1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

30 đề ôn thi ĐH năm 2013

30 đề ôn thi ĐH môn Toán khóa 2007-2008 (Kèm đáp án)

30 đề ôn thi ĐH môn Toán khóa 2007-2008 (Kèm đáp án)

... số : a) Có năm chữ số khác nhau và chữ số 7 luôn có mặt một lần b) Có sáu chữ số sao cho các số này luôn lẻ; chữ số đứng ở vị trí thứ ba luôn chia hết cho 6? Câu V. 1. Tìm giá trị lớn nhất ... phẳng (P): x+y+z-2 = 0 và vuông góc với đường thẳng xy10(d) :4y z 1 0+ −=⎧⎨+ +=⎩ 3. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) ... trường trung học có 8 thầy dạy toán, 5 thầy dạy vật lý, và ba thầy dạy hóa học. Chọn từ đó ra một đội có 4 thầy dự đại hội. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để có đủ ba bộ môn? 2. Cho phương trình cos4...
 • 60
 • 350
 • 1
Bài giảng DE ON THI DH -NAM 2011

Bài giảng DE ON THI DH -NAM 2011

... tốc ánh sáng trong chân không c=3.108(m/s); độ lớn điện tích của electron là e = 1,6.10-19C. Công thoát electron của nhôm là 3,45 eV. Để xảy ra hiện tượng quang điện nhất thi t phải chiếu ... chuyển quỹ đạo của electron.C. electron chuyển lên quỹ đạo L rồi sau đó chuyển thẳng lên quỹ đạo N.D. eletron chuyển thẳng từ quỹ đạo dừng K lên quỹ đạo dừng N.Câu 49: Trong quang phổ vạch của ... chuyển động trong một phần của từng chu kỳ;D. tác dụng một ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian với tần số bất kỳ vào vật dao động. Trang 3/5_Mã đề thi 405 Döông Huy PhongTRƯỜNG THPT...
 • 5
 • 349
 • 0
42 Đề ôn thi TNTHPT năm 2013 – 2014

42 Đề ôn thi TNTHPT năm 2013 – 2014

... điểmphân biệt A,B sao cho tuếp tuyến với đồ thị tại hai điểm A,B vuông góc nhau .3 42 Đề ôn thi TNTHPT năm 2013 2014 o0o đề số 1I . PHN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm ) Câu I ( 3,0 ... đáy R và thi t diện qua trục là tam giác đều. Một hình trụ nội tiếp hình nón có thi t diện qua trục là hình vuông . Tính thể tích của khối trụ theo R.Câu V. (1 điểm). Cho ba số thực không âm ... cao :Câu IV.b Trong không gian cho hai điểm A(1;0;-2) , B( -1 ; -1 ;3) và mặt phẳng (P) : 2x y +2z + 1 = 0 1. Viết phương trình mặt phẳng ( Q) qua hai điểm A,B và vuông góc với mặt phẳng(P)2....
 • 40
 • 387
 • 0
30 đề ôn thi ĐH CĐ môn Vật Lý có đáp án Tập 1 Đoàn Văn Lượng

30 đề ôn thi ĐH CĐ môn Vật Lý có đáp án Tập 1 Đoàn Văn Lượng

... Trang - 12 - Tập 1: 30 đề thi thử đại học Thầy Lượng gửi tặng doanvluong@gmail.comĐỀ THI ĐẠI HỌC Năm 2 013 – 2 014 MÔN VẬT LÝ (Mã đề 304 )(thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề) ... doanvluong@gmail.com-ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 302 1 D 11 D 21 D 31 A 41 A2 D 12 C 22 D 32 B 42 D3 D 13 A 23 D 33 A 43 A4 B 14 A 24 B 34 D 44 A5 D 15 C 25 C 35 A 45 D6 B 16 D 26 A 36 B 46 C7 A 17 A 27 A 37 C 47 A8 B 18 ... viét ta có: ( )2 1 2 L CR R Z Z .= −- Khi ( ) 1 1 1 12 222 1 1 2 1 1 1 0 6 1 L CR RR R cos , .RR R RR Z ZRϕ= ⇒ = = = =++ −+- Khi ( )2 22 22 22 1 2 1 222 1 0 8 1 L CR...
 • 126
 • 1,692
 • 2
30 đề ôn thi ĐH CĐ môn Vật Lý có đáp án Tập 3 Đoàn Văn Lượng

30 đề ôn thi ĐH CĐ môn Vật Lý có đáp án Tập 3 Đoàn Văn Lượng

... dạng đề: Trần Văn Hậu (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 49 - Tập 3: 30 đề thi thử đại học Thầy Lượng gửi tặng doanvluong@gmail.com ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - Đề 021 Môn: Vật ... trường đều. Tổng hợp và định dạng đề: Trần Văn Hậu (0978.919.804) tranvanhauspli25gvkg@gmail.com Trang - 23 - Tập 3: 30 đề thi thử đại học Thầy Lượng gửi tặng doanvluong@gmail.comĐỀ THI THỬ ... electrôn bật ra khỏi catốt đều đến được anốt.D. số electrôn bật ra khỏi catốt bằng số phô tôn ánh sáng chiếu vào catốt.Câu 35 . Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng, ánh sáng đơn...
 • 134
 • 739
 • 0
30 đề ôn thi ĐH CĐ môn Vật Lý có đáp án Tập 2 Đoàn Văn Lượng

30 đề ôn thi ĐH CĐ môn Vật Lý có đáp án Tập 2 Đoàn Văn Lượng

... có: Dịnh hàm số cosin cho tam giác AMB ta : 2 2 2 MB AM AB 2. AM.AB.cos= + − ϕ 2 2 2 AM AB MBcos 2. AM.AB+ −ϕ = 2 2 2 5 20 2 25 2 2 2. 5 .20 2 + −= =Câu 49. Hạt nhân phóng xạ 23 4 92 Uphát ... ) 2 2 2 2 20 80 100100 20 .80 40L CU UPPZ Z+ = = → =− = = ( ) 2 21 1 2 21 82 L CU UP RR Z Z= =+ −. Tương tự: 2 2 122 UP ≈Giải câu 10. Chọn B ( )( )00 20 61 20 6 20 6 20 61 ... Tập 1: 30 đề thi thử đại học Thầy Lượng gửi tặng doanvluong@gmail.comĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm 20 13 – 20 14MÔN VẬT LÝ (Mã đề 011)(thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề) Cho...
 • 149
 • 664
 • 0
30 đề ôn thi ĐH môn toán

30 đề ôn thi ĐH môn toán

... giác mà cả 3 cạnh của nó đều không phải là cạnh của thập giác ?Câu 9: Cho 3 số không âm x,y,z thỏa mãn điều kiện x+y+z=1. Chứng minh rằng: 27720 ≤−++≤ xyzzxyzxyĐỀ 24Câu 1: Cho hàm số mmxxxy ... giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm O của tam giác ABC. Một mặt phẳng (P) chứa BC và vuông góc với AA’, cắt hình lăng trụ ABC.A’B’C’ theo 1 thi t ... A(a;0); B(0;b) (a, b khác nhauvà đều khác 0). M là 1 điểm di động trên Oy; M không trùng gốc tọa độ O1) Đường thẳng vuông góc với MA tại A và đường thẳng vuông góc với MB tại B, cắt nhau tại...
 • 28
 • 362
 • 0
ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ – Mã đề thi :225 docx

ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ – Mã đề thi :225 docx

... sinh một cặp “hạt + phản hạt” từ các phôton Trang 1/5 _ đề thi 225 ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ đề thi :2 25 Phần I: Phần chung. Câu 1. Cường độ dòng điện trong mạch dao động ... 22484X. Câu 39. Một vật dao động điều hòa, khi vật đi từ vị trí cân bằng ra điểm giới hạn thì A. chuyển động của vật là chậm dần đều. B. thế năng của vật giảm dần. C. vận tốc của vật giảm dần. ... định có biểu thức u =100 6 cos(100 )( ).4t V Dùng vôn kế có điện trở rất lớn lần lượt đo điện Trang 5/5 _ đề thi 225 Phần II: Dành cho chương trình nâng cao. Câu 41. Người ta dùng...
 • 6
 • 289
 • 0
ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 3 docx

ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 3 docx

... nhau thêm 480kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải l : ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 3 Câu 1: Trong dao động điều hoà th : vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ. ... các kết quả sau? A. 19,69.1 0 -3 W. B. 20.1 0 -3 W. C. 21.1 0 -3 W. D.19,84.1 0 -3 W. Câu 2 2: Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ. Trong hộp kín s : A. Có điện trường. B. Có ... A. 600 B. 30 0 C. 400 D. 450 Câu 3 1: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về ảnh của vật qua gương cầu? Vật thật qua gương cầu lồi luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. Vật thật ở...
 • 6
 • 195
 • 0
ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ Đề số 8 pps

ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ Đề số 8 pps

... vạch màu trên nền tối C. Gồm một số vạch tối trên nền quang phổ liên tục D. Gồm một số vạch đen trên nền trắng ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN : VẬT LÍ Đề số 8 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ ... B. 2,98A. C. 2A. D. 6,67A. Câu 1 8: Một mạch dao động LC có độ tự cảm L = 21 mH và tần số dao động riêng là 250 kHz ứng với điện dung C của tụ điện bằng: A 6,36.10-10 F B. 3, 18. 10-10 ... C. 3, 18. 10-12 F. D. 0,636.10-12 F. Câu 1 9: Sóng điện từ và sóng cơ học không cùng tính chất nào sau đây: A có hiện tượng phản xạ . B. có mang năng lượng. C. truyền được trong chân không....
 • 6
 • 263
 • 0
ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN LÝ ĐỀ 3 ppt

ĐỀ ÔN THI ĐH NĂM 2011 MÔN LÝ ĐỀ 3 ppt

... trong vùng tử ngoại 33 . Hạt nhân nguyên tử urani 235 92Ucó bao nhiêu nơtron và proton a. Z = 92, N = 1 43 b. Z = 1 43, N = 92 c. Z = 92, N = 235 d. Z = 235 , N = 9227. 34 .Một lượng chất phóng ... 7h30p b. 15h c. 22h30p d. 30 h 38 . Mạch dao động điện từ LC có chu kỳ a. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C b. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L c. phụ thuộc vào cả L và C d. không ... hạt nhân nguyên tử có trong 100g iôt phóng xạ 131 53 I. a. 4,595.10 23 hạt b. 45,95.10 23 hạt c. 5,495.10 23 hạt d. 54,95.10 23 hạt 37 . 2411Nalà chất phóng xạ với chu kì bán...
 • 2
 • 128
 • 0
30 đề ôn thi ĐH năm 2013

30 đề ôn thi ĐH năm 2013

... Phạm Ngọc Sơn soạn các đề 11-20, Phạm Thị Bình soạn các đề 21 -30. Phần thứ nhất : 30 đề thi trắc nghiệm, mỗi đề thi tơng đơng một đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trong ... ở trờng phổ thông chúng tôi biên soạn sách 30 đề thi trắc nghiệm hoá học luyện thi đại học, cao đẳng. Trần Trung Ninh chủ biên và soạn các đề từ 1-10, Phạm Ngọc Sơn soạn các đề 11-20, Phạm ... lệch. Cung cấp một lợng thông tin phản hồi lớn, làm cơ sở cho việc điều chỉnh kế hoạch dạy học. - Dễ dàng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để tổ chức thi, chấm bài một cách nhanh...
 • 253
 • 459
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đh năm 2013đề ôn thi đh khối c năm 2011đề thi đh năm 2013 môn toánđề thi đh năm 2013 môn vănđề cương ôn thi bhxh năm 2013cac chuyen de on thi dh mon vat ly 2013đề thi đh năm 2013 môn toán khối ade on thi dh mon toan nam 2011chuyên đề ôn thi đh môn toántài liệu ôn thi đh năm 2010đề ôn thi đh toán khối bđề ôn thi khối b 2013chuyên đề ôn thi đh môn hóađề ôn thi cuối năm lớp 4tài liệu ôn thi thuế năm 2013Biện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP