1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công và nghiệm thu

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối

Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối

... dụng: Cốt thép trong kết cấu tông cốt thép th ờng cốt thép trong kết cấu tông ứng suất tr ớc. c) Theo tình hình dạng: cốt thép trơn cốt thép có gờ. B.1.2. Tính chất cơ học của cốt thép ... các kết cấu tông cốt thép B.1. Phânloại tính chất của cốt thép B.1.1. Cốt thép trong các kết cấu tông cốt thép đ ợc phân loại nh sau: a) Theo công nghệ ché tạo: thép cán nóng thép ... công các kết cấu tông tông cốt thép toàn khối bằng tông nặng thông th ờng (khối l ợng thể tích hỗn hợp tông 1800kg/m 3 -2500kg/m3) đ ợc trộn ngay tại công tr ờng hoặc tông...
 • 40
 • 3,195
 • 1
Văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền tại thành phố Hải Phòng

Văn bản quy phạm pháp luật hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền tại thành phố Hải Phòng

... dẫn về văn bản QPPL hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật 352.3 Những thành tựu về văn bản QPPL hoạt động ban hành văn bản QPPL của các cấp chính quy n tại thành phố Hải Phòng ... CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUY N TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG3.1 Tính cấp thiết của việc nâng cao chất lượng văn bản QPPL hoạt động ban hành văn bản QPPL của các cấp chính quy n tại thành phố Hải Phòng Tiếp ... Các văn bản của thành phố Hải Phòng quy định, hướng dẫn về văn bản QPPL hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật thành phố: Trong những năm qua, văn bản QPPL hoạt động ban hành văn...
 • 67
 • 922
 • 5
Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu

Công tác đất – Quy phạm thi công nghiệm thu

... của quy phạm này, khi thi công nghiệm thu công tác đất còn phải tuân theo những quy định của quy phạm chuyên ngành.1.2. Khi thi t kế tổ chức xây dựng thi t kế thi công cũng như khi thi t ... toàn bộ công trình, việc nghiệm thu sẽ do Hội đồng nghiệm thu thực hiện. Mỗi công tác nghiệm thu phải lập biên bản kèm theo.10.23. Phải nghiệm thu các công trình khuất bao gồm:- Công tác chuẩn ... bộ kĩ thu t thi công công trình cơ giới phải được trực tiếp quan sát mặt bằng thi công, đối chiếu với thi t kế nắm vững nhiệm vụ, yêu cầu thi công công trình trước khi tiến hành thi công. 3.68....
 • 43
 • 2,148
 • 0
Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Công tác đất –quy phạm thi công và nghiệm thu doc

Tài liệu Tiêu chuẩn Việt Nam:Công tác đất –quy phạm thi công nghiệm thu doc

... l|ợng nghiệm thu công tác đất Thi công theo ph|ơng pháp khô 10.1. Công tác kiểm tra chất l|ợng phải tiến hành theo bản vẽ thi t kế các quy định của quy phạm về kiểm tra chất l|ợng nghiệm ... thi công đất bằng cơ giới thu lực phải có những quy định về bảo hộ lao động an toàn kĩ thu t riêng cho công tác này. 5.7. Khi thi t kế tổ chức xây dựng lập định mức công tác thi công đất ... (m) tiêu chuẩn việt nam tcvn 4447 : 1987 284.2. Tr|ớc khi khai thác vật liệu, phải làm xong các công tác chuẩn bị cần thi t lập biên bản nghiệm thu. Các công trình chuẩn bị khai...
 • 59
 • 2,914
 • 10
Báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAI LỆCH CHO PHÉP KHI THI CÔNG CÁC KẾT CẤU TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI " docx

... sai lệch cho phép khi thi công các kết cấu tông tông cốt thép toàn khối như sau: Bảng 20. Các sai lệch cho phép khi thi công các kết cấu tông tông cốt thép toàn khối - (bảng ... MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SAI LỆCH CHO PHÉP KHI THI CÔNG CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI KS. TRẦN MẠNH NHẤT Viện KHCN Xây dựng 1. Đặt vấn đề Điều 7.22 của ... Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công nghiệm thu. 2. TCXD 254: 2001 - Công trình tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt. Tiêu chuẩn thi công và...
 • 4
 • 993
 • 3
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu ppt

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà công trình - Quy phạm thi công nghiệm thu ppt

... H Hệ thống cấp thoát n|ớc bên trong nhà công trình - Quy phạm thi công nghiêm thu Indoor water supply and drainage systems- Codes for construction, check and acceptance Tiêu chuẩn ... 1.11. Bản thi t kế thi công phần kỹ thu t vệ sinh bên trong nhà cần phải có: a) Tiến độ thi công hệ thống kỹ thu t vệ sinh bên trong nhà t|ơng ứng với tiến độ chung; b) Bảng thống thi t bị, ... Các hệ thống cung cấp n|ớc lạnh, n|ớc nóng tr|ớc khi đ|a vào sử dụng phải tẩy rửa cẩn thận bằng n|ớc. 3.24. Việc nối các hệ thống cấp nhiệt hệ thống cấp n|ớc bên trong nhà với mạng l|ới bên...
 • 24
 • 6,071
 • 16
KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG IV CÔNG TÁC CỐP PHA TRONG THI CÔNG BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI doc

KỸ THUẬT THI CÔNG - CHƯƠNG IV CÔNG TÁC CỐP PHA TRONG THI CÔNG TÔNG TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI doc

... ể ả ể đ ng l p ráp tháo d .ộ ắ ỡ172 KỸ THUẬT THI CÔNG CHƯƠNG IV. CÔNG TÁC CỐP PHA 5x165x205x20 60 - - - - - - - 1620 - - 2126 - - 4 - - - - 5 - - 10 - - - - 12 - - 44444444c ... p pha (ngày)ờ ấ ốB n, vòm kh u đ 2mả ẩ ộ 300 - 400250 - 350 5050 12193 KỸ THUẬT THI CÔNG CHƯƠNG IV. CÔNG TÁC CỐP PHA CH NG IV ƠCÔNG TÁC C P PHA TRONG THI CÔNG BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG C T THÉP ... n (t 700 - 1000 l n).ử ụ ấ ớ ừ ầ - N ng cao m c đ c gi i hoá trong thi công. ă ứ ộ ơ ớ180 KỸ THUẬT THI CÔNG CHƯƠNG IV. CÔNG TÁC CỐP PHA Khi thi công nhà khung b tông c t thép các nhà công nghi...
 • 40
 • 1,261
 • 13
GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

GIÁM SÁT NGHIỆM THU KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

... kết cấu tông khối xây cóliên quan dưới đây:- TCVN- 4453-1995 Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối. Quyphạm thi công nghiệmn thu .- TCVN 4447-1987 Kết cấu tông tông ... một khối móng; GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐIBÊ TÔNG KHỐI LỚNBÊ TÔNG CỌC NHỒIBÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰCNHÀ CAO TẦNGTHÁNG 12/2005LÊ TRUNG NGHĨA 1.13 Bảo dưỡng tông ... tra nghiệm thu công trình xây dựng. Riêng đối với kết cấu tông cốt thép kết cấu gạch đá chúng ta cần nghiên cứu tìm hiểu kỹ bảnTCVN 4453-1995- Kết cấu tông tông cốt thép, ...
 • 74
 • 1,429
 • 12
GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN pps

GIÁM SÁT NGHIỆM THU KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TÔNG KHỐI LỚN pps

... thu kết cấu tông khối xây có liên quan dưới đây: - TCVN- 4453-1995 Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công nghiệmn thu . - TCVN 4447-1987 Kết cấu tông ... thẳng đứng -Theo chiều dài cần khoan mũi khoan GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI BÊ TÔNG KHỐI LỚN BÊ TÔNG CỌC NHỒI BÊ TÔNG DỰ ... kế kết cấu tông cốt thép . - TCXD 198-1997 Nhà cao tầng. Thiết kế kết cấu tông cốt thép toàn khối. - TCXD 3934-1984 Nguyên tắc thiết kế chống ăn mòn trong kết cấu tông tông cốt...
 • 75
 • 906
 • 6
Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 10 pptx

... khuọn III IIIIV IVII IIII IIIIII III IIIHỗnh 1 0-7 . Mảch ngỉìng thi cäng åí mọng - cäüt - dáưm 30ữ5030ữ50 GIAẽO TRầNH MN HOĩC KYẻ THUT THI CNG I 141Đ 10. 8. ệM B TNG 10. 8.1. ... Âäng IV - IX X - III 50 -5 5 40 - 50 3 4 Vuìng B Khä Mæa II - VII VIII - I 55 - 60 35 - 40 4 2 Vuìng C Khä Mæa XII - IV V - XI 70 30 6 1 Vaỡo muỡa õọng thỗ nhióỷt õọỹ ... 4453:1995-Kết cấu tông cốt thép toàn kh i- Quy phạm thi công nghiệm thu. + TCVN 55 92: 1991 -Bê tông nặng-Yêu cầu bảo dỡng ẩm tự nhiên. + TCVN 26 82: 1999-Xi măng Pooc lăng-Yêu cầu kỹ thuật. +...
 • 26
 • 801
 • 4
Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 9 docx

... - Lo i trn trån: nhọm A I . - Lo i cọ gåì: nhọm AII, AIII. + Thẹp så i kẹo nguä i. 3. Phán theo cæåìng âäü chëu læûc + Nhoùm A I : Rk = 21 00kg/cm 2 (1 ữ 40). + Nhoùm AII: ... 124 9. 6. NGHIM THU CT THEẽP Trổồùc khi õọứ bãtäng phi tiãún hnh nghiãûm thu cäút thẹp vå i cạc nä i dung sau: + Chng lo i thẹp v sỉû ph håüp vãư viãûc thay âä i cäút thẹp so vå i thi út ... gia cổồỡng; 2. Bóỷ keùo; 3. Bóỷ giổợ; 4. Tồ i; 5. Coỹcgiổợ; 6. ọ i troỹng; 7. Giaù õồợ. N Nd D Hỗnh 9- 3 . Nguyón lyù dỏỷp nguọ i cọỳt theùpNN GIAẽO TRầNH MN HOĩC KYẻ THUT THI CNG I...
 • 11
 • 647
 • 2
Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Chương 8 potx

Giáo trình kỹ thuật thi công I - Phần 2 Công tác tông tông cốt thép toàn khối - Chương 8 potx

... Cáưn tênh toạn v kiãøm tra âäöng thå i 2 i öu kiãûn: i öu kiãûn bãön vaì i öu kiãûn biãún dảng trỉåïc khi kãút lûn. 2. Cáúu kiãûn chëu nẹn Tênh toạn v kiãøm tra i ưu kiãûn äøn âënh cuía ... trê hai hãû saìn cäng taïc trong v ngoi liãn kãút trỉûc tiãúp hồûc giạn tiãúp vå i hãû khung kêch nhàịm phủc vủ i l i cho cäng nhán vaì laìm n i thi GIAẽO TRầNH MN HOĩC KYẻ THUT THI CNG I ... 8. 3 .2 Vạn khn dáöm, saìn 1 16109 8 4 123 511 2 7 2 2 2 - 2 Hỗnh 8- 3 . Cỏỳu taỷo vaùn khuọn cọỹt 1. Táúm vạn khn; 2. Nẻp âãø liãn kãút cạc táúm vạn khn; 3. Gäng cäüt; 4. Khung gia...
 • 18
 • 538
 • 2
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT NGHIỆM THU

... TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9391:2012 LƯỚI THÉP HÀN DÙNG TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THI T KẾ, THI CÔNG LẮP ĐẶT VÀ NGHIỆM THU Welded steel mesh for the ... dụng lưới thép hàn (làm từ dây thép có đường kính 4 mm đến 12 mm) trong thi t kế, thi công lắp đặt nghiệm thu, đồng thời quy định việc sử dụng lưới thép hàn trong kết cấu tông cốt thép ... 6287:1997, Thép thanh cốt tông - Thử uốn uốn lại không hoàn toàn. TCVN 6288:1997, Dây thép vuốt nguội để làm cốt tông sản xuất lưới thép hàn làm cốt. TCVN 5574:2012, Kết cấu tông tông...
 • 24
 • 1,253
 • 0
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công và nghiệm thu

Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệm thu

... phần Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công nghiệm thu Monolithic concrete and reinforced concrete structure – Codes for construction, check and acceptance1. Phạm ... chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thu t tối thi u để kiểm tra nghiệm thu chất l−ợng thi công các kết cấu tông tông côt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất l−ợng, an toàn vệ sinh ... - Kết cấu không có cốt thép kết cấu cốt thép đơn - Kết cấu cốt thép kép 2012 Đầm thủ công 206.4.7. Đổ b tông móng.Khi đổ tông móng cần đảm bảo các quy định của điều 6.4.1. Bê...
 • 43
 • 623
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tcvn kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khốikết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khốitiêu chuẩn kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khốitiêu chuẩn kết cấu bê tông cốt thép toàn khốikết cấu bê tông cốt thép toàn khốisàn sườn bê tông cốt thép toàn khối nxb khoa học và kỹ thuậtcấu tạo sàn bê tông cốt thép toàn khốibê tông cốt thép toàn khốicông tác bê tông cốt thép toàn khốitiêu chuẩn nghiệm thu bê tông cốt thép toàn khốithiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khốithiết kế sàn bê tông cốt thép toàn khốitiêu chuẩn thi công bê tông cốt thép toàn khốithi công bê tông cốt thép toàn khốitiêu chuẩn bê tông cốt thép toàn khốiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ