một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu – thực trạng và hướng hoàn thiện

Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam.doc

Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam.doc
... 80 ngày. Trong Hoàng Việt luật lệ, thời hạn nuôi bảo cô đợc quy định tại Điều 272 nhng tơng đối ngắn hơn:9 Một số vấn đề về trách nhiệm dân sự trong pháp luật phong kiến việt nam Trong thời ... thể trong pháp luật phong kiến đà đợc dân luật hiện đại kế thừa và phát huy trong việc xây dựng pháp luật về dân sự. 11 Điều kiện để kết ớc là sự thoả thuận giữa các bên, là sự thống nhất ... thể nói trong Hoàng Việt Luật lệ cũng nh Quốc triều Hình luật, trách nhiệm hình sự thờng gắn với trách nhiệm dân sự. Qua các ví dụ trên ta nhận thấy các điều luật đều dựa trên những sự viêc...
 • 11
 • 1,037
 • 1

Một số vấn đề về Chính sách tiền tệ, công cụ thực hiện định hướng hoàn thiện ở VN

Một số vấn đề về Chính sách tiền tệ, công cụ thực hiện và định hướng hoàn thiện ở VN
... với ngân sách, chất lợng hiệu quả rất thấp.- Sự tăng trởng tồn tại hay hồi sinh của một số xí nghiệp về mặt thực chất vẫn còn lợi dụng kẽ hở của bao cấp Nhà nớc, những sơ hở của pháp ... triển, cải thiện đời sống nhân dân củng cố quốc phòng an ninh, tạo điều kiện cho đất nớc phát triển nhanh hơn đầu thế kỷ 21, thì việc xác định đúng quan hệ chính sách phù hợp ... kiên định đi theo con đờng XHCN với các thế lực phản động trong ngoài nớc. Có một điều có vẻ nh ngợc đời trong công cuộc xây dựng CNXH nớc ta hiện nay là xây dựng CNXH bằng cách mở...
 • 21
 • 661
 • 1

Hợp đồng dân sự hiệu -Thực trạng giải pháp

Hợp đồng dân sự vô hiệu -Thực trạng và giải pháp
... HĐDS hiệu - Thực trạng giải pháp . THỰC TRẠNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆUPhần A : Cơ sở pháp Hợp đồng dân sự ( HĐDS ) là một giao dịch dân sự rất phổ biến trong giao lưu dân sự hiện ... " Hợp đồng dân sự hiệu -Thực trạng giải pháp ", phạm vi báo cáo : trọng tâm đi vào thực trạng HĐDS hiệu, các dạng tồn tại, nguyên nhân của thực trạng, đề ra giải pháp cụ ... cứu này là:" ;Hợp đồng dân sự hiệu " ( HĐDS hiệu) Hợp đồng dân sự : là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập , thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự ( theo qui định...
 • 23
 • 2,616
 • 10

Một số vấn đề về hợp đồng kinh tế

Một số vấn đề về hợp đồng kinh tế
... 7. Hợp đồng kinh tế vô hiệu và xủ lý Hợp đồng kinh tế vô hiệu. Một hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu khi hợp đồng kinh tế đó ký kết trái với những quy định của pháp luật. Những nội dung về ... hiệu lực thực hiện. Có hai loại Hợp đồng kinh tế vô hiệu là Hợp đồng kinh tế vô hiệu toàn bộ và hợp đồng kinh tế vô hiệu từng phần.a. Hợp đồng kinh tế nào có một trong các nội dung sau đây thì ... hệ hợp đồng kinh tế nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật hợp đồng kinh tế nói riêng, pháp luật quản lý kinh tế nói chung, đồng thời phòng ngừa vi phạm hợp đồng kinh tế. Chế tài phạt hợp đồng...
 • 23
 • 536
 • 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG PHÁP LUẬT PHONG KIẾN VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG PHÁP LUẬT PHONG KIẾN VIỆT NAM
... hình sự. Tuy nhiên, do chưa có sự tách biệt giữa trách nhiệm hình sự trách nhiệm dân sự, vì vậy Điều 28 của Quốc triều Hình luật cũng được áp dụng đốivới các vấn đề bồi thường thuần tuý dân sự. 8 ... thể nói trong Hoàng Việt Luật lệ cũng như Quốc triều Hình luật, trách nhiệm hình sự thường gắn với trách nhiệm dân sự. Qua các ví dụ trên ta nhận thấycác điều luật đều dựa trên những sự viêc ... thể trong pháp luật phong kiến đã được dân luật hiện đại kế thừa và phát huy trong việc xâydựng pháp luật về dân sự. - Hết-11 Điều kiện để kết ước là sự thoả thuận giữa các bên, là sự thống...
 • 11
 • 392
 • 0

Một số vấn đề về hợp đồng kinh tế

Một số vấn đề về hợp đồng kinh tế
... thểcủa hợp đồng kinh tế khi họ ký kết hợp đồng với một pháp nhân Việt Nam(điều 42,43 của pháp lệnh hợp đồng kinh tế) Khi tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng kinh tế ... kết hợp đồng .b) Trong nhiều trường hợp ,tính chất của hợp đồng không phụ tuộcvào chủ thể của hợp đồng Theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế thì hợp đong kinh tế thì hợp đồng kinh tế ... hệ hợp đồng kinh tế nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật hợp đồng kinh tế nóiriêng, pháp luật quản lý kinh tế nói chung, đồng thời phòng ngừa vi phạm hợp đồng kinh tế. Chế tài phạt hợp đồng là một...
 • 24
 • 396
 • 0

Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành phương hướng hoàn thiện

Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện
... định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở. 3. Phạm vi nghiên cứu" ;Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà theo pháp luật hiện hành phương hướng hoàn thiện& quot; là một đề tài có ... 2HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH2.1. CHỦ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Vấn đề chủ thể của quan hệ pháp luật nói chung chủ thể của hợp đồng mua bán nhà nói ... luật hiện hành về hợp đồng mua bán nhà ở. Từ đó đưa ra các phương hướng, giải pháp hoàn thiện nội dung các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà trong giai đoạn hiện nay trong thời...
 • 109
 • 1,898
 • 11

Tiểu luận tốt nghiệp : “Hợp đồng dân sự hiệu Thực trạng giải pháp” doc

Tiểu luận tốt nghiệp : “Hợp đồng dân sự vô hiệu Thực trạng và giải pháp” doc
... hiệu - Thực trạng giải pháp . SVTH : Bùi Lê Duy Trang . 1 ĐỀ TÀI: “Hợp đồng dân sự hiệu - Thực trạng giải pháp” Tiểu luận tốt nghiệp HĐDS hiệu - Thực trạng ... chứng, Tiểu luận tốt nghiệp HĐDS hiệu - Thực trạng giải pháp . SVTH : Bùi Lê Duy Trang . 24 Tiểu luận tốt nghiệp HĐDS hiệu - Thực trạng giải pháp ... cứu thực hiện chuyên đề về " Hợp đồng dân sự hiệu -Thực trạng giải pháp ", phạm vi báo cáo : trọng tâm đi vào thực trạng HĐDS hiệu, các dạng tồn tại, nguyên nhân của thực trạng, ...
 • 24
 • 2,812
 • 12

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành phương hướng hoàn thiện pdf

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện pdf
... quá trình xây dựng pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở: Việc mua bán nhà thuộc mọi hình thức sở hữu đều phải thực hiện thông qua hợp đồng mua bán nhà ở. Hợp đồng mua bán nhà được ký kết bằng ... Chính vì vậy, đề tài " ;Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà theo pháp luật hiện hành phương hướng hoàn thiện& quot; được nghiên cứu dựa trên những cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, nhằm ... niệm của hợp đồng mua bán nhà ở, đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bán nhà ở, đồng thời phân tích theo hệ thống những quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà qua các thời kỳ nước ta,...
 • 100
 • 1,573
 • 8

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành phương hướng hoàn thiện pptx

LUẬN VĂN: Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện pptx
... để hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở. 3. Phạm vi nghiên cứu " ;Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà theo pháp luật hiện hành phương hướng hoàn thiện& quot; ... biệt trong pháp luật dân sự. Để tham gia vào việc 1 LUẬN VĂN: Một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà theo pháp luật hiện hành phương hướng hoàn thiện ... định pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở, qua đó chỉ ra những điểm hạn chế của pháp luật thực định về hợp đồng mua bán nhà ở, giúp các nhà lập pháp hoàn thiện hơn những quy định của pháp luật hiện...
 • 94
 • 1,402
 • 0

CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM doc

CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM doc
... trong Luật DS VN, Nxb Trẻ Tp.HCM, 20 05. 1CHƯƠNG 2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM Vo Sy Manh (LLM)Tel: 0904.547.699 Email: manhvs@ftu.edu.vn 11 2. Các thành phần của quan hệ dân ... quan hệ pháp luật một cách độc lập 85. Vài nét khái quát chung về Dân luật tư sản (giáo trình) 2 Tài liệu tham khảo bắt buộc1. Giáo trình Pháp lý đại cương”, chương 2 2. Hiến pháp nước ... 15III. CHỦ THỂ CỦA DÂN LUẬT1. Cá nhân - Chủ thể của dân luật a. Năng lực pháp luật dân sự * Khái niệmNLPLDS la khả năng của cá nhân có quyền dân sự và có nghĩa vụ dân sự (Khoản 1 Đ14 BLDS)*...
 • 48
 • 1,105
 • 6

một số vấn đề về hợp đồng dân sự hiệu thực trạng hướng hoàn thiện

một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu – thực trạng và hướng hoàn thiện
... chung về hợp đồng dân sự hiệu. Chương 2: Thực tiễn giải quyết một số trường hợp hợp đồng dân sự hiệu. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng dân sự hiệu. ... chọn đề tài " ;Một số vấn đề về hợp đồng dân sự hiệu - Thực trạng hướng hoàn thiện& quot; cho luận văn tốt nghiệp cao học luật. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Hợp đồng dân sự hiệu ... Một số vấn đề về hợp đồng dân sự hiệu Thực trạng hướng hoàn thiện Phạm Bá Đông Khoa Luật Luận văn ThS Chuyên ngành: Luật Dân sự; số 60 38 30 Người hướng dẫn: PGS.TS....
 • 11
 • 749
 • 4

Một số vấn đề về hợp đồng dân sự hiệu - thực trạng hướng hoàn thiện

Một số vấn đề về hợp đồng dân sự vô hiệu - thực trạng và hướng hoàn thiện
... niệm hợp đồng dân sự hiệu 7 1.1.1. Khái niệm hợp đồng dân sự sự tác động của hợp đồng dân sự trong quan hệ pháp luật dân sự 7 1.1.2. Hiệu lực của hợp đồng dân sự việc hiệu ... chọn đề tài " ;Một số vấn đề về hợp đồng dân sự hiệu - Thực trạng hướng hoàn thiện& quot; cho luận văn tốt nghiệp cao học luật. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Hợp đồng dân sự hiệu ... chung về hợp đồng dân sự hiệu. Chương 2: Thực tiễn giải quyết một số trường hợp hợp đồng dân sự hiệu. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng dân sự hiệu. ...
 • 132
 • 1,724
 • 4

Một số vấn đề về hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài

Một số vấn đề về hợp đồng xây dựng có yếu tố nước ngoài
... MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hợp đồng xây dựng yếu tố nước ngoài là dạng giao dịch tương đối phổ biến trong lĩnh vực xây dựng nhưng ít ... của hợp đồng. Hiện nay nhiều cách phân chia hợp đồng trong hoạt động xây dựng, phổ biến vẫn là cách chia theo đối tượng, bao gồm: hợp đồng vấn xây dựng, hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng ... chế tối đa các thỏa thuận nguyên tắc mang tính chung chung. Về mặt hình thức, hợp đồng xây dựng yếu tố nước ngoài sự tương thích về pháp luật cao hơn hẳn so với các hợp đồng xây dựng...
 • 11
 • 423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hợp đồng dân sự vô hiệu thực trạng và giải pháptiểu luận tốt nghiệp hợp đồng dân sự vô hiệu thực trạng và giải pháp docluận văn một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiện pptxmột số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiệnluận văn một số vấn đề về hợp đồng mua bán nhà ở theo pháp luật hiện hành và phương hướng hoàn thiệnluận văn về hợp đồng dân sự vô hiệumột số vấn đề về lao động việc làm tỉnh nghệ ansự phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại việt nam mot so van de ve huy dong von cua ngan hang thuong maimột số vấn đề về hoạt độngtổng quan về tín dụng và một số vấn đề về hoạt động tín dụngmột số vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nascomột số vấn đề về bất động sản và thị trường bất động sảnhợp đồng dân sự vô hiệu về hình thứcso sanh hop dong dan su vo hieu va huy bo hop donghợp đồng dân sự vô hiệuBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI