1. Trang chủ >
 2. Công nghệ thông tin >
 3. Hệ thống thông tin >

TIỂU LUẬN WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ THẾ HỆ MỚI TÌM HIỂU WEB NGỮ NGHĨA VÀ RDF – TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG LIB CAMERA

Nền tảng dịch vụ thế hệ mới

Nền tảng dịch vụ thế hệ mới

... một dịch vụ mới. Trước đây việc chuẩnhóa dịch vụ và thực hiện kiểm tra năng lực dịch vụ là nguyên nhân gây trễ đáng kể. VớiIMS để giảm thời gian này, người ta chuẩn hóa các năng lực dịch vụ ... Về mặt dịch vụ, IMS chỉ tập trung đến quản lý dịch vụ, do đó thiếu các ứng dụng “hấp dẫn” mang đặc thù riêng của IMS. Hệ thống IMS khá phức tạp và chi phí để triển khai một hệ thống như thế là ... hội tụ- Hội tụ mạng : sử dụng chung hạ tầng mạng cho các dịch vụ cố định và di động- Hội tụ dịch vụ: có thể truy nhập đến cùng một dịch vụ từ các loại thiết bị và mạng khác nhau.Hội tụ thiết...
 • 27
 • 295
 • 0
Thuật toán viterbi  tiểu luận môn mạng thông tin quang thế hệ mới

Thuật toán viterbi tiểu luận môn mạng thông tin quang thế hệ mới

... là một thuật toán giải mã cho mã chập qua các tuyến thông tin số có nhiễu. Nó được sử dụngtrong cả hai hệ thống CDMA và GSM, các modem số, vệ tinh, thông tin vũ trụ, và các hệ thống mạng cục ... Thuật toán Viterbi không phải là một thuật toán đơnlẻ có thể dùng để giải mã những chuỗi bit mà được mã hóa bởi bất cứ một bộ mã hóachập nào. Thuật toán Viterbi được khởi xướng bởi Andrew Viterbi ... chập và thuật toán giải mã Viterbi được sử dụng trong khoảng hơn một tỉđiện thoại, có thể là lớn nhất trong các loại thuật toán được ứng dụng. Tuy nhiên, hiện tạithì thuật toán xử lý viterbi...
 • 42
 • 1,515
 • 4
TIỂU LUẬN SINH SẢN VÀ PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT “ Tìm hiểu tế bào gốc và ứng dụng của tế bào gốc trong y học”

TIỂU LUẬN SINH SẢN PHÁT TRIỂN CÁ THỂ ĐỘNG VẬT “ Tìm hiểu tế bào gốc ứng dụng của tế bào gốc trong y học”

... m y sinh học của các tế bào để l y lan, xâm nhập vào những tế bào khác phát triển thnh bnh ung th [5]. Lê Thị Thanh Tâm30 Tiểu luận Sinh sản phát triển thể ®éng vËtTiêm tế bào gốc ... dạng đa tiềm năng, có các kiểu tế bào gốc khác nhau gồm tế bào gốc tạo máu, tế bào gốc nội mạc các tế bào gốc trung mô. Các tế bào gốc máu hình thành nên máu, các tế bào gốc nội mạc hình thành ... tăng trưởng huyết thanh. Trong trường hợp nuôi tế bào gốc phôi người, cần phải có các tế bào động vật để duy trì làm cho tế bào phát triển trong đĩa c y. Sản phẩm động vật thể chứa những...
 • 48
 • 1,159
 • 1
LUẬN VĂN: Nguyên lý, thực hành hướng dẫn du lịch và thực tế hoạt động của công ty trong kinh doanh du lịch, lữ hành và các dịch vụ liên quan pptx

LUẬN VĂN: Nguyên lý, thực hành hướng dẫn du lịch thực tế hoạt động của công ty trong kinh doanh du lịch, lữ hành các dịch vụ liên quan pptx

... Nguyên lý, thực hành hướng dẫn du lịch thực tế hoạt động của công ty trong kinh doanh du lịch, lữ hành các dịch vụ liên quan. 2.1.1.Cơ sở lý luận về hướng dẫn du lịch: Với ... trách. LUẬN VĂN: Nguyên lý, thực hành hướng dẫn du lịch thực tế hoạt động của công ty trong kinh doanh du lịch, lữ hành các dịch vụ liên quan ... cao của hướng dẫn viên. 2.2 Nội dung 2: Hoạt động marketing thị trường khách du lịch xu hướng mới trong du lịch, ưu tiên nghiên cứu những cơ hội thách thức trong kinh doanh du lịch ở các...
 • 17
 • 543
 • 1
TÌM HIỂU VỀ MỘT WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TRONG ĐÓ CÓ TÍCH HỢP CÁC CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC ĐỂ CÓ THỂ TIẾN HÀNH ĐẦY ĐỦ

TÌM HIỂU VỀ MỘT WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TRONG ĐÓ CÓ TÍCH HỢP CÁC CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁC ĐỂ CÓ THỂ TIẾN HÀNH ĐẦY ĐỦ

... TỬ PHỤCVỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, TRONG ĐÓ CÓ TÍCH HỢP CÁC CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN VÀ CÁC DỊCH VỤHỖ TRỢ KHÁC ĐỂ CÓ THỂ TIẾN HÀNH ĐẦY ĐỦ MỘT GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN.Giảng viên hướng dẫnThS.Trần ... với vài triệu độc giả,Nhóm 3_K45.QT QHCC4 ĐẠI HỌC HUẾKHOA DU LỊCH  BÀI TẬP NHÓMMÔN : THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬĐề Bài: TÌM HIỂU VỀ MỘT WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHỤCVỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH, ... gia thương mại điện tử ở mức độ cao ứng dụng công nghệ thông tin chuyên sâu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.Lợi ích thương mại điện tử: Thương mại điện tử được xem là một côngcụ hỗ trợ...
 • 19
 • 895
 • 7
Tiểu luận : Bán lẻ và các dịch vụ trực tuyến

Tiểu luận : Bán lẻ các dịch vụ trực tuyến

... Công ty tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam Dịch vụ việc làm trực tuyến Sau dịch vụ du lịch, một trong những dịch vụ trực tuyến thành công nhất của Internet là dịch vụ việc làm (các trang web ... bị khai tử Bán lẻ các dịch vụ trực tuyến TS. Nguyễn Quang TrungThành viên:Nguyễn Thanh SangNguyễn Thanh ĐiềnMai Bá NamPhan Trịnh Dũng TâmVõ Trí Dũng Xu hướng bán lẻ trực tuyến 1.Thương ... Du lịch- Dịch vụ chuyên nghiệp: tài chính, luật- Dịch vụ kinh doanh: tư vấn, quảngcáo, marketing…- Dịch vụ sức khỏe- Dịch vụ giáo dục Lĩnh vực dịch vụ trực tuyến Sức khỏeDu lịchVận...
 • 39
 • 367
 • 0
BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ WEB CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN: Tích hợp ứng dụng trong cổng thông tin

... Liferay/0+,?J'(.'(+#/'(+0'0ph,4<"3'("a%DL+PK0%#?d'(++#&"+#05+c5lZ(0x%+!"##$%"Y"&'()*'('(-K0PK-DL+(04-)0]''(?J0)A'(ld'MS01'c5+NY"%#?d'(+#&"ls+,f0)K0+r+!"##$%+_'(+,U'#)0='l5'+!"##$%+-K'eL%-,+Sh+N?j0lF<SKef'(+.'(c5+'#g'(c#Y"'#43(0g4"Y"+_'(+!"##$%\6G III. Tích hợp ứng dụng trong Cổng thông tin 1. Tổng quan v tớch hp ng dng!"##$%"Y"&'()*'(uheld'S|+#K'#DL+'Q'+f'(uheS01'c5+c#/'(%#f0SKDL++Y"P*)=)K'(N}#/'("s"/'(+#&"'K-"#-P0]"+!"##$%+^++,-'(DL++#J0(04''('DKc#/'("siXlz'('#a+NAi4-l0'v4M0ph,4<"#-%#%lC+l?$"iX+!"##$%,01'(Pj0'(3z'SX"+^0+#0Z3N!"##$%0ph,4<-,+4Se0"Y"+#K'#%#_'"si'Pj0'#43PK'(3z'SX""s+#Z"#-,a+'#0Q3S-C0c5+O3fc#Y"'#43\ã ... +4+05%+*"(0f0+#!"#,„,K'("Y"+!'#'E'("[4.'(+#/'(+0'0ph,4<PKSKD"Y"#'K-"#x'((0x%eC'+C-l?$"'#0Q3'#a++,-'(eK0+-Y'c0'#+5"[4eC'N1.3. Tích hợp ứng dụng trong Liferay/0+,?J'(.'(+#/'(+0'0ph,4<"3'("a%DL+PK0%#?d'(++#&"+#05+c5lZ(0x%+!"##$%"Y"&'()*'('(-K0PK-DL+(04-)0]''(?J0)A'(ld'MS01'c5+NY"%#?d'(+#&"ls+,f0)K0+r+!"##$%+_'(+,U'#)0='l5'+!"##$%+-K'eL%-,+Sh+N?j0lF<SKef'(+.'(c5+'#g'(c#Y"'#43(0g4"Y"+_'(+!"##$%\6G ... Š%h'W-"04SNd'SKP05+%-,+Sh+M'53eC'O3h'+#3L"Pj0"Y"+0]'!"#R(4)(h+TM0ph,4<"s+#ZS?3+,g+,X"+05%"Y"+0]'!"#S1'".'(+#/'(+0'+#/'(O34#’+,$Š%h'W-"04S"[40ph,4<NY"c#Y0'0]DM+#X"+#ZPK#K'#lL'("[4Š%h'W-"04Sl?$"l@'#'(#ˆ+,-'("Y"l{"l0ZDc·+#3q+"[4'sl?$"Y'#`Cl5'"Y"c#Y0'0]D+?d'(l?d'("[40ph,4<NY"o#?j'(`€#L0"[4Š%h'W-"04S"#-%#†%'#0Q3"/'(P0]"%#&"+C%+,1'&'()*'("[4eC'l?$"#-K'+#K'#N5.5. Các kỹ thuật tích hợp nâng cao0ph,4<+#qD"#!"…'"3'("a%'#0Q3+A<"#>'+!"##$%c#0'#g'(+#&"def'c#/'(#-C+lL'(N!)*M'#0Q3#]+#^'()gS0]3)-4'#'(#0]%l?$"+!"##$%iƒ)*'(PK0+#Z+#&""[4c1'#'#‚'+0''#?W#4<+#qD"#!c5+#$%c1'#+0''#‚'"[4,01'(0ph,4<Pj0c05'+,x"#?j'(uheN#g'((0f0%#Y%'#‚'+0''K<`ƒSyc#f'E'("[4S’0DC'(Ml@'#)C'(+,4-l.0)gS0]3"[4'#g'(&'()*'(c#Y"'#43MPK+#4<l.0c#/'(+#ZG:...
 • 40
 • 732
 • 0
Sử dụng và quản lý workflow trong liferay 6 (BÀI TẬP LỚN MÔN: CÔNG NGHỆ WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)

Sử dụng quản lý workflow trong liferay 6 (BÀI TẬP LỚN MÔN: CÔNG NGHỆ WEB CÁC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN)

... H NIVIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN V TRUYỀN THÔNG********************BI TẬP LỚN MÔN: CÔNG NGHỆ WEB V CC DỊCH VỤ TRỰC TUYẾNCHỦ ĐỀ 12: Sử dụng quản workflow trong liferay 6 Giáo viên ... thể quản mọi thứ trong community29 Báo cáo công nghệ Web dịch vụ trực tuyến GVHD: TS.Tạ Tuấn AnhTrước tiên chúng ta xác định lược đồ.Đối với liferay Workflow sử dụng Kaleo .Liferay -workflow- definiton -6_ 0_0.xsd ... cáo công nghệ Web dịch vụ trực tuyến GVHD: TS.Tạ Tuấn Anh5.2. Định nghĩa qui trình nghiệp vụ trong file XMLTrước tiên chúng ta xác định lược đồ.Đối với liferay Workflow sử dụng Kaleo. Liferay -workflow- definiton -6_ 0_0.xsd...
 • 65
 • 2,631
 • 3
tiểu luận ĐỊNH GIÁ các DỊCH vụ của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại

tiểu luận ĐỊNH GIÁ các DỊCH vụ của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại

... nhu cầu của họ về dịch vụ của ngân hàng vào một ngân hàng 12/25/144.3 Định giá dịch vụ ngân hàng 2. Các phương pháp định giá b. Phương pháp định giá cá biệt (mô hình đặt giá hẹp) Định giá trên ... Chương 4 : ĐỊNH GIÁ CÁC DỊCH VỤ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI12/25/14NỘI DUNG Các loại giá sản phẩm và phương pháp định giá sản phẩm của ngân hàng thương mại - Các loại giá sản phẩm (Lãi ... chống đỡ rủi ro của ngân hàng 12/25/144.3 Định giá dịch vụ ngân hàng 2. Các phương pháp định giá a. Phương pháp tổng hợp chi phí và thu nhập (mô hình đặt giá rộng) Định giá các sản phẩm trên...
 • 35
 • 1,014
 • 7
Tiểu luận web và các dịch vụ thế hệ mới tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong web ngữ nghĩa

Tiểu luận web các dịch vụ thế hệ mới tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong web ngữ nghĩa

... lồng các truy vấn [7]. Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa 12 3.1.3. TRIPLE TRIPLE thể hiện tốt trong cả hai dạng ngôn ngữ truy vấn ngôn ngũ luật trong ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Tiểu luận môn: Web các dịch vụ thế hệ mới Đề tài: Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa. Giảng viên hướng dẫn : TS. Phạm ... TopicMaps) cũng cho phép đặc tả truy vấn không đầy đủ hoặc dựa trên dạng (pattern-based). Tìm hiểu ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SPARQL trong Web ngữ nghĩa 4 2. Ngôn ngữ truy vấn SPARQL...
 • 20
 • 401
 • 0
TIỂU LUẬN WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ THẾ HỆ MỚI TÌM HIỂU WEB NGỮ NGHĨA VÀ RDF – TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG LIB CAMERA

TIỂU LUẬN WEB CÁC DỊCH VỤ THẾ HỆ MỚI TÌM HIỂU WEB NGỮ NGHĨA RDF TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG LIB CAMERA

... NỘIVIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG * TIỂU LUẬNHỌC PHẦN: WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ THẾ HỆ MỚIMÃ HỌC PHẦN: IT6210TÊN ĐỀ TÀITÌM HIỂU WEB NGỮ NGHĨA VÀ RDF TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG LIB CAMERA Giảng ... Loan 14 Tìm hiểu Web ngữ nghĩa RDF, Truy vấn dữ liệu trong Lib camera 3.4.2. Thực hiện xây dựng HignOnt Vấn đề xây dựng ontology tương tự như cách người dùng nhập dữ liệu vào cơsở dữ liệu. ... 2/2013 Tìm hiểu Web ngữ nghĩa RDF, Truy vấn dữ liệu trong Lib camera MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 4Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SEMANTIC WEB 51.1. Web ngữ nghĩa (Semantic Web) 51.1.1. Giới thiệu 51.1.2. Web...
 • 18
 • 567
 • 7
Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính TÌM HIỂU THUẬT TOÁN RSA VÀ ỨNG DỤNG

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính TÌM HIỂU THUẬT TOÁN RSA ỨNG DỤNG

... Adleman RSA 3 Nguyễn Hữu Lộc | CH1301023Đề tài: Tìm hiểu thuật toán RSA ứng dụng PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn [TOÁN HỌC CHO KHOA HỌC MÁY TÍNH]CHƯƠNG I.CƠ SỞ TOÁN HỌC VỀ SỐ NGUYÊN VÀ CÁC THUẬT TOÁN1.1. ... Hữu Lộc | CH1301023Đề tài: Tìm hiểu thuật toán RSA ứng dụng PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn [TOÁN HỌC CHO KHOA HỌC MÁY TÍNH]CHƯƠNG II: TÌM HIỂU VỀ MẬT MÃMật mã học khoa học nghiên cứu sự an toàn, ... mới, RSA 1024 bit đã bị bẻ gãy trong 100 giờ.20 Nguyễn Hữu Lộc | CH1301023Đề tài: Tìm hiểu thuật toán RSA ứng dụng PGS.TS. Đỗ Văn Nhơn [TOÁN HỌC CHO KHOA HỌC MÁY TÍNH]CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG...
 • 34
 • 533
 • 0
NHẬP KHẨU SẢN PHẨM VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM ĐIỆN THOẠI GSM mẫu V306

NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM ĐIỆN THOẠI GSM mẫu V306

... HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ  TIỂU LUẬN MÔN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: NHẬP KHẨU SẢN PHẨM VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐI KÈM ĐI N THOẠI GSM mẫu V306 Lớp ... 1.1.3. Lĩnh vực kinh doanh:  Đi n thoại di động GSM  WCDMA đi n thoại di động  CDMA đi n thoại di động  Thẻ dữ liệu 3G  Đi n thoại di động G + C  Đi n thoại thông minh 1.2. BÊN ... năm từ khi thành lập đến nay: 1.2.2. Giao dịch thực hiện: Nhập khẩu sản phẩm các dịch vụ đi kèm tên GSM handset mẫu V306 sản xuất bởi Shenzen Fortune Ship Technology, Ltd 1.2.3. Ngân...
 • 32
 • 553
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận web ngữ nghĩadịch vụ thế hệ mớiweb và dịch vụ thế hệcác chỉ tiêu không hài lòng về dịch vụ thẻ atmtiểu luận môn quản trị dịch vụtiểu luận về chất lượng dịch vụBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ