SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG CAO

Tài liệu Sáng kiến "Rèn năng giải toán lời văn cho học sinh lớp 5 ” doc

Tài liệu Sáng kiến
... nng giải toán lời văn cho học sinh lớp 5 để nghiên cứu, với mục đích là:- Tìm hiểu những kỹ năng cơ bản cần trang bị để phục vụ việc giải toán lời văn cho học sinh lớp 5. - Hướng dẫn học ... hiểu đề- Cho học sinh tự đọc đề bài nhiều lượt.- Hướng dẫn học sinh nắm các dữ liệu bài toán. +) Bài toán cho biết gì? (Lớp học 25 học sinh, trong đó 13 học sinh nữ)+) Bài toán yêu cầu ... Ví dụ: Một lớp học 25 học sinh, trong đó 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp đó?12 55 ? ? * Ví dụ: Hiệu của hai số là 55 . Số thứ nhất...
 • 21
 • 4,191
 • 57

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG ĐỌC ĐÚNG

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG
... học số 2 Hòa Mỹ Tây7 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 Lê Thị Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây14 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ... Xuân Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây13 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG Ở HOC SINH LỚP 2 AI. ... Tuyết Trường Tiểu học số 2 Hòa Mỹ Tây9 Một số biện pháp rèn năng đọc đúng ở học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014các em sẽ nâng cao về năng lực đọc đúng, đọc hay, đọc diễn cảm và hoạt động...
 • 14
 • 1,718
 • 1

sang kien kinh ngiem rèn năng giải toán lời văn cho học sinh lớp 5

sang kien kinh ngiem rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5
... nhiệm trong năm học 2013- 2014. 5. Kết quả, hiệu quả mang lại: Kỹ năng giải Toán lời văn cho học sinh lớp 5 đã củng cố năng giải toán với các bài toán hợp (có lời văn ) đến 3, 4 bước. ... Sáng kiến kinh nghiệm “ Rèn kỹ năng giải Toán lời văn cho học sinh lớp 5 __________________________________________________________________Một lớp học 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 ... giúp học sinh lớp 5 hình thành kỹ năng giải toán lời văn tốt mà còn nâng cao kỹ năng giải cácbài toán khác trong chương trình toán 5. Trong năm học 2013- 2014 vừa qua, việc học toán và giải...
 • 33
 • 3,770
 • 24

một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán yếu tố hình họclớp 4

một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có yếu tố hình học ở lớp 4
... F. bao nhiêu tam giác được tạo thành?Hướng dẫn: MỘT SÔ GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC LỚP 4 A-ĐẶT VẤN ĐỀ Trong chương trình toán 4, một số nội dung dạy học các yếu ... tiêu, nội dung chương trình và PPDH Toán 4 nói chung, các yếu tố hình học nói riêng Tên đề tài : MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC LỚP 4 Loại đề tài : Chuyên mônNgười ... giải minh hoạ- Phương pháp ôn tập và hệ thống hoá kiến thức toán học IV- MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG TOÁN MANG NỘI DUNG HÌNH HỌC LỚP 4 - Tăng cường tự học tự bồi dưỡng để nắm...
 • 23
 • 3,294
 • 6

SKKN một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán lời văn cho học sinh lớp 5

SKKN một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5
... giữa các đối tượng học sinh. 15 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 - Đa số giải toán lời văn thường tập trung ở các đối tượng học sinh khá giỏi nên ... SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 - Đối tượng: Học sinh lớp 5. - Thời gian áp dụng: Năm học 20 - 20 và năm học 20 - 20 (Trong học kì I).- ... được trình tự giải dạng toán này như sau:Bước 1: Vẽ sơ đồ11 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 nghĩa của việc thực hiện giải toán (có lời văn) đối với...
 • 19
 • 10,746
 • 41

NCKHSPUD dạy học tích cực, biện pháp rèn năng giải toán lời văn của học sinh khối 4

NCKHSPUD dạy học tích cực, biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn của học sinh khối 4
... giáo viên dạy giỏi.II. Thực trạng năng giải toán của học sinh khối 4 Trường Tiểu học THTH22 NCKHSPUD: DẠY HỌC TÍCH CỰC, BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂNCỦA HỌC SINH KHỐI 4 - Trong ... Hiệu) 42 NCKHSPUD: DẠY HỌC TÍCH CỰC, BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂNCỦA HỌC SINH KHỐI 4 Từ thực tế đó chúng tôi cũng đã đưa ra các giải pháp nhằm rèn luyện năng giải toán cho học sinh ... NCKHSPUD: DẠY HỌC TÍCH CỰC, BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂNCỦA HỌC SINH KHỐI 4 Học sinh SL % Giải được 14 56Không giải được11 44 Như vậy với một bài toán hình học quy về dạng toán tìm hai...
 • 57
 • 2,772
 • 23

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn năng học tốt môn tập làm vănlớp 5

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng học tốt môn tập làm văn ở lớp 5
... công nhận sáng kiến năm 2013 như sau: 1. Tên sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG HỌC TỐT MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 5 2. Sự cần thiết (lí do nghiên cứu): Phân môn Tập làm văn một môn có tầm ... sáng kiến: a) Rèn năng làm văn cho học sinh.  Rèn cách nghe và cảm thụ bài văn. Rèn năng cho học sinh cảm thụ cái hay của một đoạn văn hay một bài văn. Rèn năng viết đoạn văn ... phúc Sông Đốc, ngày 25 tháng 05 năm 2013 BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN - Tên sáng kiến: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG HỌC TỐT MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 5 - Tên người thực hiện:...
 • 11
 • 1,010
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng viết cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 2
... cu: 1. Mc ớch :Tìm ra một số biện pháp rèn năng viết đúng, đẹp trong phân môn tập viết nhằm nâng cao chất lợng dy học môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2D. Rốn cho hc sinh t th ngi vit ỳng, ... của phân môn tập viết lớp 2 có những yêucầu cụ thể. II. Cơ sở thực tiễn của việc rèn luyện kỹ năng viết đúng, đẹp cho học sinh lớp -Tiếp tục rèn luyện cho học sinh kỹ năng viết các chữ thường ... năm 12 37,5 17 53,1 3 9,3Giữa kì I 17 48,5 12 37,5 3 9,3Cuối kỳ I 20 62, 5 10 31 ,2 2 6 ,2 Giữa kì 2 22 68,7 10 31 ,2 0 0Cuối kỳ 2 26 81 ,2 6 18,7 0 0 C. PHẦN KẾT LUẬN I. Ý nghĩa : Việc rèn...
 • 10
 • 2,012
 • 2

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng giải Toán lời văn cho học sinh lớp 5

SKKN Một số biện pháp rèn kỹ năng giải Toán có lời văn cho học sinh lớp 5
... giải được. III-PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 5 1- Về mức độ,yêu cầu của Giải toán lời văn lớp 5 Cũng như các lớp khác, yêu cầu của dạy học giải toán lời văn lớp 5 ... TÀI:“MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 1 PHẦN I - MỞ ĐẦU I-LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1-Cơ sở lí luận: Dạy học Toán ở Tiểu học nhằm giúp cho học sinh những ... của học sinh, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tham gia tích cực vào quá trình dạy - học. 2, Một số biện pháp dạy học rèn năng giải toán cho học sinh lớp 5. Dạy học giải toán là một...
 • 28
 • 2,262
 • 14

SKKN Một số biện pháp rèn năng giải toán lời vănlớp 4

SKKN Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn ở lớp 4
... làm văn, Luyện từ và câu Chính vì thế tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài:MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 4 III. CƠ SỞ LÝ LUẬN:Dạy Toán tiểu học nói chung, lớp 4 nói ... SL %GHKI 41 7 17,1% 26 63 ,4% 6 14, 6% 4 4,9%CHKI 41 11 26,8% 23 56,1% 7 17,1% 0 0Như vậy nhờ biện pháp rèn kỹ năng giải bài toán lời văn liên quan đến tỷ số cho học sinh lớp 4/ 2 mà chất ... vững năng giải toán lời văn lớp 4 thông qua các cơ sở sau:- Dựa vào SGK Toán 4, SGV Toán 4, sách tham khảo giảng dạy, chương trìnhbồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III, sách bài tập toán 4, ...
 • 25
 • 2,016
 • 11

Một số biện pháp rèn năng giải toán lời văn cho học sinh lớp 1

Một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
... Tôi đã chọn đềtài : Một số biện pháp rèn năng giải toán lời văn cho học sinh lớp 1. 1. Mục tiêu của dạy học môn toán lớp 1 là nhằm giúp học sinh: Bước đầu một số kiến thức cơ bản, ... hơn đối với học sinh lớp 1. Nên tôi lựa chọn Một số biện pháp rèn năng Giải toán lời văn lớp 1. ”2. Mục đích nghiên cứu: Với mong muốn cho học sinh biết cách giải các bài toán đơn về ... tài: Một số biện pháp rèn năng giải toán lời văn cho học sinh lớp 1 Họ và tên : Nguyễn Thị Hải YếnChức vụ và đơn vị công tác: Tổ trởng tổ 1 - Giáo viên giảng dạy Lớp 1 Trờng tiểu học Thị...
 • 21
 • 894
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5
... ngán học Tập làm văn. Với học sinh lớp Năm, vic rèn năng làm văn miêu tả cho học sinh là cần thiết. Học tốt văn miêu tả sẽ là điu kin thn li đ học sinh học tốt các môn học khác ở Tiu học ... Bốn để hình thành cho học sinh cấu tạo bài văn tả cảnh ở lớp Năm rõ ràng là nhanh hơn. Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp rèn năng miêu tả cho học sinh lớp Năm ============================================================================- ... phơng pháp dạy học, nâng cao chất lợng dạy học trong nhà trờng nói chung, dạy học sinh lớp Năm học tốt văn miêu tả nói riêng, tôi đã chọn đề tài: Một số biện pháp rèn năng làm văn miêu tả cho...
 • 43
 • 1,083
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi
... Là một giáo viên đứng lớp 5 tuổi, tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó thiết thực trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ nên tôi đã chọn đề tài Một số biện pháp rèn năng sống cho trẻ 5 6 ... những biện pháp cụ thể để rèn kỹ năng sống cho trẻ mầm non một cách chung nhất cho các bậc học, đây chính là những định hướng giúp giáo viên thực hiện rèn kỹ năng sống cho trẻ và những kỹ năng ... cường khả năng sẵn sàng đến trường mầm non cho trẻ tôi hiểu rõ hơn kỹ năng sống cần dạy trẻ bao gồm những nội dung gì, mục đích của việc dạy trẻ kỹ năng sống. Và để rèn cho trẻ những kỹ năng đó...
 • 15
 • 3,714
 • 6

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG NÓI TRONG GIỜ KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 2

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG NÓI TRONG GIỜ KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 2
... đã chọn nội dung: Một số biện pháp rèn năng nói trong giờ kể chuyện cho học sinh lớp 2 . II./Thực trạng việc rèn kỹ năng trong giờ kể chuyện lớp 2. Năm học 20 08 – 20 09 tôi được nhà trường ... tiếp.4. Rèn luyện năng nói qua hình thức kể chuyện phân vai:-3/14-II. /Một số biện pháp rèn luyện năng nói cho học sinh qua phân môn kể chuyện lớp 2. Trong cấu trúc SGK Tiếng Việt lớp 2, các ... giúp học sinh phát huy tốt khả năng tự tin, cách diễn đạt của mình trong giờ kể chuyện. B - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀI. /Một số giải pháp rèn luyện năng nói cho học sinh qua phân môn kể chuyện lớp 2. 1....
 • 14
 • 1,523
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mot so bien phap ren ky nang giai toan co loi van cho hoc sinh lop 3skkn một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3skkn một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4skkn một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn ở lớp 4biện pháp rèn kĩ năng giải toán chuyển động đều cho học sinh lớp 5nckhspud dạy học tích cực biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn của học sinh khối 4một số biện pháp rèn kỹ năng giải toán có yếu tố hình học ở lớp 4sang kien kinh nghiem day giải toan co lơi văn cho hoc sinh lop 5skkn một số biện pháp có hiệu quả trong bồi dưỡng học sinh giỏi ở tiểu học giải pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 5skkn biện pháp hình thành kĩ năng giải toán có lời văn cho học sin lớp 2sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trung tâm gdtx sa pasang kien kinh nghiem mot sso bien phap ren ky nang viet dung chinh ta lop 3saang kien kinh nghiem mot so bien phap ren ky nang viet dung chinh ta cho hoc sinh lop 3biện pháp rèn luyện kĩ năng giải toán chuyển động đều cho học sinh lớp 5biện pháp giải toán có lời văn cho học sinh lớp 3Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam