1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Hóa học >

Giáo án bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 9

Giáo án bàn tay nặn bột (môn sinh học lớp 6)

Giáo án bàn tay nặn bột (môn sinh học lớp 6)

... mũi mác (đủ cho mỗi học sinh) + Kính lúp (2 học sinh/ 1 kính) 2 .Học sinh : Các vật mẫu như đã dặnIII. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tình hình lớp : (1’)- Điểm danh học sinh - Chuẩn bị kiểm ... 3.Thái độ : Yêu thích môn học II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1 .Giáo viên : + ĐDDH: Tranh vẽ phong to H8.1, 8.2 SGK.+ Dụng cụ:Bong bóng, keo, đất sét. 2 .Học sinh : Ôn lại khái niệm ... quan sát,các thao tác trình bày khoa học vở thínghiệm. 3.Thái độ : Giáo dục lòng say mê môn học và bảo vệ thực vật.II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1 .Giáo viên : -Tranh vẽ: H 40.1, 2,...
 • 24
 • 13,722
 • 67
Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKI)

Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKI)

... theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Khoa học lớp 4 (HKI) TUẦN 7 BÀI 13 : PHÒNG BỆNH BÉO PHÌ I. MỤC TIÊU: - Nêu được dấu hiệu và tác hại của bệnh béo phì. Sau khi học Nêu được nguyên ... -GV tổ chức cho học sinh thảo luận, đề xuất phương án tìm tòi để trã lời 3 câu hỏi trên 4. thực hiện phương án tìm tòi :- Gv yêu cầu học sinh viết dự đoán vào vỡ ghi chép khoa học trước khi ... hiện. - Các nhóm dán bảng phụ và đại diện nhóm trình bày. - HS tự làm. 14 TUẦN 14: Bài 27: MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC A. NỘI DUNG BÀI HỌC ÁP DỤNG Ô BÀN TAY NẶN BỘT:- Tìm hiểu...
 • 32
 • 53,699
 • 604
Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKII)

Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 (HKII)

... Dưới đây là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Khoa học lớp 4 (HKII) TUẦN 19: Bài 37: TẠI SAO CÓ GIÓ ?I. MỤC TIÊU- Làm thí nghiệm để nhận ... :Chẳng hạn:- Có ánh sáng ta sẽ nhìn thấy mọi vật.- Ánh sáng có thể xuyên qua một số vật.- Ánh sáng giúp cây cối phát triển.- Không có ánh sáng, ta không nhìn thấy mọi vật.- Ánh sáng quá mạnh ... nơi có ánh sáng, tưới nước đều, bôi keo lên hai mặt lá của cây.+ Cây 3: Đặt nơi có ánh sáng, không tưới nước.+ Cây 4: Đặt nơi có ánh sáng, tưới nước đều.+ Cây 5: Đặt nơi có ánh sáng, tưới...
 • 25
 • 64,377
 • 853
Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5

Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5

... là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Khoa học lớp 5 TUẦN 4: Tiết 8 : VỆ SINH Ở TUỔI DẬY THÌ( Áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột 1 phần)I. MỤC TIÊU : - Nêu những ... và nước Bước 5: Kết luận, kiến thức mới:- Giáo viên tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả.- Giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh lại với các ý kiến ban đầu của học sinh ở bước 2 để ... Đại diện nhóm báo cáo trước lớp : 15 7/3/2/rút ra kiến thức bài học - Giúp học sinh diễn đạt biểu tượng mới, khẳng định tính đúng đắn của chân lý khoa học. - Ban đầu em suy nghĩ sự...
 • 28
 • 50,201
 • 541
Giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học lớp 8

Giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học lớp 8

... theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Sinh học lớp 8 BÀI 21. HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP1. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp GV tiếp cận và thực hành dạy học theo phương pháp BTNB Người học có cơ hội và ... của hoocmôn- Treo bảng phụ, nội dung:+ Ví dụ (1) minh hoạ cho (a) của hoocmôn+ Ví dụ (2) chứng minh rằng hoocmôn có (b) + Ví dụ (3) cho thấy hoocmôn (c) - Hoocmôn là chất hoá học do tuyến ... quả? Vậy hoocmôn có những tính chất nào?? Dựa vào tính đặc hiệu của hoocmôn, có thể dự đoán xem hoocmôn tác dụng theo cơ chế nào?- Mở rộng: Các hoocmôn hầu hết do quá trình sinh tổng hợp...
 • 14
 • 14,022
 • 88
Giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học học lớp 9

Giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học học lớp 9

... Dưới đây là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Sinh học lớp 9 Tiết 57:BÀI 54 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNGI. MỤC TIÊU :1. Kiến thức : -Nêu được ... Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo:(2’) -Học bài, biết áp dụng các biện pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên vào thực tiễn.-Làm bài tập 1  4/sgk-177.-Kẽ bảng 59/ sgk-1 79 vào vở ... HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung.-Đọc ttin.-1 HS trả lời. Lớp nhận xét.-Rừng Cát Bà, Cúc Phương,…-1 HS trả lời. Lớp nhận xét.-1 HS trả lời. Lớp nhận xét.-1 HS trả lời. Lớp nhận xét.-Cải...
 • 14
 • 13,170
 • 46
Giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học 6

Giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học 6

... tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Sinh học lớp 6 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH - SINH HỌC 6 Học kì I: 19 tuần (38 tiết)Tuần Tiết BàiMở đầu sinh học: 11Bài 1: Đặc điểm của ... biến dạng của lá 16 31 Bài tập (sửa bài tập trong sách bài tập sinh học 6) Chương V. Sinh sản sinh dưỡng (2 tiết) 16 32 Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên17 33 Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do ngườiChương ... (10 tiết)33 65 Bài 50: Vi khuẩn 66 Bài 51: Nấm34 67 Bài 52: Địa y 68 Bài 53: Tham quan thiên nhiên35 69 Bài tập (sửa bài tập trong sách bài tập sinh học 6) 70 Thực hành củng cố 36 71 Thực hành...
 • 55
 • 17,037
 • 147
Giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học lớp 7

Giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học lớp 7

... các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Sinh học lớp 7 BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐTI. MỤC TIÊU BÀI HỌC:1. Kiến thức- Chứng minh được ... dạng sinh học. - Khơi gợi niêm say mê, yêu thích môn học. II. PHƯƠNG PHÁP: Phương pháp bàn tay nặn bột III. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: Bước 1 - Đưa ra tình huống xuất phátGV: Ngoài con châu chấu học ... nhưvậy, người ta xếp Cá nhám vào lớp cá sụn, cá chép vào lớp cáxương. Lớp Cá chia mấy lớp? Em nào cho cô biết đặc điểm cơbản nhất để phân biệt lớp cá sụnvà lớp cá xương là gì?- GV ghi bảng.-...
 • 14
 • 16,230
 • 101
Giáo án dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 9 (FULL)

Giáo án dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 9 (FULL)

... THIẾT KẾ BÀI DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” MÔN HÓA HỌC LỚP 9 TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 1: OXITA. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG1.Kiến thức Biết được:- Tính chất hóa học: Oxit axit ... hóa học 8). - Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ ( bài nước, Hóa học 8).- Axit tác dụng với oxit bazơ tạo thành muối và nước ( bài oxit, Hóa học 9) . HS ghi tính chất hóa học của axit và phương ... hiđro ( điều chế hiđro hóa học 8). - Dung dịch axit làm quỳ tím hóa đỏ ( bài nước, Hóa học 8).- Axit tác dụng với oxit bazo tạo thành muối và nước( bài oxit, Hóa học 9) . 2. Kết quả tìm tòi...
 • 72
 • 16,062
 • 73
Giáo án bàn tay nặn bột môn hóa học học lớp 8

Giáo án bàn tay nặn bột môn hóa học học lớp 8

... Dưới đây là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Hóa học lớp 8 Chương 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC Tiết 17: Bài 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤTI. MỤC TIÊU: 1. Kiến thứcBiết ... tinh,miếng kính, đường, bột S, bột Fe, dd HCl, đá vôi. + Bảng phụ: Sự biến đổi của một số chất (giớ thiệu tình huống) + Bút dạ, giấy khổ to.- Phương pháp: + Phương pháp bàn tay nặng bột: Sử dụng thí ... ống nghiệm. -Viết PTHH và tính toán.3.Thái độ:Hình thành thế giới quan khoa học và tạo hứng thú cho HS trong việc học tập bộ môn. II.CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên : Hóa chất Dụng cụ-KMnO4-Ống nghiệm,...
 • 23
 • 13,185
 • 90
Giáo án bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 9

Giáo án bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 9

... bị củaGV : - Đồ dùng dạy học: cho mỗi nhóm + Bút dạ, bảng phụ. +Chuẩn bị các mẫu phân bón hóa học - Phương án tổ chức lớp học : cá nhân, nhóm, lớp; Bàn tay nặn bột. 2.Chuẩn bị của HS : ... phenolphtalein. - Phương án tổ chức lớp học : cá nhân, nhóm, lớp; Bàn tay nặn bột. 2.Chuẩn bị của HS : Ôn lại TCHH chung của bazơ và của NaOH.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tình hình lớp :(1/) ... Dưới đây là các tiết soạn theo Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Hóa học lớp 9 Tiết 13: Bài 8: MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (tt)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: HS...
 • 34
 • 12,224
 • 41
Giáo án dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 8 (FULL)

Giáo án dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột môn hóa học lớp 8 (FULL)

... THIẾT KẾ BÀI DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP “BÀN TAY NẶN BỘT” MÔN HÓA HỌC LỚP 8 TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 1: CHẤTA. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:1.Kiến thức ... ứng hóa học 7III. Khi nào phản ứng hóa học xảy ra - Làm thế nào để biết có phản ứng hóa học xảy ra1. Tình huống xuất phát: GV nêu lại tình huống đã được giải quyết ở bài trước: Khi trộn bột ... lý và hiện tượng hóa học, phân biệt và dấu hiệu để nhận biết TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ 3: PHẢN ỨNG HÓA HỌCA. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:1.Kiến thứcBiết được:- Phản ứng hoá học là quá trình...
 • 48
 • 15,719
 • 77
Giáo án bàn tay nặn bột môn lịch sử lớp 7

Giáo án bàn tay nặn bột môn lịch sử lớp 7

... BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Lịch sử lớp 7 TIẾT 27. BÀI 14: BA LẦN KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG - NGUYÊN (THẾ KỶ XIII) (T4)IV. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA BA LẦN KHÁNG ... huy quân đội góp công lao to lớntránh chỗ mạnh- Cách đánh đánh chỗ yếuphát huy lợi thế của tabuộc địch đánh theo cách đánh của ta2. Ý nghĩa lịch sử đánh bại đế chế Nguyênbảo vệ Tổ quốc- ... huy quân đội góp công lao to lớntránh chỗ mạnh- Cách đánh đánh chỗ yếuphát huy lợi thế của tabuộc địch đánh theo cách đánh của ta2. Ý nghĩa lịch sử đánh bại đế chế Nguyênbảo vệ Tổ quốc-...
 • 10
 • 6,215
 • 25
Giáo án bàn tay nặn bột môn vật lý lớp 7

Giáo án bàn tay nặn bột môn vật lý lớp 7

... pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Vật lớp 7 Tiết 05:BÀI : ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I/MỤC TIÊU :1.Kiến thức :+ Nêu được tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng. Vẽ được ảnh của một vật ... cũ .2.Kiểm tra bài cũ (7ph) - Câu hỏi :a. Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng (4 đ)b. Biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng bằng hình vẽ (có chú thích) . (6đ) - Đáp án + biểu điểm :a. Tia ... đã biết ánh sáng chiếu đến gương phẳng thì phản xạ lại theo định luật phảnxạ ánh sáng, một vật đặt trước gương phẳng thì tạo ảnh ở trong gương. Hôn nay chúng ta nghiên cứu về ảnh của vật tạo...
 • 11
 • 12,474
 • 67
Giáo án bàn tay nặn bột môn vật lý lớp 8 và 9

Giáo án bàn tay nặn bột môn vật lý lớp 8 và 9

... Phương pháp BÀN TAY NẶN BỘT trong môn Vật lớp 8 lớp 9 Tiết 6 (Lớp 8) :BÀI 6: LỰC MA SÁTI.MỤC TIÊU:1)Kiến thức:-Biết được 3 loại lực ma sát ,ma sát trược,ma sát lăn,ma sát nghỉ đặc điểm ... phanh thì vành bánh xe chuyển động chậm lại 3)Khi kéo vật trượt trên mặt đất thì rất nặng nhọc 4)Khi kéo vật nặng một người có thể không kéo được vật chuyển động 5)Khi gặp chướng ngại vật ô tô ... ô tô hãm phanh bánh xe dừng quay trượt trên mặt đường dừng lại kịp thời 6)một vật đặt trên tấm ván khi kéo tấm ván chuyển động nhưng vật không trượt ra khỏi tấm ván 7 )vật nặng được đặt trên...
 • 14
 • 12,198
 • 77

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bàn tay nặn bột môn sinh học lớp 6giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 hkiigiáo an bàn tay năn bột môn khoa học lớp 4 tuần 25giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 bài cây con mọc lên từ hạtgiao an ban tay nan bot mon khoa hoc lop 4 bai anh sanggiáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 bài 61giao an ban tay nan bot mon khoa hoc lop 5 tuan 26giao an ban tay nan bot mon khoa hoc lop 5 ky iigiao an ban tay nan bot mon hoa 9giao an ban tay nan bot mon sinh hoc 6 bai hat kin dac diem cua thuc vat hat kingiao an ban tay nan bot mon khoa hoc hoc ki 2giáo án bàn tay nặn bottj môn khoa học lớp 4xem giáo án phương pháp bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 bài cơ quan sinh sản của thực vật có hoaNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật