1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

Ma trận đề kt học kì 1 hóa 12

đề thi học kì 1 - hóa 10

đề thi học 1 - hóa 10

... Giang Đề thi học I năm học 2008 – 2009Trường THPT Gò Quao Môn: Hóa học - 10 Thời gian: 45 phút Họ và tên học sinh: Mã Đề: 312 Câu 1: Hạt nhân nguyên tố nào có số hạt nơtron là 16 a/ 39 19 Kb/ ... 31 15Pd/ 23 11 NaCâu 2: Trong 1 nguyên tử X, tổng số hạt của một nguyên tử bằng 58 và hiệu số hai loại hạt (trong baloại hạt p, n, e) là 1 và. Số khối A và số proton P của X là:a/ A= 31, ... 24 2+ 12 Mg. Số khối của ion này là:a/ 12 b/ 10 c/ 24 d/ 22Câu 9: Anion X2 - có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p6 . Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoànlà:a/ Chu 3,...
 • 2
 • 809
 • 18
Đề thi học kì 1 hóa 12NC

Đề thi học 1 hóa 12NC

... đồng thời hai loại gốc axit trên?A. 3 B. 1 C. 2 D.4Câu 31 : Cho dung dịch chứa 1, 77 gam ankylamin (A) tác dụng hết với dung dịch Fe2(SO4)3 thu được 1, 07 gam kết tủa nâu đỏ. Công thức của ... tủa thu được dung dịch A. Để trung hòa dung dịch A phải cần 15 ml dung dịch KOH 2M. Giá trị của a bằng :A. 2,790 gam B. 3, 310 gam C. 1, 395 gam D. 0,930 gamCâu 23 : Hợp chất nào sau đây có tính ... D. propylaminCâu 24 : Cho 1, 62 gam kim loại R (có hóa trị không đổi) tác dụng với 336 ml oxi (đktc). Hòa tan hết chất rắn thu được bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 1, 344 lít H2 (đktc). R là...
 • 3
 • 487
 • 10
AN LƯƠNG ĐÔNG - Đề thi học kì 1 hóa 10

AN LƯƠNG ĐÔNG - Đề thi học 1 hóa 10

... nguyên tử Br:GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Trang 3A. 1 , 4 , 1, 1, 2 B. 3, 10 , 3, 1, 3C. 1, 2, 2, 1, 2 D. 2, 4, 1, 1, 2 13 ) Trong phản ứng FeS2 + O2 → Fe2O3 ... Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Trang 1 ĐỀ 1 TRƯỜNG PTTH AN LƯƠNG ĐÔNG – THỪA THI N HUẾ 2008PHẦN DÀNH CHUNG 1) Muốn hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Zn và ZnO người ta phải dùng 10 0,8ml dung ... và -4 B. 0 và +4C. +6 và +4 D. +2 và 025) Tổng số các electron hóa trị của N là:A. 7e B. 1eC. 3e D. 5e GV: ThS Nguyễn Thị Phương Thảo Đề thi học 1 hóa 10 Trang 7C. 2; 1; 1; 1 D. 3; 1; ...
 • 9
 • 409
 • 5
BINH DIEN - de thi hoc ki 1 hoa 10

BINH DIEN - de thi hoc ki 1 hoa 10

... Thảo Đề thi học kì 1 hóa 10 Bình Điền 2008 Trang 3 13 ) Nguyên tử 23 11 Nacó số proton, electron và nơtron lần lượt làA. 11 , 11 , 13 . B. 11 , 12 , 13 . C. 11 , 12 , 11 . D. 11 , 11 , 12 14 ) Cho 10 gam ... Thảo Đề thi học kì 1 hóa 10 Bình Điền 2008 Trang 5 KMnO4 + …KCl +… H2SO4 → …MnSO4 +…K2SO4+…+ H2O +…Cl2↑Hệ số cân bằng là:A. 2; 10 ; 8 → 2; 6; 8; 5 B. 4; 12 ; 10 → 3; 10 ; 8; ... Cấu hình electron của nguyên tử X làA. 1s22s22p63s23p5B. 1s22s22p63s23p63d 10 4s24p5C. 1s22s22p63s23p63d 10 4s 1 D. 1s22s22p63s23p64s2 3) Cho các...
 • 5
 • 455
 • 3
MA TRẬN ĐỀ KT HỌC KÌ I SINH 12 CB+ NC

MA TRẬN ĐỀ KT HỌC I SINH 12 CB+ NC

... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 CƠ BẢN( 2010 – 2011)Th i gian: 45’ Chủ đề Mức độ nhận thức TổngNhận biết Thông hiểu Vận dụngNhiễm sắcthể và dộtbiến cấutrúc NSTSố câu h i Số ... sinh gi i qua ví dụ1 3 2 60,25 0,75 0,5 1,5Tổng câu 12 13 15 40Tổng i m 3,0 3,25 3,75 10,01 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC 12 NÂNG CAO ( 2010 – 2011)Th i gian: 45’ Chủ đề Mức ... đahiệu củagenSố câu h i Số i m- Nhận biết được các kiểutương tác qua các phéplai. - Phân biệt được cácdạng tương tác gen v i nhau và v i gen đa hiệu - Gi i thích được sự đa dạngcủa sinh...
 • 3
 • 386
 • 0
de thi hoc ki 1 hoa 12 cuc hay

de thi hoc ki 1 hoa 12 cuc hay

... Đáp án : 1. B 2. C 3. B 4. C 5. C 6. C 7. A 8. A 9. A 10 . A 11 . C 12 . C 13 . A 14 . B 15 . D 16 . B 17 . B 18 . D 19 . B 20. A 21. D 22. D23. D 24. D SỞ GD&ĐT LONG AN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 Trường ... thu được 15 ,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% thì giá trị của m là:A 11 ,16 gam B 13 ,95 gam C 16 ,2 gam D 21, 6 gamCâu 4: 25. Ngâm một thanh Mg vào 200ml dung dịch Fe(NO3)3 1M. Sau ... Hóa Học 12 Bình Phong Thạnh Năm học 2 010 -2 011 Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)ĐỀ CHÍNH THỨC∗ Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng nhất!( mỗi câu 0,40 điểm)Câu 1: Glucozơ...
 • 3
 • 399
 • 13
Đề KT học kì 1 Lý 12 Very Hot

Đề KT học 112 Very Hot

... Câu 11 : Sóng âm truyền trong nước có vận tốc 15 00 m/s.Hai điểm gần nhau nhất trên phươngtruyền sóng dao động ngược pha là 3,75m. Tần số của sóng là :A. 500Hz B. 300Hz C. 200Hz D. 400HzCâu 12 :!#R ... hệ số công suất.Câu 17 : ! "#:+DZ#r 1 9:4 1 s!:68+4> +09:E#tA. 68+4 B. Y+4 C. −Y+4 D. −68+4Câu 18 :9I+9$=+D ... M56;;Ω C. M58;;Ω D. M58;ΩCâu 15 :>3#P+9F!aC+BC:E&+D!9:A. fv λ=B. fvλ=C. λfv=D. fv λ=Câu 16 : Chọn câu phát biểu sai khi nói về...
 • 2
 • 316
 • 0
Ma trận - đề Kt HỌC KÌ 1 - Anh 8 (Thành ok)

Ma trận - đề Kt HỌC 1 - Anh 8 (Thành ok)

... điểm32.5 % 11 câu2.75 điểm27.5 % 10 câu2.5 điểm20 %6 câu 1. 5 điểm 15 %40 câu 10 điểm 10 0 %Trường THCS Nguyệt Đức / Ma trận đề KT HKI – Anh 8 KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Môn : TIẾNG ANH 8 Time: 45’Phạm ... when he’s back. Bye.Nam: Thank you very … (8) …`, Na. Bye. - End - Trường THCS Nguyệt Đức / Ma trận đề KT HKI – Anh 8 ĐÁP ÁN ĐỀ KT HỌC KÌ 1 Môn : TIẾNG ANH 8 Time: 45’Phương án kiểm tra: TN và TLI./Choose ... Ma trận đề KT HKI – Anh 8 KHUNG MT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 ANH 8 Vận dụngNhận biếtThông hiểuCấp độ thấpCấp độ caoCấp độTên Chủ đề (nội dung)TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLCộngChủ đề 1 I.II...
 • 4
 • 492
 • 1
Ma trận đề kt học kì 1 hóa 12

Ma trận đề kt học 1 hóa 12

... TNEste 1 1 1 1 4Chất béo 1 1Cacbohidrat 1 2 1 4Amin 1 1 2Aminoaxit 1 1 1 3Polime 1 1Peptit 1 1Kim loại 1 2 1 4Điều chế kim loại 1 1 1 3Dãy điện hóa 2 1 3 Điện phân 1 1TOÁN TỔNG HỢP 3 3Tổng ... MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1- HÓA HỌC 12 -Thời gian 45 phút.Nội dung kiến thứcMức độ nhận thức CộngNhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ởmức cao hơnTN TN TN TNEste 1 1 1 1 4Chất ... kim loại 1 1 1 3Dãy điện hóa 2 1 3 Điện phân 1 1TOÁN TỔNG HỢP 3 3Tổng số câuTổng số điểm6 13 8 3 30 ...
 • 1
 • 519
 • 5
De KT Hoc ki 1 Hoa 9 tu luan

De KT Hoc ki 1 Hoa 9 tu luan

... ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ I (2 013 - 2 014 )MÔN HÓA HỌC 9 Thời gian 45 phút(không kể giao đề)I/ MỤC TIÊU: 1/ KT: HS nhớ lại được:- Tính chất hóa học của axit: ... trình phản ứng. (1 điểm).b. Tính khối lượng chất rắn thu được. (1, 5 điểm).Biết Na = 23; O = 16 ; Cu = 64; H = 1; S = 32.V/ HƯỚNG DẪN CHÂM (ĐÁP ÁN) VÀ THANG ĐIỂM: Câu Đáp án Điểm 1 a/ Làm đổi màu ... với oxitbazơ, với kimloại và muối.Tính được khốilượng chất thamgia hoặc chất sảnphẩm. 5 điểmTỉ lệ: 50% 2,5 điểm = 50% 2,5 điểm = 50% 50%Chương 2Kim loại (9 tiết) 1 câu3 điểmViết phươngtrình...
 • 3
 • 214
 • 0
MA TRẬN ĐỀ kt HỌC KÌ 2

MA TRẬN ĐỀ kt HỌC 2

... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IISINH HỌC 10( 20 10 – 20 11) Thời gian: 45’Chủ đề Mức độ nhận thứcTổngNhận biết Thông hiểu Vận dụngTNKQ ... theo vật chủ .- Một số ứng dụng của vi rút Số câu 1 1 2 Số điểm 0 ,25 0 ,25 0,5Tổng số câu 4 1 1 2 7 TN: 12 TL: 3Tổng số điểm 1,0 2, 5 0 ,25 4,5 1,75 10,01 ... các bệnh do vi rút gây nên thường không có thuốc đặc trị.Số câu 1 1 1 1 4Số điểm 0 ,25 0 ,25 2, 5 0 ,25 3 ,25 Sự nhân lên của vi rút trong tế bào chủ.- Nhớ , trình bày được các giai đoạn nhân...
 • 1
 • 259
 • 0
Đề, đáp án, ma trận kiểm tra học kì II - hóa 8

Đề, đáp án, ma trận kiểm tra học II - hóa 8

... =1). Hết Đáp án - Biểu điểm đề kiểm tra học iI môn hóa lớp 8 Câu Đáp án Biểu điểmCâu 1.(3.0điểm) - Oxit axit: P2O5 (điphotpho pentaoxit) - Bazơ tan: Ca(OH)2 (Canxi hiđroxit) - Bazơ không ... =0,50,250,250,50,50,50,5 Ma trận đề kiểm tra học II môn hoá học lớp 8 Thời gian làm bài 45 phút Ma trận Ni dung chớnh Nhn bit Thụng hiu Vn dng TngTN TL TN TL TN TLChơng 3: Mol và tính toán hóa học. 2,25C32,25Chơng ... & ĐT nam sáchTrờng THCS Hồng phongĐề kiểm tra Học iI Năm học 201 0- 2011Môn: hóa lớp 8 (Thời gian làm bài 45 phút không kể giao đề)Đề bài gồm 01 trangCâu 1: (3.0 điểm) Cho các chất sau:...
 • 3
 • 457
 • 2
Đề, đáp án, ma trận kiểm tra học kì II - hóa 9

Đề, đáp án, ma trận kiểm tra học II - hóa 9

... Hồng phongĐề kiểm tra Học iI Năm học 201 0- 2011Môn: hóa lớp 9 (Thời gian làm bài 45 phút không kể giao đề)Đề bài gồm 01 trangCâu 1 (2.0 điểm). Hoàn thành các phơng trình hóa học sau:a) ... =0.250.250.250.250.25 (Học sinh làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa) Ma trận đề kiểm tra học II môn hoá học lớp 9 Thời gian làm bài 45 phútNội dung kiến thứcNhận biết Thông hiểu Vận dụngTổngHiđrocacbon - Nhiên ... dung dịch B là 100 ml).Hết(Cho biết: Na = 23; O=16; C = 12; H=1). Đáp án - Biểu điểm đề kiểm tra học iI môn hóa lớp 9 Câu Đáp án Biểu điểm1.(2.0điểm) (Mỗi phơng trình đúng đợc 0,5 điểm)a)...
 • 3
 • 1,271
 • 20
de thi hoc ki 1 hoa 12 nc nam hoc 2010-2011 rat hay

de thi hoc ki 1 hoa 12 nc nam hoc 2010-2011 rat hay

... đề thi học kì 1 mã đề : 02 Họ và tên :lớp : 12 A 10 Tổ : lí hoá - cn Môn thi : Hoá học Ban : khtnI . phần trắc nghiệm (2 điểm ) Hãy khoanh tròn các đáp án đúng trong các câu sau :Câu 1. ... cần dùng 300mldung dịch NaOH 0 ,1 M thu đợc rợu Y và dung dịch Z . Cho toàn bộ rợu Y tác dụng với Na d thuđuợc 1, 12 lit H2(đktc) . Cô cạn dung dịch Z ta thu đợc 16 ,2 gam chất rắn .Xác định công ... thủy luyện có thể điều chế đợc kim loại nào sau ?A. K B . Mg C. Al D. CuII. Tự luận (8 điểm) Câu1: (3 điểm) Từ Tinh bột và các chất vô cơ , các thi t bị cần thi t . Hãy viết phơng trình hoáhọc...
 • 2
 • 162
 • 0
de kt hoc ki 1,2 ngư văn 7 theo CKTKN co ma trân mơi nhât

de kt hoc ki 1,2 ngư văn 7 theo CKTKN co ma trân mơi nhât

... Bài soạn: Ngữ văn 7 Tiết 70 -71 : KI M TRA HọC Kì II/ MụC Đ íCH KI M TRA - Đánh giá đợc ki n thức của HS về các mảng ki n thức : Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn - Đánh giá kỹ năng đọc ... tạo giàu chất văn. Bài soạn: Ngữ văn 7 Tiết 131 -132: KI M TRA HọC Kì III/ MụC Đ íCH KI M TRA - Đánh giá đợc ki n thức của HS về các mảng ki n thức : Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn - Đánh giá ... bài.II/ HìNH TH ứC KI M TRA - Hình thức đề ki m tra: Ki m tra kết hợp TNKQ và tự luận- Cách tổ chức ki m tra: Cho HS làm bài ki m tra tại lớp trong thời lợng 90 phút.III/ THI ếT LậP MA TRậN Mc...
 • 9
 • 624
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ma trận đề thi học kì 1 vật lí 11ma trận đề thi học kì 1 sinh 10ma tran de thi hoc ki 1 mon ngu van 11ma tran de thi hoc ki 1 mon ngu van 10đề thi học kì 1 hóa 12đề thi học kì 1 hóa 12 nâng caođề thi học kì 1 hóa 12 cơ bảnđề thi học kì 1 hóa 12 violetđề thi học kì 1 hóa 12 năm 20132014ma tran de thi hoc ki 2 lop 1đề thi học kì 1 hóa học 8đề thi học kì 1 hóa lớp 8đề thi học kì 1 hóa học lớp 8đề thi học kì 1 hóa 11 nâng caođề thi học kì 1 hóa 11 cơ bảnBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam