1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Thạc sĩ - Cao học >

an toàn và bảo mật dữ liệu bằng mã hóa ứng dụng trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Chuong III An toàn vả bảo mật dữ liệu

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Chuong III An toàn vả bảo mật dữ liệu

... phép những người làm việc bán thời gian chỉ được phép truy cập dữ liệu vào khoảng từ 9am đến 1pm từ ngày 1/1/98. !  Trong hầu hết các hệ quản trị sở dữ liệu chính sách này thường triển khai ... dùng câu lệnh DENY) 11 An toàn bảo mật dữ liệu 1.  chế định danh 2.  Các phương pháp điều khiển truy xuất ã DAC (Discretionary Access Control) ã MAC (Mandatory Access Control) ã ... ra các dòng dữ liệu muốn cấp cho chủ thể S. ◦  Cấp cho S các quyền trên view. Ví dụ CREATE VIEW NHANVIEN_IT AS SELECT * FROM NHANVIEN WHERE MSPB=“IT”; GRANT Select ON NHANVIEN_IT TO...
 • 21
 • 485
 • 0
giảng dạy bằng giáo án điện tử và bảo mật dữ liệu soản thỏa văn bản trên word 2003

giảng dạy bằng giáo án điện tử bảo mật dữ liệu soản thỏa văn bản trên word 2003

... DỤNG CÁC THỦ THUẬT POWERPOINT TRONG GIẢNG DẠY BẰNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU KHI SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN WORD 2003 1. Lưu luôn cả font chữ vào bài soạn Powerpoint Giả sử một ... cho việc chỉnh sửa lại ở máy khác sau này. b. Cách đóng gói file giáo án Powerpoint Sau khi hoàn thành một giáo án điện tử bằng PowerPoint với nhiều hình ảnh, âm thanh. Nhưng khi đem lên ... bằng Package for CD) Nếu các slide trình chiếu đã thiết kế chuẩn thì ta chỉ cần chép file PPS này đem trình chiếu ở bất kỳ máy nào cũng được 3.Cách bảo vệ dữ liệu soạn thảo trên Word: Bạn...
 • 17
 • 450
 • 0
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KHO DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP KHO DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG SIÊU THỊ

... (hoặc các nguồn) lên kho dữ liệu, trong thời gian thực hoặc thời gian gần thực. [6] 1.2.3 Kiến trúc của kho dữ liệu thời gian thực Hình 1.7: Kiến trúc kho dữ liệu thời gian thực Gần giống như ... quản lý kho dữ liệu. Siêu dữ liệu được chia thành 3 loại: - Siêu dữ liệu nghiệp vụ - Siêu dữ liệu kỹ thuật - Siêu dữ liệu tác nghiệp 5 1.1.5 Các thành phần cơ bản của hệ thống kho dữ liệu ... những vấn đề nêu trên, tôi xin chọn đề tài Nghiên cứu giải pháp kho dữ liệu thời gian thực ứng dụng trong hệ thống siêu thị làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình. Ngoài phần mở đầu và...
 • 26
 • 724
 • 1
CÂU HỎI ÔN TẬP AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU ( có đáp án)

CÂU HỎI ÔN TẬP AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU ( có đáp án)

... 2/!9{)|!83/,,2/: /(/ '!9{/D/5'5/D /(( .9'59D,%!/%/D /( /,%g/44/%e31N./9}>D"N!`9}2[./k3G~9$/9H&%!832/%>2&&./32//N&%>N[32/%[2!9{T3U!8!9{k3&9>!N8>`&/[`9{/&%>[&3/ã/D2/9^^D/D2//2&3%!7/!8/K/D2/!dq9}&apos ;(` / /(/ !dG!7/%&apos ;(` /'dOH)|dW/.!9{/5'5/D /(( .&apos ;(/ 8/!9{k3&9}>%[D"NDF9^!Y!/$1?!@2/%/$/K!82&3nh ... !?!DG[4%\4/4HA;76=?!@1j,2/=G=44/==44HA;66W!! )(! &GF41/H%kG1lD/HAP8 !"#$%&&apos ;() *+,-* 2/!9{)|!83/,,2/: /(/ '!9{/D/5'5/D /(( .9'59D,%!/%/D /( /,%g/44/%e31N./9}>D"N!`9}2[./k3G~9$/9H&%!832/%>2&&./32//N&%>N[32/%[2!9{T3U!8!9{k3&9>!N8>`&/[`9{/&%>[&3/ã/D2/9^^D/D2//2&3%!7/!8/K/D2/!dq9}&apos ;(` / /(/ !dG!7/%&apos ;(` /'dOH)|dW/.!9{/5'5/D /(( .&apos ;(/ 8/!9{k3&9}>%[D"NDF9^!Y!/$1?!@2/%/$/K!82&3nh ... 6QCPAA6QCPAP6QCPAP6QCPAG6$*+67H ãu 1ã&4bã1ã13G !"#$%&&apos ;() P()5.,P*8#$#%#$"&&apos ;() *)*+,-*Qd('.GX%%O%4%)H/!d X\/2&MD3ãGXDH 2&MD3G)4H O\/2&MD'dGO4H...
 • 55
 • 894
 • 3
TIỂU LUẬN AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH

TIỂU LUẬN AN TOÀN BẢO MẬT DỮ LIỆU MỘT SỐ KỸ THUẬT GIẤU TIN TRONG ẢNH

... hiện tiểu luận môn an toàn bảo mật dữ liệu tôi đã chọn đề tài: Một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh. Trần Đình Hoàng Huy – K7MCS 4GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀI. TỔNG QUAN VỀ GIẤU TIN 1. Giấu tin Giấu ... hệ giấu tin trên ảnh tĩnh.2. Trình bày một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh như kỹ thuật Patchwork, kỹ thuật dùng mặt nạ tri giác, đặc biệt là kỹ thuật chèn vào các bit ít quan trọng của một ... trình bày một số kỹ thuật giấu tin trong ảnh mà chưa tìm hiểu các kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin. Hướng phát triển của tiểu luận: 1. Tìm hiểu chi tiết hơn các kỹ thuật giấu tin trong ảnh cũng...
 • 21
 • 362
 • 0
an toàn và bảo mật dữ liệu bằng mã hóa ứng dụng trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử

an toàn bảo mật dữ liệu bằng hóa ứng dụng trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử

... an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu khi triển khai ứng dụng thư điện tử trao đổi văn bản điện tử. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu còn nhiều khó khăn, các hệ thống an ... đề đảm bảo An toàn bảo mật dữ liệu trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử là vấn đề nóng hổi, cần quan tân hàng đầu trong hoạt động thực tiễn của quá trình trao đổi văn bản điện tử giữa ... MÃ HOÁ VÀ CHỨ KÝ SỐ TRONG AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 1.1 Nội dung của an toàn bảo mật dữ liệu Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn đa dạng, các tiến bộ về Điện tử - Viễn...
 • 70
 • 530
 • 0
An toàn và bảo mật dữ liệu bằng mã hóa ứng dụng trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử Nguyễn Tiến Dũng.

An toàn bảo mật dữ liệu bằng hóa ứng dụng trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử Nguyễn Tiến Dũng.

... an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu khi triển khai ứng dụng thư điện tử trao đổi văn bản điện tử. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu còn nhiều khó khăn, các hệ thống an ... đề đảm bảo An toàn bảo mật dữ liệu trong hệ thống trao đổi văn bản điện tử là vấn đề nóng hổi, cần quan tân hàng đầu trong hoạt động thực tiễn của quá trình trao đổi văn bản điện tử giữa ... MÃ HOÁ VÀ CHỨ KÝ SỐ TRONG AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 1.1 Nội dung của an toàn bảo mật dữ liệu Khi nhu cầu trao đổi thông tin dữ liệu ngày càng lớn đa dạng, các tiến bộ về Điện tử - Viễn...
 • 70
 • 533
 • 0
Giải pháp nâng cao an toàn và bảo mật dữ liệu tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hoàng Mai

Giải pháp nâng cao an toàn bảo mật dữ liệu tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hoàng Mai

... tấn công dữ liệu tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hoàng Mai. - Trên cơ sở lý luận thực trạng đề ra các giải pháp nâng cao an toàn bảo mật dữ liệu trong công ty cổ phần thiết bị công ... bảo mật dữ liệu. - Hiểu rõ thực trạng tồn tại trong hệ thống an toàn bảo mật dữ liệu tại công ty. - Đưa ra các phương pháp giải quyết nhằm nâng cao an toàn bảo mật dữ liệu tại công ty. 1.2. ... cao an toàn bảo mật dữ liệu tại công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hoàng Mai .Đề tài khóa luận này sẽ giúp công ty: - Nâng cao nhận thức của lãnh đạo toàn thể nhân viên về an toàn bảo...
 • 49
 • 506
 • 0
Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu

... giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu. Triển khai xây dựng giải pháp thử nghiệm cho một số ứng dụng đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho Trung tâm tích ... quan tới Trung tâm tích hợp dữ liệu. - Đề xuất đƣợc những giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu. - Triển khai xây dựng ứng dụng thử nghiệm đảm bảo an toàn bảo ... Trung tâm tích hợp dữ liệu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Nội dung của luận văn là: Nghiên cứu về giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho Trung tâm tích hợp dữ liệu là lĩnh vực nghiên cứu mới ở Việt...
 • 78
 • 496
 • 1
Một số vấn đề về an toàn và bảo mật cơ sở dữ liệu

Một số vấn đề về an toàn bảo mật cơ sở dữ liệu

... iruy nhập dữ liệu hoặc sử dụng lài nguyên.1.1.2 Những vấn an ninh trong CSDL: sở dữ liệu (CSDL) là một tập hợp dữ liệu một tập các qui tắc tổ chức dừ liệu chi ra các mối quan hệ giữa ... giảm. Một số vàn dề về An toàn báo mật CSDi, - Pliụtn Hữu Duyên3Chươnu 2: Vấn đé an ninh CSDL. An ninh CSDL cũng chính là an ninh hệ điều hành, vì vậy nghiên cứu gổm an ninh của HĐH an ninh ... dụng.Việc nghiôn cứu an toàn bảo mật CSDL trong các quan, doanh nghiệp là cần thiết. Vấn đề càng trờ nên cấp thiết khi kho dữ liệu ngày càng nhiều viôc truyền tin trôn mang ngày càng gia...
 • 109
 • 596
 • 0
Tiểu luận ứng dụng truyền thông và an toàn thông tin Mã hóa và bảo mật dữ liệu

Tiểu luận ứng dụng truyền thông an toàn thông tin hóa bảo mật dữ liệu

... hóa bảo mật dữ liệu Nhóm 9:Lê Đỗ Trường An – 08520004Lý Tuấn Anh – 08520011Lê Hoàng Chánh – 08520036Vũ Trọng Đắc – 08520088Nguyễn ... ATETHEXTSEFCSOIVJAEVASNXOEBAFQNXEKFINTQTHEO IE AN ON E T O TO HIVJXTSMSXTEJOEBSVAFQNXCEVIVJJSAFQNXCEV AN THE ETHO OEN TION N E TION (AN ATE thường thấy trong tiếng Anh)www.themegallery.comLOGOHistory ... Exchange2Public Key Exchange3Authentication4www.themegallery.comLOGOHistory of CryptographyLàm thế nào để giữ được các bí mật? www.themegallery.comLOGOHistory of CryptographyKhóa...
 • 88
 • 446
 • 0
Tiểu luận ứng dụng truyền thông và an toàn thông tin Mã hóa và bảo mật dữ liệu

Tiểu luận ứng dụng truyền thông an toàn thông tin hóa bảo mật dữ liệu

... Đức hóa bảo mật dữ liệu Contents2 hóa bảo mật dữ liệu MÃ HÓA VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU1 A. LỊCH SỬ MẬT MÃKhóa chìa khóaTrong thế giới hiện đại, không đơn giản chỉ sử dụng một bức tranh ... chiều dài của ổ khóa. Không phải chỉ ổ khóa bảo mật thông tin. Trong mật mã, chúng ta sử dụng cả ổ khóa khóa.Các thuật ngữ Mật là sử dụng ổ khóa khóa để bảo mật dữ liệu khỏi việc nghe ... and hex values:17 hóa bảo mật dữ liệu XOR operations:OR operations:Phép tính OR được sử dụng trong hóa: XOR operations:Phép tính XOR được sử dụng trong hóa: 18 hóa bảo mật...
 • 33
 • 367
 • 0
Tiểu luận An toàn và bảo mật hệ thống thông tin Cách thức thu thập dữ liệu tự động từ 1 website và cách phòng chống sao chép dữ liệu cho website

Tiểu luận An toàn bảo mật hệ thống thông tin Cách thức thu thập dữ liệu tự động từ 1 website cách phòng chống sao chép dữ liệu cho website

... NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ––––oo0oo––––ĐỀ TÀI :Cách thức thu thập dữ liệu tự động từ 1 website cách phòng chống sao chép dữ liệu cho website GVHD: Th.s Trương Hoài Phan.Lớp: K09406Lâm ... các phương thức thu thập dữ liệu từ một website cách phòng chống sao chép dữ liệu cho website để nghiên cứu.2. Mục tiêuTìm hiểu cách thức thu thập, tìm kiếm các liên kết trên website để ... Safari/5 31. 21. 102 011 -10 -16 20:23 :10 - Mozilla/5.0 (Windows NT 6 .1; WOW64; rv:7.0 .1) Gecko/2 010 010 1 Firefox/7.0 .12 011 -10 -16 20:23:00- Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.3; en-au; GT-I 910 0 Build/GINGERBREAD)...
 • 29
 • 628
 • 0
Tiểu luận An toàn và bảo mật hệ thống thông tin GIỚI THIỆU MÃ HÓA DỮ LIỆU SHA1, MD5 VÀ DEMO ỨNG DỤNG

Tiểu luận An toàn bảo mật hệ thống thông tin GIỚI THIỆU HÓA DỮ LIỆU SHA1, MD5 DEMO ỨNG DỤNG

... của hệ thống hóa khóa công khai đó là, nếu hóa bằng khóa bí mật thì chỉ khóa công khaimới giải đúng thông tin được, ngược lại, nếu hóa bằng khóa công khai,thì chỉ có khóa bí mật ... bỏ.Khóa bí mật khóa công khai- Khóa bí mật là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật không đốixứng, được dùng để tạo chữ ký số.- Khóa công khai là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống ... dựa trên hệ thống hóa khóa công khai. Hệ thống hóa này gồm hai khóa, khóa bí mật khóa công khai. Mỗi chủ thể có một cặpkhóa như vậy, chủ thể đó sẽ giữ khóa bí mật, còn khóa công khai của...
 • 27
 • 634
 • 0
Nghiên cứu so sánh các thuật toán xử lý ảnh tính độ sâu ảnh stereo ứng dụng trong hệ thống camera thị giác

Nghiên cứu so sánh các thuật toán xử lý ảnh tính độ sâu ảnh stereo ứng dụng trong hệ thống camera thị giác

... học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 3 (2014) 26-48 26 Nghiên cứu so sánh các thuật toán xử ảnh tính độ sâu ảnh stereo ứng dụng trong hệ thống camera thị giác Bạch Ngọc Minh* Trung ... Khâu thứ hai các ứng dụng thị giác như ứng dụng tái tạo môi trường 3D, tìm đường, phát hiện đối tượng… Hình 1. Quá trình xử dữ liệu ảnh stereo thị giác. Trong khâu tiền xử lý, có một ... Hình 3). Ảnh 3D có nhiều ứng dụng hơn là để giải trí. Nó có khả năng lưu trữ độ sâu điểm ảnh nên cũng được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu độ sâu điểm ảnh. Nói cách khác, từ một tấm ảnh 3D,...
 • 23
 • 489
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình an toàn và bảo mật dữ liệutài liệu an toàn và bảo mật thông tintài liệu an toàn và bảo mật hệ thống thông tintài liệu môn an toàn và bảo mật thông tintài liệu an toàn và bảo mật androidan toàn và bảo mậtan toàn và bảo mật thông tinan toàn và bảo mật trên hệ điều hành linuxtổng quan về an toàn và bảo mật thông tintrắc nghiệm môn an toàn và bảo mật thông tinđề thi trắc nghiệm an toàn và bảo mật thông tinan toàn và bảo mật hệ thống thông tin ptitđề tài an toàn và bảo mật thông tinan toàn và bảo mật thông tin mạng máy tínhan toàn và bảo mật tin tức trên mạngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP