nghiên cứu trạm bù svc trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phục

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh

Nghiên cứu thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân hè 2009 ở Quảng Long - Hải Hà - Quảng Ninh
... Thành phần sâu, nhện hại chè thiên địch của chúng vụ xuân năm 2009 Quảng Long Hải - Quảng Ninh 334.1.1 Thành phần sâu, nhện hại chè vụ xuân năm 2009 Quảng Long Hải - ... thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân 2009 Quảng Long - Hải - Quảng Ninh& quot;. ... thành phần sâu, nhện hại, đặc điểm sinh vật học, sinh thái học biện pháp phòng trừ rầy xanh hại chè (Empoasca flavescens Fabr.) vụ xuân 2009 Quảng Long - Hải - Quảng Ninh Đề cương đề...
 • 10
 • 790
 • 11

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh sản và biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản trên đàn bò cái nội tại huyện bình gia, tỉnh lạng sơn
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VŨ TRƯỜNG GIANG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC MỘT SỐ RỐI LOẠN SINH SẢN TRÊN ĐÀN BÒ CÁI NỘI TẠI HUYỆN BÌNH ... được những thông tin số liệu cụ thể về một số chỉ tiêu sinh sản biện pháp khắc phục một số rối loạn sinh sản đàn cái nội nuôi tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn. Đây là cơ sở cho ... sinh sản nguyên nhân của những rối loạn sinh sản thường gặp ở đàn cái nội nuôi tại huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn, làm phong phú thêm tư liệu nghiên cứu về lĩnh vực sinh sản của con bò. ...
 • 80
 • 737
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông hồng biện pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông hồng và biện pháp khắc phục
... NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 41.1. Tình hình ô nhiễm asen trong nguồn nước một số bệnh lý do tác hại của asen tới sức khỏe cộng đồng dân 41.1.1. Tình hình ô nhiễm asen trong nguồn ... sông khá lớn chảy qua: sông Hóa, sông Luộc (phân lưu của sông Hồng) , đoạn hạ lưu của sông Hồng sông Trà Lý (phân lưu cấp 1 của sông Hồng) chảy qua giữa tỉnh. Các sông này tạo ra 4 cửa sông ... kế nghiên cứu: 442.2. Đối tượng các phương pháp nghiên cứu 442.2.1. Phương pháp nghiên cứu tình hình ô nhiễm asen trong nguồn nước các ảnh hưởng độc hại tới sức khỏe. bệnh tật của cộng...
 • 206
 • 931
 • 4

Nghiên cứu công nghệ tận thu hợp kim nhôm ADC12 từ mạt, ba via nhôm trong quá trình đúc áp lực cao

Nghiên cứu công nghệ tận thu hợp kim nhôm ADC12 từ mạt, ba via nhôm trong quá trình đúc áp lực cao
... Công nghệ giao thực hiện đề tài: Nghiên cứu công nghệ tận thu hợp kim nhôm ADC12 từ mạt, ba via nhôm trong quá trình đúc áp lực cao, chúng tôi đã nghiên cứu một số biện pháp thu hồi hợp kim ... vấn đề, Viện Công nghệ đã đề xuất và được Bộ Công Thương giao thực hiện đề tài Nghiên cứu công nghệ tận thu hợp kim nhôm ADC12 từ mạt, ba via nhôm trong quá trình đúc áp lực cao Mục tiêu ... PHẾ LIỆU ADC12 TRONG ĐÚC ÁP LỰC CAO 3.1. Chuẩn bị vật liệu, thiết bị, dụng cụ 3.1.1. Sơ chế phế liệu mạt, ba via nhôm Phế liệu mạt, ba via hợp kim nhôm ADC12 (hợp kim nhôm ADC12 được...
 • 51
 • 2,736
 • 4

Nghiên cứu khái quát về công nghệ gia nhiệt cho sản xuất cáp điện thiết kế chương trình điều khiển ổn định nhiệt độ cho phôi chuẩn bị chuốt

Nghiên cứu khái quát về công nghệ gia nhiệt cho sản xuất cáp điện thiết kế chương trình điều khiển ổn định nhiệt độ cho phôi chuẩn bị chuốt
... 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ GIA NHIỆT CHO SẢN XUẤT CÁP ĐIỆN1.1. Giới thiệu chung về công nghệ gia nhiệt cho dây đồng chuẩn bị vào đầu chuốt. 1.1.1. Giới thiệu chungTrong công nghệ gia nhiệt ... mặt, (cm2)+5 MỤC LỤCCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ GIA NHIỆT CHO SẢN XUẤT CÁP ĐIỆN1.1. Giới thiệu chung về công nghệ gia nhiệt cho dây đồng chuẩn bị vào đầu chuốt 21.1.1. Giới thiệu ... cho cuộc sống của con người. Trong công nghệ sản xuất cáp điện thì khâu gia nhiệt cho dây đồng chuẩn bị vào đầu chuốt là cực kì quan trọng, nếu gia nhiệt một cách khoa học và ổn định thì cáp...
 • 16
 • 581
 • 0

Luận án : Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh

Luận án : Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh
... và máy tính có tốc độ cao, vấn đề Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh có thể giải quyết được bằng các công cụ tính toán hiện có. Nghiên ... cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến ĐTKĐ của máy bay trong quá trình hạ cánh ở vùng tốc độ nhỏ. Các phương pháp nghiên cứu. Các nội dung chính trong chương 1 gồm: - Đặc điểm dòng khí chảy bao máy ... toàn bộ bề 3 cứu về ảnh hưởng của gió cạnh đến đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ở vùng tốc độ nhỏ có thể được thực hiện trên mô hình trong ống khí động (OKĐ) hoặc được...
 • 137
 • 589
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ( tóm tắt)

nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh ( tóm tắt)
... mặt của gió cạnh. Gió cạnh phân bố lại áp suất trên cánh và có ảnh hưởng đến đặc tính khí động của máy bay. 1.2. Tình hình nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay ... cận nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến các đặc tính khí động của máy bay. Chương 2: MÔ HÌNH BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG CỦA MÁY BAY 2.1. Mô hình toán xác định đặc tính khí động của ... CỦA GIÓ CẠNH ĐẾN ĐẶC TÍNH KHÍ ĐỘNG CỦA MÁY BAY TRONG QUÁ TRÌNH HẠ CÁNH Trong chương này sử dụng phần mềm đã được xây dựng để nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến các đặc tính khí động (chủ yếu...
 • 27
 • 628
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh

Nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánh
... máy bay huấn luyện L-39. Giới hạn nghiên cứu của luận án là khảo sát ảnh hưởng của gió cạnh đến một số đặc tính khí động (chỉ thuộc chuyên ngành hẹp khí động học) của máy bay trong quá trình ... [93] khi nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến dòng chảy trước thiết bị vào của động cơ, của quạt gió đã chỉ ra gió cạnh ảnh hưởng lớn đến hiệu suất làm việc của động máy bay, của quạt ... ĐTKĐ của máy bay đã được đúc kết trong các công trình [3], [12], [14] v.v. Luận án chọn phần mềm Ansys là phương pháp chính để nghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh đến đặc tính khí động của máy bay...
 • 137
 • 384
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm Asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng biện pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm Asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng và biện pháp khắc phục
... THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài/dự án: Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm Asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân vùng đồng bằng Sông Hồng biện ... ảnh hưởng của ô nhiễm Asen trong nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tới sức khoẻ, bệnh tật của cộng đồng dân vùng đồng bằng Sông Hồng biện pháp khắc phục& quot; thuộc Chương trình " ;Nghiên ... (Arsenicosis) một số bệnh lý liên quan của cộng đồng dân sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm Asen để ăn uống, sinh hoạt. 2. Xây dựng các giải pháp can thiệp hữu hiệu để giảm thiểu mức độ ô nhiễm asen...
 • 241
 • 937
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SINH KẾ NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 54, 2009 SINH KẾ NGƯỜI DÂN THỊ TRẤN LAO BẢO, TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ - THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO Mai V n ... tế thương mại đặc biệt Lao Bảo (SECA) tỉnh Quảng trị, được thành lập từ năm 1998, có ý nghĩa rất to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng. ... tảng trong việc quyết định một sinh kế có bền vững hay không. Hiện nay, sinh kế bền vững đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà 5. Kết luận Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao...
 • 8
 • 488
 • 1

NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH CỦA ĐÊ BAO KẾT HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ở ĐỒNG THÁP TRONG QUÁ TRÌNH

NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH CỦA ĐÊ BAO KẾT HỢP ĐƯỜNG GIAO THÔNG Ở ĐỒNG THÁP TRONG QUÁ TRÌNH LŨ
... rỗng trong đất, đồng thời tính toán ổn định công trình khi kể đến áp lực nớc lỗ rỗng âm.II. Các cơ sở nghiên cứu kết qủa tính toán ổn định Để nghiên cứu quá trình ổn định của đê trong ... 1.3931.1941.193 1.193 1.192Hệ số ổn định K2 (Không có b)1.5831.3581.1641.164 1.165 1.165 NGHIÊN CứU ổN ĐịNH CủA ĐÊ BAO KếT HợP ĐƯờNG GIAO THÔNG ĐồNG THáP TRONG Quá TRìNH Ths. Phạm Cao HuyênĐại ... HuyênĐại học Thủy LợiTóm tắt: Tính toán ổn định của công trình đờng cấp IV kết hợp làm đê bao chống có xét đến quá trình lũ, cụ thể là quá trình thấm và rút nớc đồng thời có kể áp lực nớc lỗ rỗng...
 • 8
 • 551
 • 3

Nghiên cứu trạm SVC trên lưới truyền tải 220 KV, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng biện pháp khắc phục

Nghiên cứu trạm bù SVC trên lưới truyền tải 220 KV, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phục
... tài là Nghiên cứu trạm SVC trên lưới truyền tải 220 kV, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng biện pháp khắc phục . Hướng nghiên cứu của luận văn là phân tích sự ... ĐẶNG THỊ VÂN ANH NGHIÊN CỨU TRẠM BÙ SVC TRÊN LƢỚI TRUYỀN TẢI 22 0KV, PHÂN TÍCH SÓNG HÀI TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN DUNG LƢỢNG BÙ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LUẬN VĂN THẠC ... xuất giải pháp khắc phục. Nội dung luận văn được bố cục như sau: Chương 1. Tổng quan về công suất phản kháng trong hệ thống truyền tải điện. Chương 2. Nghiên cứu thực nghiệm trạm SVC tại...
 • 102
 • 1,637
 • 0

nghiên cứu trạm svc trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng biện pháp khắc phục

nghiên cứu trạm bù svc trên lưới truyền tải 220 kv, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng bù và biện pháp khắc phục
... tài là Nghiên cứu trạm SVC trên lưới truyền tải 220 kV, phân tích sóng hài trong quá trình điều khiển dung lượng biện pháp khắc phục . Hướng nghiên cứu của luận văn là phân tích sự ... ĐẶNG THỊ VÂN ANH NGHIÊN CỨU TRẠM BÙ SVC TRÊN LƢỚI TRUYỀN TẢI 22 0KV, PHÂN TÍCH SÓNG HÀI TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN DUNG LƢỢNG BÙ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LUẬN VĂN THẠC ... xuất giải pháp khắc phục. Nội dung luận văn được bố cục như sau: Chương 1. Tổng quan về công suất phản kháng trong hệ thống truyền tải điện. Chương 2. Nghiên cứu thực nghiệm trạm SVC tại...
 • 102
 • 532
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các yếu tố hạn chế năng suất cây trồng trên đất dốc và biện pháp khắc phụcnghiên cứu ảnh hưởng của gió cạnh tới đặc tính khí động của máy bay trong quá trình hạ cánhnghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố dinh dưỡng đến chất lượng quả nhãn lồng hưng yên vùng mở rộng và biện pháp khắc phụcquan ly ky thuat tram xu ly nuoc thai va bien phap khac phuclửa điện trên cổ góp và biện pháp khắc phụcnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao thành tích nhảy cao lưng qua xà cho nam vận động viên đội tuyển điền kinh trường thpt vĩnh yên vĩnh phúcluận văn nghiên cứu tìm lỗi phát âm tiếng anh của sinh viên năm thứ tư khoa ngoại ngữ đại học vinh và gợi ý một số biện pháp khắc phụcbiện pháp khắc phục hoạt động đang nghiên cứubiện pháp khắc phục hoạt động nghiên cứunghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sựsinh trưởng của chủng saccharomyces cerevisiae lt2trong quá trình nhân giốngnghiên cứu bệnh hại bchj chỉ trổng ở tam đảo nấm bệnh u loét và biện pháp phòng trừbiện pháp khắc phục hoạt động đang nghiên cứu 99nội dung 4 nghiên cứu chế tạo kit phát hiện sự ô nhiễm vi sinh vật độc hại trong môi trường không khí và nướcnghiên cứu khả năng nâng cao độ bền hòa tan anot của thép ct3 trong môi trường kiềm chứa ion clo bằng các biện pháp khác nhaunghiên cứu những vấn đề liên quan tới thẻ thanh toán phân tích số liệu tình hình phát hành và thanh toán thẻ tại vib quảng ninh pgd bãi cháy trong những năm quaNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ