BÀI tập về câu bị ĐỘNG

Bài tập về câu bị động (có đáp án)

Bài tập về câu bị động (có đáp án)
... driving test./ Alice was believed to pass the driving test. BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGTHỂ BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this flower every morning.2.John ... told me that his football team had played well last season.BỊ ĐỘNG VỚI NHỮNG ĐỘNG TỪ SAI BẢO.EXERCISE 4:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.I had my nephew paint the gate last week.2.She will ... a football match.20.Have you finished the above sentences?THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU CƠ BẢNEXERCISE 2:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.The waiter brings me this dish.2.Our friends send these...
 • 4
 • 105,310
 • 5,762

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG
... my birthday.I was given a present on my birthday by my friend.BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this flower every morning.2.John invited ... had been+P2II/THỂ BỊ ĐỘNG CỦA MODAL VERB1/ Cấu trúc 1: S + modal Verb +Verb infinitive(Vinf) Dùng để chỉ hành động xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.>>> Thể bị động S+modal verb ... was suggessted that a new car be bought.X/ BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC CHỦ NGỮ GIẢ " IT".Công thức: It + be + adj + for sb + to do st.>> ;Bị động: It + be + adj + for st + to be done.EX:...
 • 10
 • 13,604
 • 78

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động
... là typed mailed, có cùng một túc từ là letters. Vì vậy ta có cách đổi câu bị động như sau: - Kết quả: The letters were typed and mailed this morning. (câu bị động) 2. Câu bị động đặc ... made us do this. (câu chủ động) = We were made to do this. (câu bị động) They let him go (câu chủ động) = He was allowed to go = He was let to go. - Lưu ý: Khi đổi sang câu bị động, từ “LET” nên ... homework the report. Với câu dạng 2 động từ 2 túc từ, ta có cách đổi như sau: - My homework has been done and the report has been typed. (câu bị động) 3. Câu bị động đặc biệt dạng 3: Cấu...
 • 25
 • 14,302
 • 1,374

Tổng hợp bài tập về câu bị động

Tổng hợp bài tập về câu bị động
... week.5.It was discovered that this cotton was grown in Egypt. BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGTHỂ BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this flower every morning.2.John ... a football match.20.Have you finished the above sentences?THỂ BỊ ĐỘNG CÁC MẪU CÂU CƠ BẢNEXERCISE 2:CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.The waiter brings me this dish.2.Our friends send these...
 • 4
 • 4,113
 • 140

BÀI TẬP VỀ CÂU CHỦ ĐỘNG, CÂU BỊ ĐỘNG DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

BÀI TẬP VỀ CÂU CHỦ ĐỘNG, CÂU BỊ ĐỘNG DÙNG CỤM C – V ĐỂ MỞ RỘNG CÂU
... khôn chu c dấu bôi v i* Bài tập 9. Thử phát hiện c i hay trong bài thơ sau?3 Tên em:………………………. BÀI TẬP V C U CHỦ ĐỘNG, C U BỊ ĐỘNG DÙNG C M C V ĐỂ MỞ RỘNG C U Bài tập 1: Chuyển đổi c u chủ ... mở rộng c u * Bài tập 1: Tìm c c c m C V làm thành phần c u trong c c c u sau v v cho biết c m C V đó mở rộng thành phần nào? 1. C ch mạng tháng Tám thành c ng đêm lại đ c lập tự do cho ... ngữ cho c c danh từ trong c c c u sau:1. Bài báo rất hay.2. Cuốn sách c nhiều tranh minh họa.* Bài tập 4: Tìm c m C V làm thành phần phụ ngữ c a c m từ trong c c c u sau. Hãy cho biết c m...
 • 7
 • 22,213
 • 337

bai tap ve cau bi dong

bai tap ve cau bi dong
... house?72. How many books are you going to give him tomorrow?73. How many people will they meet at the bus stop next month?74. How much money have they given the boy this morning?75. How many girls ... boxes does Tom give for the boy every night?82. How can you spell this word?83. How did you bring that case home?84. How will he buy pens and books tomorrow morning?85. How have you learnt English ... meeting recently?76. How many bicycle can they sell to the customer in a day?77. How many cats does Tom bring from the market?78. How many pupils does Mrs Lan teach everyday?79. How many tables...
 • 3
 • 1,394
 • 17

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG

CẤU TRÚC và bài tập về câu bị ĐỘNG
... my birthday.I was given a present on my birthday by my friend.BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGEXERCISE 1: CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG BỊ ĐỘNG.1.My father waters this flower every morning.2.John invited ... kiến người khác làm gì chỉ thấy 1 phần của hành động hoặc 1 hành động dand diễn ra bị 1 hành động khác xen vào)EX: Opening the door, we saw her overhearing us.2/ Cấu trúc 2: S + Vp + sb + ... sented C. will be send D. will been sent V/ BỊ ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC " NHỜ AI LÀM GÌ".Chủ động: S + have(get) + sb + (to)Vinf>>> ;Bị động: S + have/ get + st +done.EX: I have my...
 • 10
 • 8,036
 • 93

BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc

BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG doc
... A) The documents was being delivered to the department by Martha. B) The documents was delivered to the department by Martha. C) The documents was being delivering to ... department by Martha. C) The documents was being delivering to the department by Martha. D) The documents is being delivered to the department by Martha. 14. The mayor is going to open a new...
 • 3
 • 1,460
 • 27

Bài tập về câu bị động

Bài tập về câu bị động
... by the delegates.D) The information had received before the recess the delegates.2 BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGI. Change the following sentences into passive voice1. They gave the job to Amy and...
 • 9
 • 4,757
 • 190

Bài tập về câu bị động

Bài tập về câu bị động
... summer.15.The Greens had a carpet cleaner clean their carpet. BÀI T P V CÂU B Đ NGẬ Ề Ị ỘTH B Đ NGỂ Ị ỘEXERCISE 1: CHUY N CÁC CÂU SAU SANG B Đ NG.Ể Ị Ộ1.My father waters this flower every ... football match.20.Have you finished the above sentences?TH B Đ NG CÁC M U CÂU C B NỂ Ị Ộ Ẫ Ơ ẢEXERCISE 2:CHUY N CÁC CÂU SAU SANG B Đ NG.Ể Ị Ộ1.The waiter brings me this dish.2.Our friends ... had played well last season.B Đ NG V I NH NG Đ NG T SAI B O.Ị Ộ Ớ Ữ Ộ Ừ ẢEXERCISE 4:CHUY N CÁC CÂU SAU SANG B Đ NG.Ể Ị Ộ1.I had my nephew paint the gate last week.2.She will have Peter wash...
 • 4
 • 1,379
 • 9

Bài tập về câu chủ động bị động có đáp án

Bài tập về câu chủ động bị động có đáp án
... đợc các bài tập trắc nghiệm và tự luận về câu bị động thì học sinh phải nắm chắc cấu trúc câu bị động , làm đợc các bài tập viết về chuyển sang câu bị động thì sẽ dễdàng làm đợc các bài tập trắc ... 1 : Từ để hỏi chức năng là tân ngữ trong câu chủ động. Với dạng câu hỏi này việc chuyển sang câu bị động rất đơn giản vì từ để hỏi đó sẽ chứcnăng là chủ ngữ trong câu bị động. Eg: Active: ... chalk board.1. Dạng bài tập chuyển câu chủ động sang câu bị động với các cấu trúcđặc biệt:2.1 Dạng câu hỏi từ để hỏi:2.1.1)Đối với những câu hỏi từ để hỏi, chúng ta thể chia làm hai...
 • 12
 • 11,337
 • 23

Bài tập về câu bị động

Bài tập về câu bị động
... BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNGChuyển câu chủ động thành câu bị động 1)People are killing wild animals for food 2)The author has written ... forest 21)Someone has already told him to report to the hedmaster tomorrow Chuyển câu chủ động thành câu bị động 1. Someone cleans the floor every morning. 2. They cancelled all the flights...
 • 2
 • 1,240
 • 7

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động

Tổng hợp lý thuyết và bài tập về câu bị động
... typed mailed, có cùng một túc từ là letters. Vì vậy ta có cách đổi câu bị động như sau: - Kết quả: The letters were typed and mailed this morning. (câu bị động) 2. Câu bị động đặc ... made us do this. (câu chủ động) = We were made to do this. (câu bị động) They let him go (câu chủ động) = He was allowed to go = He was let to go. - Lưu ý: Khi đổi sang câu bị động, từ “LET” ... thì quá khứ đơn nên ta chia theo công thức bị động ở thì quá khứ đơn were được chia phụ thuộc vào từ plays. Bài tập Đổi sang câu bị động các câu sau: 1. Does your brother find the key?...
 • 25
 • 1,492
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap ve cau bi dong voi dong tu khiem khuyetbài tập về câu bị đông có đáp ánbai tap ve cau bi dong lop 9bai tap ve cau bi dong dac biet co dap anly thuyet va bai tap ve cau bi dongbài tập về câu bị động có đáp áncach giai bai tap ve cau bi dongbài tập về câu bị động nâng caocác dạng bài tập về câu bị động trong tiếng anhbài tập về câu bị động co skeytim bai tập về câu bị độngtim bai tập về câu bị động lớp 8lam bai tap ve cau bi donglam bai tap ve cau bi dong trong tieng anhlam bai tap ve cau bi dong onlineNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ