1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Trung học cơ sở - phổ thông >

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 cực hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 tham khảo

... Giáo án BDHSG Toán 8 Giáo án BDHSG Toán 8 Cách 1. x3 +3x2 4 = x3 -x2 + 4x2 -4= x2 (x -1)+ 4(x-1)(x2 ... < EK . Giáo án BDHSG Toán 8 a) A = 22222462542422 58 ; b) B = 2632+ 74.263 + 372 ; C = 1362-92.136 + 462;c) D = (502+ 48 2+ +22) – (492+472+ +32+ 12)Bài 8 :Cho ... bằng nhau : Giáo án BDHSG Toán 8 2. Phân tích ac ra tích của hai thừa số nguyên bằng mọi cách.3. Chọn hai thừa số mà tổng bằng b.Trong đa thức 9x2 + 6x -8 thì a=9, b=6, c = -8. Bớc 1 : TÝch...
 • 29
 • 1,789
 • 5
Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

Giáo án bỗi dưỡng học sinh giỏi toán 6

... www.VIETMATHS.com 6 3 = 2412; 6 24 = 312; 123 = 24 6 ; 1224 = 3 6 ; 6 3 = 2448; 6 48 = 324; 243 = 48 6 ; 2448 = 3 6 ;12 6 = 4824; 1248 = 6 24; 24 6 = 4812; ... số : 11 16 ;95−;7710.Mẫu chung : 7.9.11 = 69 3.Các thừa số phụ tương ứng : 9.7 = 63 ; 7.11 = 77 và 9.Vậy : 11 16 = 63 .11 63 . 16 = 69 31008 ; 95− = 77.977.5− = 69 3385− ... đạt ít nhất một điểm 10 ;có 27 học sinh đạt ít nhất hai điểm 10 ; có 29 học sinh đạt ít nhất ba điểm 10 ; có 14 học sinh đạt ít nhất bốn điểm 10 và không có học sinh nào đạt được năm điểm 10....
 • 26
 • 5,853
 • 28
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

... 15 x 100 = 150 02/ 52 x 64 + 52 0 x 7 - 52 x 34 = 52 x 64 + 52 x 70 - 52 x 34 = 52 x ( 64 + 70 - 34 ) = 52 x 100 = 52 003/ 75 + 138 x 75 - 39 x 75 = 75 x ( 1 + 138 - 39) = 75 x 100 = 750 04/ ... : 54 2 = 0 + Chia cho mét tÝch: a : (b x c) = (a : b) : c = (a : c) : b VD: 75 : (5 x 3) = 75 : 5 : 3 = 15 : 3 = 5 Tính giá trị của các biểu thức sau:1/ 15 x 16 + 15 x 92 - 8 x 15 = 15 ... là 5, ta có 5 trườnghợp sau:0, 5, 10 3, 5, 7 1, 5, 9 4, 5, 62, 5, 8* Xét trường hợp b:Nếu 3 số đó không cách đều nhau thìtổng của 3 số ú l : 5 ì 3 = 15 Ta cú cỏc trng hợp sau:0, 0, 15...
 • 36
 • 1,311
 • 7
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8

... = - 1b) Tìm nghiệm còn lại của Pt với m vừa xác định40 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 7 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 BUỔI 11 : BIỂN ĐỔI BIỂU THỨC HỮU TỈ - GIÁ TRỊ PHÂN THỨCNgày ... {n6 6 + 8 = 99({2n1 1) + 99({n 11 1+) + 6( {n1 1) + 8 = 2n10 19− + n 110 19+− + 6.n10 19− + 8 5 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 b) 2 2 2 22 8 22 4 ... phân số 226 8 1513 21 30+ ++ +x xx x tối giản với mọi x nguyên dương25 Giáo án båi dìng häc sinh giái Toán 8 của mỗi phân thứcVậy, ta biến đổi Pt như thế nào?b) 999 89 6 789 699 101...
 • 40
 • 6,030
 • 20
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

... ]0)1(22.222=++−+− abababdccdabab8 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 A = 1(1+2)+3(3+2)+5(5+2)+ + 97( 97+ 2)+99(99+2)A = (12+32+52+ + 97 2+992)+2(1+3+5+ + 97+ 99)Bài 16: Tính:A = 2.4+4.6+6.8+ ... ) 374 52042521251965122−−−−=M Bài toán 19: Tìm các số x, y, z thoả mãn đẳng thức( ) ( )02222=+++++− zyxyxBài toán 20: thực hiện phép tính34 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán ... tạo.II./ CHUẨN BỊ:Gv: Nghiên cứu, soan giáo án, phấn màu, bảng phụHs: Dụng cụ học tập. III./ TIẾN TRÌNH:1Ổn định:4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 a) 9,15,28,0 +−−+= xxA với x <...
 • 55
 • 3,667
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

... 2: x = -2,5 ; y = - 0 ,75 .A = 2x(1+ y) - y = 2.(-2,5)(1- 0 ,75 ) + 0 ,75 Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới 7 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 Hoạt động 2: Khi nào ... minB =- 7 khi và chỉ khi x = 32. Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới41 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 3 4 5 3 54 .5 2 5 26 40 25 71 213 3. .10 10 70 7 a c ... TIÊU: Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GV: Lê Trọng Tới 37 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 7 a) M = 3 30, 375 0,311 125 50,625 0,511 12− + +− + − −b) N = 1,5 1 0 ,75 52,5...
 • 45
 • 5,161
 • 15
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

... Mỹ25 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 Giải: ĐKXĐ: 9x≥ Ta có: x - 9 A = 5x= 1 x - 9 x - 9 3.312 3365x 5 5 30xx x + ữ = =Du = xy ra khi x - 9 3183 9 xx=⇔ ... Mỹ4 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 VD 8: : Cho x, y, z > 0 và x + y + z =1 Tìm GTNN của: 1 4 9 S =x y z+ +Ta có: S = ( )1 4 9 x + y + z x y z + + ữ =4 4 9 91+4 +9+ y ... Tú Trường THCS Thanh Mỹ 39 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 ⇒ 101a – 1  3 ⇒ 2a – 1  3 Vì 1 ≤ a ≤ 9 nên 1 ≤ 2a-1 ≤ 17 và 2a-1 lẻ nên 2a – 1 ∈{ 3; 9; 15 } ⇒ a ∈{ 2;...
 • 64
 • 2,169
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

... góc hạ từ trọng tâm tam giác xuống đờng thẳng d.Giải : oCDABOCDAB Giáo án BDHSG Toán 8 Đây là bài toán về chứng minh bất đẳng thức về các độ dài. nên kẻ thêm các đờng phụ, xét các ... 1) 5⇒ ±⇒ ± +⇒ +M Giáo án BDHSG Toán 8 A = (2+1)(22+1)(24+1)(2 8 +1)(216+1)B = 232.Giải:Nhân hai vế của A với 2-1, ta đợc :A = (2-1)(2+1)(22+1)(24+1)(2 8 +1)(216+1).áp dụng ... 1272+146.127 + 732 ;b) 9 8 .2 8 - ( 18 4 - 1)( 18 4+ 1) ;c) 1002 - 992+ 98 2- + 22- 12d) (202+ 18 2+ +42+22) – (192+172+ +32+12) ;e)222275125.150125220 780 ++Bài 7 :Tính...
 • 24
 • 1,649
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8 hay

... Trang 29NMCBAOGEDCBA Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 GA HSG Toán 8 Trang 1 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Ngày soạn:Ngày dạy:CHUYÊN ĐỀ 11 – PHƯƠNG ... Trang 17 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 Đặt x2 – 11x + 29 = y , ta coù:(x2 – 11x + 28) ( x2 – 11x + 30) = 1 680 ⇔(y + 1)(y – 1) = 1 680 ⇔y2 = 1 681 ⇔y = ± 41y = ... = 150 150 150 150 5 .8 8.11 11.14 47.50+ + + + = 1 1 1 1 1 1 1150. . 3 5 8 8 11 47 50 − + − + + ữ Trang 23 Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8 B = n2 - n thì n {...
 • 82
 • 1,588
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 cực hay

... cùng.b) Ta có: 5 x 10 x 15 x 20 x 25 x 30 x 35 x 40 x 45 x 50 = 5 x 5 x 2 x 5 x 3 x 5 x 4 x 5 x 5 x 5 x 6 x 5 x 7 x 5 x 5 x 8 x 5 x 5 x 9 x 5 x 5 x 2Tích trên có 12 thừa số 5 và có nhiều hơn ... 75 ĐS: 75 Bài 4: Cho 5 chữ số: 0; 1; 2; 3; 427 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Bài 2: Một người bán trứng, lần thứ nhất bán 5 1số trứng, lần thứ hai bán83 ... cùng. Làm lại các bài đã học vào vở. Tuần 5 *****Ngày soạn: Ngày dạy: Toán: CÁC BÀI TOÁN VỀ SỐ VÀ CHỮ SỐ.9 GIÁO ÁN CHI TIẾT BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 5 ( CỰC HAY) Số thứ ba là :7...
 • 89
 • 3,040
 • 12
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5

... cặp, trình bày trớc lớp. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* Số gà lúc sau là: 10 : 2 x 51 = 255 (con). Số vịt lúc sau là: 10 : 2 x 49 = 2 45 (con ). Cách 2: ... häc: Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) ******************* 5. Mục tiêu: -Rèn kỹ năng làm các bài toán dạng hiệu- tỷ. -Củng cố kỹ năng vẽ sơ đồ để giải. 2.Các hoạt động dạy và học: ... cuốn. * Lu ý: ở dạng toán này giúp HS xác định đa về dạng tổng tỷ hoặc hiệu tỷ để làm. c. GV nhận xét tiết học: HS nghe.HS nghe. Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi ( Lớp 5) *******************...
 • 31
 • 1,274
 • 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7

... Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 Năm học 2014 – 2015Buổi 1: DÃY CÁC SỐ VIẾT THEO QUY LUẬTI. MỤC TIÊU KT: - Nắm được quy luật của dãy số. - Tính tốn trên dãy số. KN: - Học sinh ... Thành Chung Trường THCS Kỳ Ninh5 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 Năm học 2014 – 2015Do đó: 273 9=⇒=xx 36312=⇒=yy 60320=⇒=zzKL: 60,36, 27 ===zyxCách 2: Sau khi làm đến ... tươngtự.Bài 7. 5: Tìm x, y thoả mãn đẳng thức:Nguyễn Thành Chung Trường THCS Kỳ Ninh18 Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 Năm học 2014 – 2015a) 032=++−−yyxb) 043200820 07 =++−yyxc)...
 • 48
 • 2,818
 • 9
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 cực hay

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 7 cực hay

... lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc 3 cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc 4 cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc 5 cây,. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. ... )1 11 7 7 0x xx x+ +− − − = HD : ( ) ( )( ) ( )1 111 10 7 7 0 7 1 7 0x xxx xx x+ ++− − − = ⇔ − − − =  ( )( )( )1 1086110 7 01 ( 7) 0 7 0 7 ( 7) 1 7 1 7 010xxxxxxx ... c đều chia hết cho 3HD a) ta cú 17a 34 b 17M v 3a + 2b 17 17 34 3 2 17 2(10 16 ) 17a b a b a b + + M M M 10 16 17a b M vỡ (2, 7) = 1 10 17 16 17 10 17a b b a b + +M Mb) Ta cú f(0) =...
 • 31
 • 639
 • 1
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 năm 2015

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 năm 2015

... 3 12 61 7 7 7 3 10 5 + < < = =+Vy 15 7 < 65.b) 278 278 278 9 2 87 1 37 37 37 9 46+> > =+. Nm hc: 2014 - 2015 16 Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 2. So sánh các phân ... Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 7 Năm học: 2014 - 2015 Ngày 20/8/2012 soạn:B1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ. CỘNG, ...       = + + = =       Năm học: 2014 - 2015 4 Giáo án: Bồi dưỡng HSG Toán 7 1 1 1 10,25 0,263 7 13 3.2 2 2 1 7 1 0, 875 0 ,7 3 7 13 6C− − − += +− − − +(pp dạy tương...
 • 44
 • 660
 • 3
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7

... Phòng giáo dục và đào tạo Thanh Chơng Trờng THCS Thanh Mỹ Giáo án BDhsg toán 7 GV: Nguyễn Văn TúNM HC 2010-2011Đề số 1: đề thi học sinh giỏi huyện 1Môn Toán Lớp 7 (Thời gian ... 9 32 .3 4 .9 5 .7 25 .49 2 .3 2 .3 5 .7 5 .7 2 .3 2 .3 5 .7 5 .2 .7 125 .7 5 .142 .3 8 .32 .3 . 3 1 5 .7 . 1 7 2 .3 . 3 15 .7 . 1 25 .7 . 62 .3 .22 .3 .4 5 .7 .91 10 7 6 3 2A− − − −= ... (2 điểm) ( ) ( )( ) ( )1 111 10 7 7 0 7 1 7 0x xxx xx x+ ++− − − = ⇔ − − − =  7 ( )( )( )1 10110 7 01 ( 7) 0 7 0 7 ( 7) 1 8 7 1 7 010xxxxx xx xx x+  ÷...
 • 80
 • 568
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 violetgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 2giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 11giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán tiểu họcgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán 5giáo an bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM