1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

CHUYÊN ĐỀ VẤN ĐỀ KHÁNG CHẤN TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SO SÁNH CẤU TẠO CỐT THÉP GIỮA TCVN VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI

Tài liệu học ETABS trong tính toán thiết kế nhà cao tầng

Tài liệu học ETABS trong tính toán thiết kế nhà cao tầng

... Bình BM. Tin Hc Xây Dng – HXD HN 5. Mass Trong tính toán bài toán đng, khi lng ca kt cu đc s dng đ tính toán lc quán tính. Khi lng phân b ca phn t Area đc quy ... ca nút. Chng trình s b qua moment quán tính Trong mt s trng hp, khi tính toán dao đng ca công trình, ta không dùng khi lng mà Etabs t tính. Khi đó, ta có th khai báo khi lng ... trong mt phng ca Diaphram và mt chuyn v xoay vuông góc vi mt phng nh nhau. Mô hình này thng đc s dng đ mô hình hóa sàn là tuyt đi cng trong mt phng khi tính toán nhà cao...
 • 72
 • 1,185
 • 12
ứNG DụNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIếT Kế NHÀ CAO TầNG

ứNG DụNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIếT Kế NHÀ CAO TầNG

... Labels. - Trong hp Pier Name : chn tên Pier cn gán cho phn t Line, Area. 43 KS. GV. Trn Anh Bình BM. Tin Hc Xây Dng – HXD HN NG DNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIT K NHÀ CAO TNG ... trong mt phng ca Diaphram và mt chuyn v xoay vuông góc vi mt phng nh nhau. Mô hình này thng đc s dng đ mô hình hóa sàn là tuyt đi cng trong mt phng khi tính toán nhà cao ... Centers of Rigidity. Khi Menu này đc đánh du, Etabs s tính toán tâm cng trong quá trình phân tích kt cu. Tâm cng đc xác đnh bng cách tính toán ta đ tng đi (X,Y) ca tâm cng vi...
 • 72
 • 931
 • 35
Tài liệu BÀI GIẢNG : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG doc

Tài liệu BÀI GIẢNG : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG doc

... trình: File > New Model2. Chọn đơn v : kN-m3. Tạo lưới mô hình Bài 4: Hoàn thiện mô hình và thiết kế Đầu bài: Tòa nhà 12 tầng bằng kết cấu bê tông cốt thép có mặt bằng tầng như trong Bài ... kN/m2.Tiết diện cột: - Cột biên: 600x600 (tầng 1 -> tầng 5); 400x400 (tầng 6 -> tầng 14) - Cột giữa: 800x800 (tầng 1 -> tầng 5); 600x600 (tầng 6 -> tầng 14)Tiết diện vách và lõi cứng: dày 200, ... Tables > Analysis Output… 58 Bài 5: Bài tập tổng quátTòa nhà 14 tầng bằng kết cấu bê tông cốt thép có mặt bằng tầng như hình vẽ.Chiều cao tầng 3.6m, chiều cao tầng 1 là 5m.Tĩnh tải trên sàn...
 • 58
 • 4,994
 • 404
Phương pháp thiết kế nhà cao tầng

Phương pháp thiết kế nhà cao tầng

... trong nhà cao tầng lopthietkedien@gmail.com PHAN BA DAM  Page 1  Phương pháp thiết kế nhà cao tầng 1. Phạm vi áp dụng Phương pháp này áp dụng để thiết kế nhà ở căn hộ có chiều cao từ 9 tầng ... trong nhà ở và công trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 27-1991- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng-Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 198-1997- Nhà cao tầng -Thiết kế kết cấu ... phục vụ công cộng trong nhà cao tầng + Các không gian chức năng phục vụ công cộng trong nhà cao tầng có thể được thiết kế tập trung hoặc phân tán theo các tầng của toà nhà. + Tổ chức phục...
 • 14
 • 1,690
 • 30
ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG pot

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG pot

... Centers of Rigidity. Khi Menu này đc đánh du, Etabs s tính toán tâm cng trong quá trình phân tích kt cu. Tâm cng đc xác đnh bng cách tính toán ta đ tng đi (X,Y) ca tâm cng vi ... này là mt thuc tính ca kt cu, không ph thuc vào bt k ti trng nào. Nh vy, vic xác đnh tâm cng ca tng tng (đi vi kt cu nhà cao tng) s đc Etabs tính toán da trên ba ... trong mt phng ca Diaphram và mt chuyn v xoay vuông góc vi mt phng nh nhau. Mô hình này thng đc s dng đ mô hình hóa sàn là tuyt đi cng trong mt phng khi tính toán nhà cao...
 • 72
 • 662
 • 2
Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học " HIỆN TƯỢNG CO NGẮN CỘT TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SIÊU CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP " potx

... liệu tham khảo tốt. 4. Kết luận - Co ngắn cột độ vênh co ngắn là những vấn đề cần quan tâm khi thiết kế nhà cao tầng siêu cao tầng. Co ngắn cột độ vênh co ngắn gây nứt vỡ các bộ phận ... năm Kết quả đo đạc hiện trường sau 1 năm (số liệu do đầu đo cung cấp) HIỆN TƯỢNG CO NGẮN CỘT TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG VÀ SIÊU CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TS. CAO DUY KHÔI, ThS. NGÔ ... tắt: Trong thiết kế nhà cao tầng siêu cao tầng, bên cạnh những tính toán dầm, cột, sàn thông thường, cần lưu ý đến một số đặc thù riêng, chẳng hạn như vấn đề co ngắn cột độ vênh co ngắn. ...
 • 5
 • 1,047
 • 17
ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG docx

ỨNG DỤNG ETABS TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG docx

... toán thiết kế thép cho phần tử frame. - Thực hiện bài toán thiết kế hoặc kiểm tra vách. 15. Kiểm tra lại kết quả tính toán thiết kế Khuyến cáo : người dung nên kiểm tra lại kết quả tính toán ... này là một thuộc tính của kết cấu, không phụ thuộc vào bất kỳ tải trọng nào. Như vậy, việc xác định tâm cứng của từng tầng (đối với kết cấu nhà cao tầng) sẽ được Etabs tính toán dựa trên ba ... Bình BM. Tin Học Xây Dựng – ĐHXD HN 5. Mass Trong tính toán bài toán động, khối lượng của kết cấu được sử dụng để tính toán lực quán tính. Khối lượng phân bố của phần tử Area được quy...
 • 72
 • 1,021
 • 8
Nguyên tắc thiết kế nhà cao tầng

Nguyên tắc thiết kế nhà cao tầng

... để không mở rộng theo thời gian. 26 5Mặt bằng 29 23 2Bài 3: NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN THIẾT KẾKẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG BTCT TOÀN KHỐI1.Vật liệu−Cường độ chịu lực, độ bền mỏi, tính biến dạng, ... thỏa l/b ≤ 2 (với cấp phòng chống động đất ≤ 7) . 8c/Chiều cao nhà 3.Chọn hệ kết cấu chịu lựcTheo Taranath B.S, đối với nhà cao tầng, hệ chịu lực bằng BTCT:Structural Analysis & design ... được giảm dần lên phía trên, tuy nhiên độ cứng của kết cấu ở tầng trên phải không nhỏ hơn 70% độ cứng của kết cấu ở tầng dưới kề với nó. Nếu 3 tầng giảm độ cứng liên tục thì tổng mức giảm không...
 • 30
 • 3,343
 • 73
mô hình và thiết kế nhà cao tầng sử dụng etabs

mô hình thiết kế nhà cao tầng sử dụng etabs

... pick vào vị trí cột trên mặt bằng . i MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG ETABS BIÊN SOẠN :KS.LÊ VĂN DUY LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay hầu hết kĩ sư kết cấu sử dụng máy tính để thiết kế công ... 4. THIẾT KẾ BÊ TÔNG CỐT THÉP. 68 4.1. Thiết kế Frame (Dầm cột) 68 4.1.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế dữ liệu thiết kế. 68 4.1.2. Chọn tổ hợp thiết kế. 68 4.1.3. Bắt đầu thiết kế. ... trình.Chương trình thiết kế nhà cao tầng nối tiếng nhất là Etabs. Tài liệu hướng dẫn này dựa trên phiên bản Etabs v9.7.0.Tài liệu hướng dẫn hình thiết kế chi tiết công trình 32 tầng giải thích...
 • 109
 • 1,951
 • 40
Quy trình tính toán và thiết kế nhà cao tầng

Quy trình tính toán thiết kế nhà cao tầng

... KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG UỶ BAN NHÀ CAO TẦNG QUỐC TẾ:  Loại 3: 26 – 40 tầng (H = 75 - 100m) 7 I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG CÁC YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG  Yếu tố hình ... chiều cao H chiều rộng nhà B cần hàn chế. 14 I. KHÁI NiỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG  Một công trình được xem là nhà cao tầng nếu chiều cao của nó quy t định các điều kiện thiết kế, thi ... LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO Sơ đồ khung: Nên tránh thiết kế congson 20 II. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO GiẢI PHÁP KiẾN TRÚC  Tính đơn giản của kết cấu  Kích thước hình khối mặt bằng nhà...
 • 122
 • 1,997
 • 8
CHUYÊN ĐỀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

CHUYÊN ĐỀ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG

... TP. HCM, Ngày 04 tháng 04 năm 2013TRÌNH TỰ THUYẾT TRÌNH1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÀ CAO TẦNG2. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ VÀ CẤU TẠO 3. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG NHÀ CAO TẦNG 4. TÍNH TOÁN BẰNG PHẦN MỀM ETABS ... VỀ NHÀ CAO TẦNG* M t công trình đ c xem là nhà cao t ng n u chi u cao c a nó quy t đ nh các đi u ki n thi t k , thi công ộ ượ ầ ế ề ủ ế ị ề ệ ế ếho c s d ng khác v i nhà thông th ng. VN nhà cao ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA XÂY DỰNGNHÓM 6CHUYÊN ĐỀ 10: TRÌNH TỰ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG CÁC THÀNH VIÊN GỒM: NGÔ THÁI THỌ - MSSV: HUỲNH HÀ THÔNG – MSSV: NGUYỄN...
 • 40
 • 556
 • 2
CHUYÊN ĐỀ VẤN ĐỀ KHÁNG CHẤN TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SO SÁNH CẤU TẠO CỐT THÉP GIỮA TCVN VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI

CHUYÊN ĐỀ VẤN ĐỀ KHÁNG CHẤN TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SO SÁNH CẤU TẠO CỐT THÉP GIỮA TCVN TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI

... II SO SÁNH CẤU TẠO THÉP GIỮA TIÊU CHUẨN SO SÁNH CẤU TẠO THÉP GIỮA TIÊU CHUẨNVIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀIVIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀICHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC KẾT ... KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNGNHÀ CAO TẦNG 33GVHD:Th.S Nguyễn Văn GiangGVHD:Th.S Nguyễn Văn Giang SO SÁNH CẤU TẠO SO SÁNH CẤU TẠO TIÊU CHUẨN VIỆT NAMTIÊU CHUẨN VIỆT NAMTIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀITIÊU ... NGOÀITIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI44GVHD:Th.S Nguyễn Văn GiangGVHD:Th.S Nguyễn Văn GiangTHÉP SÀN MÁITHÉP SÀN MÁITIÊU CHUẨN VIỆT NAMTIÊU CHUẨN VIỆT NAMTIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀITIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI55GVHD:Th.S...
 • 32
 • 725
 • 0
bài giảng ứng dụng etab trong thiết kế nhà cao tầng

bài giảng ứng dụng etab trong thiết kế nhà cao tầng

... VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG ETABS i MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG ETABS BIÊN SOẠN :KS.LÊ VĂN DUY LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay hầu hết kĩ sư kết cấu sử dụng máy tính để thiết kế ... 4. THIẾT KẾ BÊ TÔNG CỐT THÉP. 68 4.1. Thiết kế Frame (Dầm và cột) 68 4.1.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế và dữ liệu thiết kế. 68 4.1.2. Chọn tổ hợp thiết kế. 68 4.1.3. Bắt đầu thiết kế. ... thiết kế dầm. 72 4.2. Thiết kế vách 77 4.2.1. Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế và dữ liệu thiết kế. 77 4.2.2. Chọn tổ hợp tải trọng. 79 4.2.3. Lựa chọn phương pháp thiết kế. 80 CHƯƠNG 5. THIẾT...
 • 109
 • 543
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: 2 một số lý thuyết kháng chấn trong thiết kế công trình3 so sánh một số tiêu chuẩn kháng chấn trong thiết kế cầuthiết kế nhà cao tầngphương pháp thiết kế nhà cao tầngnguyên lý thiết kế nhà cao tầngtiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầngtiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 2013tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 198tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 323tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 2011tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mớitiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mới nhấttrình tự thiết kế nhà cao tầngtrình tự thiết kế nhà cao tầng bằng etabsbản thiết kế nhà cao tầngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ