1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

LÀM LẠNH GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời

... ứng dụng rộng rãi vào thực tế. Thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Module by: PGS.TS. Nguyễn Bốn Summary: Giới thiệu các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITổng ... NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITổng quan về thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng mà con người biết sử dụng từ rất sớm, nhưng ứng dụng NLMT vào các công nghệ sản xuất ... trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Việc tìm kiếm và khai thác các nguồn năng lượng mới như năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió và năng lượng mặt trời là một trong những hướng...
 • 10
 • 1,157
 • 8
Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời

Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời

... 150 32033 Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời 2.4.5. Bếp nấu dùng năng lượng mặt trời Nguyên tắc sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ... có năng lượng mặt trời khá lớn. Mật độ năng lượng mặt trời biến Phan Thu Phương Đ1 – QLNL18 Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời ... bình năng lượng mặt trời để đưa ra được đánh giá chung nhất.Phan Thu Phương Đ1 – QLNL30 Tìm hiểu năng lượng tái tạo; Phân tích, đánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trời CHƯƠNG...
 • 43
 • 1,514
 • 14
nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt

nghiên cứu hệ thống cung cấp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời có trữ nhiệt

... lit trữ nhiệt 2.4. So sánh hiệu quả kinh tế phương án cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời trữ nhiệt và không trữ nhiệt 2.4.1. Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời không trữ ... h thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời trữ nhiệt 2.3. So sánh hiệu quả của phương án cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời trữ nhiệt và không trữ nhiệt 2.3.1. Hệ thống sử ... cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010 152 NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ TRỮ NHIỆT RESEARCH ON HOT SOLAR WATER SYSTEM USING HEAT STORAGE SVTH:...
 • 7
 • 1,091
 • 12
NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BẾP PARABÔN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BẾP PARABÔN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

... lớn, do vậy thiết bị năng lượng mặt trời ngày càng ñược quan tâm nghiên cứu sử dụng. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu triển khai bếp parabôn sử dụng năng lượng mặt trời dùng cho nấu cơm, ... năng lượng mặt trời, bước ñầu cho thấy triển vọng rất lớn của việc sử dụng năng lượng mặt trời ở nước ta, Bếp parabôn dùng năng lượng mặt trời ñã ñược sử dụng rất hiệu qủa cho việc ñun nấu của ... NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG BẾP PARABÔN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI A STUDY ON THE APPLICATION OF PARABOLIC SOLAR COOKER ...
 • 6
 • 708
 • 7
NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ TRỮ NHIỆT

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ TRỮ NHIỆT

... tạo hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời trữ nhiệt 2.3 So sánh hiệu quả của phương án cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời trữ nhiệt và không trữ nhiệt a) Hệ thống sử dụng ... thị Nhiệt ñộ nước ñầu vào và ra bình chứa theo thời gian ðồ thị nhiệt ñộ paraffin ñầu vào và ñầu ra theo thời gian NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CÓ ... hơn hệ thống dùng bình chứa 80 lit là 69,2.300= 20760VNð và hệ thống dùng bình chứa 120 lit 41,4. 300 = 12420VNð Vậy phương án sử dụng hệ thống cung cấp nước nóng dùng năng lượng mặt trời trữ...
 • 8
 • 884
 • 6
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

... Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng l Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch. ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN ... Đức Dậu 99N2 Trang44 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng l Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch. ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN ... Đức Dậu 99N2 Trang21 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng l Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch. ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN...
 • 104
 • 1,234
 • 0
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

... tiãút nọng bỉïc. Nhu cáưu ny ngy cng tàng cng våïi thọi quen v viãûc phạt triãøn cạc nh hng, khạch sản, quạn àn v tải nh. Trong caùc loaỷi nổồùc õaù thỗ õaù saỷch (õaù tinh khuyóỳt) õổồỹc ổa chuọỹng...
 • 108
 • 1,270
 • 1
Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều khiển quá trình nhiệt ẩm trong máy ấp trứng gia cầm có sử dụng năng lượng mặt trời

Nghiên cứu tổng hợp hệ thống điều khiển quá trình nhiệt ẩm trong máy ấp trứng gia cầm có sử dụng năng lượng mặt trời

... nhiệt ẩm trong máy ấp trứng gia cầm sử dụng năng lượng mặt trời. 3. Mô hình hoá và mô phỏng quá trình nhiệt ẩm trong máy ấp trứng gia cầm, xác ñịnh các thông số cơ bản của mô hình máy ấp làm ... hình công nghệ máy ấp trứng gia cầm sử dụng nguồn nhiệt kết hợp ñiện -năng lượng mặt trời với bộ thu nhiệt tấm phẳng sử dụng không khí làm chất tải nhiệt máy ấp trứng kiểu buồng giá cố ... nghiên cứu trong và ngoài nước về máy ấp trứng gia cầm quá trình nhiệt ẩm trong buồng ấp chúng tôi nhận thấy một số tồn tại sau ñây: 1. Năng lượng mặt trời vẫn chưa ñược nghiên cứu sử dụng...
 • 205
 • 626
 • 0
Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời

Đề tài thiết kế và thi công xe tiết kiệm nhiên liệu sử dụng năng lượng mặt trời

... xe năng lượng mặt trời 3 1.2 Tổng quan nguồn năng lượng mặt trời 4 1.3 Định nghĩa năng lượng mặt trời 4 1.3.1 Phân loại nguồn năng lượng 5 1.3.2 Ứng dụng năng lượng Mặt Trời 5 1.4 Giới thi u ... 1.3.2 Ứng dụng năng lượng Mặt Trời Năng lượng Mặt Trời là nguồn năng lượng mà con người đã biết sử dụng từ rất sớm, nhưng ứng dụng năng lượng mặt trời vào công nghệ sản xuất quy mô rộng vào cuối ... xe sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên năm 1059 đến năm 1979 đã có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Ứng dụng năng lượng biến đổi thành điện năng cung cấp cho xe các thi t...
 • 59
 • 1,458
 • 12
Tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời cấp điện và nhiệt cho khách sạn sheraton nha trang

Tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời cấp điện và nhiệt cho khách sạn sheraton nha trang

... quan về năng lượng mặt trời, tìm hiểu các mô hình biến đổi năng lượng mặt trời thành điện năng nhiệt năng đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời cho khách sạn Sheraton. ... mặt trời. 4. Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời cấp nhiệt điện cho khách sạn. Về mặt kỹ thuật: Giải quyết được bài toán nhu cầu năng lượng theo yêu cầu thực tế bằng cách sử dụng ... vệ tải thiết bị ta sử dụng thiết bị chống sét của hảng Delta. 3 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CẤP ĐIỆN VÀ NHIỆT CHO KHÁCH SẠN SHERATON NHA TRANG CHƯƠNG...
 • 26
 • 580
 • 0
MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

... nghệ Quảng Trị TÓM TẮT Máy lạnh hấp phụ rắn đã được ứng dụng cho nhiều mục đích làm lạnh khác nhau trong thực tế. Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên ... van tiết luuĐuờng hơi đến bộ hấp thụPhần chứa núơc đáNắp đậyCách nhiệt Hỡnh 3. Cu to thiết bị bay hơi .QkFk t MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ABSORPTIVE RERIGERATOR ... ứng dụng năng lượng mặt trời để làm lạnh với nhiều mục đích khác nhau. Thiết bị có thể chế tạo và sử dụng rộng rãi ở điều kiện Việt Nam. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Chí Hiệp, Máy lạnh hấp...
 • 6
 • 4,993
 • 40
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI" doc

... tế. Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên cứu tại nhiều nước trên thế giới. Việc nghiên cứu thiết kế thực nghiệm một kiểu máy lạnh hấp phụ NLMT trong điều ... chứa Thiết bị ngng tụ Bức xạ mặt trời Bộ hấp phụ thuthụ Van chặn Van tiết lu Hỡnh 1. S đồ nguyên lý máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời Với công suất thiết bị ... để hấp phụ hết mụi cht Methanol l: aMMMCthan, [kg] 70069050Cánh tản nhiệtống gópống ngung môi chất Hỡnh 4. Thit b ngng t đối lưu tự nhiên MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT...
 • 6
 • 667
 • 5
Giáo trình phân tích quan hệ giữa đường kính mặt nhận diện và thời gian tính toán của thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời p1 potx

Giáo trình phân tích quan hệ giữa đường kính mặt nhận diện và thời gian tính toán của thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời p1 potx

... 51 Quan hệ giữa đờng kính mặt nhận nhiệt d2 thời gian : d2() đợc biểu diễn trên hình 3.3. Từ quan hệ này có thể tính đợc đờng kính mặt thu theo thời gian yêu cầu. Ví ... 50Bếp gồm mặt kính nhận nhiệt có đờng kính d2, hệ số truyền qua D, gơng phản xạ có hệ số phản xạ Rg, mặt phản xạ parabol có hệ số phản xạ Rp, nồi nấu làm bằng Inox sơn đen có hệ số hấp ... mặt thắng đứng nên tính toán cho góc tới = 70o. Cờng độ bức xạ mặt trời lấy trung bình lúc nấu (11h-12h) ở tỉnh Quảng Nam là E = 940W/m2. Trong khoảng thời gian bếp sẽ thu từ mặt trời...
 • 5
 • 439
 • 0
LÀM LẠNH GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

LÀM LẠNH GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

... TẮT Năng lượng mặt trời (NLMT) là nguồn năng lượng sạch và tiềm năng nhất đang được loài người thực sự đặc biệt quan tâm. Do đó việc nghiên cứu nâng cao hiệu quả các thiết bị sử dụng năng lượng ... TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010 332 LÀM LẠNH GIÁN ĐOẠN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI INTERMITTENT SOLAR-POWERED REFRIGERATION UNITS Phan Quang Xưng ... khai thác các nguồn năng lượng mới như năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió và NLMT là một trong những hướng quan trọng trong kế hoạch phát triển năng lượng, không những...
 • 7
 • 340
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch bản vẽ thuyết minhlàm khô bằng cách sử dụng năng lượng mặt trờicách sử dụng năng lượng mặt trờiđánh giá hiệu quả khai thác sử dụng năng lượng mặt trờilợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trờilợi ích sử dụng năng lượng mặt trờiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP