1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Y khoa - Dược >

đánh giá khả năng hiện ảnh hình thái giải phẫu hệ động mạch vành và động mạch nón tròn hình ảnh chụp cắt lớp CT

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÁC LOẠI VI KHUẨN KHÁC NHAU

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÁC LOẠI VI KHUẨN KHÁC NHAU

... như nhau trong mạng GPRS.II.6.1.1 Các chức năng chính của GGSN- Quản lí di động - Quản lí phiên. Chức năng này cung cấp khả năng để quản lí các Packet Data Protocol (PDP) Context trong các ... định của MS, địa chỉ PDP của MS, PDP context của MS được lưu giữ ở SGSN hay đã bị xoá Các chức năng mới của HLR : chèn thông tin thuê bao, xoá thông tin thuê bao cho SGSN, xử lí và gửi các ... : Bộ xử lí chính (MP) là trung tâm xử lí và hoạt động của khối. Nó được cài đặt các phần mềm ứng dụng và các chức năng của GPRS được thực hiện ở đây. Card giao diện (LIC) cung cấp các giao...
 • 32
 • 545
 • 0
nghiên cứu và đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học

nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học

... của nước thải sinh hoạt - Tìm hiểu một số quy trình phương pháp xử nước thải sinh hoạt - Nghiên cứu khả năng xử nước thải sinh hoạt của chế phẩm sinh học - Đánh giá hiệu quả xử nước ... khả năng xử nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học . ( chỉnh lại dãn dòng căn lề) II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu quả xử nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học - ... biện pháp xử công nghệ được đưa vào áp dụng trong xử nước thải với các quy mô lớn, nhỏ đạt được hiệu quả xử khá cao. Việc xử nước thải bằng chế phẩm sinh học đã đang được...
 • 19
 • 1,287
 • 4
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN CHẤT THẢI CỦA ĐẦM CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ potx

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN CHẤT THẢI CỦA ĐẦM CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ potx

... kết quả đánh giá khả năng tự làm sạch và tiếp nhận chất thải của đầm Cầu Hai thuộc hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông qua 3 đợt lấy mẫu tại 7 vị trí trên toàn đầm vào ... Đại học Huế, tập 73, số 4, năm 2012 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN CHẤT THẢI CỦA ĐẦM CẦU HAI, THỪA THIÊN HUẾ Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Thị Mai Dung Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Tóm ... đầm Cầu Hai vẫn duy trì được mức DO≥ 5 mg/l cho mục đích bảo vệ đời sống thủy sinh. 3.3. Đánh giá khả năng tiếp nhận chất thải của đầm Dựa vào kỹ thuật đánh giá nhanh và phương pháp đánh giá...
 • 9
 • 595
 • 2
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI NẤM pot

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI NẤM pot

... 227 TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, tập 73, số 4, năm 2012 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI NẤM Nguyễn Thị Thanh Trúc1, Lê Văn Tuấn1, ... kết quả đánh giá khả năng xử nước thải sản xuất tinh bột sắn của 7 chủng nấm sợi thuộc chủng Aspergillus. Ở điều kiện thí nghiệm trên bình tam giác thông khí bằng máy lắc, chủng nấm Aspergillus ... này là môi trường để tiến hành khảo sát, đánh giá khả năng xử của một số vi nấm thuộc chủng Aspergillus, từ đó lựa chọn ra chủng vi nấm cho hiệu quả cao trong vi c loại COD và chuyển hóa tổng...
 • 9
 • 480
 • 0
Đồ án tốt nghiệp “Nghiên cứu và đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học” ppt

Đồ án tốt nghiệp “Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học” ppt

... giá khả năng xử nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học”. ( chỉnh lại dãn dòng căn lề) II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu quả xử nước thải sinh hoạt bằng chế phẩm sinh học ... NGHIÊN CỨU - Tìm hiểu về thành phần, tính chất của nước thải sinh hoạt - Tìm hiểu một số quy trình phương pháp xử nước thải sinh hoạt - Nghiên cứu khả năng xử nước thải sinh hoạt của chế ... biện pháp xử công nghệ được đưa vào áp dụng trong xử nước thải với các quy mô lớn, nhỏ đạt được hiệu quả xử khá cao. Việc xử nước thải bằng chế phẩm sinh học đã đang được...
 • 19
 • 891
 • 2
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ CÓ LỚP ĐỆM NGẬP NƯỚC potx

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ CÓ LỚP ĐỆM NGẬP NƯỚC potx

... CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Tập 74B, Số 5, (2012), 113-122 113 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƯỚC LỢ CỦA BỂ LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ CÓ LỚP ĐỆM NGẬP NƯỚC Phan ... trường độ muối tăng dần từ 0 - 15‰, thích nghi với nước thải nuôi tôm, khả năng xử của bể lọc sinh học ở các tải trọng hữu cơ khác nhau đã được khảo sát. Bể phản ứng khả năng xử tốt nước ... ± 2,7 6,8 ± 1,3 122 Đánh giá khả năng xử nước thải hoạt tính với môi trường độ muối cao nhằm áp dụng xử nước thải nuôi trồng thủy sản, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 24 (58), (2010),...
 • 10
 • 882
 • 5
Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải

Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước, phục vụ công tác cấp pháp xả nước thải

... Trang 8 / 94 1. CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN 1.1 Khái niệm khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước 1.1.1 Xuất xứ Khái niệm Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước (KNTN) có ... Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước Báo cáo Tổng hợp File: BC Tong hop Trang 23 / 94 chất ô nhiễm trong nước sông sau khi tiếp nhận nước thải đánh giá khả ... toán 61 Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước Báo cáo Tổng hợp File: BC Tong hop Trang 18 / 94 loại nước, nước thải xả trực tiếp từ các nhà máy xử lý nước thải, ...
 • 135
 • 1,589
 • 13
đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông ba đối với một số cở sở sản xuất tại thị xã an khê tỉnh gia lai và đề xuất các giải pháp cho phát triển bền vững

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông ba đối với một số cở sở sản xuất tại thị xã an khê tỉnh gia lai đề xuất các giải pháp cho phát triển bền vững

... Ba đoạn qua địa bàn thị An Khê, tỉnh Gia Lai 29 2.3.1 Hiện trạng sử dụng nguồn nước sông Ba trên địa bàn thị An Khê, tỉnh Gia Lai 292.3.2. Hiện trạng các nguồn gây ô nhiễm trên sông Ba ... quản lý nguồn nước sông Ba trên địa bàn thị An Khê, tỉnh Gia Lai 312.3. Nguyên nhân hậu quả của việc suy thoái chất lượng nước sông Ba qua địabàn thị An Khê. tỉnh Gia Lai 342.3.1. Nguyên ... xét đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Ba năm vào tháng 4 - 2013.3.2. Đối tượng nghiên cứu. Đề tài tiến hành nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng nguồn nước, khả năng tiếp...
 • 58
 • 2,339
 • 21
Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ AAO trong hệ thống xử lý nước thải nhà máy eunsung electronic vina

Đánh giá khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ AAO trong hệ thống xử lý nước thải nhà máy eunsung electronic vina

... tượng- Nước thải sinh hoạt của nhà máy Eunsung Electronic Vina - Hệ thống công nghệ AAO trong hệ thống xử nước thải nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu- Nhà máy eunsung ... cơ cấu tổ chức và công nghệ xử nước thải của công ty3.3.3. Hiện trạng hệ thống xử nước thải của nhà máy Eunsung Electronic Vina 3.3.4. Đánh giá khả năng xử công nghệ AAO 3.3.5. Kết quả ... cấu tổ chức và công nghệ xử nước thải của công ty 243.3.3. Hiện trạng hệ thống xử nước thải của nhà máy Eunsung Electronic Vina 243.3.4. Đánh giá khả năng xử công nghệ AAO 243.3.5....
 • 62
 • 529
 • 2
Đánh giá khả năng xử lý phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn làm phân bón của một số chủng vi sinh vật

Đánh giá khả năng xử lý phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn làm phân bón của một số chủng vi sinh vật

... rắn làm phân bón của một số chủng vi sinh vật. ”2. Mục tiêu Đánh giá được khả năng xử phế thải chế biến tinh bột sắn dạng rắn làm phân bón hữu cơ của một số chủng loại vi sinh vật. 2.1. ... trưởng của vi sinh vật 372.3. Khả năng tổ hợp của các chủng vi sinh vật trong xử chất thải rắn 403. Đánh giá khả năng sử dụng bộ chủng vi sinh vật vào xử phế phế thải sau chế biến tinh bột ... vật. 2.1. Đối tượng - Phế thải dạng rắn sau chế biến tinh bột sắn - Các chủng vi sinh vật khả năng sử dụng trong xử phế thải CBTBS dạng rắn làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ. 2.2....
 • 69
 • 1,991
 • 12
đánh giá khả năng hiện ảnh hình thái giải phẫu hệ động mạch vành và động mạch nón tròn hình ảnh chụp cắt lớp CT

đánh giá khả năng hiện ảnh hình thái giải phẫu hệ động mạch vành động mạch nón tròn hình ảnh chụp cắt lớp CT

... quát: Đánh giá khả năng hiện ảnh hình thái giải phẫu hệ động mạch vành động mạch nóo trờn hình ảnh chụp MSCT 64 so với hình ảnh trên DSA.Mục tiêu cụ thể: 1. Đánh giá khả năng hiện ảnh các ... MSCT 64 so với hình ảnh trên DSA 2Với những lý do trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu khả năng hiện ảnh Giải phẫu hệ động mạch vành mạch nóo trờn máy MSCT 64 so với hình ảnh trên DSA. Nhằm ... gian chụp ngắn giá thành vừa phải. Hình ảnh thu được có thể đánh giá hình thái, chức năng, cũng như bệnh lý của hệ thống động mạch được chụp. Nhưng trên hình ảnh thu được các nhà chẩn đoán hình...
 • 49
 • 650
 • 1
Đánh giá khả năng sử dụng phế thải chăn nuôi gia súc sau khi được xử lý nhanh bằng chế phẩm sinh vật đối với cây trồng

Đánh giá khả năng sử dụng phế thải chăn nuôi gia súc sau khi được xử lý nhanh bằng chế phẩm sinh vật đối với cây trồng

... đề tài: Đánh giá khả năng sử dụng phế thải chăn nuôi gia súc sau khi được xử nhanh bằng chế phẩm vi sinh vật đối với cây trồng. Chủ tr ì: Tiến sỹ Nguyễn Kiều Băng TâmCán bộ tham gia : Thạc ... N 123.1. Nghiên cứu khả năng sử dụng phế thải chăn nuôi lợn sau khi được xử nhanh bằng chế phẩm v s v đối với cây trồng 123.1.1. Một số tính chất của phế thải chăn nuôi lợn 123.1.2. ... LUẬN3.1. Nghiên cứu khả năng sử dụng phế thải chăn nuôi lợn sau khi đuọc xử nhanh bằng chế phẩm vsv đối với cây trồng Phế thải chăn nuôi lợn có chứa nguồn dinh dưỡng tương đối cao. là nạuèn...
 • 41
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nướcđánh giá khả năng sử dụng bùn thải đô thị làm phân bónđánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng động cơ dieselđánh giá khả năng làm giàu xác định lượng vết se iv của nhựapurolitec100 và muromaxb1 đã cố định zr ivđánh giá khả năng lấy nước từ sông hồng vào hệ thống bắc hưng hải qua cống xuân quanđánh giá khả năng kháng thuốc trừ cỏ glyphosate của các dòng ngô chuyển gen cp4 epsps trong điều kiện nhà lướiđiều tra khảo sát hiện trạng ô nhiễm as trong môi trƣờng đất và đánh giá khả năng tích luỹ as của thực vật ở bốn vùng khai thác mỏ của thái nguyênchuyên đề mô hình đánh giá khả năng nợ xấu trong cho vay vốn doanh nghiệpđánh giá khả năng sinh trưởng năng suất của một số giống ớt và biện pháp kỹ thật sản xuất ớt hàn quốc tại phú bình thái nguyênđánh giá khả năng sản xuất của 3 tổ hợp đực lai cuối cùng nuôi tại trại giống lợn tân thái đồng hỷ thái nguyênđánh giá khả năng mô phỏng của mô hình dự báo khí hậu khu vực regcm3trần ngọc vân 2009 đánh giá khả năng dự báo vị trí bão đổ bộ vào bờ biển việt nam bằng mô hình eta luận văn thạc sỹ khí tượngđánh giá khả năng cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu của việt nam trong bối cảnh thực hiện cắt giảm thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung ceptđánh giá khả năng tham gia của ngành dệt may việt nam vào chuỗi giá trị thông qua mô hình sìvotđánh giá khả năng cạnh tranh và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ