG TIN  NÂNG CAO CHT LNG KIM SOÁT NI B TI BO HIM XÃ HI TNH KIÊN GIANG ……………… 60 3.1. Quan đim và phng hng đy mnh hot đng ng dng công ngh thông ... Nguyn Công Chánh - Tôi xin cam đoan công trình nghiên cu “y mnh ng dng công ngh thông tin đ nâng cao cht lng kim soát ni b ti Bo him hi tnh Kiên ... ________________________ NGUYN CÔNG CHÁNH Y MNH NG DNG CÔNG NGH THÔNG TIN  NÂNG CAO CHT LNG KIM SOÁT NI B TI BO HIM XÃ HI TNH KIÊN GIANG Chuyên ngành: K toán...
 • 102
 • 263
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học bằng giáo án điện tửnghiên cứu áp dụng công nghệ phun phủ kim loại để sử lý bề mặt ngoài của trống sấy thay thế mạ crôm trên thiết bị chế biến tinh bột biến tính tiền hồ hóa quy mô công nghiệp docxnghiên cứu ứng dụng công nghệ phủ pvd physical vapor depositionnghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinnghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện nhằm nâng cao văn hóa truyền thống việt namđề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinviện nghiên cứu ứng dụng công nghệ nha trangnghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâynghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men lactic trong bảo quản và chế biến phế thải thủy sảnnghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án chương trình toán khối lớp 3đề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis xây dựng bản đồ hoang mạc hóaviện nghiên cứu ứng dụng công nghệnghiên cứu ứng dụng công nghệnghiên cứu ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch nâng cấp và tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3g wcdmanghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý hoàn tất vải len 100 phần trămNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ